Motto:
„Není nic silnějšího, něž myšlenka vyjádřená v pravý čas“ Viktor Hugo „Skoro každý člověk dokáže překonat nepřízeň osudu, ale chcete-li vyzkoušet jeho charakter, dejte mu moc.“ A další: „Skoro každý člověk dokáže překonat nepřízeň osudu, ale chcete-li vyzkoušet jeho charakter, dejte mu moc.“ „Některé lži jsou příliš velké na to, aby jim nebylo uvěřeno“.
Josef Goebbels.


Radar v česku
zatím nedokončený příběh lží, zamlčování a manipulací.


Zde je odkazovač:
http://video.google.com/videoplay?docid=8988743492919612368&hl=en

Dále z knihoven PALMOVÝCH LISTŮ.
Autor Thomas Ritter:
http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=2478
http://www.youtube.com/watch?v=_uN-5lPqySMDopis předsedovi vlády ČR pánu Miroslavu Topolánkovi.
Havířov dne 22. 1. 2008.
Motto: „Kde je dnes Babylon, kde Kartágo, Egypt, Trója, Persie, Řecko, Řím, Byzanc, Svatá říše římská"?
Další: „V celém bývalém východním bloku neexistují žádné standardní politické strany.
Co se navenek tak vydává, jsou pouze různé mafiánské struktury".
(Vladimír Bukovskij, bývalý disident vypovězený za Brežněva z SSSR, dnes žijící v univerzitním městě Cambridge, Anglie).
"Kdybychom lidem před volbami řekli všechno, nikdo by nás nevolil.." M. Topolánek.

Úřad vlády ČR
Nábřeží.E.Beneše 4
Praha 1 – 118 01

Vážený pane premiére,
Během celých světových dějin přes 5.000 let není známy ani jediný případ na jakémkoli stupni vývoje, v kterém by se některá vláda odvážila pozvat z vlastní iniciativy do své vlasti vojska cizí mocnosti. Navíc takové mocnosti, které se po celé planetě prezentuje už přes půl století jako nejagresivnější mocnost, jaká kdy na této planetě zemi existovala od samého počátku světa. Už pomyšlení pokusit se pozvat vojsko takové mocnosti na naše území je projevem hnusné vlastizrady a absurdní ignorance současného našeho vedení našeho státu, jako i jeho neschopnosti rozeznat obrovské nebezpečí vyplývající z takové vlastizrady.

Navíc u nás už máme zkušenosti z přítomnosti cizích vojsk od r. 1968, kdy nás Rusáci považovali za válečnou kořist 2. světové války a na okupaci naši vlasti dohodli s Prezidentem USA Lyndonem Johnsonem, od kterého obdrželi plný souhlas k vojenskému zákroku proti naši milované vlasti..

Podívejte se, jak chtěl tento problém řešit Brežněv už v r. 1967.

Dne 6. února 1967 při návštěvě Generálního tajemníka KSSS L. I. Brežněva a šéfa KGB J. V. Andropova v Praze 4. opětovně zazněl požadavek sovětského vedení umístit v československém pohraničí dvě sovětské divize. A. Novotný tento jejich požadavek striktně a nekompromisně odmítl. Tak vlastenecky se zachoval dnes tolik odsuzovaný komunista v dobách kdy bývalý SSSR nás považoval za válečnou kořist 2. světové války. Čest jeho památce, jako odvážného vlastence.

To patří ke ctí minulého režimu, že tehdy byla naše zahraniční politika skutečně česká a vlastenecká. Ale po převratu od Cyrila Svobody (KDU ČSL partaj falešných pokrytců, farizeu a zrádců Plojhar, had a další) naše vlády hrají ošklivou komedii „vabank" servilního troubu cizí mocnosti v rozporu s našimi nejvlastnějšími zájmy. Bohužel, že i dnešní Karel Schwarzenberg, ač modrá krev vůbec se neprojevil jako výrazná a silná osobnost, ale jen jako hloupý a podlézavý poskok mocnosti, které zvoní hrana. Proto nezlobte se, hanba všem dnešním zkorumpovaným parazitům a velezrádcům na všech současných politických postech, kteří komunistickému prezidentovi Novotnému svými velezrádnými intriky nejen nesáháte ani po kotníky. Pro Boha vždyť Vy všichni dnešní vládcové ve své duševní bídě a absurdní neschopností (bez slušného vzdělání a zkušenosti) nemáte vůbec ponětí o všech možných konsekvencích Vaši zrady na osudy celého českého národa do zbytku jeho dějin.

