Tachyonová energie

PŘEKLAD KATALOGU

Ilustrace


© Copyright 2004, cintamani.cz

“Jako fyzik vám na základě svých výzkumů atomu mohu říci, že neexistuje žádná hmota jako taková! Veškerá hmota vzniká a existuje jenom díky určité síle, která způsobuje vibrování atomových částic a vytváří nejmenší sluneční systém – atom.”
Max Planck

“Jako veškerý výtvor, je i člověk součástí celku, který nazýváme Vesmír, a je jen navenek omezován časem a prostorem. Prožívá sám sebe, jako by byl oddělen od ostatních, ale to je pouze určitý druh optické iluze běžného vědomí.”
Albert Einstein

Katalog výrobků

Tachyonizované® výrobky


Úvod

Chtěli bychom poukázat na to, že tachyon (podle vědy hypotetická elementární částice) nebyl zatím vědou uznán, a proto nelze následující závěry dr. G. Cousense a D. Wagnera považovat za vědecky prokázané. Jedná se o nezávazná vyjádření názorů výzkumníků tachyonu.

Epocha volné energie

Článek Davida Wagnera, vydaný nakladatelstvím Dajon Publications v roce 1998.

Objevování volné energie a úžasného potenciálu, který v ní tkví, začalo s revolučními vynálezy Nikoly Tesly (1856–1943). V roce 1931 poháněl Teslův konvertor energie po dosti dlouhou dobu Pierce Arrow (velmi těžké a luxusní auto) rychlostí až 130 kilometrů za hodinu. Tesla objevil alternativu ke generátorům střídavého proudu. Kdyby byly politické a také obchodní kruhy vnímavější, mohly být problémy s využíváním fosilních paliv vyřešeny již ve třicátých letech minulého století. Využíval Tesla skutečně tachyonovou energii? To se asi nikdy nedozvíme.

Dalším průkopníkem výzkumu volné energie byl dr. T. Henry Moray. Dr. Morayovi se podařilo vyvinout konvertor, který vážil pouze dvacet osm kilogramů a měl kapacitu okolo 50 kW. Během předvádění vynálezu na patentovém úřadu bylo potvrzeno, že jeho konvertor funguje dokonale a že vyprodukuje 50 kW elektrické energie bez jakéhokoli viditelného energetického zdroje. Jelikož byl tento zdroj energie neviditelný a nezjistitelný, bylo přihlášení patentu odmítnuto. Ačkoli tato historie zní jako z nějaké komiksové knihy, skutečně se odehrála. Moray byl – stejně jako před ním Tesla – zastaven mocnými, avšak krátkozrakými politickými a ekonomickými silami.

Tachyonová epocha začala

Během zkoumání volné energie věda nejdříve existenci tachyonové energie předpokládala a později ji nepřímo dokázala. Nepřímo proto, protože v současné době nelze energie rychlejší než světlo změřit bezprostředně žádnými metodami měření, které nyní máme k dispozici.

Dnes její potenciál předvídáme všichni. Tachyonová epocha navzdory všem protivenstvím začala. Aby Gerald Feinberg našel jednotný pojem a sjednotil tak vědecké pohledy týkající se energie rychlejší než světlo, definoval v roce 1966 tachyonovou energii jako “subatomární částici, která se pohybuje rychleji než světlo”. Vzdáváme dík a vyjadřujeme uznání různým vědcům minulosti i současnosti, kteří vytvořili základy pro tuto novou epochu a vydláždili tak cestu pro tachyonovou revoluci.

Problém již netkví v dokázání existence tachyonové energie. Spočívá v napojení se na tuto energii a v jejím odebírání. V této oblasti pracovalo s nejrůznějšími výsledky mnoho významných vědců, kteří se pokoušeli a pokoušejí přeměnit tachyonovou energie na použitelnou elektrickou energii.

David Wagner má o využití tachyonové energie jinou představu. Jeho vize spočívá v jasném uvědomění si, že přeměna tachyonové energie v použitelnou elektrickou energii ve skutečnosti nemůže vyřešit narůstající problémy naší planety, protože problémem není energetická krize, ale krize vědomí.

David rozpoznal, že z tachyonového pole se rozvíjí vše a jeho zásadní objevy v rámci aplikované fyziky jsou bezprostředně zodpovědné za tachyonizačníä proces, který určité materiály mění (restrukturalizuje) na submolekulární úrovni, čímž dochází k vytváření trvalých tachyonových antén. Davidova schopnost využívat tachyonovou energii a také schopnosti vědeckého světa prokázat výsledky jsou bezprostředními příčinami tachyonové revoluce, ke které dnes dochází ve více než devadesáti zemích. Prostřednictvím vynálezu tachyonizace můžeme využívat nekonečný potenciál tachyonové energie způsoby, které přinášejí užitek životu na Zemi a pomáhají rozvoji vědomí. To se stalo životním úkolem Davida Wagnera.

