Příspěvek k privatizaci nemocnic.

Kam spěje zdravotnictví?


    Příspěvek k transformací nemocníc jako reakce na rozhovor senátora Ondřeje Febera, zastance zprivatizovat nemocnice na Akciovky.

   
Motta: „Zvěstuj cizinče Lacedemonským, že my stáli jsme zde (na stráží) pevně jak zákony kázaly nám". (Epitaf obráncům Thermopyl za jejich hrdinství proti perské přesile r. 480 př. Kr.)

    „Skoro každý člověk dokáže překonat nepřízeň osudu, ale chcete-li vyzkoušet jeho charakter, dejte mu moc."

    „V každé generací je povinnosti každého dbát, aby sám sebe vyváděl z otroctví".


Ing. Ondřej Feber    V posledním prosincovém čísle „Havířovský objektiv" r. 2005 byl zveřejněn rozhovor se senátorem Ondřejem Feberem (US+KDU-ČSL) o transformací nemocnic a celého našeho zdravotnictví. V něm pan senátor horuje pro transformací nemocníc formou privatizace na AKCIOVKY.

    Ví vůbec ten pan o čem to pro boha mluví?

    Vždyť pro každého soukromého podnikatele, teda i majitele každé akciovky je nejvyšší prioritou ZISK - PROFIT. Každý podnikatelský objekt, tj. každá akciovka, která svému majiteli nenese zisk, musí rychle ustoupit a zaniknout. Musí z cesty ven.

    Jakmile se z nemocnic stanou AKCIOVKY, stanou se definitivně „DE IURE" soukromým majetkem a nic na tom nezmění ani ten fakt, že je budou zpočátku vlastnit kraje. To je jen rafinovaný krycí manévr vymyšlený na přechodnou dobu, aby celá transformace byla zpočátku zamaskována a aby celý zločin nebyl ihned na svém počátku úplně transparentní. Ale až bude dílo úplně dokonáno a stane se DE IURE nevratným, pak nebude na světě sila, která by mohla zastavit či zabránit jejich následné vytunelování a rozkradení.

    V denníku Právo ze dne 31. prosince je zveřejněn dlouhý rozhovor s pánem Profesorem MUDr Pavlem Pafkem, odborníkem na svém místě tím nejpovolanějším.
MUDr. Pavel Pafko Ten na otázku co říká tomu, že Krajské samosprávy se snaží je převést na Akciovky, odpovídá:
„Nastolit ve zdravotnictví tržní vztahy bude možné až tehdy, když plátci zdravotní péče budou moct zaplatit jejich vykonavatelům všechny vstupy a ještě jim zbude. Tohle zatím bohužel funguje jen v některých segmentech zdravotní péče, ve většině ale vůbec NE. U řady pacientů, kteří k nám přicházejí, předem víme, že na nich proděláme. A já se ptám, kdo bude tyto pacienty ošetřovat, až všechno zprivatizujeme?"

    A o kousek dále o pacientech „už nyní vidím pacienty, kteří bloudí českou zemí, ale nikdo o ně nejeví žádný zájem. Každý pacient by měl mít jakýsi svůj přístav, kam by mohl bezpečně vplout."

    Tolik pan Profesor Pavel Pafko k problému privatizovat zdravotnictví.

    Já tímto chci reagovat na postoje, jaké zaujal pan senátor Ondřej Feber k problému, kterým on zřejmě vůbec nerozumí. Já, jako bývalý zaměstnanec dolu ČSA v Karviné, si moc dobře pamatuji na pana Ing. Ondřeje Febera, který tam ve stejnou dobu pracoval jako střední technik. On už i tam ve svém zaměstnání vždy rád sliboval všechno možné, že často zapříčinil celému závodu č. 4 spousty zbytečných problémů a komplikací.

    A nyní se najednou celý Ondřej Feber pasuje do role „experta super" přes zdravotnictví, jako předvolební agitátor politické pravice (US DEU, nezávislí, anebo co ještě KDU – ČSL či ODS?), která vždy na celém světě fandila těm nejbohatším: Aby bohatí a silní se mohli stát ještě bohatší a ještě silnější, zatímco slabí a chudí, aby se museli stát ještě slabšími a ještě chudšími. Tedy opak Jánošíka: aby mohl chudým brat, kolik se jen dá a to pak dávat těm nejbohatším.