Copak si neuvědomujete, že celá ČR včetně střední Evropy se může rázem změnit v jeden mrtvý doutnající kráter v důsledku Vaši zlomyslnosti a duchovní bídy bývalého servilního nástěnkáře z Vojenského gymplu. Tolik neschopných a servilních hlupáků postižených takovou bídou ducha českému národu v celé naši historii ještě nikdy najednou nevládlo.

Pro Vás by měl být pro Novotného postaven mohutný pomník, na který by jste vy všichni dnešní vládci jako zaprodání zrádci zírali s nejposvátnější úctou. Uvědomte si, že „prázdný a falešný topol" nedosahuje úrovně ani nejbídnějšího Okresního tajemníka KSČ z nejzapadlejšího okresu bývalé ČSSR z éry Novotného - třeba někde od Čierné nad Tisou.

Odkdy jste se ujal vlády, u nás vznikl takový krizový stav všech složek státní moci legislativní, koaktivní (Čunek a nejen on) i justiční (Dr Iva Brožová) včetně státního zastupitelství (např. pí. Dr. Renata Vesecká), jaký se zde po celých 12 století historie českých zemí ještě nikdy neexistoval. Občan tohoto státu se zatajeným dechem to vůbec nechápe, bdí či sní. Teď teprve by mohl pan plk. Kubice vyprávět romány o propojení organizovaného zločinu a mafiánských praktik do nejvyšších mocenských struktur. Vždyť všechna státní moc pod Vašim vedením zůstala na prahu totálního kolapsu úplně paralyzována hluboce pod úroveň banánových republik.

Paní Dr Vesecká svou prohru zřejmě pochopila, proto se už dala k dispozicí pánu ministrovi. Pan Petr Uhl v denním tisku (Právo 16.1. 08) pojmenoval 5 možných způsobů řešení její kauzy. Její pád postupně strhne celou lavinu dalších hlav do propadliště dějin. Nic ji už nepomůže včetně neschopného a neslavně známého „chlapa s gulama", ani vyhrožování soudem paní JUDr Benešové společně s dalšími justičními mafiemi. Navíc Vy jste si zřejmě vůbec neuvědomil, že jakmile sem přijdou AMÍCI, tak zde už žádná vláda nikdy vládnout nebude. Budou brát jako svou kolonii a vládnout budou už jen ONI.

Celé generace všech našich potomků, včetně Vaši zákonité manželky či frajerky Vás nepřestanou nikdy proklínat. Hrajete falešnou kartou. V ruce nedržíte Žolíka, ale Černýho Petra, který Vám velmi rychle zlomí vaz! Copak vy všichni nahoře jste až takové nuly, že to nestačíte sledovat, jak veřejné mínění celého světa se už dávno odvrátilo od nejzločinnější mocnosti světa, které už vyzvání hrana. Připoutáváte nás na mocnost dávno propadlou, která se karmický před celou lidskou pospolitosti sama odsoudila a volným pádem se hroutí do propadliště dějin vstříc svému zániku.

Dnešní ČR pod Vašim vedením připomíná Titanik. Loď nabírá vodu, ale na palubě se ještě tančí.
Kdykoli v historii došlo k vážnému střetu a lámaní chleba, kdykoli v dějinách se někdo odvážil kradmou rukou sáhnout na „RUSKÉHO MEDVĚDA", každý skončil tragicky v propadlišti dějin. Ruský medvěd vždy ve své historii vypráskal každého, kdo si na něj dolil sáhnout od Osmanské velmocenské říše Turků Seldžukovců, později království Švédské, až po tak novodobé významné osobnosti světových dějin. Např císař NAPOLÉON Bonaparte či Adolf HITLER. Nic jim nepomohlo, že byli osobnosti vysoce charismatické a ve svých vlastech vrcholně oblíbené.

Vaše slabost a neschopnost není jen v základní ignorancí dějin, ale že bez odpovědného mandátu se dopouštíte vlastizrady doslova hanebně se spuštěnými kalhotami.

Další vážný problém: Uvědomte si, jak hrůzného zločinu se dopouštíte Vy osobně, když posíláte naše nevinné vojáky muže i ženy jako laciný KANONENFUTR do loupežných imperialistických válek proti nevinným domorodcům po všech kontinentech celého světa. Kosovo versus Srbsko Vám neříka vůbec nic? Český národ se nikdy žádných koloniálních loupežných válek nezúčastňoval, ani když jsme byli součásti velmoci Rakousko-Uhersko. Irák i Afganistan zůstanou provždy pomníky obrovské prohry. Okamžitě odvolejte všechny naše vojska tam odtud i z rozvraceného Balkánu. Čas se již naplnil právě teď (včera 17. ledna 08), když ministr obrany Gates si dovoluje kritizovat Evropské mocnosti za prohry v Afganistanu. To by měl být signál, aby se konečně všichni dohodli, stáhli všechny své vojáky tam odtud a Amíkům ukázali, kde jsou meze všech možných forem poníženého vazalství a loupežného nekoloniálního zotročování celého světa. Čím dřív to uděláte Vy, tím lépe pro Vás i celé dějiny národa českého. Už více národů a států včetně Poláků se probudilo z absurdního snu obětovat své nevinné občany za cizí loupežné imperialistické zájmy.