Jeho objev tachyonizačního procesu a seminář Quality of Oneä změnily tisícům lidí náhled na život a jak ho prožívat. Abychom tuto revoluci zcela pochopili, podívejme se ještě jednou blíže na vědecký význam tachyonu a také na jeho vztah k holistickému léčení.

Proces tachyonizace doktora Wagnera je stoprocentně patentovatelný. Po mnoha úvahách však David Wagner došel k rozhodnutí, že si celý proces patentovat nenechá. Domnívá se, že ho to uchránilo před nákladnými soudními procesy za porušení patentových práv a že tím pomohl udržet ceny za “antény” tak nízké, jak je to jen možné. Kromě toho společnost Advanced Tachyon Technologies (kromě kolísající ceny zlata a kurzu dolaru) nikdy nezvyšovala ceny tachyonizovaných výrobků. Vzhledem k tomu, že proces je soukromým tajemstvím, existují také omezení, která se týkají toho, o čem je možné mluvit a o čem ne. Není možné zcela uspokojit každé přání týkající se naprostého pochopení procesu tachyonizace. Ačkoli vám nemůžeme odhalit, jak tachyonizace funguje, můžeme vám říci, čím není.

Tachyonizační proces neprobíhá na základě frekvence, rotace ani přenosu. Nejedná se o vysokofrekvenční indukční technologii. Nevyužívá zvuku, vakua a nemá nic společného s radionickými přístroji nebo s přenosem SE5. Tachyonizace nevyužívá posvátné geometrie, aby výrobky plnila nějakou informací, ani nevyžaduje modlitbu nebo meditaci. Tento proces není technologií, jež by byla založena na fotonech. Nevyužívá žádných krystalů ani orgonových technologií. Nevyužívá magnety. Tachyonizační proces nezávisí na tom, kdo tachyonizaci provádí. Tachyonová energie nemůže být naplněna informací, není ani negativní, pozitivní nebo neutrální.

Tachyonizační proces je pro tuto planetu darem. Pomáhá a mění vývoj a zdraví každého, kdo se s ním setkal. Tachyonizace vytváří z chaosu řád. Má potenciál k tomu, aby přivedla planetu a její obyvatele zpět ke zdraví, harmonii a jednotě. Používání tachyonizovaných výrobků má obyčejně za následek přirozené zbavení se toxinů, posílení schopnosti organismu využívat dostupných vitamínů a minerálů, zvýšení energie pro fyzické aktivity a zvýšené vnímání jemných energií. Rovněž posiluje funkce mozku, krevní oběh a mimořádné zlepšuje sportovní schopnost i regeneraci svalů. Když tyto výrobky používali někteří atleti, zaznamenali výrazné snížení únavy, což mělo za následek zlepšení výkonů. Abychom pochopili, jak tachyon funguje, musíme nejprve prozkoumat tajemství vesmíru a jeho skutečnou podstatu.

Fyzika tachyonů

V kvantové fyzice se energie, která vyplňuje vesmír, nazývá “energie nulového bodu”. Energie nulového bodu nemá formu, je všudypřítomná a je rychlejší než světlo. Je nekonečně inteligentní a obsahuje všechno, co je potřeba pro vytváření dokonalé formy. Nemá žádný kmitočet, nerotuje, ani nevibruje. Nepodléhá gravitaci.

Tachyonová energie je všudypřítomná, neomezená a má veškerý potenciál pro vytváření dokonalých tvarů ve vesmíru. Nemá žádnou rotaci, vibraci ani kmitočet a nepodléhá gravitaci, tak jako energie nulového bodu. Rozdíl mezi tachyonovou energií a energií nulového bodu je v tom, že tachyonová energie má tvar. Můžeme použít jednoduchý příklad. Představme si nekonečně rozlehlý oceán, který obsahuje nekonečné množství kapek, ale stejně jako energie nulového bodu nemá tvar. Když z oceánu vezmete jednu kapku, bude stále obsahovat vše, co obsahuje oceán, ale nyní bude mít tvar. Stejně tak obsahuje i tachyonová energie všechno, co existuje v energii nulového bodu, ale má nyní tvar.

Zhuštění energie nulového bodu do tachyonové energie je počátkem energetického kontinua, které je bezprostředně zodpovědné za všechny tvary na této planetě. Následující krok v tomto energetickém kontinuu se dá nejlépe vysvětlit prostřednictvím poněkud zjednodušených fyzikálních pojmů.

