Skrytá energie rostlin a bioaktivace potravin.
Jak organizmus reaguje na potraviny.

Nejdřív několik základních info:
Podvýživa nemusí být způsobená nedostatečným či nesprávným stravováním, tj jídlem, ale že je přírodní energie ve svém čerstvém syrovém stavu zničená vařením a konzervací.

Stará taoistická tradice věděla mezník života v docílení harmonie ve využívání syrové stravy. Ona nás poučuje, jak strava pomoci člověku docílit rovnováhy mezi kyselosti a zásadovosti, aby organizmus vyprodukoval méně kyselosti a více zásad v krvi. Takový zásaditý pH pak pomáhá zklidňovat mysl a snižuje i případné nárazy stresů se všemi jejich následky.

Taktéž přibývá i lékařů uvědomujících si význam nutričních hodnot potravin, ale takových, kteří jsou ochotní se zabývat jemnými silami živých rostlin a enzymů je poskrovnu. Přesto všechno je obrovským přínosem, že lékařská věda začalo vysoce oceňovat výhody stravy vlákninové, zabraňující vzniku nemoci, počínaje srdečními poruchami a rakovinou tlustého střeva konče. Nevařená strava zejména založená na čerstvé zelenině a ovoci a na vegetariánském základě, teda bez masitých pokrmů z horkokrevných zvířat (bez mas červených) je ztotožňována s vyléčením dlouho-vleklých nemoci, jako artritidy či rakoviny, žaludeční vředy, cukrovky a všech nemoci srdce a cév.

Pohled z druhé strany: jak organizmus reaguje na potraviny vařené. Už ve 30tých létech byla vědecky ověřena přímá souvislost mezi konzumaci vařených a zpracovaných potravin a kolísáním obranyschopností (imunity) organizmu. Zažívací orgány všechny vařené potraviny berou jako vetřelce. Jakmile je vložíme do úst, mezi leukocyty (bíle krvinky) vzniká poplach, že se ihned rozběhnou do zažívacího traktu. Tento fenomén má název leukocytóza trávení.

Původně věda se domnívala, že to je normální projev organizmu a každou stravu v traktu. Při dalším průzkumu se ukázalo, že při konzumací syrové stravy, nedochází k leukocytóze trávení a počet bílých krvinek v krevním řečišti zůstává konstantní. V syrové stravě je větší množství enzymů, aromatických substancí a přírodních cukrů, které podporují v trávicím systému plnou asimilací živin. Nakonec bude stačit, když před konzumací vařených jídel si vezmeme alespoň malé sousto syrové stravy, např. lístek salátu. Z uvedeného je jasné, že syrová strava ponechává leukocyty v klidu, aby se mohly věnovat imunitě, tj odolnosti vůči nemocem celého organizmu. Že ony nemusí zápasit se vstupujícími vetřelci do trávicího traktu.

Albert SchweitzerJeden konkrétní příklad za všechny. Známý vědec Albert Schweitzer byl postižen těžkou cukrovkou, že si musel píchat ohromné dávky inzulínu denně. Pak si vyhledal pomoc u Maxe Gersona, známého průkopníka syrové stravy. Na jeho doporučení se podrobil režimu diety syrové zeleniny a ovoce s plným obsahem ovocného cukru. Už po 10ti dnech snížil dávky inzulínu na polovinu a za měsíc už nepotřeboval žádný inzulín do konce života. Dožil 92 let jako velmi aktivní a cukrovka se mu už nikdy nevrátila.

Albert Schweitzer

Samo-léčení:
Technologie odstraňování nemoci současné západní lékařské vědy spočívá v tom, že nemoc byla zapříčiněna bacily, viry či genetickými změnami a je výsledkem narušení biologických pochodů v našem organizmu. Jakmile je to narušení odstraněno, samoléčivé sily organizmu se snaží s uvedenou příčinou rychle vyrovnat.

Zde je potřeba říct, že syrová strava ovlivňuje tělo už na úrovní buněk.

Zvyšuje mikro-elektrického napětí tkání, které je měřítkem živosti buněk. Už samo zvýšení mikro-elektrického napětí zintenzivňuje metabolické funkce, dále snižuje překrvení a bytnění tkání. Buněčná respirace a okysličování stoupá, zlepšuje se celková odolnost vůči nemocem a urychluje procesy samoléčby. Vždyť zdraví každého člověka závisí především na neustále látkové a energetické výměně - metabolizmu, výměně mezi buňkami a krevním řečištěm, jež skrze vlásečnice dodává tkáním kyslík a ostatní živiny, ale i odvádí odpadní buněčné produkty. Táto výměna se odehrává prostřednictvím dvou tenkých membrán a intersticiální (vmezeřené) tkáně. Selektivní kapacita je schopnost buněk a vlásečnic přitahovat potřebné a odmítat nepotřebné látky. Všechno tohle se děje prostřednictvím protichůdných chemických a mikro-elektrických napětí mezi jednotlivými buňkami v živém organizmu. Čím silnější jsou tahle napětí, tím je člověk zdravější a vitálnější, a naopak, když tuhle schopnost úplně ztratí, člověk umírá.