A teď se podívejte se do zrcátka svých zrad pouze z poslední doby:
Kolik jste toho již stihl zradit během svého dosavadního krátkého života? Jste minimálně trojnásobným zrádcem. Prvně jste zradil KSČ ideály a víru svých předků a rodičů, když jste vstoupil do ODS. Po druhé jste zradil všechny své nejbližší, svou vlastní rodinu, manželku i své dítka, když jste se chytil frajerky.

Pak jsem zradil své mnohé své voliče, např. důchodcům jste slíbil zvýšit jejich důchody o 1.000.- Kč.
Vaše věrolomnost nezná meze. V zahraniční politice zrazíte český národ postojem k problému Kosova a Srbska, když podporujete islámské teroristy UCK kontra naše tradičně nejvýraznějším Srbům, jak Vám to připomněl v denním tisku (16. 1. 08 Právo) pan poslanec EP Libor Rouček. Jako s odpuštěním bývalý pilný nástěnkář z vojenského gymnázia dnes máte odvahu ZRAZET CELÝ ČESKÝ NÁROD, čeho se neodhodlal žádný český panovník a žádná vláda během celých 12 století nejen dějin českých ale i celého světa. Navíc Vy nemáte ani schopnost sebekontroly, že se vůbec odvažujete něčeho, na co nemáte vůbec žádný mandát ani z výsledku voleb ani ze všech Vašich povolebních podvodů se získáváním hlasů zrádných přeběhlíků Pohanky a Melčáka.

Za celých 12 století českých dějin ještě českému národu nevládl tak neschopný, nezodpovědný a promiňte tak hloupý člověk. Přejí Vám včasné procitnutí, aby jste se konečně vzpamatoval a vyvodil odpovídající opatření.

Přejí vám hodně úspěchů při zpytování svědomí až do úplného prozření Ing Josef Chromík.

j.chromik@quick.cz

P. S. Naši sousedé Slováci až nyní si uvědomují to obrovské štěstí, že se od Prahy včas trhli, když v Praze se zmocnila vlády skupina neschopných a hloupých zrádců a zaprodanců cizí mocnosti, která navíc nemá nato mandát. Její moc se opírá zas jen na dvou dalších zaprodancích a zrádcích.

Jak hluboce pokleslé charaktery to musí být, kteří mají odvahu uvrhnout svůj národ navěky do nejtěžšího otroctví za tak absurdních podmínek.

http://www.blisty.cz/2008/1/22/art38470.html

22.1.2008
Slovenský premiér Fico odmítl americký radar i rakety v Radě Evropy ŠOK- SITA- Slovenský premiér svůj odmítavý názor na umístění amerického radaru v Česku a raket v Polsku nezměnil. Na zasedání Rady Evropy zřetelně deklaroval, že slovenská vláda tuto aktivitu USA odmítá. Rovněž vyzval NATO, Evropskou unii i Radu Evropy, aby o umístění prvků protiraketové obrany diskutovali. "Moja pozícia k radaru aj k raketám je odmietavá. Či bude radar v Českej republike, alebo rakety v Poľsku, záleží od bilaterálnych dohôd s USA. Odmietam tvrdenie, že tieto dohody sa netýkajú tretích krajín, predovšetkým susedných," odpověděl slovenský premiér na otázku z pléna Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku.

"Nevidím dôvody, aby sa protiraketový štít presúval do Európy a spôsoboval nervozitu," pokračoval Fico. Slovenský premiér už dříve považoval za chybu, že se o amerických raketách a radarové základně dostatečně nekomunikovalo s celou Evropskou unií a především s Ruskem. "Rozumiem tomu, že majú veľké obavy. No kto by sa nebál, keď sa za jeho humnom začínajú stavať raketové alebo radarové základne. Podľa mňa je to pochopiteľné. Ale to je vec pre iných hráčov, nie pre takých malých, ako je Slovensko," prohlásil už v dubnu 2007 Fico. Minulý pátek hovořil Fico o amerických plánech s polským premiérem Donaldem Tuskem.