Pro toto vysvětlení prozkoumáme jako příklad vzájemné působení tachyonové energie a částic z rodiny leptonů. První elementární částicí rodiny leptonů je pion. Pion existuje pod úrovní rychlosti světla a má přesnou, matematicky spočitatelnou oběžnou dráhu, kterou nazýváme “subtilní organizující energetické pole”, krátce SOEP (Subtle Organizing Energy Field – S.O.E.F). SOEP existují těsně pod úrovní rychlosti světla a jsou přímo zodpovědná za přeměnu tachyonové energie na frekvence, jež jsou nutné k tomu, aby vytvořily, zorganizovaly a udržely dokonalou formu. Všechny tvary se samozřejmě skládají z různých frekvencí. SOEP proměňují tachyonovou energii přesně v tu frekvenci, kterou daný tvar potřebuje. V tomto případě udržuje SOEP, jež zkoumáme, pion na jeho oběžné dráze. SOEP pionu, které se nachází těsně pod rychlostí světla, na sebe vzájemně působí s tachyonem, jenž je rychlejší než světlo. Poté, co SOEP přeměnilo tachyon na frekvenci pionu, se pion okamžitě přemění v mion. Nový mion má oběžnou dráhu desetkrát větší, než je oběžná dráha pionu. SOEP mionu se rovněž nachází těsně pod rychlostí světla. Jestliže nyní dojde k setkání SOEP mionu s tachyonem, oběžná dráha se opět zvětší a z mionu okamžitě vznikne elektron. Tento nový elektron má oběžnou dráhu dvě stě sedmkrát větší, než je oběžná dráha mionu. Tento neustálý proces kdy SOEP přeměňují tachyon na potřebné frekvence, zde samozřejmě nekončí, ale pokračuje celým energetickým kontinuem.

Pokračuje, až je nakonec dosaženo dokonalého tvaru – ať už se jedná o lidskou bytost nebo jakýkoliv jiný tvar, který známe. Tachyonová energie je spojující energií, která je zodpovědná za tvoření všech tvarů na planetě. Tachyonová energie má klíčovou funkci v proudu energie, který probíhá od nekonečné beztvarosti až k dokonalé formě. To je energetické kontinuum. Jako všechny formy v našem vesmíru, který je pomalejší než světlo, nemohou ani SOEP dosáhnout rychlosti vyšší než je rychlost světla. To je velmi důležitý moment. Náš svět je světem tvarů a jediný způsob, jak se svět tvarů může spojit s beztvarou energií nulové bodu je prostřednictvím tachyonu.

Tachyonová energie v sobě zahrnuje veškerý potenciál k tomu, aby vytvořila v jakékoli individualizované formě života dokonalé energetické kontinuum. Všechno, co je například přítomno v lidském těle, existuje v dokonalé formě již v tachyonu. Výborný příklad nalezneme v království zvířat. Víme, že zvířata, která nebyla žádným způsobem ovlivněna lidmi, vedou naprosto zdravý život. Například délka života savců dosahuje až sedminásobku jejich období růstu. U lidí by to znamenalo sto čtyřicet let naprosto zdravého života. Ze čtyřiceti tisíc chronických a degenerativních nemocí, jež zná lidské lékařství, bylo u divoce žijících zvířat zaznamenáno jenom několik! Důvodem je, že divoká zvířata nemají onu schopnost blokovat své energetické kontinuum, a vytvářet tak nedostatek a nemoci. Příroda je evidentně skoro dokonalá a právě taková je i charakteristika tachyonové energie. Energetické kontinuum je neustálým tokem energie plynoucím z neomezené energie nulového bodu, která se poté zhušťuje do své tachyonové formy rychlejší než světlo. Poté dochází k interakci tachyonu se SOEP, která jej přeměňují na specifické frekvence SOEP, tak vytváří energetický matrix, ze kterého jsou vytvářeny všechny fyzické formy. Energetické kontinuum zahrnuje jak nekonečnou, beztvarou expanzi, tak konečný zhuštěný tvar.

Pokud jsme jednou porozuměli, že toto energetické kontinuum existuje, a také jak funguje, můžeme pochopit i důsledek blokád v energetickém toku směrem dolů přes jeho různé úrovně.

Z pohledu holistické léčby je dokonalou léčbou taková, která propojuje léčbu na tělesné, emocionální a duševní i duchovní úrovni. Rozvíjíme se vzhůru po nepřerušené spirále od řádu a poté chaosu k vyšší úrovni řádu a skrze chaos a nemoci k ještě vyšší úrovni řádu. Chaos je odrazovým můstkem od jedné úrovně řádu k další vyšší úrovni řádu. Zažívá to každý, ať už si toho je vědom nebo ne. Každá nová úroveň řádu je novou úrovní zdraví.

Tachyonová energie je klíčem, jenž nás provede chaosem i zátěží našeho všedního života a vytváří nový životní řád a kvalitu. Tachyonizované nástroje nám významně pomáhají k tomu, abychom tímto procesem procházeli rychleji. Používání tachyonu nepředkládá pouze holistický model léčení, ale i proces, díky kterému se každý z nás může vydat směrem k naprostému zdraví a ke sjednocení se Vším, co je.

Tachyonová energie: nové paradigma celistvého zdraví

Celkové zdraví, harmonie a léčení těla, emocí, duševních a duchovních úrovní – to vše se zakládá na zdroji energie, který je pro naši existenci nezbytný. Proto léčení na kterékoliv úrovni velice závisí na napojení se na prvotní energii, která je zdrojem existence. Počínaje udržováním a omlazováním těla až po nejhlubší úrovně holistické léčby, to vše závisí na naší schopnosti napojit se na energetický zdroj, který nabíjí energií a vytváří formy veškeré hmotné existence, tak jak ji známe.