ministr zdravotnictví MUDr. David Rath    Tak to nech pan Bůh ochraňuje všechny české pacienty před takovými zlomyslnými experty, kteří chtěli všechny české nemocné uvrhnout na pospas TRHU. Kdo na to máš, zaplať, kdo nemáš, nepřežiješ, tak rovnou zdechni. Nakonec slovenský ministr zdravotnictví Rudolf Zajac už dávno odkryl karty celému Slovenskému národu, když řekl „len zdraví zajaci preziju a chorých nam netreba". Těmi „chorými" ale nemyslel sebe, ale nemocnice, které se nebudou chovat „tržně", tj. nebudou ziskové. Jsou odsouzeny k zániku. Takže na Slovensku neziskové nemocnice už jdou do exekuce a bez milosti. Bez zajímavosti není fakt, že naprostá většina těchto slovenských nemocnic je v majetku krajů.

    Potěš nás pan Bůh, ale především osvoboď od takových senátorů Feberů, kteří chtějí uvrhnout celý náš český národ, především chudé a nemocné do neštěstí. Doufáme, že pan ministr Rath udělá všechno proto, aby se naše zdravotnictví opět postavilo na pevné nohy a že všichni takoví experti, jako zmíněný pan senátor skončí na smetišti dějin s takovými svými expertizami, že blaho pacientů bude důležitější než klídek ředitelů zdravotních pojišťoven sedících v luxusních mramorových palácích. Jeden příklad za všechny: Zatímco FN Motol za špičkovou péči o desetitisíce pacientů inkasuje za rok 4,5 miliardy, spotřebuje VZP (zřejmě parazitní filiálka ODS) pro vlastní provoz 3,5 miliardy korun ročně. Držme mu proto všichni palce, aby se mu to všechno beze zbytku podařilo.

    Děkují za pozornost a přeji úspěšný nový rok.

P. S.
Nejde o obchod a mluvit o nutnosti tvorby zisku nemocnic je protismyslné. Péče o zdraví je jeden z hlavních důvodů, proč jsme platili a platíme daně.

    Experiment s privatizací nemocnic ve stávajícím politickém, právním a ekonomickém stavu České republiky je nebezpečný a hlavně téměř jistě nevratný. Domnívám se, že situace ve městech a regionech, které byly tomuto privatizačním experimentu podrobeny, není nijak růžová.

    Jen ve Středočeském kraji podepsalo petici proti privatizaci nemocnic, které měla mnohde za následek faktickou likvidaci některého zdravotnického zařízení (Příbram - ZÚNZ) a potažmo zhoršení dostupnosti zdravotnické péče, několik desítek tisíc lidí – ale marně. Lidí se nikdo neptal.

    Dr. Rath je člověk, který ví, o čem mluví. Ve zdravotnictví se pohybuje roky a i když ne vždy diplomatickým způsobem, dokáže věci nazývat pravými jmény. Privatizace nemocnic vede a povede k omezení dostupnosti zdravotní péče a léčby následné. Jde o jeden z nejnebezpečnějších experimentů poslední doby. Zatím co nepovedené privatizace továrem měly často za následek ožebračení lidí v regionu, špatná privatizace může mít následky ještě daleko fatálnějšího rázu.

    My všichni občané ČR už máme zkušenosti až - až, jak po převratu a pádu komunizmu za nadvlády ODS se vše tunelovalo a „rozšantročovalo", co český národ vybudoval na tomto území nejen za posledních poválečných 40 – 50 let, ale za celé tisíciletí svých dějin. Vždyť jen pomoci kuponové privatizace byl vyvezen z ČR kapitál za několik stovek miliard Kč. (Pane Viktor Kožený, kam se poděla mimo jiné celá česká námoří flotila?)

    V r. 1997 se ČR stala synonymem okrádání investorů, nedůvěryhodného kapitálového trhu, symbolem tunelování a příkladem ztracené transformační šance v naprostém morálním a hospodářském úpadku. Táto tvrdá slova přednesl na adresu české hospodářské politiky v Praze Joseph Stiglitz, tehdejší hlavní ekonom Světové banky, dnes držitel Nobelové ceny za ekonomii.

    ODS v r. 1997 předala zemi za situace hospodářského poklesu, že ani v dalším roce 98 se hrubý domácí produkt ještě nevzpamatoval. Reálná mzda od r. 1989 vzrostla o 3%, ale téměř polovina našich obyvatel se měla hůře než před listopadem 1989. ODS provedla kuponovou privatizaci, která umožnila skandálním způsobem rozkrást národní bohatství a obohatit se úzké vrstvě tunelářů, jako Richard Salzman, Soudek, Viktor Kožený, Železný, Petr Lukeš, Stehlík, Zemek a další. Za nadvlády ODS nebyly vůbec vytvořeny ani základní podmínky pro rozvoj českého kapitálu.

