Kryodynamika - metoda omlazení mozku.

Stárnutí není zákonem života!

Stáří je endokrinní onemocnění a všechny ostatní nemoci jsou jenom jeho následky.

Buňky našeho organizmu nejsou jenom nesmrtelné, ale i věčně mladé, protože s věkem člověka neztrácejí nic ze své schopností dělení. Jediným zdrojem stárnutí je chronický hlad, k němuž nás hypothalamo – hypofyzární komplex odsuzuje naše nepružná cévní soustava.

    Průměrná délka cévní soustavy člověka je 100.000 km. K jejímu naplnění bychom potřebovali 200,000 l krve. Náš organizmus má ji ale k dispozicí pouze 5 – 7 litrů. Jednoduše řečeno zaplněno je pouze 0,000025 potenciálního objemu soustavy. V prázdné oblastí cévní soustavy se pro nás nic dobrého neskrývá. Víme, že krev neustále obíhá trojuhelníkem „plíce – srdce – játra“. Intenzívní příliv krve do jiných orgánů lze vyvolat uměle: přijímáním potravy např. mohu vehnat krev do žaludku, pomoci cvičení do jednotlivých orgánů, které procvičují, erotickým vzrušením do pohlavních orgánů apod. Přesto všechny orgány nelze uřídit takovými podněty, a soudě podle rozměru cév víme, že ony nejsou neustále automaticky zásobovány krvi.

Když tedy uvažujeme logicky a víme, že objem krve je podstatně menší, než objem cévní soustavy, mohli bychom předpokládat, že krev zásobuje nejméně ty orgány a oblastí, které se nacházejí nejdál od srdce, na periferii. Jednoduše řečeno, nejvíce strádají ty oblastí, které zásobují vlásečnice. Mezti tepnami a vlásečnicemi se nacházejí arterioly, „kohoutky cévní soustavy“, které vpouštějí krev do vlásečnic.

V oblastí mozkových kapilár ale nejsou arterioly, ale existuje zde zvláštní, nehumorální systém regulace přítoku krve, který je řízen z bodu, pojmenovaného feng – fu. Ovšem jednoduchým joginským strojem na hlavě nedocílíme samotoku, proto problém prokrvení mozku tak nevyřešíme.

Bod FENG – FU = útočiště větrů.

Na těle člověka je jedno místo, které je samo o sobě všelék. Je to místo zcela unikátní, s jehož důležitosti se nemůže srovnat žádná jiná oblst. Nachází se uvnitř jamky mezi krčními šlachami na přímce, vedoucí středem hlavy, pod hrbolem zátylku. Přibližně o 3 cm výš od zadní hranice vlasové části hlavy, v místě kde se setkává hlava s krkem. V anatomii se to místo nazývá foramen magnum (occipitale) tj. velký otvor (tylní).

Feng–fu je jediný bod na lidském těle, kde je mozek přístupný přímému nezprostředkovanému působení. Mozek zde nepokrývá kost, protože v tomto bodu již lebka končí a páteř ještě nezačíná. Přímo pod feng-fu se nachází prodloužená mícha. Ta tvoří přechod mezi míchou a mozkem, nebo odborně řečeno, mezi Varolovým mostem a míchou. Jakožto centrum řízení zásobpování krvi, je to právě prodloužená mícha, která podle své libovůle otvírá či zavírá arterioly, tj. „ventilky“ soustavy vlásečnic.

    Výjimečná citlivost místa feng-fu v sobě skrývá nejen možné nebezpečí (bojovníci východních bojových umění považují úder na toto místo za nejúčinnější), ale i jedinečnou příležitost vyléčit téměř všechny nemoci. Je to jen otázka míry a druhu působení.

Tradiční čínská medicína úspěšně léčí nemocné akupunkturou nebo moxováním bodu feng-fu. V místě bodu feng-fu sice chybí kostní super-ochrana mozku, ale je zde vrstva podkožního tuku. Když vezmeme v úvahu, že hlavním úkolem podkožního tuku je ochrana organizmu před vlivem teploty, pak pochopíme, že tloušťka tukové vrstvy v tomto místě má zásadní význam, protože na ní závisí i kryodynamický účinek. Čím táto vrstva podkožního tuku je tlustší, tím složitější je vyvolat příliv krve do mozku a tím menší účinek má pak táto procedura.

Kryo-dynamická metoda.

