O laciných energiích které mohly být už dávno využívány a využity,
kdyby naftové lobby tomu nebránilo.

Milí a vážení přátelé,

   Nyní nabízím všem zájemcům, aby se sami přesvědčili, že existují energie mnohém lacinější a všestranně výhodnější, nejen bez nepříznivých ekologických následků na životní prostředí, než ropa, ale není je možno aplikovat a prakticky realizovat pouze z jediného důvodů, že naftové lobby má strach o své obrovské zisky. Proto to lobby dělalo a bude dělat všechno proto, aby jakýkoli úspěšný pokus ihned v zárodku umlčelo, třeba i fyzickou likvidací každého schopného vynalézavého jedince, který byl anebo bude schopen postavit stroj, třeba auto, (elektrárnu?) či cokoli jiného na některou takovou energii. Zde jsou uváděny jen některé případy, kdy a jak se to vícekrát na světě doopravdy stalo. Většinou se celou pravdu o tom nikdy nedovíme.

   Jde o takové energie jako Tachyonové energie, Magnetické energie čistá studená fúze jako protiklad špinavé horké fúze (atomová energie) a magnetická energie nulového bodu a jiné.

   Není řádné tajemství, že naftové lobby diktují vládám nejen ekonomické modely, ale i zločinné loupežné války, které jsou přímo injekcí pro zvyšování jejich nenasytných zisků.

   Zde je adresa z internetu jednoho takového případu.. http://free-energy.webpark.cz?

 
Erik Masen


     Během posledních dvaceti let probíhá po celém světě energetická revoluce, která však nebyla zaznamenána hlavním proudem tisku, renomovanými vědeckými časopisy nebo univerzitními výzkumnými publikacemi.

   Většinu z těchto objevů učinily zvídavé, geniální mozky, které v mnoha případech zaznamenaly výsledky v chladné fúzi, supravodivosti a magnetických motorech, které - jak se zdá - porušují současné zákony fyziky, chemie a elektrodynamiky. K popisu takového fenoménu byl použit název over-unity nebo volná energie, což v mnoha případech znamená, že ze systému nebo reakce (magnetického motoru nebo reakce chladné fúze) získáme více energie, než do ní vložíme. Lepší vysvětlení je, že přebytek energie pochází z dosud ne plně pochopeného zdroje. (Poznámka: atomová bomba je také over-unity zařízení, které produkuje ohromné množství špinavé energie ve formě škodlivého záření, což je mnohem víc, než je třeba ke spuštění této reakce.)

   První otázka, která se obvykle zrodí v hlavě skeptika, je, že jestliže je technologie skutečná a byly učiněny konkrétní objevy, jako třeba chladná fúze Ponse a Fleischmana nebo Johnsonův fúzní magnetický motor, proč o tom nebyla informována veřejnost a proč nenásledovala masová výroba pro náš energeticky hladovějící svět? Odpovědí je potlačování. Co míníme slovem potlačování? Potlačování může být aktivního typu - kde nějaká korporace, ropná společnost nebo OPEC, která nechce, aby se vynález dostal na trh, vyhodí do povětří nebo zničí laboratoř i s vynálezem a vynálezci hrozí zabitím, jestliže se znovu pokusí vyrobit revoluční přístroj. Dalším druhem je pasivní typ, kde konkurenční společnost, která má hodně peněz, jako třeba nějaká velká naftařská společnost, přijde a koupí patent, aby se nedostal na trh dříve, než poptávka po naftě značně převýší nabídku a ceny benzínu prudce stoupnou. potom začnou na trh chrlit karburátor 100 mpg pro spalovací motory ICE (Internal Combustion Engines). Další typ pasivního potlačování se týká univerzit, které dostávají velké dotace od ropných nebo atomových společností a odmítají provádět určitý druh výzkumu nebo umlčují schopné profesory (odpíráním odměn), aby nemohli publikovat výsledky výzkumů over-unity motorů a reakcí chladné fúze. Nebo může jít o případy, kdy Patentový úřad odmítne udělit patent na revoluční technologii s tvrzením, že stroje typu perpetuum mobile není patentovatelné, nebo pokud jsou, tak podléhají příkazu utajení, nebo "gag" příkazu na patent, který vynálezci zakazuje prozradit jakékoli informace komukoli, protože jejich prozrazení by mohlo být škodlivé pro národní bezpečnost.

   Následující případy potlačování jsou pravdivé podle našich nejlepších vědomostí, ale jména a místa byla změněna, abychom chránili nevinné. Doufáme, že tyto informace vám osvětlí důvody, proč tato technologie over-unity unikla celosvětové pozornosti a využití. Možná pachatelé tohoto potlačování velmi potřebné nové energetické technologie změní svoji politiku a začlení tuto technologii do své obchodní struktury pro budoucí výnosné podnikání. Takováto technologie může uzdravit Matku Zemi, která se v současné době, jak se zdá, nachází v agónii, vlivem horké fúze (atomové elektrárny, jaderné výbuchy a radioaktivní zamoření prosakováním vedlejších produktů do vody v ruské Arktidě nebo v Hanfordu, Washington, kde radioaktivní odpad prosakuje do řeky Columbia. V případě znečištění ropou je to třeba rozlití tankeru Exxon Valdez, nebo rozlití britského tankeru. Tyto velké ekologické havárie zničily velké množství ryb a pobřežního ptactva. Co je dobré pro nadnárodní ropné společnosti, OPEC a atomové elektrárny, nemůže být nutně dobré pro Matku Zemi, národy lidstva a zdraví zvířat nebo pro rozvojové země, jejichž energetické zdroje jsou exploatovány a ničeno životní prostředí, jako je např. ničena ruská arktická tundra a jihoamerická džungle pro naše krátkodobé cíle spotřeby energie.

   Z těchto důvodů upoutal pozornost geniálních nekonformních vynálezců vývoj energetické technologie. Mezi obdivované průkopníky patří Nicola Tesla, John Keely, T. Henry Moray a další. Cílem byly dvě primární oblasti:
1) čistá studená fúze jako protiklad špinavé horké fúze (atomová energie) a
2) magnetická energie nulového bodu.

   Tyto technologie byly opět aktivně a pasivně potlačovány. Následující zdokumentované příběhy jsou typickými případy potlačování. Koncem 70. let brilantní vynálezce, Rory Johnson z Elginu, Illinois, vynalezl laserem aktivovaný magnetický motor s použitím studené fúze, který měl výkon 525 HP, vážil 475 liber a byl vhodný pro pohon velkých kamionů nebo autobusů, jež ujely 100 000 mil na zhruba dvě libry deuteria a galia. To bylo řadu let před Ponsem a Fleischmanem nebo Dr. Jamesem Pattersonem, kteří vstoupili na scénu se svojí technologií studené fúze. Rory Johnson byl v procesu vyjednávání s Greyhound Bus Company, která měla namontovat tento revoluční motor do několika autobusů, aby demonstrovala úsporu paliva, snížení potřeby údržby a tudíž větší zisk pro Greyhound.