Nemoc lze charakterizovat jako úbytek mikro-elektrického napětí. To vede k zhoršení metabolizmu a zpomalení reprodukce buněk, zeslabení vlásečnicových stěn a pozvolnému vytváření lepkavého „šlemu". Tento šlem nebo-li tkáňová usazenina zaceluje tkáň a tím brání odvádění odpadních produktů, dále podněcuje degeneraci, usnadňuje množení bakterií ve tkáních a vyvolává genetické poškozování bio struktur, kterému říkáme stárnutí. Z všech právě uvedených poznatků vyplývá, že syrová strava spolehlivě zlepšuje selektivní kapacitu buněk právě zvyšováním elektrického napětí, mezi buněčnou tkání a kapilárami krvi. Tím roste schopnost vlásečnic regulovat dopravu živin, dále k detoxikaci celého systému, odstraňování lepkavých šlemů a zvýšení vitality organizmu.

Energie rostlin:

Schopnost syrové stravy regenerovat vitalitu buněk nelze vysvětlit jen bohatému obsahu vitamínů, minerálů a dalších nezbytných látek, ale též bohatostí zvláštních forem energie odvozených od slunce během fotosyntézy. Vitalita kterou nám syrové potraviny poskytují závisí na jejich živosti, tedy na něčem, co se vymyká jakékoli bio analýze. Pokus určit či definovat tuto energii není tak snadné a ubírá se různými směry.

První zákon termodynamiky říká, že žádná energie ani nevzniká, ani nezaniká, ale se jen proměňuje. Druhý zákon vysvětluje popis neuspořádanosti a chaosu buněk i atomů na principu míry entropie. Energie má tendencí přecházet ze stavu uspořádanosti do stavu méně uspořádaného tak dlouho až dosáhne stavu termodynamické rovnováhy, fyzicky zvané maximum entropie. V tomto stavu celkový pohyb v systému ustává a rozdíly elektrického či chemického napětí se vyrovnávají, že i teplota se vlivem tepelné vodivosti stává rovnovážnou.

Tak po mnoha desetiletích ZLV (západní lékařská věda) došla k závěru, že pro zdraví nejsou důležité jen živiny měřitelné fyzikálními či chemickými jednotkami, jako vitamíny, minerály, bílkoviny atd, ale stejnou měrou i kvalita energie, již jídlo je nositelem. Každá živočišná tkáň má elektrické i elektromagnetické vlastnosti, proto ZLV využívá elektromagnetické terapie k lepšímu a úspěšnějšímu hojení zlomených kostí a vůbec všech poškozených tkání působením vnějších magnetických polí a malých elektrických proudů.

Elektromagnetizmus rostlin.

O elektro-magnetických vlastnostech rostlin toho víme trochu méně. Již ve 20tých létech minulého století byl objeven způsobSemjon Kirlian měření drobných el. napětí v rostlinách. Rostliny skutečně produkují nepatrný potenciál a vyzařují jeho vibrace. Při pokusech byl např útvar pupenů signalizován el-magnetickým vlněním dřív, než byla činnost růstových hormonů. V 50tých létech bylo už změřeno ŽIVÉ POLE =L pole, obklopující semena rostlin. Zároveň bylo dokázáno, že změna třeba jen jediného genu mateční rostliny způsobuje výrazné odchylky L polí jejich semen. Současně bylo dokázáno, že u semen vystavených třeba zvýšené teplotě nebo chemikáliím měřené pole zesláblo.

Dále ruský fotograf a elektrotechnik Semjon Kirlian zjistil že je možno bez použití foťáku zaznamenat na foto-papír záření (ze všech živých objektů), které je lidskými smysly nepostřehnutelné. To je KIRLIÁNOVÁ FOTOGRAFIE. Tento fenomén je zkoumán v souvislostech jeho využití v medicíně i ve výživě, zejména při určování diagnózy a terapii nemoci. Současně bylo pomoci této metody ověřeno, že uvedené světélkující výboje KORONA zaznamenána na filmu je silnější u rostliny zdravé a syrové, než u rostlin poškozených, anebo tepelně zpracovaných. U zdravých korona je obklopuje naplno celými obrysy, a naopak u poškozených jsou obrysy jen velmi nejasné.Chromatografie.