Abychom dokázali ocenit a skutečně pochopit principy léčení s tachyonem, pomůže nám krátce pohlédnout na teorie vibračního léčení holistické medicíny. Vibrační přístup obsahuje takové terapie, jako jsou orgonová terapie, terapie magnetickým polem, radionika, biorezonanční terapie, fotonová energie, homeopatie, léčebná práce s posvátnou geometrií, terapie s krystaly a barevná terapie, Bachova květová terapie, elixíry z drahokamů, zvuková terapie, využívání protiběžných elektrických cívek, práce s negativními iony nebo neutriny, kvarky nebo jinými částicemi a mnoha dalšími frekvencemi, které jsou ještě komplikovanější díky individualizovaným kmitočtům a pravotočivým nebo levotočivým, pozitivním, negativním nebo neutrálním rotacím.

Všechny tyto metody se zakládají na jednom společném principu. V energetickém kontinuu našich subtilních těl se mohou na jakékoli frekvenční úrovni projevit blokády. Tyto blokády potom způsobují zdravotní problémy.

Pokud se energie s určitými frekvencemi správně použijí, může to vést k vynikajícím výsledkům, za předpokladu, že člověk ví, jaké frekvence používá a jak dlouho. Všechny tyto metody však mají tři významné nevýhody, které jsou nevyhnutelné:

1. Působení energií s určitými frekvencemi tak, jak jsou využívány ve vibrační medicíně, je omezeno pásmovým rozpětím těchto frekvencí. Například fotonová energie bývá popisována jako balíčky světelné energie. Vědci tento koncept používají, aby se odvolali na aspekt světelných částic.

Fotony bývají vždy přidruženy k elektromagnetickému vlnění určité frekvence. Tato frekvence se nachází v pásmu mezi 4–65 mikrometry. V současnosti například existuje nástroj pracující s frekvenční energií, který emituje z infračerveného spektra fotonovou energii pouze o vlnové délce mezi 4–16 mikrometry. Je to malá elektromagnetická vlna z celkové frekvenční možnosti fotonové energie. Tato malá šířka frekvenčního pásma odpovídá frekvenci v energetickém těle. Kdyby existovala blokáda v této úzké frekvenční oblasti, objevil by se nedostatek energie mezi blokovanou úrovní a fyzickým tělem. Co když se však blokády nacházejí mezi 18 a 35 mikrometrem? Pak by použití této frekvence fotonové energie mohlo mít nepřímý vliv, ale určitě by systém této blokády nezbavilo ani by nedokázalo systém opětně integrovat do energetického kontinua. Zde vidíme, že jeden z největších nedostatků energetické medicíny spočívá v tom, že aby bylo možné použít správnou frekvenci pro léčení, je potřeba přesně vědět, v jakém vibračním pásmu se blokáda nachází.

2. Všechny jemnohmotné terapeutické metody s výjimkou tachyonu pracují pouze s jednou frekvencí nebo jedním pásmem frekvencí vyjmutým z celého frekvenčního spektra. Možnost obsáhnout celé frekvenční spektrum a veškeré informace nutné k očištění celého systému a znovu nastolit naprostou funkčnost našeho energetického kontinua prostřednictvím jedné frekvence se velmi zřídkakdy setkává s úspěchem, protože většina lidí může mít četné blokády v různých frekvenčních pásmech.

3. Energie o určité frekvenci mohou mít kromě toho také škodlivý vliv a to ze dvou hlavních důvodů: a) nadbytek jakékoliv frekvence může být potenciálně stejně škodlivý jako nedostatek energie, b) protože frekvence nemá inteligenci, je rozhodnutí o době jejího skutečného použití a také o druhu frekvence závislé na moudrosti, porozumění a vzdělání toho, kdo ji používá. Pro vysvětlení postačí jednoduchý příklad. Slunce je nádherným zdrojem fotonové energie. Pro zdraví je optimálních okolo 20–30 minut denně. Pokud se však téže kouli fotonové energie vystavíte na čtyři nebo pět hodin, upeče vás jako křupavou hranolku. Důvodem je, že tato fotonová energie – stejně jako všechny frekvence – nemá inteligencí a neví, kdy má začít a kdy přestat! Rozhodnutí, kdy se vzdálit z dosahu slunce, zůstává na samotném uživateli. Dalším příkladem je nadměrné užívání magnetické energie.

Je například známo, že magnety o určité frekvenci pracují se severním a jižním pólem, které mají opačné vlivy. Jižní pól aktivizuje. Když je ale používán příliš dlouho, může v systému dojít k hyperaktivitě a může být příčinou problémů. Například dr. Cousens, autor knih Celostní výživa a její duchovní rozměr (Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet), Sevenfold Peace (Sedmeronásobný klid) a Conscious Eating (Vědomé stravování) a ředitel střediska Tree of Life Rejuvenation Center v Arizoně prostřednictvím klinického výzkumu demonstroval, že u některých lidí, kteří používali matrace s magnetickým polem, se zvýšil krevní tlak. Když jim bylo řečeno, aby matrace přestali používat, vysoký tlak naštěstí zase zmizel. Může se to stát proto, že magnety působí v určité frekvenci, ale nedisponují vlastní inteligencí, aby věděly, kdy mají přestat.