   Jedinou chybou, kterou Rory Johnson udělal (tehdy velmi málo věděl o tom, že OPEC si hlídá každou budoucí potenciální konkurenci a že on je na prvním místě v jejich seznamu) bylo to, že aktivně zveřejňoval svůj pokročilý fúzní magnetický motor v mnoha časopisech, vyprávěl o svých plánech na výrobu a distribuci svého revolučního motoru po celých Spojených státech (dokonce jsem mluvil s několika lidmi, kteří mu již podepsali generální zastoupení). Poté, co se zástupci z Greyhound pokusili kontaktovat Roryho Johnsona zhruba po ročním odmlčení, bylo jim oznámeno, že Rory neočekávaně zemřel. Muž pevného zdraví, něco málo po padesátce, zemřel?! Později se dozvěděli, že z nějaké hrozivé příčiny Rory jedné noci opustil neočekávaně svoji laboratoř se všemi svými motory a technologií a před svou smrtí se přestěhoval do Kalifornie.

   Další ohromující vývoj případu, který vyplul na povrch, byl příkaz k potlačení, nebo tzv. "gag order", který uvalilo americké Ministerstvo energetiky na Roryho společnost, Magnatron, Inc., jenž mu zakazoval vyrábět motor Magnatron. Není to snad země se svobodnou tržní ekonomikou? Zřejmě ne. Na tomto incidentu se zdá být cosi trochu podivného. Diktují snad ropné kartely energetickou politiku americké vládě? Čtěte dál.

   Vzpomínáte si na případ Ruby Ridge, nedávno adaptovaný na televizní film, kde horliví američtí agenti zabili ženu Randy Weavera a jejich syna? Ve stejné době, kdy došlo k tomuto obléhání ze strany FBI, další vynálezce pracoval v severním Idahu na pokročilém zařízení využívajícím energii nulového bodu.

   Příběh začíná tím (jak mi z první ruky sdělil sám vynálezce), že investor šel navštívit vynálezce, který právě učinil objev v přístroji na volnou energii, ale udělal chybu v tom, že svůj úspěch publikoval v místní televizní stanici. Den předtím, než vynálezce přijel, se dva vládní agenti vloupali do vynálezcova domu, protože si mysleli, že ani vynálezce, ani jeho žena nejsou doma. Náhodou jeho žena byla ještě doma a uměla velmi dobře zacházet s pořádnou pistolí. Po minutě trapného ticha, kdy držela oba agenty v šachu, se muži začali vymlouvat, že jsou opraváři kabelové televize a že kontrolují jejich kabely. Kdyby to nebylo právě v době obléhání Randyho Weavera a Ruby Ridge, kdo ví, co by se ten den ještě stalo. Některé komentáře tohoto vynálezce uvedeme ke konci tohoto článku.

   Mimochodem, na čí straně je naše vláda? Zdá se, že zájmy velkých peněz, ropné kartely, atomové elektrárenské společnosti ji řídí. Tyto velké mocné korporace si nepřejí žádnou soutěž. Své peníze investují do výzkumu technologií, které nejsou ani nové, ani převratné. Zdá se, že to není v zájmu národní bezpečnosti nebo rovnováhy sil na Středním Východě, ale v nejlepším zájmu nadnárodních korporací. Klasickým případem je státem financovaný reaktor na horkou fúzi v Princetonské laboratoři fyziky plazmatu. Mocnosti vědí, že existuje čistší, úspornější a levnější způsob výroby atomové energie než bombardování lithia protony - známý od roku 1932, ale byl držen v tajnosti a mimo univerzitní učebnice. Přečtěte si knihu "The Fifty Year Nuclear War" od Davida Seredy, vydané v lednu 1996 nakladatelstvím Perceptions. Toto je klasický příklad pasivního potlačování nové, čisté a ekonomické energie studené fúze.

   Nyní jeden příklad aktivního potlačování. Zhruba před deseti lety skupina velmi chytrých vynálezců sestrojila magnetický motor-generátor s permanentními magnety ve spirálovém uspořádání, který nepotřeboval vnější zdroj. Motor-generátor (používající pulzní magnetický spirálový princip s proměnlivou vzdáleností), nepřetržitě vyráběl energii výkonem 1600 wattů bez vnějšího zdroje energie. Tento generátor předváděli v UCLA, kde ohromili profesory, studenty a ostatní diváky. Mezi obecenstvem bylo evidentně několik těžkopádných korporačních typů, protože vynálezci se z demonstrace nikdy nevrátili domů. Oba vynálezci- -demonstrátoři byli nalezeni mrtví podél dálnice a přívěs s vynálezem uvnitř zmizel.

wankelův motor   Japonci nyní mají zřejmě technologii, které se říká "magnetický Wankelův" motor (http://www.dnai.com/wank1001.pcx). Yasuhiro Takahashi, slavný japonský vynálezce, zamontoval své nově vyvinuté supersilné YT magnety do Magnetického Wankelu o výkonu 15 HP a ten pak do skútru a tvrdí, že dokáže získat 15 HP z několika ampér na elektrickém vstupu. Nyní, když Japonci začnou k nám tyto skútry dovážet (pokud jim to americká vláda dovolí), brzy se ještě zvětší náš deficit vůči Japonsku. Mimochodem, kolují pověsti, že Mazda se k nám před několika lety pokusila importovat Mazdy s Magnetickým Wankelovým motorem, ale byla odmítnuta vládou USA, stejně jako plynem poháněná Honda s velmi dlouhým dojezdem. Doufejme, že se politika americké vlády změní dříve, než dojde k ještě většímu úpadku vlivem zvětšujícího se obchodního deficitu s japonskými výrobci a zahraničními ropnými společnostmi kvůli nehospodárné, benzín žeroucí technologii, kterou přijímáme jako "americký životní styl".

   Nyní následuje příběh o potlačování, v němž se objevují černé helikoptéry.

   Někdo předváděl videokazetu s pokrokovým tachyonovým generátorem, který pracuje s tachyonovými vlnami (extrémně krátké vlny - podobné kosmickému záření). Tento přístroj nejenže produkoval přebytek energie, ale vykazoval také časově odchylné charakteristiky. Tato prezentace se konala na výroční Teslově konferenci v roce 1993, bez svolení vynálezce. Videokazeta byla představena v pátek odpoledne v místě vzdáleném 3 tisíce mil od vynálezcova domova. Hned druhý den klepali vládní agenti u vynálezcových dveří, že prý chtějí vidět jeho vynález. Klidně jim odpověděl: ne díky a druhý den kroužila nad jeho domem černá helikoptéra, která pořizovala snímky z vnitřku jeho domu. Černé helikoptéry a možná dokonce i družice mají zřejmě schopnost fotografovat všechny věci uvnitř budovy.

   Podobná příhoda se stala dalšímu vynálezci. Ten experimentoval s pokročilou formou získávání energie z plazmy. Příští den, zatímco byl v práci, jak mu jeho sousedé řekli později, kroužila nad jeho domem několik hodin černá helikoptéra a evidentně pořizovala fotografie jeho technologie v suterénu jeho domu.