Při použití této metody se extrakty rostlin vkládají do roztoku chloridu měďnatého, po jehož odpaření se vytvoří krystalické vzory chromatogramy. Ty jsou typické pro jednotlivé druhy rostlin a současně ukazují jejich silu. Výrazné vzory indikují zdraví rostlin, slabé jejich nemoc. Uvedené pokusy nás poučují, že vitamíny jsou spíše biologická než chemická, proto též mezi přírodními vitamíny a uměle vyrobenými existují obrovské rozdíly. Chromatogramy jsou moc zajímavé hned na pohled. Krystalické vzory vitamínů syntetických postrádají syté zbarvení, jasné vzory a paprskovité linky a rýhované okraje. To přírodním nechybí. Podobné rozdíly najdeme i v porovnání potravin čerstvých a vařených, či konzervovaných, anebo průmyslově zpracovaných, protože i nepatrné množství konzervačních přísad krystalické vzory naruší.

Biometr.

Jde o zařízení, které využívá tradiční techniky proutkařů. Je to jednoduchý přístroj a jmenuje se Simonetův biometr, který je schopen určit silu sálání energie prostřednictvím kyvadla. Škála přístroje je odstupňována v centimetrech a slouží k indikaci mikronů a angstromů od nuly po 10.000 angstromů. Při pokusech čerstvé ovoce a zeleniny vykazovaly na stupnici přístroje hodnoty mezi 8.000 až 10.000 jednotek a roztočily kyvadélko vysokou rychlosti. U vařené zeleniny a pasterizovaného mléka se kyvadélko ani nehnulo. Domněnka, že táto skutečnost by mohla být prospěšná lidskému zdraví, pomohla vědě k měření vitality a čerstvosti obrovského množství potravin.

Např mléko čerstvě nadojené má 6.500 jednotek, po 12ti hodinách s sníží o 40% a po 24 hodinách zůstane jen pouhých 10%. Pasterizací stejně jako jiným zpracováním potravin do konzerv se či vařením se zničí veškeré jejich vyzařování, tj přirozené radiace potravin.

V současnosti je toto kmitání v určité části spektra velmi snadno měřitelné spektrometrem. Stará jednotka angstrom byla nahrazena jednotkou soustavy SI 1 nm (nanometr, miliardtina metru), což se rovná 10 angstromu.

Vegetariánská kuchařka autorů Karla a Drahomíry Červených uvádí, že zdravý člověk vykazuje radiaci 620 až 700 nm, nemocný pod 620. V knize „Ryzí energie" se dočteme, že u lidí postižených rakovinou se záření pohybuje pod 400 nm ještě dřív, než se projeví známé symptomy toho onemocnění. Tak se podívejme, jak nám může prospět záření kterých potravin:

Podle vegetariánské kuchařky jsou potraviny rozděleny na 4 skupiny:

1. S nejvyšší radiací 650-1000nm:
Dužiny plně zralých plodů, čerstvé ořechy, většina listové zeleniny, naklíčená semena, celá obilní zrna, včelí med, čerstvě nadojené mléko, čerstvě snesená vejce, čerstvě připravené bylinkové čaje a za studena lisovaný olivový a slunečnicový olej.

2. S radiací 300 – 650 nm:
Ostatní hlavně kořenová zelenina, déle skladované ořechy, ovoce přezrálé, vejce 2 – 3 dni staré, máslo, ostatní oleje, luštěniny i maso 6 hodin po zabití zvířete.

3. S radiací 100 – 300 nm.
Sem patří vejce 10 – 15 dnů staré, běžné konzumní mléko, káva, čaj, čokolády, zavařeniny, fermentované sýry, stará zelenina, nedozralé a znova ohřívané potraviny.

4. S radiací 0 – 100 nm jsou tzv mrtvé potraviny.
Všechny konzervy, maso, alkohol, rafinovaný (bílý) cukr, bílá mouka, rafinované potraviny, margaríny apod.

Bude dobře zde uvést, že radiací vykazují i některé nemoci, víry a bakterie 300 – 60 nm. Proto bude pro nás nejlépe, když si sami budeme udržovat svou vlastní radiací na úrovní vyšší, než mají všechny víry a bakterie. A to je možno dosáhnout, když budeme konzumovat potraviny 1. a 2. kategorie ale i správnou životosprávou, fyzickou aktivitou, psychickou stabilitou a správným dýcháním.