S tachyonovou energií je to úplně jinak. Tachyon není frekvence a není ani frekvenčním přístupem. Na úrovni, na které existuje – vyšší, než rychlost světla – neexistují frekvence, vibrace ani rotace. Působení tachyonové energie je regulováno vnitřní moudrostí SOEP. Pokud je tachyon použit v určité oblasti, SOEP promění to, co potřebuje a to tak, aby se tato oblast zase dostala do dokonalé rovnováhy a harmonie. Tachyon neléčí, nýbrž spíše zásobuje tělo nutnou energií potřebnou k tomu, aby si samo pomohlo. Tyto jednoduché příklady byly vybrány proto, aby vám zprostředkovaly pohled na problémy, s nimiž se potýká medicína zaměřená na frekvenci, a také na smíšené výsledky, kterých se jejím prostřednictvím dosahuje. Použití tachyonové energie má jednu obrovskou přednost, protože redukuje možnost nežádoucích vedlejších účinků na nulu. Proto můžeme upřímně říci, že využití tachyonové energie je něčím naprosto jiným a nemůže být srovnáváno se žádnou formou energetické medicíny nebo zesilovači jemnohmotné energie.

Naplněný život jako supravodič

Tachyon je evidentním pojítkem mezi tím, co má tvar, a tím, co tvar nemá. Nabízí možnost otevřít tzv. exogate (bránu mezi tím, co má tvar, a tím, co je beztvaré) ke Všemu, co je.

Dalším jedinečným aspektem používání pouze zdrojové energie je, že se nemusíme zajímat o vedlejší účinky. Dokonce i když aplikujeme tolik energie, že určité části našeho organizmu zakusí velmi silný, velmi rychlý léčivý efekt a další části jím nebudou nějak zvlášť ovlivněny, nebude to problém. Tachyonová energie někdy způsobuje detoxikaci a takové hojivé efekty, že je člověk může na chvíli považovat za velice nepříjemné, ale výsledek nebude nikdy negativní. Užívání tachyonové energie také není spojené s dalším omezením. Nevyžaduje množství znalostí a zkušeností, které by byly nutné pro její správné použití, protože uzdravovací proces má stejně na starosti tělo samotné. Nepoužíváme tachyon násilně, abychom dosáhli konkrétních léčivých výsledků, ale raději necháváme tělo, aby se vyléčilo samo. Tachyonová energie je jednoduše přirozeným katalyzátorem pro tento samoléčivý proces.

Kdysi dávno se věda a duchovnost od sebe oddělily a každý směr následoval svou cestu ke zdroji veškeré existence. Tachyon je synergetickou energií, která vědeckou a duchovní cestu opět svádí do jednoho bodu. Rozvíjení našeho duchovního potenciálu, dosahování harmonie ve všech oblastech života, a stejně tak snaha udržet si dobré zdraví, to jsou naprosto přirozené cíle. Jejich dosažení bezprostředně závisí na tom, jak dobře dokáží naše subtilní organizující energetická pole proměnit tachyon na různé potřebné frekvence, které procházejí všemi úrovněmi jemnohmotného těla naší bytosti, aby se konečně dostaly do našeho fyzického těla. Nemusíme se měnit v něco, čím bychom doopravdy nebyli. Místo toho se můžeme stát “supravodičem”. Z vědeckého hlediska je supravodič takový materiál, který neklade žádný odpor toku energie. To, čeho se pokoušíme dosáhnout ve vztahu k optimálnímu zdraví, je vytvořit duchovní, duševní, emocionální a fyzické tělo, které se stane supravodičem – to znamená, že nebude klást odpor kosmické energii, jež do našeho života vstupuje prostřednictvím kontinua. Podíváme-li se na věc z duchovního hlediska, rozpoznáme, že jsme spolutvůrci svého zdraví. Náš duchovní potenciál se může rozvinout jen natolik, nakolik bráníme tomu, aby se v našem systému objevovaly blokády bránící volnému proudění energie. V životě jsme schopni dosáhnout dokonalého zdraví, a tím i vyšších úrovní radosti. Jako supravodiče směřujeme ke stavu optimálního zdraví a nejvyšší úrovně řádu prostřednictvím procesu řád – chaos – řád. To je to, co se děje, když začneme tachyonem očišťovat všechny blokády. Každá blokáda, kterou odstraníme, přidá další díl radosti, kterou nám přináší kosmická energie, jež skrze nás proudí. Můžeme to doslova cítit. Když to opakovaně prožíváme (a když nás tato božská energie neustále naplňuje radostí, klidem a spokojeností) začínáme chápat, že touto božskou energií jsme my samotní.