   Další případ: V roce 1995 muž jménem Volchek z Grand Coulee, Washington, si udělal výlet napříč celými Spojenými státy a zpět v automobilu poháněném speciálním plynem, který vyvinul a jenž měl neobvyklé expanzní vlastnosti. Tvrdil, že vzorec získal z nějakých nepublikovaných poznámek Leonarda da Vinci.

   Říkal, že plyn se prudce rozpíná při teplotě okolo 395 stupňů Fahrenheita na tlak 450 liber. Jinými slovy řečeno, v rozmezí teplot 390 až 395 stupňů Fahrenheita plyn expanduje z objemu jedné jednotky na objem 10 000 jednotek. Tento plyn použil v modifikovaném Franklinově leteckém motoru, který se choval spíš jako parní stroj. Během svého výletu nemusel doplňovat palivo a spotřeboval množství tohoto speciálního plynu, které odpovídalo hodnotě deset dolarů.

   Brzy po jeho návratu jej pozval jeden kogresman do Washingtonu D.C. na zvláštní slyšení a gratulační schůzku. Zatímco byl pryč, "Federal Marshalls", nebo S.W.A.T. tým, se vloupal do jeho dílny, zkonfiskoval nebo zničil jeho rekordní automobil, plány, součástky a kontejnery se speciálním plynem. Následně mu řekli, aby zapomněl na další projekty jako je tento.

   Čtěte dál. Jistý vynálezce a elektroinženýr z jedné z našich prestižních univerzit udělal objev v oblasti over-unity motoru a najal si halu v jednom středně velkém městě v USA, aby předvedl svůj nový objev. Byla to působivá podívaná. To, co následovalo, bylo rovněž působivé. V blízkosti haly se objevil černý vůz s tmavými skly, skrze něž nebylo vidět dovnitř. O tři týdny později šest mužů ze S.W.A.T. týmu, vyzbrojených tyčemi, vtrhlo do laboratoře. Vykopli dveře a během půl hodiny zlikvidovali přístrojové vybavení v ceně půl milionu dolarů. Srazili vynálezce na betonovou podlahu, tváří dolů, a hlavou mu mlátili o zem, dokud se na betonu neobjevila krev. Řekli, že hledají jaderný materiál. Nápis "S.W.A.T. TEAM" na zádech jejich hnědých uniforem je k tomu rozhodně neopravňoval. Vynálezcům bylo řečeno, aby přestali s dalším vývojem a činžovní dům, kde bydlel jeden z vynálezců byl určen k demolici. Všem nájemníkům bylo nařízeno, aby dům opustili a elektroinženýra dosud obtěžuje IRS.

   Floyd Sweet vyvinul zařízení, které nazval "Vacuum Trade Ampliefier" (WTA), progresivní magnetické over-unity zařízení. Na konci 80. let se se Sweetem setkal nějaký muž, který tvrdil, že zastupuje jeden konglomerát a že nechce, aby v současné době přišel na trh a dále řekl, "Není pro nás nemožné vás od tohoto úmyslu odradit." (Citováno ze str. 78 knihy "The Comming Energy Revolution" od Jeane Manningové, 1996, Avery Publishing Group. V její knize je mnoho dalších podobných incidentů. ISBN 0-895290713-2)

    
NĚKOLIK KOMENTÁŘŮ O POTLAČOVÁNÍ


   od anonymního vynálezce

   "Ty mocné společnosti mi už lezou krkem! Nemám rád, když mi nahrávají mé telefony, nasazují stopaře na mé automobily, neustále mě sledují a kontrolují mi poštu. Nemám rád ty 'malé' věci, co se 'dějí' kolem mě."

   "Mým jediným štěstím minulé léto bylo to, že agenti, kteří mě sledovali, byli staženi, aby se mohli připojit k obléhání Randyho Weavera." Dovedete si představit 400 mužů, kteří obklopili jeho domek, zabili mu ženu a jediného syna jenom proto, že chtěl být ponechán o samotě? Je to dlouhý příběh a tady pro něj není dost místa.

   "Uprchl jsem a dosud se skrývám, protože jinak jsem 'mrtvý muž'. Jestliže nebudu schopen se uživit svým vynalézavým myšlením, potom kopie svých poznámek pošlu vybraným jedincům."

   "Já skutečně nevím, o co tady jde. Ty korporace mohou jednoduše investovat do mé technologie nebo do technologií jiných, podobných a vydělávat stejně jako dřív. Z potlačování těchto technologií nemá nikdo prospěch. Neomezený zdroj energie by mohl z této planety udělat prosperující ráj."

   "Patentní úřad USA provádí politiku, která zakazuje udělovat patenty na stroje typu perpetuum mobile. Tato politika je dokladem toho, co se stane, když máte příliš mnoho řízení. Proč dělá politiku proti něčemu, co údajně není možné? Přitom ironií je to, že patentový úřad již umožňuje patentovat přístroje, které nefungují! Tak proč se starají o to, zda perpetuum mobile nebo over-unity stroje fungují nebo ne? Jejich skutečnou funkcí je jednoduše zaznamenat patent na žádost vynálezce. Jestli to funguje, to skutečně není jejich starost. Patentní úřad je tady proto, aby zaznamenal do svých spisů čas a místo vynálezu, aby vynálezce mohl říct, "Vidíš? Já jsem to vynalezl před tebou!" a proto má výrobní a prodejní práva na určitou danou dobu! A to je všechno!" "Podle mého názoru Patentní úřad USA překračuje své pravomoci tím, že diskriminuje mnoho patentů. Tento postoj přetrvává již hodně dlouhou dobu. Charles H. Duell, ředitel Patentního úřadu USA, v roce 1889 prohlásil, '...všechno, co může být vynalezeno, již vynalezeno bylo.' Vždy se musím smát, když na to pomyslím."

   "Ve skutečnosti v našem systému tzv. 'svobodného podnikání' určuje hodnotu patentu místo na trhu. Patent, který nefunguje nebo je nepraktický, se jednoduše neprodá. Zařízení, které je kvalitní, má šanci vytlačit existující technologii. Kolik lidí se skutečně stará o to, co se děje, když klapnou vypínačem světla? Většina lidí chce jenom světlo! A když mohou dostat stejné světlo za zlomek ceny, potom se starají o to, aby ušetřili a nezajímají se o novou technologii, která to umožňuje. Praktické věci budou prodejné a nemělo by být na patentním úřadu, aby rozhodoval o praktičnosti toho kterého zařízení."

   "Můžete tomu věřit nebo ne, ale žijeme v policejním státě. Spojené státy a Kanada nají pouhou iluzi svobody. Byl bych velice rád, kdybyste mohli vy nebo někdo jiný dokázat, že toto tvrzení je nepravdivé, a to ze dvou důvodů. Za prvé, chci být skutečně svobodný a mít práva, která mi zaručuje původní Ústava. Za druhé, jestliže se na věc podíváte dostatečně zblízka, abyste dokázali, že se mýlím, zjistíte, že mám pravdu a vy se ji dozvíte také, a o to mi jde. Já stále doufám, že můžeme, pokud se spojí dostatečný počet lidí, vrátit naši zemi k ideálům, o nichž snili naši předkové."