V některých zemích si lidé kupují spektrometry na měření vitality potravin. Kromě toho každý si může sám na sebe vyzkoušet, jak se cítí po stravě syrové svěžeji, než po stravě tepelně zpracované.
Nakonec zodpovědnost za své vlastní zdraví musíme nést především každý sám.

Rozšíření tématu: Energie a jídlo.
Mozek každého z nás vysílá a přijímá spousty signálů. Sami při tom 80% našeho vnímání ani neregistrujeme. Jde o signály, které probíhají na úrovní našeho podvědomí. Takže např. vše co jíme obsahuje vibrace nejen pěstitelů ovoce, zeleniny či dobytku, z kterého maso konzumujeme, ale i kuchařů a ostatních osob, které se na přípravě našich potravin podílejí. Proto potraviny, které byly připraveny s radosti a láskou nám zaručují tu nejvyšší hodnotu nejen energetickou, ale i celkově biologickou pro všechny naše bio struktury celého organizmu. A to není až tak málo.

Z denního tisku: 5.10. 2006 12:12

Až 60 procent rakovinových nádorů může člověk sám ovlivnit, především tím, že bude dodržovat zásady prevence a zdravé výživy včetně dostatku pohybu a nekouření. Právu to řekl ve čtvrtek profesor Zdeněk Dientsbier, předseda Ligy proti rakovině. "Prevence, to je to nejdůležitější, co můžeme sami pro sebe udělat," uvedl Dientsbier. Liga proti rakovině příští týden organizuje již pošesté tzv. Týden proti rakovině, který je tentokráte zaměřen na ženy, a to hlavně na prevenci rakoviny prsu, děložního čípku a rakoviny vaječníků.

"Výskyt rakoviny stále stoupá, ale umírá se na ní méně. Je to důsledek lepších diagnostických a léčebných metod a také toho, že si lidé více uvědomují riziko rakoviny," řekl Dientsbier. Přesto stále málo žen chodí na preventivní prohlídky. Například ženy mají jednou za dva roky plně hrazeno vyšetření na mamografu, který odhalí rakovinu prsu.

"Tuto možnost ale využívá jen necelá třetina žen, a to je rozhodně málo," řekl Dientsbier.
Doktorka Marie Bendová, onkoložka z gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze zdůraznila, že například nádor děložního čípku se může vyvíjet po mnoho let, aniž by žena pociťovala potíže. "Pokud neabsolvuje pravidelné prohlídky u gynekologa spojené se stěrem, na nádor se přijde až v okamžiku, kdy je třeba nasadit onkologickou léčbu se vším všudy. Právě tomuto nádoru bude možné v brzké době předcházet vakcinací. Zřejmě už v příštím roce," uvedla lékařka.
Dodala, že každá žena by měla chodit na pravidelné prohlídky ke gynekologovi a sama si hlídat jejich pravidelnost. Lékaři už totiž nemají povinnost vyzvat ženy ke kontrole. "O to větší odpovědnost mají ženy za své vlastní zdraví," řekla doktorka Bendová.

Václav Pergl, PrávoBio-aktivace pokrmů.

Bioaktivace je jeden ze způsobů, jak očistit pokrmy od karmy.
Dále existuje zde pojem lokomunikace. To je schopnost živých organizmu vzájemně komunikovat, vzájemně přijímat a předávat informace, distančně i nad hranice smyslových schopnosti. Jde o interakci mezi člověkem a hmotou. Kvalita přenášených informací odpovídá stupni organizovanosti živé hmoty.

Zpravidla jde o bioaktivaci, tj. schopnost živého organizmu vyvolat ve vnějším prostředí energetické změny. Ty se projevují strukturální proměnou soustav a systémů, ale může docházet i ke vzniku úplně nových soustav. Tyto změny můžou byt v některých případech smyslově vnímatelné a někdy i objektivně měřitelné. Vznikají interakcí mezi člověkem a hmotou, buď živou, anebo neživou, ale někdy i mezi člověkem a prostředím. Takovou informací lze překlenout vzdálenost nejen několik metrů, ale i na tisíce kilometrů.