Jen my sami musíme v tomto životě činit rozhodnutí. Vybíráme si takový životní styl, takovou stravu, takovou cestu světem, jež nám pomáhají stát se supravodičem? Anebo si vybíráme, že budeme ignorovat přírodní a Boží zákony, a tím budeme ve svém životě vytvářet více chaosu, entropie a degenerace? Jak k takovéto volbě přistupujeme? Jedná se o vědomý výběr, anebo zde působí ještě i další činitele, které mají vliv na tento velmi kritický faktor – na zachování, nebo zničení života? Co určuje naše rozhodnutí stát se více nebo méně fungujícím supravodičem energetického kontinua? Odpověď najdeme v okamžiku pravdy.

Okamžik pravdy

V teorii chaosu a řádu existuje pojem, který se nazývá bifurkační bod. Je to bod, ve kterém dojde k obrovskému zlomu, okamžik pravdy, kdy tělo buď zkolabuje – to znamená onemocní, anebo se začne uzdravovat a pozvedne tělo směrem k vyšší úrovni řádu. V minulosti bylo to, na jakou cestu se tělo dá, vždy hádankou – vydá se směrem k řádu a zdraví anebo stráví velké množství času v chaosu a nemoci? Dnes jsme s průlomem tachyonové technologie našli cestu, jak ovlivnit směr, jímž se systém vydá. Tachyonová energie uvádí do rovnováhy a energetizuje SOEP, které systém řídí. V okamžiku pravdy, kdy je dosaženo bifurkačního bodu, je možné prostřednictvím tachyonové energie nasměrovat žlázu, orgán nebo systém k vyšší formě řádu a tak se prostřednictvím bifurkačního bodu rozvinout k vyšší úrovni řádu. Když systém prochází bifurkačním bodem a pokud jsou systémy SOEP energetizovány a uvedeny do rovnováhy použitím tachyonové energie, vydá se systém směrem ke zdraví. V roce 1990 vyvinul David Wagner speciální nástroje a metody, které dokáží během léčení, jež provádí vyškolený praktik tachyonu, vyvolat bifurkační bod biologického systému. Díky použití zdokonalených tachyonizovaných nástrojů a opětnému spojení systému s energetickým kontinuem je školený praktik schopen pomoci komplexu tělo–mysl tak, aby se dostal na vyšší úroveň řádu a zdraví.

Ale abyste zakusili obohacující užitek tachyonové energie, nemusíte být žádným vzdělaným praktikem. Přednosti těchto nástrojů může využívat každý jednoduše tak, že bude tachyonovou energii aplikovat v konkrétní oblasti. Potřebná frekvence je přeměněna na biologickou energii prostřednictvím SOEP, takže tělo se může léčit samo. Zde je jednoduchý příklad: “Před osmi týdny jsem si vymkla kotník. Měla jsem silné bolesti, otok, výron krve a nemohla jsem se na postiženou nohu postavit. Ortopéd si nohu prohlédl a doporučil mi rentgen, protože velikost výronu ukazovala na zlomeninu. Výsledek rentgenu byl negativní. Normálně trvá dva až čtyři týdny, než se takové zranění úplně vyléčí a člověk zase může bez bolestí chodit. Ale když jsem si dva dny přikládala tachyonizované buňky a nosila tachyonizovanou bandáž, otok zcela zmizel a já mohla na noze skákat!”, píše MUDr. Christina Cummings. Nemoc nebo chaos jsou blokádou v průtoku energie energetickým kontinuem. Například blokáda na citové úrovni by mohla po cestě kontinuem vytvořit nedostatek energie až ve fyzickém těle. Tento nedostatek je možné prožívat jako bolest ve spodní části zad. Tato bolest zad bude trvat tak dlouho, dokud bude blokáda existovat. Je nasnadě, že blokády jsou tím, co je potřeba odstranit. Blokády jsou ve své podstatě nedostatek řádu nebo chaos v energetickém kontinuu, což způsobuje nedostatek energie. Blokády mohou být fyzické, citové, duševní, nebo dokonce duchovní. Jsou přímo zodpovědné za nedostatek energie, jenž ve fyzickém těle vytváří chaos, nepořádek a nemoc. Tachyonová energie jako zdroj energie, který organizuje a energetizuje SOEP, zajišťuje dostatečný potenciál k tomu, aby tyto blokády byly odstraněny a aby byla opět nastolena energetická rovnováha. Tachyonová energie vytváří řád (negativní entropii) a uvádí do pořádku to, co upadlo do chaosu. Tachyon uvádí SOEP do přirozeného stavu řádu a rovnováhy, který přináší zdraví.

Výzkumy tachyonizační proces potvrdily. Možnosti pro udržování našeho světa v rovnováze se tak staly doslova nekonečnými. Protože jsme se rozhodli zásobovat vás nejlepšími možnými nástroji, nabízíme vám možnost nechat si tachyonizovat své vlastní zboží a výrobky. Jedná se o proces, který probíhá v Davidově tachyonizační komoře a trvá přibližně dva týdny. Svět se vydal budoucnosti vstříc a mnoho firem z celého světa včetně Spojených států amerických, Japonska, Německa a Anglie už využívá našeho společného programu Pomozte planetě. Tento program umožňuje tachyonizaci výrobků jiných firem nebo použití speciálních tachyonizovaných výrobků při výrobě nových vlastních produktů, jež mají pomoci uzdravovat Zemi. Jednoduchým příkladem je Vita-Purä, enzymatický nápoj, který se vyrábí z houby kombuchy, pěstované ve zvláště vyvinutém tachyonizovaném poli. Tento evropský nápoj obsahuje také tachyonizovanou vodu.