   Mimochodem, potlačování se objevuje i v ostatních zemích. Johan Grander z Austrálie vyvinul revoluční magnetický motor, ale byl odmítnut australským patentovým úřadem s tímto odůvodněním: "na vynálezy, které jsou škodlivé pro existující výrobky, nelze udělovat patenty." Zde v USA je minimálně 20 patentů na studenou fúzi, které jsou pasivně potlačovány.

   (Převzato z knihy Comming Energy Revolution od Jeane Manningové)

     NĚKTERÉ DŮVODY PRO POTLAČOVÁNÍ OVER-UNITY

   1. Silné ropné lobby v nedávné historii potlačovaly vysoce účinné karburátory hrozbami násilím nebo strnulými nařízeními. Jejich obrovské investice do ropných polí, rafinerií a distribučních systémů jsou důvodem pro jejich velký odpor proti volné energii a over-unity systémům. Měli by být informovaní a bude to trvat desítky let než se tato technologie zavede. Tyto společnosti by mohly být hlavními hráči v této revoluci.

   2. Někdo řekl, že svět je na pokraji finančního kolapsu. A práce na revolučních objevech ve výrobě energie nebo distribučním systému může způsobit ekonomický převrat v našem ekonomickém systému, který je založen na omezených zdrojích peněz a energie. Mocné společnosti ovládají masy kontrolou dodávky energie a nechtěli tuto kontrolu ztratit.

   3. Jak říkal Einstein, "Velké ideály se často setkávaly s prudkým odporem od průměrných lidí." Egoismus konkurenčních společností, nebo etablishmentu, který považuje tuto technologii za výmysly nebo nesmysly, může také vytvářet tuto silnou opozici.

   4. Nevyhnutelné úkoly doplnění nebo změn některých zákonů klasické fyziky a chemie budou rovněž stát ohromné množství výzkumného úsilí a času, než budou tyto nové objevy ověřeny, aby je mohly vzít za své univerzitní typy, které žijí jakoby ve věži ze slonoviny.

   5. Lidé u moci (akademici, politici, průmyslníci a obchodníci) si nepřejí revoluční změny, které by mohly ohrozit jejich mocenské pozice.

   6. Nevědomost a lhostejnost mas v tomto materialistickém a neinformovaném věku o stavu křehkého ekosystému Země a o účincích znečištění na život lidí, rostlin a zvířat.

   7. Národní bezpečnost: Tato technologie použitá ve válce by byla rozhodující výhodou. Studená válka již skončila. Pomozme masám k finanční nezávislosti a zachraňme Matku Zemi.

   8. Galaktická bezpečnost: Magnetická technologie over-unity má vztah k antigravitaci, kosmu, manipulaci s časem (teorie unifikovaného pole) a supertajné technologii Area 51. Galaktická studená válka začala.

     Celkově vzato, tento článek píši ze tří hlavních důvodů:
1. Abych informoval veřejnost, že tato nová energetická revoluce je skutečná, nebo proč konkurenční společnosti, jako je OPEC atd., a vládní agentury vyvíjejí takové represivní úsilí. Pište proto svým zákonodárcům a informujte je o tom, co se děje. Řekněte jim, že potřebujeme, aby se tato nová revoluční technologie rozšířila po celém světě, včetně USA, abychom zachránili Matku Zemi, která je v současné době vážně nemocná. Je již téměř jisté, že extrémní výkyvy počasí, které zažíváme, jsou výsledkem lidského bezohledného vykořisťování přírodních zdrojů.
2. Abych varoval vynálezce, aby nedělali senzační prohlášení v místních televizních stanicích nebo v novinách o svých nejnovějších objevech. Držte je v tajnosti, pokud chcete, aby vaše technologie přežila, nebo abyste přežili vy sami! Neprovokujte ropné a atomové kartely prohlášeními, že vaše technologie tu jejich nahradí. Bude to trvat ještě hodně dlouho, než se tato energetická technologie stane hlavním proudem a nahradí dovoz ropy nebo atomovou energii: Do té doby mohou být tyto technologie ekonomickou součástí nadnárodních ropných a atomových korporací.
3. Chtěl jsem položit otázku, jak je možné, že S.W.A.T. týmy, nebo "muži v černém" (men in black), jsou tak drzí ve svých operacích a potlačování? Jednají bez varování nebo vysvětlení vynálezcům. Tyto činy se zdají být iracionální v zemi, která byla založena na svobodě projevu. Bylo by moudré, aby ti, kteří mají v pravomoci kontrolu nad těmito černými helikoptérami a S.W.A.T. týmy, uvedli důvody pro jejich akce dříve, než začnou jednat. Prosím, zeptejte se na to svého kongresmana.

Převzato z internetu z adresy uvedené na začátku tohoto článku.. Ing. Chromík.


  
TERMODYNAMIKA & VOLNÁ ENERGIE

   Peter A. Lindemann


   Vědecká komunita hlavního proudu odmítá zabývat se myšlenkou "volné energie" nebo stroji s účinností větší než 1 ("over-unity" machines), protože tvrdí, že chování takových strojů porušuje "Druhý zákon termodynamiky". Záměrem tohoto článku je přímo oponovat tomuto názoru z úhlu pohledu alternativní vědy. Mnoho inženýrů a vynálezců, kteří pracují na poli alternativní energie, dosud mylně věří, že "Zákony termodynamiky" jsou univerzálně platné. Pro ně je stroj na volnou energii pouze chytrý vědecký podvod, kde stroj poruší některý základní zákon přírody. Aby na tomto poli mohl být učiněn pokrok, musí být odhaleny chyby "Zákonů termodynamiky". Teprve potom si lidé uvědomí, že vědecké experimentování je jediný spolehlivý nástroj pro odhalení fyzikální reality.

   Abychom tohoto záměru snáze dosáhli, bude vhodné stručně připomenout některé klíčové historické události, které pomáhaly zformovat moderní vědeckou éru s ohledem na termodynamiku. Před rokem 1800 byly stroje typu perpetuum mobile považovány za možné a teplo nebylo považováno za formu energie. Oba z těchto dlouhotrvajících předpokladů, které přetrvaly tisíce let, byly překonány myšlenkami Hermanna von Helmholtze v roce 1847, kdy postuloval, že když se nikomu nepodařilo sestrojit fungující perpetuum mobile, tak to pravděpodobně není možné. Aby nemožnost vytvořit perpetuum mobile podpořil argumenty, musel předpokládat, že energie v systému je zachována. Dlouho bylo pozorováno, že mechanická zařízení nejsou schopna dokonale přenášet energii. Mezi funkčními součástkami stroje vždy existovalo tření. Bylo známo, že tření nejen brání přenosu energie ve stroji, ale že také vytváří teplo. Aby se současně vysvětlily ztráty energie a zisk tepla, aby byla zachována energie v systému, Helmholtz postuloval, že teplo je forma energie skládající se z malého, náhodného pohybu v molekulách hmoty. Spekuloval dál, že ztráty práce ve stroji v měřítku velkého pohybu jsou přítomny jako teplo, jehož příčinou je pohyb molekul materiálu, z něhož je stroj vyroben. Na základě těchto úvah došel k závěru, že jak práce, tak teplo musí být považovány za energii a že tato celková suma energie musí být zachována.