    O odložení restrukturalizace ekonomických subjektů znamenalo přezaměstnanost a zamezilo na dlouhou dobu modernizaci české ekonomiky.

Václav Klaus homeless    Dále pan Klaus jako předseda ODS horoval pro vznik hodně nových bank, že začaly vyrůstat jak houby po dešti. Máme málo bank, je potřeba jim dát prostor! A jak dlouhá byla pak jejich životnost? Ještě stojí za vzpomínku, jak si liboval a pochvaloval, že k nám přichází japonská NOMURA, teda banka s takovým slavným RÉNOMÉ. A kde je jí i všem ostatním konec? Vzpomínám si jen na některé, jako Bohemia, AG banka, AGRO banka, Moravia, Česká banka, Union banka a spousty jiných dalších, do kterých si důvěřiví lidé na-vkládali své úspory a pak mnozí i o ně přišli. Pak ODS začala s vytvářením kampeliček. Kolik jich všech bylo? Všechny vlastnili prakticky představitelé ODS A kam se poděly do dnes všechny ty kampeličky? ČSSD mělo zájem udržet a uchovat ještě poslední banku IPB, ale už to bylo pozdě. V té době už i ona byla celá rozkradená a vytunelována.

    Tak ODS zanechala skryté dluhy především v zdevastovaných bankách a kampeličkách, zničených podnicích, zanedbané infrastruktuře, podfinancováním školství, chřadnoucí vědě a výzkumu.

    Až po odchodu ODS od moci se muselo začít se sanováním bank a kampeliček stovkami miliard Kč, aby většina obyvatel nepřišla o své vklady a abychom se vyhnuli úplnému totálnímu krachu české ekonomiky. Uhrazení všech těchto dluhů stálo nad 500 mld. Kč, což tvoří podstatnou část současného zadlužení ČR.

Viktor Kožený     Nejvíce je pro mne jako prostého občana ČR nepochopitelné, že i pan Prezident ještě nyní v této své funkci, hlavy státu, si nedá pokoj, když vydává prohlášení, že „reformy Dr. Ratha jsou škodlivé pro naše nemocné občany" (v radiožurnálu v 18:00 hodin 2. 1. 2006). To on nadále ještě touží ten zbytek českého národa slabé, nemocné a chudé ožebračit a úplně zničit. On nikdy nekopal za řádového slabého a chudého občana naši země. Buď kopal za ODS a nyní jako prezident tím vlastně kope navíc i do svého prezidentského postu. To náš prezident osvoboditel - pan TGM se musí v hrobě obracet, když se na nás dívá, jaké to má následníky na svém bývalém postu.

    Všichni máme ještě v dobré pamětí, jak ODS dostávala štědré obrovské sponzorské dary od různých duchů, jako od PEPŮ Z HON-KONGU, či od PIŠTŮ-BÁČICH z maďarského hřbitova a od dalších jim podobných duchů.

    Taktéž citáty pána ministra financí Václava Klause zůstanou beztak zvěčněny a možná budou jednou zdobit i pomník nad jeho hrobečkem: „Špinavé peníze neexistují, zhasněte světla, my ekonomové musíme předběhnout právníky", (tj. dokud zde není právní rámec, vytunelovat a rozkrást vše, co jen jde). Ale i „V utkání je dobrý každý faul, kterým lze dát góly a který nás dovede k vítězství".

    Na takových zásadách rostla moc a bohatství ODS, ale i sláva a RENOMÉ nynějšího našeho pána prezidenta Václava Klause.Minister zdravotníctva Rudolf Zajac Minister zdravotníctva Rudolf Zajac
sa zvykol dušovať, ako reforma zlepší fungovanie zdravotníctva. Zúfalým pacientom mal údajne pomôcť trh. Reforma prišla a pacienti sa najnovšie dozvedajú nepríjemnú novinku. Na operácie budú čakať ešte dlhšie ako doteraz. Poisťovne totiž už po novom nemôžu hospodáriť so stratou, inak skrachujú. Na endoprotézy sa dnes čaká asi dva roky, s operáciami srdca to je neraz ešte horšie. Podľa Zajaca to však napokon trh skutočne vyrieši - operácie sa dožijú iba tí najzdravší, ktorí ju nepotrebujú, a zdravotníctvo už nebude v strate. A mimoriadne ziskové budú aj pohrebné služby.
z časopisu Plus 7


E-mail  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

Zpět
Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.