Kdo vyvolal tsunami a proč?

Původní údaje z Geofyzikální služby USA: Co se děje – nebyly následné otřesy! Co se ve skutečnosti stalo? [I].

Zpráva zpracovaná z amerických zdrojů nápadně připomíná krajně podezřelé okolnosti, za jakých došlo k „11. září“ či vpádu do Iráku…

Právě v době Vánoc jsme poslouchali šokováni o ničivých vlnách tsunami, které zasáhli hlavně Indonesii, Indii, Srí Lanku (Cejlon) a Thajsko a způsobili stovky obětí dokonce až v Africe.

Dodnes se hovoří o zemětřesení, které zapříčinilo tsunami a o tom, že většina postižených zemí nemohla být varována, neboť nejsou členy varovného systému před tsunami. Avšak podle amerického prof. Michela Chossudovského [2] například Thajsko patří do tohoto systému, ale nebylo varované. Indie nebyla varovaná před tsunami, věděla však, že bylo zemětřesení, ale neučinila opatření, neboť jeho síla v epicentru byla určená jen na 8. stupeň Richterovy škály. Takovou hodnotu oznámila Národní oceánská a atmosferická administrativa USA (NOAA), avšak jelikož takovéto slabé zemětřesení by nemohlo způsobit natolik ničivé tsunami, postupně zvyšovala údaje na 8,5, 8,9 a nakonec na 9 stupňů [I].

Podobné omyly byly však nemyslitelné i za dřívějších dob, kdy se poloha a velikost zemětřesení určovaly pomocí posuvného měřítka a ani tehdy to nezabralo víc než asi 20 minut, ale dnes údaje o epicentru i síle zemětřesení v něm možno získat rychle z počítače [3]. Proto NOAA vynašla nový „pružný“ vrchol seismické vlny, o mnoho větší, než byl určený Jakartou, čemuž se odborníci smějí a hovoří, že existuje jen jeden vrchol, jestliže se jen dodatečně nepřikreslí další [I].

NOAA byla obviňována z oznámení slabšího zemětřesení než naměřila. Podle následně publikovaných skutečností je možné, že právě její prvé údaje o síle zemětřesení byly správné. Existují totiž důkazy, že zemětřesení nebylo spuštěné přírodními silami [I]. Především v daném případě chyběly záchvěvy "předehry" i "dohry" zemětřesení, které při tak silném přírodním zemětřesení vždy vzniknou. NOAA dokonce varovala před dodatečnými zemětřeseními, které ve skutečnosti vůbec nepřišly! Joe Vialls [I] nás poučuje, že přírodní zemětřesení se spouští naladěním se nějakých elektromagnetických vln na rezonanční frekvenci kmitání tektoniky a právě při přibližování k této frekvenci vznikají záchvěvy předehry zemětřesení.

Podle indonéských geofyziků je podezřelá i bezprostřední blízkost polohy epicentra k Sumatře, která se přitom liší od polohy podsouvané New York Times a CNN v mělkých vodách province Aceh. Geofyzikální ústav Jakarty zjistil na severu Sumatry (zde se nachází Aceh) sílu zemětřesení 6,4 stupňů Richterovy škál}; s epicentrem 155 mil jihozápadně od province Aceh, v Sumatranském přl'kopu. Tato poloha, potvrzená tuctem jiných indonéských a indických seismografli se nachází asi 250 mil jižněji od místa při Acehu, které později udala americká NOAA [I].

Jak pochopit nesrovnalosti v činnosti NOAA

Všechny tyto nesrovnalosti je stěží vysvětlit jinak, než že příčinou ničivé vlny tsunami byl termonukleární výbuch pod vodou a ne zemětřesení, které bylo způsobené tímto výbuchem jen jako vedlejší efekt. Vialls [I] přichází k závěru, že do Sumatranského příkopu byla shozena termonukleární nálož. I když ke vzniku ničivých tsunami vůbec nebylo potřebné použít tento příkop, počítalo se zřejmě s tím, že výbuch spustí i přirozené zemětřesení s dohrou seismických záchvěvů a tak bude těžší dokázat, že příčinou tsunami byl termonukleární výbuch. Naděje na takovouto kamufláž se však nesplnili. Možná proto, že dodatečné otřesy souvisí s ustalováním nové rovnováhy, zatímco termonukleárním výbuchem se rovnováha poruší, nebo proto, že jsou způsobené postupným vzdalováním se frekvence budících elektromagnetických vln od rezonance, které tu chyběly. Tedy ničivé tsunami mohly být způsobené hlavně podmořským termonukleárním výbuchem, který je může vyvolat mnohem efektivněji než zemětřesení, protože ve velmi krátkém čase vznikne obrovský tlak. Tento čas je ještě zkrácen tím, že výbuch začne působit tlakem na vodu až po rozmnožení fúzní reakce do takové míry, že roztrhne pancéřovou schránku nacházející se zejména v příkopu pod obrovským tlakem. Navíc ještě dříve může začít okolní vodu rozehřívat neutrony a část z ní se může zúčastnit termonukleární reakce, čímž se efektivní sila nálože znásobí!