Nejčastěji lidé hodnotí pokrmy podle jejich kalorické hodnoty, obsahu bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů, stopových prvků minerálů a jiných biologických živin. Zkoumají se hodnoty různých diet, ale vždy jde pouze o materielní obsah pokrmů. Nové objevy současné vědy odhalily i další skutečnosti. Pokrmy a nápoje jsou dalšími nositeli informaci, které byly do nich vědomě či nevědomě vloženy. Je známo, že byla objevená „paměť vody". Aktivovaná voda dokonce pozitivně stimuluje i klíčivost rostlin. Z každodenní praxe víme, že jinak chutná domácí pokrm připravený s láskou a jinak jen pouze s profesionální rutinou. Jen nejlepší šéfkuchaři dokáží jídlo upravit tak, aby chutnalo jako od maminky nebo babičky. Tajemství mimořádné chuti pokrmů ale nespočívá jen v dokonalé a perfektní receptuře a vysoké profesionální kvalifikaci kuchaře.

Při přípravě jídel totiž spontánně vkládáme do výchozích surovin a tekutin při jejich zpracování programy energeticko-informační. Poznáme-li mechanizmus tohoto procesu, můžeme vkládat tyto informace – programy zdraví, programy lepšího osvojení a zpracování potravy našim organizmem vědomě, a tak výrazně ovlivníme celou kvalitu nápojů a pokrmů. Každý pokrm a nápoj má svou energeticko-informační hodnotu.

Tyto skutečnosti a jevy je možno ověřit jednoduchými testy, které vypovídají o biologických procesech a stavu našeho organizmu před a po požití pokrmu. Všechny bio-funkce se stabilizují a upravují. Dá se to dokázat fyzikálními a bio-chemickými rozbory, vyšetřením EKG, EEG, pulsu, krevního tlaku apod. Využití této psycho-energetické metody při úpravě potravin je jedna z cest k zlepšení zdravotního stavu lidské společnosti.

Existuje hodně způsobu programování pokrmů a nápojů před přípravou ve chvíli, kdy již hotové jídlo se objeví před námi na stole. Např.:

1. Vyžádání souhlasu Stvořitele. Formulujeme pak: Tento pokrm dá nám všem, kteří ho budeme konzumovat silu, zdraví, radost a lásku, otevře a pro-stimuluje všechny čakry, zejména čakru srdeční. Můj (náš) organizmus z tohoto pokrmu přijme všechny potřebné látky, správně je zpracuje a odpad lehce vyvede ven. Všechny moje orgány a systémy když přijmou tento pokrm a budou pracovat lépe, lehce a harmonicky.

2. Pomocí mantry K..che a energie z čakry manipury přeneseme pracovní rukou k pokrmu náš program. Můžeme použit gest krouživých pohybu (mantra ch) anebo gesto kříže, požehnání. „Požehnej Pane nás i tento pokrm, Tvůj dar, který ze Tvé boží milosti a laskavosti právě konzumovat budeme".

3. Kuchař si může v myšlénkách představit stůl, na který je jídlo podáváno, může snímat frekvencí jídel v té chvíli na stole. V myšlénkách si může zformovat informaci „pokrm je chutný a prospěšný pro organizmus, organizmus ho dobře a rád přijme..."

4. Nakonec tento program lze odeslat nejkratší cestou k pokrmu a provede-li se to s láskou, tato informace se bude realizovat nezávisle na vaši vzdálenosti od stolu. Takže tento program lze odvysílat i na dálku. Člověk a zažívací trakt – trávení.

Člověk je v nejužším smyslu zažívací trubice, obdařená biologickými a psycho-energetickými struktury. Ale právě ta zažívací trubice je zároveň nejkritičtějším systémem našeho těla. Zažívací trakt obsahuje dutinu ústní, jazyk, slinné žlázy, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, konečník a řitní otvor. Hlavním smyslem zmíněné soustavy je trávení, tj. vstřebávání potravy a tekutin, zničení škodlivých bakterii, vytváření střevních vitaminů a vylučování odpadních látek.

Tyto orgány jsou nejvíce poznamenány životním stylem a celým jeho režimem, špatnými návyky, dietami a léky, převážně antibiotiky, které užíváme.

Nemoci, související s tímto systémem zahrnují alergie, maloabsorpční syndromy, záněty tlustého střeva, zácpu, průjem, pálení žáhy, plynatost, koliky, divertikly, „Leaky gut syndrom", český zvýšení propustnosti střevní stěny a mnohé další. Pokud bychom zkoumali tyto nemoci, zjistíme, že mnohé se nedají léčit klasickou medicínou. Při některých chorobách (zácpě, průjmu) konzumujeme velké množství léku, což v konečném důsledku celému tomuto traktu nejen neprospívá, ale někdy může i vážně poškodit celý náš organizmus.

První imunitní obrana.

