„Může existovat něco horšího než slepota? Ó ano . . . nejvíce soucitu si zaslouží ten, kdo vidí, ale nemá vizi.“ Helen Keller.
Odpověď na všechny diskusní příspěvky Guestbooku a dodatek.

O způsobu komunikace mezi lidmi není mi neznámo, že na společenské úrovní se vždy vyžaduje určitý stupeň bontonu. Ale za celý svůj dlouhý život jsem všechny možné metody v mezilidských vztazích aktivně i pasivně prožíval, odzkoušel, ale i vytrpěl, než jsem dospěl k svému způsobu komunikace, jaký nyní převážně používám.

Existují dva základní způsoby komunikace: První jen vždy kultivovaně, vytahovačně, jemně a kulantně, ale v tom je zpravidla vždy část pokrytectví, někdy i falešné zlomyslnosti „servítkem“ zamaskováno. Další způsob je otevřený a jadrný, upřímně od srdce a bez maskovacího „servítku“.

V poslední době jsme měli u nás v ČR na politické scéně přesně na toto téma dva výrazně exemplární příklady: Miloše Zemana a Vladimíra Špidlu.

Miloš ZemanPan Zeman jak v osobním mezilidském vztahu, tak i v literatuře (v obou knihách) nedbal o žádné „servítky“. Každého pojmenoval bezprostředně podle zásluh a s nikým i ničím se moc nemazlil.

Síla a charisma jeho osobnosti, hřmotný hlas a razance s jakou sděloval mnohé své projevy, nezřídka protkané zajímavými bonmoty, mu dávaly neopakovatelné kouzlo a jeho specifický Gestalt.

Každému řekl upřímně od plic, co si o kom myslí. Jak všem svým podřízeným, tak i prodejným publicistům. Jak mu muselo být, když publicisté, kteří bez uzardění a studu servilně sloužili starému režimu a všem jeho pochopům, v době jeho kariéry se taktéž znova beze studu nenávistně vrhali pro změnu zas na jeho osobu. Za takových okolností se přestal ohlížet po „servítku“ a kultivovaných fajno-mluvách a všechny oslovil podle zásluh od plic na plnou hubu (póvl a pod).

Jako učitel má každého svého žáka ve třídě pořádně přečteného, tak i on viděl každému ze svých podřízených až do brzlíku. Schopné a pracovité spravedlivě pochválil, ale pro neschopné a zlomyslné parazity neměl slitování.

Na druhé straně připouštím, že způsob oslovení se musí odvíjet od osoby, kterou člověk oslovuje. Např. jde-li kluk třeba na námluvy, nebo do společnosti krásných dam, v tom případě je jistě základní prioritou všestranné maximální okouzlení a všestranná estetická elegance (fyzická i jazyková).

Když ale jde o řešení vážných a tvrdých problémů v razantní mužské společnosti, tak zde slušným lidem nakonec nezbude místa ani prostoru pro fajno-mluvy a všechny možné servítky falešného pokrytectví.

ClemenceauNemohu zde nevzpomenout významnou historickou osobnost světového jména George Clemenceau (1841-1928) měl přezdívku tygr. Předsedal pařížské mírové konferenci 1919-20 a byl předním tvůrcem i autorem Versailleské mírové smlouvy po 1. světové válce. Jinak byl znám jako militantní představitel francouzského imperializmu, když na začátku 1. světové války ostře kritizoval prezidenta Poinkarého a Joffrea za slabost a neschopnost vedení války. Od 1917-20 byl předsedou vlády a ministrem obrany. Tento pán proslul právě na oné mírové konferencí ve Versailles svou prostořekostí, že ani ve svých oficielních veřejných projevech si nedával žádné servítky na pusu, takže svými ostrými vulgarismy vyvolával obrovské problémy především tlumočníkům od prezidenta USA, kteří nestačili vymýšlet, jaká by měli vybírat slovíčka jemnost-pánu profesorovi Woodrow Wilsonovi. V době Dreyfusovy aféry neohroženě a aktivně vystupoval proti celé francouzské reakci, což v té době byl moc odvážný boj „proti všem“. Takže žádný obyčejný „niemand“ z nějaké vzdálené neznámé země, na kterého by se mohli lacino vrhnout všichni zaprodaní publicisté - duševní mrzáčci.