„Odmietam ako východiskový bod, že tieto bilaterálne rokovania nie sú vôbec záležitosťou tretích krajín, a to najmä tých, ktoré susedia s Poľskom a Českom," prohlásil Fico na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy v době, kdy stojí Slovensko do května 2008 v jejím čele. Fico přitom zastupoval Slovensko v letech 1994-2000 před Evropským soudem pro lidská práva. Ve Štrasburku není tedy nováčkem.

Rozhovor s Noam Chomsky o Radaru:
http://www.zvedavec.org/komentare/2008/11/2867-havlova-ztrata-pameti-o-jeho-spolupraci-s-komunisty.htm?PHPSESSID=7qs357vtd7lru1r63b0oshdcl3

Odpověď z předsednictva vlády:

Č.j.  01233/08-OSV
Vážený pane Chromíku,
panu premiérovi byl doručen Váš otevřený dopis, v němž se vyjadřujete k aktuálním problémům současného života v ČR. Ujišťujeme Vás, že pan předseda vlády si váží všech připomínek a názorů občanů, i když jsou kriticky laděny. Získává tak reálný obraz o tom, co si naši občané opravdu myslí. Nepochybuje, že také napsání Vašeho dopisu bylo motivováno upřímnou snahou upozornit na některé problémy v naší společnosti.

S pozdravem
Mgr. Jitka Vodrážková
     oddělení styku s veřejností

Odesláno mailem dne 5. února 2008 v 9:32 hodin. Teda přesně za dva týdny po odeslání tam mailem 22. ledna v 10:56 hodin.

Song pro paní Vlastíčku Parkanovou:
Paní ministryně obdržela na oplátku písničku od G. W. Bushe!
Ihned poté, co se George Bush dozvěděl, že mu paní Vlasta Parkanová postižená ztrátou sebereflexe nazpívala upřímnou a tklivou hřbet ohýbající píseň ve společnosti alkoholika J.Vyčítala a vydává jí za hlas národa, rozhodl se, že na stejné se má odpovědět stejným, když prý si o to koledujeme. Tak prosím:


1. Celý svět listoval denním tiskem,
celý svět zanechal hovorů,
já jsem Vás pozdravil ruky stiskem,
obočí pozdvihl nahoru.

2. Dobrý den, národe vprostřed luhů,
stojíš tu, posranej, před náma,
dobrý den, národe nových sluhů,
sám si řek - čeká tě: pohana.

3. Dobrý den, národe, kamarádi,
tak jste se konečně dočkali,
poslouchat budete sami rádi,
proč byste jinak tak mávali...

4. Vyřiď tam, prosím tě u vás dole,
vyřiď to mezi své čecháčky,
až přijde najednou horká chvíle,
první pak budete na sračky.

5. Dobrý den, národe, kamarádi,
tak jste se konečně dočkali,
poslouchat budete sami rádi,
proč byste jinak tak mávali...

6. Vyřiď tam prosím, že my víme,
jak dávat lidem hned svobodu,
Vietnam a Chile i Grenada,
Pomůžou Českému národu.

7. Dobrý den, národe, přizdi sráčů,
tak jste se konečně dočkali,
poslouchat budete sami rádi,
proč byste jinak tak mávali...

Děkujeme Vám paní za bezvadný a naprosto bezkonkurenční příklad podlézavého záchvatu a jako důkaz díků a s heslem "národ sobě". Přejeme Vám, aby jste se i za cenu okamžité rezignace vzpamatovala jednou pro vždy z tak urážlivých projevů pro celý český národ. Na to jste nedostala nikdy žádný mandát a nemáte na to žádné právo. Navíc pro Boha paní Vlastíčko, jakou v sebe cítíte mravní odpovědnost. Vzpamatujte se!

http://www.euportal.cz/Articles/1857-rusky-disident-vladimir-bukovsky-evropska-unie-sovetskych-socialistickych-republik.aspx
http://www.zvedavec.org/komentare/2007/10/2299-sest-hlavnich-odbojovych-skupin-v-iraku-se-spojilo.htm?PHPSESSID=b39ebab9f657c690a2a77d7c836cf6e7
http://www.euportal.cz/Articles/1857-rusky-disident-vladimir-bukovsky-evropska-unie-sovetskych-socialistickych-republik.aspx
http://www.zvedavec.org/komentare/2007/10/2299-sest-hlavnich-odbojovych-skupin-v-iraku-se-spojilo.htm?PHPSESSID=b39ebab9f657c690a2a77d7c836cf6e7

Za takových okolností jsem nucen Vám nastavit zrcátko, aby jste se pro Boha vzpamatoval. Ricardo Sanchez, bývalý hlavní velitel sil USA v Iráku už otevřeně prohlásil, že válku v Iráku USA nikdy vyhrát nemohou. Obvinil Bílý dům z nekompetentnosti a neschopnosti ve vedení války.

Radar mini:
E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.