PhDr. Stanislav Holubec
Anketní otázka profesora
PhDr. Stanislava Holubce, Katedra sociologie FF UK
Vážení přátelé,

    chtěl bych Vás jako aktivisty sociálních hnutí a levice, případně jako společenské vědce - požádat o zodpovězení anketní otázky:

Proč je soudobé sociální hnutí (např. protiválečné, antiglobalizační) tak slabé ve střední a východní Evropě? Výsledky tohoto výzkumu budou předneseny na workshopu "Nová sociální hnutí", který je pořádaný Lublaňskou Univerzitou 20.4. 2006. Vaše odpověď by neměla přesáhnout dvacet vět. Nebojte se být provokativní a zaujatí.
Odpovězte, prosím, do jednoho týdne od zaslání otázky 18. března 2006.
Děkuje mnohokrát a srdečně zdraví PhDr. Stanislav Holubec, Katedra sociologie FF UK.Moje odpověď:

    Národy východního bloku byly dlouho udržované pod tlakem komunistického režimu, proto se daly snadno oklamat, že v západním a kapitalistickým systému existuje svoboda. Po předem naplánovaném pádu železné opony 1989 byl východ vtažen do trhové mašinérie, která člověka přetransformovala na konzumní model. Ten ale je nepřítelem tvůrčího ducha a inteligence. Kdysi jsem někde četl zajímavý pohled o poválečném uspořádání světa: „Světový sionizmus má pod svou kontrolou kapitál celého světa, který ovládá ze svých 14-ti klíčových bank. Z těchto 14ti bank oni ovládají globálně všechny světové ekonomiky. Oni vymysleli kapitalizmus i komunizmus a nechali je mezi sebou soutěžit, že kdyby to vyhrál kterýkoli z nich, v obou případech by to byla výhra jejich".
Proto v Jaltě byl rozdělen svět železnou oponou. Občané bývalého východního bloku po tolika prohrách a zklamáních, které museli vytrpět, podlehli apatii, že už nemají odvahu ani chuť znova vzdorovat. S takovouto „lidskou sedlinou" nebo-li „amorfní hmotou", se dá nejlépe manipulovat.

Důsledky:

    První tah na šachovnici světa bylo rozšíření vojenského bloku NATO, který buduje americká a německá generalita, jejíž otcové stáli před branami Moskvy. Oni Hitlerův odkaz nezapomněli. Řetěz ze západu posunuli k Rusku získáním jeho bývalých satelitů i vlastních držav, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ukrajiny, až po asijskou Gruzii, Kazachstán a Turecko. Nyní usilují o poslední článek Bělorusko, aby smyčka kolem krku Ruska byla pevně utažená.

    Po 2. světové válce všechny zúčastněné státy, poražení i vítězové na válku doplatili obrovskými výdaji, kromě USA. I takový vítěz jako Anglie poztrácela kolonie a zůstala mohutně zadlužená u USA. USA na obou válkách profitovaly. Na druhé tak mohutně, že jejich vojensko-průmyslový komplex (VPK) se stal hlavním motorem celé jejich ekonomiky zejména po pádu železné opony. Bývalý prezident Dwight Eiesenhower před VPK varoval všechny své následníky prezidenty.

    Nyní se do něj každoročně pumpuje min. 400 miliard dollarů a bez téhle injekce by prý celá jejich ekonomika zkolabovala. Na druhé straně nikdo na světě si není sto uvědomit všechny důsledky této smutné skutečnosti a kam až sahá jeho obrovská moc. On určuje, kdo bude či nebude v USA vládnout (ne sedlina, která se zúčastňuje či ne trapné komedie zvané volby), on evokuje nové série nekoloniálních loupežných válek v 21 století po cizích kontinentech, do kterých mu vlády nových členů NATO (bez hanby a studu) pokorně dodávají laciný lidský kanónenfutr.

    Nejstrašnější na tom všem je, že celé USA budují svůj blahobyt (přes VPK) na hekatombách mrtvol nevinných obětí rozsetých po celém světě, všemožně vymordovaných a umučených včetně žen a dětí. Je to jev, jaký se v historii světa ještě nikdy nikde neodehrál, včetně těch nynějších kanónenfutrů (chytání hadů cizíma rukama).

A co bude dál?

    Obrovské prokletí všech nevinných obětí, ale i všech po nich pozůstalých sirotků a ostatních příbuzných spadne na hlavy jejich i jim pokorných služebníčků. Apokalypsa na spadnutí, v jejich mluvě Hermagedon. Už jejich bývalý prezident Reagan vyslovil vážné varování před jejím spadnutím.

    Ještě následuje další odpověď slovy maďarského izraelity Oskara Jázsiho z roku 1944: "Druhá světová válka byla zcela logickým pokračováním první. Problémy, které vedly k první válce, však nebyly vyřešeny, naopak se značně zostřily. Po katastrofách druhé světové války vznikne nový světový pořádek (new world order). Rozdrcení diktátorů nestačí! Starý řád samostatných národních suverénních států už nesmí být v Evropě obnoven!"
Mezi toto "staré" patří také politické strany, ať se řadí mezi tzv. pravici či levici, jinými slovy viditelné divadlo, komedie.

Tolik vzhledem k požadavku krátké zprávy. Ing. Josef Chromík, e-mail: j.chromik@quick.cz
Blog - Link: http://chromik.wz.czE-mail  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

Zpět
Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.