S trávicí soustavou je to jako s motorem auta. Musíme ho stále zásobovat vhodným množstvím paliva. Uznávání odborníci tvrdí, že trávicí soustava každého z nás má již genetický určenou dobu pro zpracování potravy. V této souvislosti si musíme uvědomit, jak obrovský je tento náš zažívací trakt vytížen. Jestliže jíme pouze 3 krát denně po dobu 80ti let, tak musí táto naše soustava zpracovat mnoho přes 80.000 jídel za celý svůj život.

Tak nyní pozor: Pokusy na myších a králících dokázaly, že ty zvířátka, které byly krmeny méně, žily daleko déle než ty, které se dostaly potravy hodně, kolik kdy chtěly. Z toho lze usuzovat, že i člověk, jako lidská bytost bude jíst méně a zřídkavějí, může žít déle, protože jeho trávící soustava je méně přetěžována.

O naši trávící soustavě si myslíme, že má jen funkcí rozkládat potravu na základní částice. Zapomínáme ale, že množství výživy, které vstřebáváme do těla nesouvisí jen s tím, jaké jídlo jíme, ale také, jakým způsobem jídlo trávíme.

Proces trávení začíná již v dutině ústní, kde enzymy rozkládají uhlovodany (sacharidy). V žaludku je pepsin a chlor k rozkladu bílkovin na menší jednotky. Kyselé prostředí žaludku je nezbytné pro zničení nebezpečných bakterii, které přijímáme s jídlem. Lidé s nedostatkem kyseliny solné v žaludku nemohou dobře strávit bílkoviny a jsou náchylnější k bakteriálním infekcím. Tak naše trávící soustava se tímto způsobem stává první imunitní obranou těla. To znamená, že pokud řádně nepracuje, často onemocníme aniž bychom si včas uvědomili, že tyto problémy souvisí s naši trávící soustavou.

Také stres často ovlivňuje žaludeční šťávy a trávení. Rozhodující je cesta potravin trávící soustavou. Lidé, kteří mají rychlý pohyb živin trávícím traktem, často nemohou vstřebat dostatek vitaminu a minerálů do krve, takže potřebují jíst čačtěji. Proč trpíme zácpou? Existují 3 hlavní důvody. Nepijeme dostatek tekutin, nemáme dostatek vláknin v jídle a necvičíme. Další faktory, které to mohou ovlivňovat je nevyvážené množství mikroflóry, nedostatečný krevní oběh a špatně fungující nervová soustava.

Prostředí mikroflóry uvnitř střev je prostor, jenž je ve své podstatě zevrubně dost probádán. Proto víme, že ve střevech existují stovky typů bakterii. Některé jsou zdraví prospěšné, jiné škodlivé.

Jsi to, co jíš a trávíš.

Nekontrolovatelné množství antibiotik ničí zdravé prostředí mikroflóry ve střevech. Kromě vytváří velké množství onemocnění, které klasická medicína nedokáže a neumí vyléčit. Bakterie se stávají stále odolnějšími proti antibiotikům, které užíváme. Následně zjišťujeme, že mnoho z těchto léků již není účinných. Ale antibiotika, která porušují naši trávící soustavu, vyrábějí se stále ve větší míře. Potřebujeme změnit myšlení. Namísto snahy o ničení virů a bakterii potřebujeme posílit imunitní systém, aby naše tělo mohlo přirozeně bojovat proti vzniku nemoci. Když není přítomná zdravá střevní mikroflóra, nezdravé bakterie mohou vytvořit škody ve střevních stěnách a toxiny se mohou snadno dostat do krve a produkovat volné radikály. Pak máme stále více problémů se záněty kloubů, štítnou žlázou, astmaty, alergiemi a migrény.

Pokud trávení nefunguje, celé tělo je ohroženo. Nemůže-li vstřebávat vitaminy minerály, bílkoviny, tuky a sacharidy do krve, nemůžeme očekávat, že vyléčíme jakoukoli nemoc v těle.

Tyto problémy a poruchy trávící soustavy je možno rozeznat při pohledu do oči, na první zónu kolem oční panenky. Ty nejvnitrnější kruhy panenky jsou žaludek tenké a tlusté střevo. Ony signalizují nedostatek i kyseliny solné v žaludku, divertikly ve střevech, přemnožení škodlivých bakterii ve střevě, nedostatečné vstřebávání živin a oslabení střevních stěn.

Často slyšíme „jsi to, co jíš" protože právě z toho všeho čerpá celý náš organizmus a všechny jeho bio-struktury své informace. Ale rozhodující v tom, co pohlcuješ, je právě především to, v jakém stavu máš svůj trávící systém.