Dalším příkladem je tachyonizovaná skleněná buňka na telefony (Phone Cellä), která byla vyvinuta v rámci spolupráce mezi Japonskem a Německem, aby zabraňovala negativnímu působení mobilních telefonů. Prostřednictvím spolupráce mohou progresivně orientované firmy vyvíjet nové výrobky. Pokud máte nějaký nápad, který by mohl prospět světu, prosíme, kontaktujte nás. Když se na celou energetickou strukturu tělo, mysl, city a duše podíváme z vesmírného pohledu, sladění se s tachyonovou energii obohatí naše spojení s energetickým kontinuem na nejvyšší úrovni. Toto sladění v konečném smyslu obohatí naše spojení s božskou podstatou. Když jsme uvedeni do souladu tachyonovou energií, jsou nám určitým způsobem dostupnější vyšší kosmické energie a my s větší pravděpodobností učiníme v bifurkačním bodě rozhodnutí směřující k uzdravení. Tachyonová energie má nejenom potenciál nastolovat rovnováhu v malém, ale může také pomoci napojit tělo, mysl a duši s celým vesmírem.

Shrnutí

Tachyon je klíčem k celkovému zdraví:
1. Tachyonová energie je zdrojem všech frekvencí.
2. Tachyonová energie není frekvencí.
3. Tachyonová energie bezprostředně energetizuje SOEP, což frekvence neumějí.
4. Tachyon obsahuje celý potenciál našeho energetického kontinua.

Tyto čtyři výroky jsou základními principy pro práci léčení tachyonem. Toto komplexní využití činí užívání tachyonové energie univerzálním. Tachyonová energie může v těle vytvářet pouze řád, protože reorganizuje subtilní organizující energetická pole a mění jejich strukturu.

Tachyonizované materiály jsou permanentními anténami, které dokážou soustředit tachyonovou energii. Prostřednictvím tachyonové energie může celý komplex jemnohmotných a fyzických úrovní energetického kontinua najít přístup k celkovému potenciálu, jehož je potřeba pro samoléčbu. S pomocí tachyonové energie můžeme najít vhodné řešení pro jakoukoli energetickou blokádu, jakýkoli nedostatek energie nebo nedostatek řádu v našem komplexu tělo–mysl. Protože komplex tělo–mysl se sám rozhoduje, jaký způsob působení povolí, jsou výsledky používání tachyonové energie vždy pozitivní. Je možné aplikovat tolik tachyonu, že dojde k detoxikačnímu procesu. Ale pamatujte si, že tachyon vytváří z chaosu řád, a tak nemůže docházet k žádným škodlivým vlivům. Není pochyb – tachyonizovaným produktům patří budoucnost. Dává nám šanci překonat chaos a dosáhnout nové úrovně řádu. Pozvedá naše vědomí a vrací nám vyrovnanost, kterou potřebujeme, abychom nastolili mír. Samozřejmě, tachyon nemůže změnit svět, ale my můžeme. Víme, že ještě není příliš pozdě. Pokud my všichni naplníme s pomocí tachyonizovaných materiálů svůj život harmonií a řádem, změníme svět!
Kéž všude na Zemi zavládne mír.

Předcházející tvrzení, jež se týkala tachyonu, jsou založena na výzkumech a poznatcích MUDr. G. Cousense, autora knih Celostní strava a její duchovní rozměr (Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet), Sevenfold Peace (Sedmeronásobný klid), Conscious Eating (Vědomé stravování) a ředitele centra Tree of Life Rejuvenation v Arizoně, D. Wagnera, vynálezce tachyonizačního procesu a vedoucího Tachyon Health Center v Kalifornii a také na výzkumech Ernesta L. Wallse, autora knihy The Physics of Tachyon (Fyzika tachyonu), promovaného fyzika, který pro tachyon vytvořil matematické základy.

Informace na těchto stránkách nepředstavují pokyny na léčení, ani lékařské vyšetření nenahrazují. K odstranění jakýchkoliv zdravotních potíží doporučujeme, aby čtenáři nejdříve vyhledali kvalifikovaného lékaře. Doporučujeme zůstat pod lékařským dohledem v případě jakýchkoliv závažných zdravotních problémů.

Tachyonizované® výrobky

Tachyonizované skleněné buňky

Obrázek (v obrázku: 75 mm, 30 mm, 24 mm, 15 mm, 8 mm, originální velikosti tachyonizovaných buněk. Všechny bílé nebo bezbarvé tachyonové buňky: přikládat oblou stranou směrem k tělu. Všechny barevné tachyonové buňky přikládat plochou stranou směrem k tělu.