Místo tradičního čínského nahřívání bodu feng-fu se v kryodynamice používá jeho ochlazování. Zkušenosti ukázaly, že ochlazování je účinnější než moxování. Je též pohodlnější a neškodné. Chladící médium svým účinkem na feng-fu nepůsobí žádné bouřlivé reakce ve fyzické, ani emocionální oblasti.

Kontra-indikace kryo-dynamiky.

Těhotenství, Epilepsie, Duševní nemoci, Osoby s kardio-stimulatorem.
Táto metoda se doporučuje osobám starším 17ti let. Horní hranice není omezená.

    Indikace kryo-dynamiky.

Komplex chronické únavy, asteno-adynamický syndrom, slabost a malátnost, zvýšená unavitelnost, snížené sebevědomí, podrážděnost a emoční labilita s psycho-astenickými příznaky, poruchy spánku.
Vegetativní cévní dystonie pocení dlaní a všeobecná slabost. Alkoholizmus.
Různé nemoci pohybového ústrojí s neurologickými projevy v důsledku degenerativních a dystrofických procesů v oblasti páteře. Poruchy endokrinní soustavy. Obezita, podváha, celulitida.
Patologické jevy v klimakteriu, poruchy menstruačního cyklu. Impotence, frigidita, anorgazmie.
Endokrinní neplodnost. Endometrióza (výskyt ložisek sliznice dělohy v podobě cyst v jiných částech pohlavního ústrojí, příp. v jiných orgánech, jako ve střevě apod.).
Poruchy štítné žlázy.

Artritidy.

Onemocnění dýchacích orgánů a kardiovaskulární nemoci: hypertonie, hypotonie, vážné bronchitidy, a pneumonie, astma bronchiále.
Poruchy funkce trávicího traktu.
Poruchy funkce pohlavních orgánů.
Úprava reflexní sympatické dystrofie (syndromu nepolevující bolesti) s neuralgickými příznaky.
Psychomotorické poruchy, fyzické a duševní přetížení: stresové situace, depresivní stavy a neurózy, kocovina.Autor: Ing. Josef Chromík, vyšlo ve zpravodaji České psychoenergetické společnosti číslo 1/2005
Ještě poznámka:

   O nestárnutí.

   Jiný pohled na příčiny stárnutí.

   Při námořních bitvách první větové války byli někdy němečtí námořníci uvězněni na svých lodích po celé dny i týdny před tím, než se lodi potopily. Bez výjimky první kdo zemřeli, byli ti nejmladší. Tento jev zůstával záhadou až do té doby, než se přišlo na to, že starší námořníci, co přežili potápění lodi věděli, že se nacházejí v situaci, která se může změnit. Mladí námořníci, nemajíce tuto zkušenost, naopak kapitulovali, protože se domnívali, že jejich situace je bezvýchodná.

   Vědci poté uplatnili stejný princip při výzkumech, při nich u zvířat vyvolávali rychlé stárnutí, vznik onemocnění a předčasnou smrt v důsledku vysoké míry stresu. Stres byl např. u laboratorních myší vyvolán tak, že myši byly vhozeny do nádrží s vodou, ze které nebylo úniku. Zvířata, která byla konfrontována s takovou situaci poprvé, ji vnímala jako beznadějnou a rychle se vzdávala a hynula.

   Zvířata, která byla na situaci postupně zvykána s tím, že ji přežívala, plavala dlouhé hodiny, aniž by se na jejich tkáních projevila jakákoli stresem vyvolaná poškození.

   Je-li vaše pozornost upřena do minulosti nebo na budoucnost, jste v časovém poli a přispíváte ke stárnutí. Je-li váš život soustředěn na přítomnost, je skutečný, neboť ho ani minulost, ani přítomnost nezastiňují. Kdykoli se snažíme uchopit něco jenom samotné, shledáme, že je to svázané se vším ostatním ve Vesmíru. Možnost prožít sjednocení má obrovské důsledky z hlediska stárnutí. Strach se rodí z oddělenosti. Vnímáme-li sami sebe odděleně od okolí, vytváříme mezi sebou a „vnějším„ světem zmatek a nepořádek. Lidé ve sjednocení se místo bezvýsledných pokusů kontrolovat nekontrolovatelné naučili přijímat skutečnost, protože v nich a v jejich rozšířeném těle skutečně vládne mír a pořádek.


Deepak Chopra: Nesmrtelné tělo nekonečná dušeE-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětMost popular online casino video poker and spielautomaten kostenlos for you! Visit us and try also nice kasino black jack online, baccarat or online roulette.


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.