FAKT ZAJÍMAVÉ

Úžasný pohled do minulosti civilizací byl potvrzený moderní vědou o výživě.
Ukazuje se, že to, co bylo jednou nazvané "Doktrínou znamení", bylo neuvěřitelně správné. Potvrzuje se, že každá potrava má vzhled, kterým se podobá tělesnému orgánu nebo má psychologickou funkci a tento vzor se chová jako signál nebo znamení, jaký úžitek z potravy má konzument.

mrkevPlátek mrkve vypadá jako lidské oko. Zornička, duhovka a paprskovité linky vypadají jako lidské oko... a skutečně dnešní věda dokazuje, že mrkev zvyšuje cirkulaci krve v oku a funkci očí.

Rajské jablíčko má čtyři komory a je červené. Srdce je také červené a má čtyři komory. Všechny výzkumy dokazují, že rajčata jsou ta pravá potrava pro srdce a krev.

Hrozny visí ve shluku, který má tvar srdce. Každý hrozen vypadá jako krevní buňka a všechny dnešní výzkumy ukazují, že hrozny jsou nesmírně vitalizující potrava pro srdce a krev.

Vlašský ořech vypadá jako malý mozek, s levou a pravou hemisférou, vyšší velký mozek a nižší malý mozek. Dokonce brázdy a záhyby jsou na ořechu jako na mozkové kůře. My už nyní víme, že ořechy pomáhají rozvíjet více než 3 tucty neurotransmitérů pro fungování mozku.

Fazole vlastně uzdravuje a pomáhá udržovat funkci ledvin, a skutečně, semena vypadají jako ledviny lidí.

Celer, rebarbora a podobné rostliny vypadají jako kosti. Tato potrava cíleně posiluje kosti. Kosti obsahují 23 % sodíku. Pokud nemáš dostatek sodíku ve své stravě, tělo ho tahá z kostí a tím je oslabuje. Tato potrava doplňuje a zásobuje kostru těla.

Baklažán, avokádo a hruška jsou zaměřené na zdraví a funkci dělohy a děložního hrdla. Také vypadají jako tyto orgány. Dnešní výzkumy ukazují, že když ženy konzumují 1 avokádo týdně, vyrovnává to hormony a působí jako prevence rakoviny děložního krčku. A je to důmyslné: ... trvá 9 měsíců než z květu avokáda naroste zralý plod. Obsahuje 14 000 nutričních chemických složek v každém z těchto plodů (moderní věda zatím prozkoumala a pojmenovala 141).

Fíky jsou plné semen a visí v dvojicích, když rostou. Fíky zvyšují pohyblivost mužských spermií a jejich počet a také pomáhají překonat mužskou sterilitu.

Sladké brambory (batáty) vypadají jako pankreas a vlastně vyrovnávají glykemický index při diabetu.

Olivy jsou výborné pro zdraví a funkci vaječníků.

Grepfruity, pomeranče a jiné citrusové plody vypadají jako mléčné žlázy a vlastně podporují zdraví prsů a pohyb lymfy do prsů a z prsů.

Cibule vypadá jako tělesné buňky. Dnešní výzkum ukazuje, že cibule pomáhá odstraňovať odpady ze všech tělesných buněk. Dokonce vyvolává slzení, které vyplavuje epytelové vrstvy z očí.

Banány, okurky, cukety a jiné podobné plody jsou zaměřené na velikost a sílu mužských pohlavních orgánů. Je to pravda!

Arašídy mají velký účinek na semeníky a sexuální libido. Arašídy byly zakázané jako potrava pro muže v klášterech během středověku. Mnoho lidí si neuvědomuje, že arginín, hlavní komponent Viagry je z arašídů.

10 superpotravín

10/2006
Červené víno na zníženie cholesterolu a horká čokoláda ako prevencia vysokého tlaku? Je to tak. Tieto „super” potraviny vám môžu predĺžiť život. (Pozn. red. – len sa na ne pozerať však nestačí.)

1. Strukoviny (hrach, šošovica, fazuľa, sója)

Prevenčné +Strukoviny pomáhajú predchádzať srdcovým ochoreniam, poruchám krvného obehu a rakovine hrubého čreva. Znižujú aj hladinu cholesterolu.

Výživové + Sacharidy a vláknina (na získanie energie), vitamíny skupiny B, vitamín A, C, niacín a minerálne látky (draslík, fosfor, horčík, železo, zinok a mangán).

Omladzujúce + Napríklad taká sója sa v Ázii výrazne podieľa na dlhovekosti miestnych obyvateľov. Ako často * 3 – 4 x týždenne (či už ako kaša, prívarok, alebo naklíčené do šalátov).

