Bolesti kloubů a tachyonová energie

Bolesti kloubů mají své příčiny, jako každá nemoc, v mentální a emocionální rovině, tedy v našich myšlenkách a emocích. Existuje řada negativních pocitů, které mají rovněž negativní vliv na náš zdravotní stav – zloba, závist, smutek, lítost atd. Budeme-li hovořit o kloubech v kolenou, zjednodušeně řečeno příčina těchto problémů má vztah k nedostatku úcty (k jiným lidem, či k sobě samému). Paní Vlasta měla velké bolesti kolen s úbytkem vápníku a chrupavky. Bolesti se projevovaly zejména při delším sezení. Při snaze vstát se kolena jen těžko narovnala a chvíli trvalo, než mohla udělat krok. Chůze po schodech byla pro ni rovněž vykoupena bolestí. Aplikovali jsme léčení tachyonizovanými™ materiály firmy Advanced Tachyon Technologies.

Aby byl výsledek co nejúčinnější, zvolili jsme působení zvnějšku i zevnitř. Zvnějšku jsme použili tzv. tekutou anténu tachyonové energie – Panter džus. Tento olejíček se maže na bolestivé místo zcela podle vlastní intuice dvakrát až čtyřikrát denně, pár malých kapiček dobře vetřít do kůže. Vnitřně paní Vlasta užívala tzv. Silika gel – směs tachyonizované™ vody a koloidního křemíku. Tento se usazuje v kostech a působí jako anténa tachyonové energie přesně v místě problému zevnitř.

Jaký byl výsledek?

Bolest po mazání Panter džusem během několika minut znatelně polevila. Po několika dnech užívání obou přípravků mohla paní Vlasta bez problémů vstát zcela bez bolestí a troufla si na procházku na hrad Hukvaldy, kterou by podle jejich slov dříve neměla šanci vůbec vydržet. Při kontrole u lékaře po měsíci užívání byl zjištěn výborný stav krve a nárůst vápníku. Paní Vlasta měla rovněž problémy s vysokým tlakem, tento se upravil po několika dnech užívání těchto produktů k normálu. Zmizely i bolesti břicha, které ji delší dobu provázely.

Pojďme se nyní podívat, jak je to možné…

Všechny věci a bytosti se skládají z částic - molekul, atomů, elektronů atd. Tyto kmitají a vytvářejí energii o určitých frekvencích. I naše tělo se skládá z miliard částic, které kmitají různými frekvencemi. Kmitají-li všechny frekvence správně a ve vzájemné harmonii, naše tělo je zdravé. Nemoc se projeví disharmonií frekvence určité části těla.

Pro uzdravení musí jakýkoli terapeut (lékař, léčitel) splnit tři podmínky:

Všechny tyto tři podmínky nutné k vyléčení jakékoli potíže v sobě zahrnuje tachyonová energie, která má informace ke všem existujícím frekvencím. Má vlastní inteligenci a přesně ví, jakou frekvenci má tělu dodat, a také to, v kterém okamžiku má přestat působit.

Jak funguje tachyonová energie?

Je to všudypřítomná energie rychlejší než světlo, která nemá žádnou frekvenci, má informace ke všem frekvencím, nepodléhá gravitaci a má vlastní inteligenci. Tato energie má tvar vyjádřený časticemi, které vědci v 60. letech minulého století nazvali TACHYONY.

Všechny věci a bytosti se skládají z částic- molekul, atomů, elektronů atd. Tyto částice kmitají po určitých drahách a vytvářejí silová energoinformační pole. Tato pole vědci nazvali Subtilní Organizující Energetická Pole, zkráceně SOEP. SOEP jsou zodpovědná za vznik, vývoj a udržení všech tvarů na planetě, mají vlastní inteligenci a existují těsně pod rychlostí světla. Zjednodušeně řečeno SOEP rovná se aura, v ní se nachází mentální a emocionální tělo, kde se v důsledku negativních myšlenek a emocí, které přetrvávají v naší mysli dlouhou dobu, vytvářejí poruchy na jemněhmotných tělech orgánů, které sestupují až do našeho fyzického těla, které vidíme a můžeme si na něho sáhnout. To způsobí nemoc na našem fyzickém orgánu. Změníme-li naše myšlenky a emoce na pozitivní, dojde v jemnohmotném těle k uzdravení a spouští se samoléčebný proces, který prostupuje až do fyzického těla. Tachyonová energie dokáže uzdravit jemnohmotné tělo nemocného orgánu a spustit samoléčivý proces, který uzdraví naše fyzické tělo.

Fungování tachyonové energie podrobněji

Všechny bytosti mají kromě fyzických těl i jemnohmotná energetická těla. Pro zjednodušení se podívejme pouze na ta základní. Nejjemněhmotnějším obalem naší duše je tzv. kauzální tělo. Zhuštěním energie vzniká astrální tělo, které může být rozděleno na mentální tělo (naše myšlenky) a emocionální tělo (naše emoce). Dalším zhuštěním energie vzniká éterické tělo a nakonec fyzické tělo. Tedy to, kde asi nejvíce pociťujeme naše zdravotní problémy. Energie proudí směrem z kauzálního těla do těla fyzického. Je- li vše v pořádku, náš organizmus je zdráv. Dopustíme-li však vznik negativních myšlenek a pocitů, vznikají na mentálním a emocionálním těle frekvenční disharmonie. Disharmonie způsobuje energetické trhliny v SOEPu příslušného orgánu, a není-li problém v rovině myšlenek a emocí včas řešen, zhmotňuje se přes éterické tělo až do těla fyzického. Na fyzické úrovni pak zažíváme onemocnění daného orgánu.

SOEP postiženého orgánu přesně ví, která frekvence je v disharmonii. Použijeme-li tachyonizovaný™ materiál, SOEP se spojí s informací o optimálním stavu k dané frekvenci a na mentální a emocionální úrovni dochází k harmonizaci. To spouští samoléčebný proces, který postupuje přes éterické tělo až do fyzického těla a nastává uzdravení. Z pohledu celostní medicíny je dokonalé léčení takové, které harmonizuje příčiny nemocí a důsledky (viditelné, citelné symptomy nemoci) se odstraní následkem této harmonie automaticky.

URL: www.tachyon-czech.com
e-mail: info@tachyon-czech.com
a další kristian.schwachula@tachyon-czech.comE-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)Zpětastrologie astrologie.cz Karel Tichý

Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.