Tachyonizované® šperky

Zdraví

Kosmetická péče

Relaxace & uvolnění

Zvládání stresu & podpora dobrého zdraví

Meditace

Sport

Zdraví

Výrobky pro zvířata

Výrobky denní spotřeby

Věci užitečné pro každý věk

Tachyonové hračky

Změna vědomí

Quality of One
Většina lidí existuje v rozděleném vodorovném energetickém systému. Vertikalizace našeho energetického proudění představuje způsob, jak zrychlit změnu našeho vědomí. Využití zvláštního tachyonizovaného výrobku, přívěsku Vortex, nabízí možnost, jak se do vertikálního stavu dostat. Mnoha lidem to následně umožňuje využít předností vertikality. Pro duchovní hledače je to spása. Pokud jsme ve vertikálním stavu, cítíme se během dne více “napojeni”, více v souladu s kosmickým procesem. Tím, že se naučíme využívat tachyonovou energii, se můžeme naučit uvádět svůj stav zpět do přirozeného vertikálního stavu. Krása semináře Quality of oneä, jehož autorem je David Wagner, spočívá v tom, že se naučíte pracovat s tachyonizovaným přívěskem Vortex a také používat různé techniky, jež vertikalizační proces podporují. Toto dává hledajícím opravdovou příležitost integrovat zázrak tohoto sjednocení vyšší dimenze způsobem, který obohacuje a působí jako zpětná božská vazba, takže jsou povzbuzeni pokračovat a vyvíjet se na své duchovní cestě.

Semináře pro praktiky

V roce 1991 bylo založeno Tachyon Health Center (Tachyonové zdravotní centrum) v severní Kalifornii. Toto výzkumné centrum je jediné svého druhu. Jeho účelem je systematicky sbírat výsledky výzkumů a informace o nich. Léčení pacientů se zde provádí výhradně prostřednictvím tachyonizovaných nástrojů.

Dnes se o mnohaleté výsledky bádání, vědecké práce a studia dělíme s účastníky seminářů, které se pořádají po celém světě. Soustřeďují se na prohlubování pochopení a schopností praktikujících, jak prostřednictvím tachyonizované energie pomoci uvést tělo do rovnováhy a znovu se napojit na své vlastní energetické kontinuum. Pro praktikanty, kteří se zabývají zdravotní péčí a vzdělávají se právě na těchto seminářích, jsou rezervovány nejsilnější nástroje, které jsou na planetě k dispozici. Pokud byste se toho chtěli o seminářích pro praktikanty a Quality of Oneä dozvědět více, zavolejte si o další informace.

David Wagner vynalezl tachyonizační proces, který přeměňuje přirozené materiály v tachyonové antény a také vymyslel jedinečný zdroj informací Quality of Oneä . Podařilo se mu, jako doposud jedinému člověku, napojit se na tachyonové energetické pole a využívat tak své tachyonizované antény pro holistickou zdravotní péči a pro rozvoj lidského vědomí. David přednáší po celém světě. Nejznámější jsou jeho semináře Quality of Oneä a kurzy pro praktikanty. Jeho neuvěřitelné pochopení podstaty věcí vede mnoho lidí k realizaci svého vlastního potenciálu.

© Advanced Tachyon Technologies International 2000
© Translation Cintamani.cz, 2004
Všechny práva vyhrazena

Shrnutí

Obrázek 1 ukazuje vzájemné evoluční působení mezi tachyonem “rychlejším než světlo” a naším světem “pomalejším než světlo”. Tachyon se zde dostává do kontaktu se SOEP (Subtilní organizující energetické pole) pionu. SOEP přeměňuje tachyon na frekvence, jež jsou nutné k tomu, aby se pion mohl dále rozvíjet v mion, který má nyní SOEP desetkrát větší než je SOEP pionu. Když se mion dostane do styku s tachyonem, pak se přemění v elektron, jehož SOEP bude nyní dvě stě sedmkrát větší, než SOEP mionu. Toto je začátek energetického kontinua.

Obrázek 1

Energie nulového bodu

Tachyonová energie

Subtilní organizující energetická pole (SOEP)

V tomto příkladu SOEP přeměňují tachyon na tu frekvenci, jež je přesně potřebná pro optimální zdraví srdce.

Energie nulového bodu, která nemá formu a jež se pohybuje rychleji než světlo, se zhušťuje v tachyonové částice, které se ještě stále pohybují rychleji než světlo, ale nyní již mají tvar. Tachyony a SOEP na sebe bezprostředně vzájemně působí. SOEP přeměňují tachyonovou energii na veškeré různé frekvence vesmíru. Všechny formy ve vesmíru se skládají z frekvencí, které drží pohromadě prostřednictvím SOEP. SOEP se dostává energie bezprostředně od tachyonů, které jsou tvarem beztvaré energie nulového bodu, jež je přítomna všude ve vesmíru.

Ilustrace
Více informací najdete na: Link: www.cintamani.cz/tachyon.html."E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.