Rudolf Clausius   V roce 1850 Rudolf Clausius provedl syntézu prací Helmholtze, Jouleho, Carnota a dalších a vyslovil zevšeobecňující větu, která se stala známou jako "První zákon termodynamiky". V ní se tvrdí, že "energie může být změněna z jedné formy na jinou, ale nemůže být ani vytvořena, ani zničena." Od té doby se této myšlence všeobecně věří, totálně změnila pohled na mechaniku, fyziku a dynamiku energie. Toto byl jasný přelom z množiny názorů a předpokladů, které pocházely z antiky. Začala nová epocha vědy. Když porozumíme tomuto historickému vývoji, je důležité si uvědomit, že k novému teoretickému vysvětlení povahy tepla vedlo zevšeobecnění experimentálních poznatků. To může být ilustrováno pozorováním chování tepla ve strojích, které provedl Sadi Carnot, jež shrnul v rozsáhlém díle. Tvrdil, že "ve všech případech, kdy je konána práce působením tepla, množství spotřebovaného tepla je přímo úměrné množství vykonané práce a naopak, spotřebováním jistého množství práce je produkováno stejné množství tepla." Toto Carnotovo tvrzení je založeno na stovkách experimentálních měřeních. Po takovém přesvědčivém experimentování nebylo od Clausia nerozumné, že došel k závěru, že teplo může být přeměněno na mechanickou práci. Byl to však teoretický skok logiky dojít k závěru, že energie obecně se může přeměnit z jedné formy na jinou.

   Dříve než pokročíme dál, je pro naše účely důležité si připomenout, že tato nová myšlenka, vyjádřená jako "První zákon termodynamiky" se skládá z řady překrývajících se idejí a předpokladů, které mohou být shrnuty to následujících vět: Stroje typu perpetuum mobile jsou nemožné.

   Povaha tepla je redukována na náhodný pohyb molekul hmoty.

   Předpokládá se, že energie se může změnit z jedné formy na jinou bez jakéhokoli vysvětlení, jak k této přeměně v konkrétním případě skutečně dojde.

   Energie není vytvořena, ani zničena průchodem přes nějaký mechanismus.

   Všechny formy energie se chovají stejným způsobem.

   Všechny tyto myšlenky jsou v podstatě vyjádřeny "Prvním zákonem termodynamiky". Z perspektivy alternativní vědy má experimentální práce Carnota a Jouleho trvalou platnost. Problémy začaly, když se Helmholtz a Clausius pokusili tuto experimentální práci zevšeobecnit. K teorii přeměny energie a k povaze tepla se vrátíme později, až budou položeny další teoretické základy. "Druhý zákon termodynamiky" byl odvozen z dalšího studia chování tepla v uzavřených systémech. Je pozoruhodné, že v něm není žádné tvrzení, že tento takzvaný "zákon" má univerzální platnost. Mezi oblíbená tvrzení, jež odráží všeobecné chápání "Druhého zákona termodynamiky", patří následující: "V uzavřeném systému se entropie nesnižuje." "Stupeň uspořádání se v uzavřeném systému spontánně nezvýší bez vynaložení práce." "Mezi všemi dovolenými stavy systému s danou velikostí energie, určitým počtem částic a při určitém objemu existuje pouze jeden rovnovážný stav." "Je nemožné zkonstruovat zařízení, které pracuje v cyklu a neprodukuje žádný jiný efekt než práci a vyměňuje si teplo s jediným rezervoárem." Podle těch, kteří rozumějí jazyku, všechna tato tvrzení nevyjadřují stejnou myšlenku. Některá z nich mají širší výklad, zatímco jiná jsou definována úzce. Všechna tato tvrzení vyplývají z myšlenky, že stroj typu perpetuum mobile nemůže pracovat na principu výměny práce/teplo, když tento proces je omezen na známé množství tepla na začátku. Jakmile je toto množství tepla přeměněno na práci a teplota v rezervoáru se sníží na teplotu okolí, nelze očekávat, že bude produkována další práce. To není pouze rozumné, ale je to také podloženo tisíci experimentů. Pokud je zákon jasně a úzce definován jako tvrzení, které odráží chování tepla v uzavřeném systému, autor tohoto článku s ním plně souhlasí.

   Problém nastává s některými obecnějšími výklady "zákona", jako například "stav uspořádání se v uzavřeném systému spontánně nezvýší bez vynaložení práce." Abychom pochopili, proč toto tvrzení neplatí univerzálně, je důležité jasně definovat pojmy. Musíme pochopit, co je míněno pojmem "stav uspořádání" a musíme definovat hranice "uzavřeného systému". V prvním případě je "stav uspořádání" všeobecně považován za teplotu.

   Když to chápeme takto, můžeme říci, že v tepelně izolované soustavě se teplota nezvýší, pokud do ní není dodána práce nebo energie. Jestliže jasně definujeme pojmy a omezíme diskusi na teplo a práci, potom také zde dostaneme univerzálně platné tvrzení podložené horami experimentálních dat. Pokud však "stav uspořádání" zevšeobecníme jako "množství energie" a definujeme "uzavřený systém" jako Vesmír, jsme vedeni věřit, že za žádných okolností není možné vytvořit podmínky, kde se koncentrace energie spontánně nezvýší. To není pravda!

   Zatímco se většina známých chemických procesů, standardní elektrická zařízení a teplo obecně chovají tímto způsobem, pole éterické energie planety se tak nechová. Pole éterické energie se chová přesně opačně než zevšeobecněně chápaný "Druhý zákon termodynamiky" a tento fakt je podložen značným množstvím experimentálních dat. Jedním z nejlépe dokumentovaných příkladů je spontánní zvýšení teploty pozorované u "orgonového akumulátoru", vynalezeného dr. Wilhelmem Reichem v roce 1940. Orgonový akumulátor, což je jednoduchá bedna vyrobená ze střídajících se vrstev organického a anorganického materiálu, umožňuje koncentraci pole éterické energie prostředí v uzavřeném prostoru bez vynaložení práce. Tato koncentrace energie se projeví spontánním zvýšením teploty. Tato situace neporušuje užší výklad "Druhého zákona termodynamiky", protože připouštíme, že do systému vstupuje vnější energie. Porušuje však zevšeobecněný "Druhý zákon termodynamiky", protože do orgonového akumulátoru vstupuje energie bez vynaložení vnější práce. Reichův akumulátor byl zkonstruován jako pokus odstínit a izolovat tuto energii od prostředí. Jeho data však jasně ukázala, že nebyl schopen izolovat energetické účinky uvnitř akumulátoru, protože pole éterické energie snadno proniklo stěnami akumulátoru. Nakonec si uvědomil, že pokud jde o pole éterické energie nelze "uzavřít systém" ve lokálním smyslu. Toto je důležité pochopit, protože to přímo popírá předpoklad, že vesmír se skládá pouze z uzavřených systémů na všech úrovních aktivity.