Já jsem celé své dětství strávil na Kysucích, kde se v té době žilo skoro jako ve středověku. Starší generace byla převážně ještě negramotná. Mluvilo se tvrdě, přímo a upřímně od plic, a proto každý každému vždy důvěřoval. Když ale někdo místního domorodce oslovil vytahovačným fajnovým jazykem, zpravidla byl brzy odhalen jako zamaskovaný falešný hráč a zlomyslný pokrytec. Proto tehdejší samorostlí, negramotní primitivové si dávali vždy na všechny jazykové fajnovky sakra pozor.

Taková optika vidění tohoto problému mi zůstala dodnes zakódována již od mého dětství.

Vladimír ŠpidlaU nás v ČR nyní hřmotný a prostořeký pan Zeman je protipól falešného fajno-jazykového pokrytce a mnohonásobného odporného zrádce Špidly, který zradil a podrazil vše, co se dalo. Neušetřil ani svou partaj, ani svého šéfa a dobrodince, který celou tu partaj z prachu země vypiplal a jeho falešného zrádce na její trůn posadil.

Tyhle dvě naše osobnosti současné doby jen potvrzují všechny ověřené zkušenosti z dob mých primitivních prapředků z Kysúc. K dalšímu obsahu kritiky, která je mi do guestbooku podsouvána se prostě vyjadřovat nehodlám z jednoduchého důvodů. Já jsem to všechno, co mi oni podsouvají (a není toho málo) nikdy tak necítil a proto ani žádnou vinu necítím. To je střílení někam úplně vedle do neznámá. Možná se ještě dožijí, že mne jednou někdo z nich obviní, že to já jsem kdysi zavraždil G. J. Caesara v senatu r. 44 př. N. l. Idibus Martiis (15.3) nebo následníka trůnu v Sarajevu a tím zavinil vznik první světové války, či v Jerusalemu odsoudil Ježíše Krista k ukřižování. Komu dělá dobře realizovat se v tom a těšit se z toho, to je jeho problém. Přejí mu, ať se realizuje třeba každý den, jak jen dlouho chce a ať se mu to daří.

Tak proč bych vůbec plýtval energii a někoho od toho odrazoval.

P. S.
Dodatek vztahující se k současné politické scéně na konci srpna 2006 u nás.

Miloš ZemanKdyž jsem vzpomněl pana Miloše Zemana nemohu si odpustit, že tento pán se svou silou osobnosti a svým „Gestalt“ nám všem českým občanům v současnosti nesmírně schází. Nejvíce je pro mne bolestivé, že všichni, co ho zničili pod vedením pana Paroubka zůstávají v ČSSD nadále, škodí a škodit budou stále.

Ač se panu Paroubkovi na jedné straně podařilo preference ČSSD částečně znovu zvednout, na druhé straně kdyby byl skutečně silná osobnost, musel by si od první chvíle svého úřadování umět stanovit koncepci a její priority. Umět rozlišit, která opatření je potřeba realizovat ihned (už dávno) a která by mohla případně i počkat. První a nejdůležitější prioritou mělo být vyčistění Augiášova chléva a začít pracovat naplno od čistého stolu.

Pak by se mu nemohlo stát, že problémy začal řešit až propukly do obrovských skandálů. Některé když vzplály, hasil za pochodu (Přibyl, Doležal a jiné) další špinavosti zametal pod koberec (Unipetrol a další). Ale odvážně zakousnout do kyselého jablíčka dosud odvahu nedostal.

Další priority:

Největší škůdce své partaje (Špidla i Gross) měl ihned a bez milosti zbavit členství v ČSSD. Pak i výsledky voleb mohly být úplně jiné. To např. ani žádný pan Kubice by neměl vůbec důvod si na cokoli ztěžovat. Copak pan Paroubek to neviděl, jak Standa Gross (český Berija či Joseph Fouché ale i bordelový pasák Libuše Bárkové) má stále dlouhé prsty? Že on ze všech svých nových postů svými „tykadly“ neustále dálkově ovládal, co se mu jen hodilo? Jaký jiný mělo smysl jeho splétání tajemných spikleneckých struktur (Mlýn, Hradec, Zubr)? Pak i vražda takové osobnosti, jako policejního ředitele Janíčka nejen že nebyla vůbec šetřená, ale byla okamžitě odložena a prohlášená za sebevraždu? Kdo tam má takovou moc, že může cokoli ihned zamést pod koberec?