2. Ľanový olej a semená

Prevenčné +Znižujú krvný tlak a hladinu cholesterolu v krvi, redukujú riziko infarktu. Zbavujú telo toxínov.

Výživové + Dôležité nenasýtené mastné kyseliny omega 3, ktoré sa v bežnej strave nevyskytujú.

Omladzujúce + Vysoký obsah antioxidantov, ktoré vás budú chrániť pred zhubnými nádormi.

Ako často * Jedna lyžica oleja denne.

3. Horká čokoláda

Prevenčné +Pozitívne pôsobí proti stresu a depresii, znižuje vysoký krvný tlak. Najkvalitnejšie sú druhy, ktoré obsahujú minimálne 70 – 80 % kakaa (napr. Lindt).

Výživové + Antioxidanty, železo, zinok a vitamíny B.

Omladzujúce + Vďaka vysokému podielu kakaa obsahuje aj čokoláda rastlinné flavonoidy a pôsobí tak antioxidačne. Zlé správy pre tie, ktoré sú závislé od mliečnej: tento efekt dosiahnete len pri horkej čokoláde.

Koľko * cca 50 g denne.

4. Citróny a limetky

Prevenčné +Účinné proti rakovine, v prevencii aterosklerózy a pri posilňovaní imunitného systému.

Omladzujúce + Citróny a limetky sú skvelým zdrojom jedného z najdôležitejších prírodných antioxidantov, vitamínu C.

Ako často * Šťavu z jedného druhu ovocia 3 – 4 x týždenne.

5. Červené víno

Prevenčné + Znižuje výskyt srdcových chorôb a rakoviny, zabraňuje ukladaniu tuku v tele, znižuje hladinu cholesterolu.

Omladzujúce + Zázračné molekuly polyfenolov, ktoré spomaľujú starnutie, a flavonoidov, ktoré chránia telo pred voľnými radikálmi.

Ako často * Jeden pohárik denne (tu platí, že viac neznamená vyšší účinok, ale naopak).

6. Cesnak a cibuľa

Prevenčné + Podporujú voľný prietok krvi, čím znižujú riziko srdcových chorôb a vysokého krvného tlaku. Červené a žlté odrody cibule navyše obsahujú zlúčeniny, ktoré zmenšujú riziko nádorových ochorení a majú protizápalové účinky.

Výživové + Vysoký obsah vitamínov A, B, C, E a zinku.

Omladzujúce + Cibuľa je účinná proti osteoporóze, čo je nezanedbateľný argument pre každý váš mladý krok.

Ako často * Strúčik cesnaku denne a cibuľu každý druhý deň.

7. Zázvor (ďumbier)

Prevenčné + Stimuluje krvný obeh, má skvelé detoxikačné vlastnosti, zmierňuje nevoľnosť.

Výživové + Horčík, zinok a vitamín B6. Omladzujúce + Vďaka detoxikačným vlastnostiam čistí organizmus a ochráni vás pred ochoreniami rôzneho druhu.

Ako často * Zázvorový čaj alebo šťavu z čerstvého zázvoru zmiešanú s mrkvou, špenátom a repou každý deň.

8. Červená kapusta

Prevenčné + Pomáha predchádzať rakovine, pôsobí antidepresívne, zvyšuje odolnosť proti chorobám.

Výživové + Železo (dôležité pre chudokrvných ľudí), vitamín C, acetylchlorín (antidepresívum), antioxidanty.

Omladzujúce + Opäť je v hre vitamín C ako účinný antioxidant.

Ako často * Štvrť hlávky pokryje pätinu dennej potreby vitamínu C.

9. Vlašské orechy

Prevenčné + Blahodarný vplyv na nervy a srdce.

Výživové + Vysoko koncentrované bohatstvo esenciálnych mastných kyselín, vitamínu B6 a stopových prvkov ako zinok, meď a mangán.

Omladzujúce + S pokojnými nervami a srdcom fungujúcim ako švajčiarske hodinky budete večne mladá.

Ako často * Hrsť denne.

10. Avokádo

Prevenčné + Znižuje LDL (zlý) cholesterol a vysoký krvný tlak.

Výživové + Nenasýtené mastné kyseliny, proteíny, vitamín E a B6, železo a vláknina.

Omladzujúce + Obsahuje najväčšie množstvo vitamínu E z bežne dostupných druhov ovocia. „Éčko” je podobne ako vitamín C výborný antioxidant.

Ako často * Pravidelne pri poruchách trávenia a obehového systému.

 
E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.