   Zde je hlavní problém s tím, jak vědecká komunita chápe "Zákony termodynamiky". Když je diskuse omezena na chování tepla v uzavřených systémech, "Druhý zákon termodynamiky" je dobře otestován a přesně popisuje, co se děje za těchto podmínek. Špatné je předpokládat, že tímto způsobem se chovají všechny formy energie a že je možné systém uzavřít na všech úrovních. Vědecká komunita jako celek se těmto problémům vyhýbá jednoduše tím, že popírá existenci pole éterické energie, protože se nehodí do jejího intelektuálního modelu. Naneštěstí pro ně, neustále rostoucí počet experimentálních důkazů způsobuje, že je to pro ně stále těžší.

   Určitě nejlepším důkazem existence pole éterické energie a o jeho schopnosti koncentrace na jedno místo bez vynaložení práce, jaký byl dodnes podán, jsou techniky éterického inženýrství počasí, které vyvinul Trevor James Constable a jeho skupina Atmos Engineering. Jako člen této skupiny jsem osobně viděl, jak jednoduché projektory éterické energie, které nepracují v klasickém smyslu, mohou způsobit, že se éterické potenciály v atmosféře zvýší do takových koncentrací, že se z ovzduší sráží miliony galonů vody a prší celé hodiny.

   Když jsou tyto projektory éterické energie aktivovány, spotřebovávají několik set wattů elektrické energie. Pokud takto přivozený déšť spadne za přehradou a potom projde skrze turbínu hydroelektrárny, zisk elektrické energie v systému může být enormní, v řádu 100.000 ku jedné. Tato metoda vytváření "volné energie" je dnes reálná. Přestože neznám žádnou komunitu používající tuto metodu, je zcela uskutečnitelná. Tento příklad je teoretický ve smyslu, že nikdy nebyl realizován, ale je dobrým modelem pro další systémy "volné energie" vyvíjené dnes po celém světě.

   Protože vstup projektorů éterické energie je elektrický a výstup z generátorů hydroelektrárny je rovněž elektrický, mnoho lidí to může mylně považovat za takzvaný "over-unity" systém. To ale není tento případ. Každá součást systému má provozní ztráty a ztráty třením. Energie čerpaná tímto systémem je atmosferický éter a všechen zisk energie v systému vzniká vně zařízení. Skutečnost, že je malý elektrický vstup a obrovský elektrický výstup neznamená, že systém má účinnost vyšší než 1 (over-unity system). Problém s pojmem "over-unity" souvisí s "Prvním zákonem termodynamiky" a jeho myšlenkou o schopnosti převádět jednu formu energie v jinou. Tento předpoklad zahrnuje myšlenku, že těchto přeměn je dosahováno známými a akceptovanými rychlostmi. Myšlenka účinnosti přeměny energie vyžaduje, aby různé doby přeměny byly pevné a poměr "výstupu" ku "vstupu" se maximálně mohl blížit jedné (100%). Protože se všichni shodují na tom, že každý stroj má tzv. ztráty, myšlenka, že tento poměr může být větší než 1 je přirozeně směšný. Toto, v kombinaci s předpokladem "druhého zákona", že všechny energetické systémy jsou uzavřené, (to znamená, že mezi do systému mezi "vstup" a výstup" nemůže vstoupit žádná další energie) činí "over-unity" systémy ještě nemožnější než pouhé perpetuum mobile. Logická linie vyjádřená "Zákony termodynamiky" nemá trhliny. Problém nespočívá v logice, ale ilustruje, že logika samotná není schopna odhalit pravdu. Problém spočívá v jisté interpretaci těchto "zákonů". Vraťme se zpátky a znovu se podívejme na "První zákon" ve světle diskuse o "over-unity". "Energie může být přeměněna z jedné formy na druhou, ale nemůže být ani vytvořena, ani zničena." Toto je natolik jednoduché, abychom pochopili, že se mlčky předpokládá, že se energie spontánně neobjeví, ani nezmizí ze systému. To je také nutnou podmínkou, pokud má být energie zachována LOKÁLNĚ, stejně jako UNIVERZÁLNĚ. Diskuse se stává relevantní například při popisu funkce rotačního magnetického generátoru, který je také znám jako "N-machine" nebo "Space Power Generator" (SPG). Většinu důležité práce na tomto poli odvedli Bruce DePalma a Paramahamsa Tewari. Rotující magnet vyvolává dvě silová pole, která působí kolmo na sebe navzájem. Tato pole jsou (1) radiální odstředivá síla a (2) axiální magnetické pole rotujícího magnetu. Zdá se, že oblast magnetizovaného, polarizovaného, inerciálního prostoru otvírá úsek, skrze nějž do systému vstupuje nová energie. Když jsou pečlivě změřeny protékající proudy v generátoru a v externím obvodu, důkazy naznačují, že na okraji generátoru se objevují elektrické náboje a mizí uprostřed generátoru, z čehož vyplývá, že ve skutečnosti netečou skrze generátor. Toto experimentální zjištění může vysvětlit, proč tato konfigurace elektrického generátoru má menší mechanický brzdící moment než generátory standardní konstrukce o stejném výstupním výkonu. Zatímco energie pravděpodobně není vytvářena nebo ničena v univerzálním kontextu, je zřejmé, že se objevuje a mizí ze stroje během činnosti v lokálním prostoru. Tato další energie může být použita ke konání užitečné práce ve vnějších obvodech. Tewari ukázal, že může být produkován dvojnásobek vodíku z elektrolytické buňky napájené z SPG proti buňce napájené z jiného zdroje. Je nemožné racionálně vysvětlit chování generátoru tohoto typu za předpokladu zachování energie, jak je postulováno v "Prvním zákonu termodynamiky".

   Pokud v běžném generátoru na chvíli zanedbáme všechny ztráty, potom konvenční teorie říká, že když je aplikována práce 1000 Nm na hřídeli za sekundu, potom na výstupu dostaneme 1000 wattů. Pokud slepě věřím, že generátor má záhadnou schopnost přeměnit mechanickou energii na elektrickou, nekladu si následující otázky: jaký je mechanismus této konverze?, kam jde kroutící moment? a odkud přichází elektrická energie? Zjevné pozorování, že generovaný proud produkuje silové účinky, které působí proti vstupnímu kroutícímu momentu, by nemělo být interpretováno jako důkaz platnosti zákona o zachování energie, ale jako přiznání, že je to neefektivní způsob generování elektřiny. Space Power Generator vyrábí elektřinu mnohem efektivněji.