Jak uvádí Vialls, Sumatranský příkop se ke dnu zužuje, v důsledku čehož se nálož snadněji dostane ke stěně příkopu, což silně zvyšuje účinek výbuchu na tektonické plotny zemské kůry. Takovým způsobem došlo ale navíc k velmi těžkým zásahům do geofyzikální struktury a stability oblasti, což může mít za následek pozdější zemětřesení, která by jinak nevznikla. Podle Viallse náloží mohla být devíti megatunová termonukleární hlavice W-53, která se dá lehko umístit do malé „úhledné“ pancéřové ponorné komory, aby byla chráněna před tlakem 10000 liber na čtvereční palec na dně Sumatranského příkopu. Celé by to vážilo méně než 5 tun a dalo by se lehko shodit přes palubu jedné z mnoha těžebních plošin.

Jiné skutečnosti svědčí o tom samém

Vialls argumentuje, že indická vláda ví dobře, že se nejednalo o „normální“ zemětřesení: dne 28. prosince indická vláda zdvořile varovala americké ozbrojené síly, aby se držely mimo indické suverénní území a 29. prosince redakční článek India Daily veřejně zpochybnil podstatu událostí: „Byla to mocenská demonstrace země ukázat regiónu, jaká spoušť se dá udělat?.. V důsledku úrovně devastace a v důsledku skutečnosti, že Indie je regionální mocností v oblasti, indické námořnictvo je povinno vyšetřit a říci světu, co zjistilo.“ Dne 27. prosince se Indie odmítla přidat k plánovanému Bushovu exkluzivnímu „klubu čtyř“, který by ve skutečnosti vytáhnul tuto asijskou nukleární velmoc z její nové koalice s Ruskem, Čínou a Brazílií.

Podle Viallse je pozoruhodný pohotový příchod letadlové lodi Abraham Lincoln s nukleárním pohonem a 70 útočnými letadly na palubě, doprovázené svou flotilou ze základny v Hong Kongu s těžce vyzbrojenými dodatečnými bojovými námořními silami o asi 1 500 mužů k normální asi 200 členné posádce. Druhou byla „,5. expediční úderná skupina“ ze základny Guam vedená lodí Bonhomme Richard s nosiči řízených střel, I 400 námořníky základní posádky a 2 100 muži dodatečných bojových sil [2].

Vialls dále uvádí: „Doprovázela ji i nukleární útočná ponorka Pasadena. Náčelník skupiny technické služby skupiny 5 Julio C. Dominguez řekl, že skupina podpůrné služby námořnictva se připravovala na humanitární misi takovéhoto typu 12 měsíců a je lépe připravena pro současnou misi“. Tyto posádky byly školené na moři z důvodu utajení. K čemu bylo třeba ale připravit pro humanitární misi v cizí krajině, navíc soustředěnou na zpustošenou okrajovou oblast, těžkou výzbroj? Přestože 5. expediční skupina mířila na Srí Lanku (Cejlon), bojoví námořníci z ní u Indonésie přestoupili na výsadkovou loď Duluth a připojili se ke flotile vedené lodí Abraham Lincoln, takže asi 3 500 těžce vyzbrojených námořníků USA přišlo do malé provincie Aceh. Tuto aktivitu dokresluje incident, kdy australský televizní kameraman náhodou filmoval některé z nich (přičemž se ho pokoušeli zahnat) při prohledávání zdevastované indonéské vojenské základy ve snaze najít tam všechny zanechané zbraně. Zajisté toto zaměstnání měli přenechat indonéské armádě...“

Závěr

Skutečnosti ukazují na to, že ničivé tsunami 26. prosince 2004 nebyly vyvolané přirozeným zemětřesením, neboť vůbec nemohly být vyvolané zemětřesením, což se nedá jinak vysvětlit než použitím termonukleámí nálože v Sumatránském mořském příkopu. Různé údaje též nasvědčují tomu, že některé krajiny Indického oceánu nevysvětlitelně nebyly varované před možnou pohromou. Současná humanitární operace americké ozbrojené flotily se údajně začala připravovat rok předem. Všechny tyto indicie do sebe navzájem zapadají. Flotily vypluly, navzdory vánočním svátkům, s připravenými těžce vyzbrojenými námořními silami, zhruba 3 500 z nich přišlo do zdevastované malé provincie Aceh na severním cípu Sumatry [1].

Poznámky:

V této práci se autor odvolává na tři přiložené soubory v angličtině, které dostal elektronickou poštou:
[1] Tsunami strategy, USA, Indian SU 30 jets, etc..doc. - Po úvodních krátkých poznámkách dvou anonymních příjemců souboru je tu obsáhlý článek od Joe Vial1se s četnými internetovými odvolávkami. Článek zřejmě původně obsahoval obrázky.
[2] Tsunami 2004 and US military, naval activities.doc. - Obsahuje článek Michela Chossudovského: Washington byl informovaný, že v Indickém oceáně vzniká smrtící přílivová vlna. Obsahuje e-mailový kontakt.
[3] Tsunami.Americans.etc..doc. - Obsahuje úvodní článek anonymního geofyzika o určování polohy ohniska a velikosti zemětřesení a další článek geofyzika Dr. Siegfrieda E. Tischlera, Visiting Professor - RlAU University, Indonesia, o selhání zodpovědných orgánů při varování o tsunami a jejich souvislostech.Převzato z internetu.E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)Zpět
Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.