Že Standa Gross je člověk bez charakteru a cti, svědčí i jeho podvodná diplomní práce a tím i získání titulu z vysokoškolského vzdělání. Že dokonce byl pověřen další vysokou funkcí na šéfa bezpečnostní komise“ to už je horší, než udělat kozla zahradníkem. Je též dost pravděpodobné, že on skutečně ten černý kufřík (60 milionů) od pána Krejčího skutečně sebral, jenže místo do Lidového domu odnesl si ho paní Šárce do svého domova. To dává klíč k výkladu o skutečném původu milionů jeho absurdních pohádek o strejcích (Vik, Šikmanic a další). A pak není divné, že Jakub Konečný svědek musel pro vždy někam zmizet. Zde je ta směnka na 60.000.000.- Kč: Link: http://www.rkrejcir.com/image/smenkaGrossBig.jpg

Je velká škoda, že pan Paroubek si stále ještě neuvědomil „kdo už jednou zradil, bude zrazovat furt“. A proto prioritní očištění ČSSD od všech parazitů a škůdců jím dosud stále ještě ani nehlo. Trafikant Špidla a bordelový pasák Gross už měli být dávno mimo ČSSD. Špidlu si měl pozvat k raportu a sdělit mu příkazem nejkratší možný vhodný termín na podání demise z funkce trafikanta (zbytečného kůlu v plotě). Důvod ať si vymyslí sám, třeba iracionální, ale čím dřív, tím lépe. A na jeho místo tam posadit někoho schopného, kdo by celou naši společnost důstojně reprezentoval a též pro nás tam něco užitečného dosáhl a udělal.

Ale možná i mnozí ostatní, které pan Zeman ve svých knihách pojmenoval jako parazity, měli též už dávno opustit své špičkové posty. Na to je ale pan Paroubek úplně slabý čaj.

On podle všech svých dosavadních prezentací není žádná silná osobnost tím, že svými silnými slovy šíří kolem sebe jen neklid a rozdmýchává spousty různých zbytečných konfliktů i v případech, kde pan prezident má téměř absolutní pravdu.

Např. u prosazování buzerantského zákona. V BIBLI je psáno, že Hospodin vyhladil ohněm a sírou Sodomu a Gomoru s povrchu zemského a všechno živé co se tam nacházelo. Za tento hřích. Ale pan Paroubek raději servilně leze cizákům do zadního traktu, jak to nedělali ani bývalí naši bolševici ve vztahu k Moskvě. Tak buďme rádi, že máme prezidenta, který zachraňuje naši národní hrdost a není ochoten podřizovat se takovým hanebným trapnostem. Pan Paroubek navíc vyvolává další naprosto zbytečné bez-precedenční konflikty s panem prezidentem, jako např. během návštěvy Ruského prezidenta před nejširší veřejnosti a jiné.

A při sestavování kandidátek vyloučil člověka třeba jen proto, že četl noviny, které se jemu nelíbí (např. Kavan a MfD). Už zakázal celou řadu těch či oněch pořadů, např. televizních v kterých právě on hned nezvítězil. (Bez obalu, Kotel, Dementi a jiných), a nechal vyhodit z redakce rozhlasu redaktora za rozhovor s Ivon Přenosilovou, když ho nazvala „Mussolini“. Anebo proč musel vypadnout David Borek moderátor z ČT 1. Místo tříbení názorů lidskou diskusí zanechává za sebou jen mlčící klid, jako na hřbitově. Všechno co jeho nevychvaluje, nebo v čem on nezvítězí je špatné.

Prostě český národ se dožil v 21. století inkvizitora, nového Koniáše. S oblibou hraje na malinkého až úplně trapného Napoleona. Možná co nevidět vydá jednou po vzoru inkvizice index zakázaných pořadů, knih a jiné literatury? Nyní je možno s určitosti potvrdit, že tento člověk není to pravé ořechové pro budoucnost českého národa. Člověk, který sice vidí, ale nemá správnou vizi. Bohužel dalšího Zemana na skladě nemá ani ČR, ani celá ČSSD.

Ale závěrem k jednáním s ODS. „Prázdný a falešný Topol“ si nezaslouží ani žádnou pozornost a už vůbec ne vládnout jako ideový autor „noci dlouhých nožů“. To by byla pro celou ČR cesta do záhuby. Ještě že se začala rýsovat nová úplně jiná koncepce. Doufejme všichni, že bude úspěšná.

Škoda, že žádných schopných a významných osobností bohužel nemá nejen ODS, ale ani ČSSD.

Kdo může chápat, nech chápe. Jozef.

E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.