   To otevírá mnohem širší diskusi o platnosti myšlenky konverze energie. Existují skutečně univerzální ekvivalenty mezi různými formami tepla, mechanickou prací a elektřinou? V tuto chvíli víme s jistotou jen to, že byla provedena různá měření, která měla demonstrovat různé konverze energií. Například v roce 1845 James Joule zjistil, že když umístil lopatkové kolečko do nádoby s vodou, musel vynaložit mechanickou práci 772.5 foot-pounds ("stop-liber"), aby se teplota jedné libry vody zvýšila o jeden stupeň Fahrenheita. Toto vedlo k velmi pečlivým výpočtům, které daly základ "univerzální konverzi" mezi mechanickou prací a teplem: 778.26 FT-Lbs = 1 BTU (British Thermal Unit = britská tepelná jednotka). V případě lopatkového kola je to nepochybně pravda. Ale co se stane, když není použito lopatkové kolo? Existuje další metoda, která ke konverzi mechanické práce na teplo lopatkové kolo nepoužívá, ale tuto práci dělá lépe, s vynaložením menšího množství práce se stejným ziskem tepla. Když použijeme rotující paralelní disky, ne nepodobné konstrukci Teslovy turbíny, k ohřevu vody, ohřejeme vodu s vynaložením méně než poloviny mechanické práce.

   Opět jsme vstoupili do nové vědecké éry, kde přesný ekvivalent mezi mechanickou prací, elektrickou energií a tepelnou energií není znám! Bylo provedeno velké množství různých fyzikálních experimentů, které demonstrovaly široký rozsah účinnosti přeměny energie. Intelektuální stavba Clausiovy myšlenky konverze energie se hroutí a nikdo by neměl dovolit, aby jeho myšlení bylo v tomto směru omezováno. Výsledky fyzikálních experimentů ji vyvracejí. "První zákon termodynamiky" by měl být považován pouze za zastaralý intelektuální model, jemuž nevyhovují všechna experimentální data. Podobně by měla být opuštěna myšlenka "over-unity" těmi, kteří pracují na systémech "volné energie", protože je to intelektuální protimluv, založený na víře v univerzálně platnou konverzi různých forem energie a schopnosti ji obejít. "Over-unity" je oxymoron, který by měl být odstraněn ze slovníku alternativní vědecké komunity.

   Toto mě vrací zpět k jiným problémům, které byly zmíněny výše - zejména k povaze samotného tepla. Je teplo jednoduše náhodný pohyb molekul hmoty, jak se domnívá Hermann von Helmholtz, nebo je to něco úplně jiného, jehož přítomnost způsobuje náhodný pohyb molekul hmoty? Tímto problémem se dlouho a důkladně zabýval Rudolf Steiner, který svůj výzkum shrnul do knihy Warmth Course, vydané v březnu 1920. Některé myšlenky z této knihy stručně shrnu.

   Ve starověku lidé věřili, že existují čtyři "elementy" (živly), z nichž je složena veškerá fyzikální realita. Jsou to země, voda, vzduch a oheň. V moderním jazyce to můžeme vyjádřit následovně: Existují čtyři stavy, v nichž se hmota může nacházet, které jsou - pevný, kapalný, plynný a horký. Z úhlu pohledu éterické vědy je teplo čtvrtým stavem hmoty a přechodným stavem mezi hmotou a éterem. Nyní vysvětlím, proč. Například jediný rozdíl mezi ledem, vodou nebo párou je teplota, neboli vnitřní tepelné podmínky. Teplo je absolutně podstatné ve všech úvahách o hmotě, protože teplo je jediný činitel, který může způsobit změnu skupenství z pevného na kapalné nebo z kapalného na plynné. V pevné hmotě jsou atomy velmi blízko u sebe a jsou navzájem vázány takovým způsobem, aby hmota z nich složená si dokázala udržet určitý tvar. Pevné látce může být dodáno teplo a jeho teplota se zvyšuje, dokud látka nezmění skupenství na kapalné. Dokud všechna hmota neroztaje, její teplota se nezvyšuje, ale teplo se spotřebovává na změnu skupenství. Jakmile se roztaví všechen materiál, zahříváním se opět teplota zvyšuje. Vazba mezi atomy hmoty v kapalném skupenství je volnější, takže hmota v tomto stavu nedrží tvar. Při dalším dodávání tepla se teplota látky v kapalném skupenství zvyšuje až do bodu varu. V tomto bodě opět dodávání tepla nezpůsobuje zvýšení teploty, ale toto teplo se spotřebuje na přeměnu kapaliny na plyn. Jakmile je všechen materiál zplynován, dodávání dalšího tepla způsobí růst teploty. Hmota v plynném skupenství také není schopna udržet tvar a dokonce musí být hermeticky uzavřena. Když je plynu dodáváno další teplo, atomy se nakonec rozpadnou a všechno, co zůstane, je teplo. Vztahy mezi teplem, teplotou, hmotou a skupenstvím jsou velmi složité a nemohou být jednoduše vysvětleny. Steinerovo vysvětlení těchto vztahů jde do velkých podrobností, tvoří logickou linii bez trhlin a je podloženo velkým množstvím experimentálních dat. Každý, kdo se zajímá o povahu tepla, by měl studovat knihu Rudolfa Steinera Warmth Course.

   Přestože toto vysvětlení podstaty tepla nemusí dávat smysl lidem trénovaným v mechanistickém způsobu myšlení, je mnohem blíž pravdě než myšlenky Helmholtze, s nimiž byl Steiner podrobně seznámen. Helmholtzova představa, že podstata tepla může být plně popsána jako náhodný pohyb molekul hmoty je příliš jednoduchá. Ignoruje mnoho dobře známých vlastností tepla a hmoty, stejně jako existenci pole éterické energie. Měla by být považována za "zajímavý" historický pokus popsat teplo, který není podložen všemi experimentálními daty.

   Pro ty, kteří dosud nejsou seznámeni s éterickou vědou, může být užitečné shrnout některé charakteristické vlastnosti pole éterické energie, které jsou v dnešní době známy. Pole éterické energie je tvořeno extrémně jemným nehmotným fluidem. Jeho aktivita může být rozdělena na čtyři hlavní úrovně. Jsou to: horký éter, světelný éter, tónový (nebo chemický) éter a životní éter. Pole éterické energie proniká veškerou hmotou, protéká kolem a skrze planety dobře definovanými cestami, má elastické vlastnosti a pohybuje se spontánně od nízkých koncentrací k vysokým a pak se vybije. Pochopení všech těchto faktorů umožnilo praktikovat inženýrství počasí v dnešní době. Až úplně pochopíme éter, vznikne mnoho dalších úžasných technologií. Rovněž mnoho aspektů dnešní vědy, které jsou dosud nevysvětlitelné, bude jasných.

   Jedna z největších záhad leží na poli vědy o elektřině. Celý obor, který byl nazván "statickou elektřinou" je jen matoucí záměnou za světelný éter, jak se chová za určitých okolností. Až toto úplně pochopíme, takzvaná "statická elektřina" nebude vůbec statická, ani to nebude elektřina. Normální elektřina vždy teče od vysokého potenciálu k nízkému a obvykle potřebuje kovový vodič, aby mohla protékat. Na druhé straně, "statická elektřina" se nevybíjí stejným způsobem a stejně snadno se pohybuje po izolátorech jako po vodičích. Jelikož se "statická elektřina" chová spíš jako éter než jako elektřina, zavedl jsem pro ni nový termín "ÉTEŘINA", abych ji odlišil od elektřiny.

   Někdy se éteřina chová jako elektřina a v některých případech se chová odlišně. A toto je zdrojem zmatků. Dodnes si většina lidí myslí, že existuje pouze jeden druh energie, který se pohybuje obvodem stylem elektřiny. To se nyní může změnit. Elektrická zařízení jsou konstruována tak, aby vybíjela elektrický potenciál, například jako když připojíme k baterii zátěž. Řádně zkonstruované obvody využívající éteřinu, pohánějí zařízení v nabíjecí fázi, když se energie spontánně pohybuje od nízkého potenciálu k vysokému. Jakmile chování éteřiny správně pochopíme, bude snadné pohánět motory a svítit pomocí tohoto zdroje energie jako nyní pomocí elektřiny. Ve 40. letech 20. století dr. Wilhelm Reich demonstroval pohon motoru a svícení pomocí pole éterické energie, kterou čerpal pomocí "orgonových akumulátorů" a speciálních obvodů. Ale bylo objeveno mnoho dalších způsobů, jak využít éteřinu. Patentový úřad má ve svých kartotékách mnoho konstrukcí takzvaných "elektrostatických" motorů, které dobře fungují. Ty všechny jsou poháněny éteřinou, mezi něž patří i ty, které jsou poháněny obvody umístěnými mezi zem a drát vztyčený vysoko ve vzduchu. Mnoho typů kondenzátorů se ve dnech s nízkou relativní vlhkostí samo nabíjí. To je také klasická vlastnost éteřiny. Viděl jsem, jak "elektrostatický" generátor přestal fungovat jednoho vlhkého rána, dokud slunce neosušilo jeho kovové součásti. Potom okamžitě ožil. Toto byla jedna z nejpřesvědčivějších demonstrací, které jsem viděl, že "statická elektřina" („éteřina") souvisí se světlem (světelným éterem).

   Zde jsou potom některé známé vlastnosti éteřiny, které by inženýři a vynálezci měli pochopit
Éteřina může být akumulována ze země nebo ze vzduchu téměř kdekoli
Může být odražena do drátů (toto není vodivost)
Proud éteřiny může být přerušen diodami a součástkami typu MOSFET
Její potenciál může být zvýšen nebo snížen v transformátorech se vzduchovým jádrem
Může být akumulována v kondenzátorech
Dokáže svítit jako neonová lampa, když je její potenciál dostatečně vysoký
Může vytvořit pole protikladných sil v cívkách a vinutích motorů


   "Volná energie" je zde v podobě pole éterické energie. Energii éteru lze akumulovat bez vynaložení práce a potom řízeným způsobem uvolnit tak, aby konala práci ve vhodně zkonstruovaných systémech. Pochopení tohoto faktu zajistí inženýrům a vynálezcům nejpřímější cestu, po níž by se měli vydat. Systémy, které získávají teplo přímo z éteru již byly demonstrovány v orgonových akumulátorech dr. Reicha. Umístění jednoho z těchto akumulátorů nad tekoucí vodu dramaticky zvýší produkci tepla. Toto je směr, v němž se nachází pravda, která čeká na odhalení systematickým badatelem. Podobně, silové obvody, které budou poháněny éteřinou pro osvětlení a pohon strojů, čekají na zdokonalení.

   Výzkumníci na poli "volné energie" by se neměli ohlížet na tzv. "Zákony termodynamiky". "První zákon" se svými idejemi o převodu a zachování energie je od základu nesprávný. Neexistuje způsob, jak převést mechanickou energii kompletně na energii éterickou. Tento příklad stačí, aby vyvrátil univerzální interpretaci konverze energie. Kromě toho, přeměny energie, kterých může být dosaženo pomocí činnosti určitých strojů, jsou různě účinné v závislosti na geometrii těchto strojů. To zpochybňuje myšlenku přeměny energie, zvláště v lokálním měřítku. Experimentální zjištění dokládají, že "První zákon" v mnohých případech neplatí. Skutečný vesmír se neřídí těmito "zákony".

   "Druhý zákon", v úzkém výkladu je ve skutečnosti tvrzení, jež popisuje chování tepla za určitých podmínek. V tomto případě je v podstatě pravdivý, jak dokládá velké množství experimentů. V obecném výkladu je však "Druhý zákon" intelektuální extrapolací, která přesně nepopisuje chování fyzikální reality za všech okolností. Ztělesňuje falešnou představu o mechanickém vesmíru, který vznikl Velkým třeskem a od té doby se rozpíná ("v uzavřeném systému se entropie nesnižuje"). Je to bezduchá, prázdná vize, která ignoruje Zdroj energie, který stvořil Vesmír, a odděluje mysli přívrženců této představy od řešení, které je po ruce.

   Naučit se, jak čerpat netermodynamické síly přírody je nadějí pro budoucnost. Moderní společnost potřebuje světlo, teplo a hybnou sílu a toto všechno může být přímo získáno z pole éterické energie bez spotřebovávání omezených přírodních zdrojů, vlastněných monopolními zájmy.

   V této společnosti byla teoretická věda povýšena na vysoký stupeň prestiže. Za tohoto systému víry však skutečným potřebám lidstva dobře neslouží. Je čas, aby tyto nepravdivé teorie byly pečlivě přezkoumány a zavrženy, a experimentální věda musí opět zaujmout vedoucí roli při zkoumání povahy fyzikální reality. Pouze v tomto případě bude moci věda o éteru nabídnout nepřeberné množství svých řešení zoufale čekajícímu světu.

   Bibliography
1) The Cancer Biopathy by Dr. Wilhelm Reich (VoL E of The Discovery of the Orgone), Farar, Straus and Girous, 1973
2) Man or Matter by Ernst Lehrs, Rudolf Steiner Press, London, 1958
3) The Cosmic Pulse of Life by Trevor James Constable, BSRF, Garberville, California, 1991
4) Warmth Course by Rudolf Steiner, Mercury Press, Spring Valley, New York
5) Etheric Formative Forces in Cosmos, Earth and Man by Guenter Wachsmuth, 1932, reprinted 1993 by BSRF, Garberville, California
6) The Vril Compendium by Gerry Vassilatos, Vols I-VII released 1993, BSRF, Garberville, California
7) Loom of the Future -The Weather Engineering Work of Trevor James Constable (an interview book / photo album soon to be released), BSRF, Garberville, California, 1994

  Borderlands
Third Quarter 1994
Překlad z angličtiny: Ladislav Kopecký
Zdroj: http://www.free-energy.cc/
 

 
E-mail  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

Zpět
Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.