ADOLF HITLER

(poznámky k životopisné legendě)

Autor dr. Jan Příhoda.Poznámka autora webu: Ve chvíli, když jsem se rozhodl pověsit tento soubor na svůj web, tak mi to nedalo, abych zde neuvedl vzpomínky ze svého mládí, co jsem se dočetl už jako středoškolák o Adolfu Hitlerovi po jeho prohrané válce.

Někdy v pubertě mu prý jako mladému klukovi povyprávěla jeho maminka, kdo ve skutečnosti je jeho pravým genetickým otcem. Jak za svého mládí pracovala jako služka ve Vídni u barona Rothschilda a co všechno se jí tam přihodilo. Že tam otěhotněla se samým pánem baronem a pak jako gravidní byla promptně hned ze služeb propuštěná. Tak se to v těch dobách běžně praktikovalo. Dokonce přesně totéž se událo i v Turzovce v dobách mého mládí v rodině místního židovského lékaře MUDr Františka Ringa. Když tam jejich mladá služka otěhotněla, tak manželka p. doktora jí bez milosti ihned propustila se zdůvodněním, že jí svádí manžela.

Tak mladý Adolf Hitler se vypravil do Vídně a se pokoušel vícekrát kontaktovat rodinu samého pána barona Rotschilda jak osobně i písemně. Poslal tam prý nejméně dva dopisy, dopisy ve kterých se dožadoval finanční podpory, nebo výpomoci pro případné vystudování. Ale na žáden jeho požadavek mu nikdo neodpověděl a ani žádné reakce se z bankovního domu nikdy nedočkal.

Když jsem se s touto vzpomínkou obrátil na osobnost, která je podrobně zasvěcená do celé problematiky, dostal jsem tuhle odpověď: Citát z "Studie vyvolencovi krycí legendy".

W. Langer o tom říká: „Například Thyssen a Koehler zjistili, že kancléř Dollfuss nařídil rakouské policii dokonalé prošetření celé Hitlerovy rodiny. Výsledkem tohoto vyšetřování je tajný dokument, který dokazuje, že Maria Anna Schickelgruber byla v době svého pobytu ve Vídni těhotná. Pracovala tehdy jako služebná v domě barona Rothschilda. V okamžiku, kdy rodina objevila její těhotenství, odcestovala zpět domů do Spitalu, kde se Alois narodil. Je-li pravdou, že jeden z Rothschildů je skutečným otcem Aloise Hitlera, pak je Adolf Hitler z jedné čtvrtiny Židem. Tudíž u zmíněné rodiny pracovala jeho babička, která měla syna Aloise, který byl otcem Adolfa.
Adolf Hitler

Člunek léta, stav tkalcův úpí,
Tkáme usilovně dnem i noci -
Staré Německo, tkáme tvé pohřební sukno,
Vetkáváme ti trojnásobné prokletí.
Tkáme, tkáme!

Chaim Bückeburg alias Heinrich Heine - Tkalci

1. PŘEDMLUVA

Odvaha v boji s nepřítelem je rysem, který židovskému národu nikdy nechyběl. Dokonce mu odvaha nechyběla ani v těch případech, kdy si nepřítele sám zvolil.

Vilémovské Německo bylo zemí, v níž měli Židé značnou hospodářskou a finanční moc ve svých rukou. Jejich soukmenovci měli dokonce stálý přístup k císařskému dvoru a v některých případech vykonávali funkce císařských rádců (W. Rathenau). Vykonávali dokonce značný vliv na veřejné mínění svou literární a publicistickou činností. Nejlepším příkladem toho je Maxmilian Harden. Tito všichni mužové bez vy jímky, včetně vůdců sociální demokracie, svým postojem umožnili císařské vládě a císaři vstup do války. A nejen to - kupř. M. Harden ještě před válkou veřejně vyčítal císaři přílišnou povolnost vůči zahraničním vládám, slabost a dokonce zbabělost. Vůdcové sociální demokracie, kteří byli z velké části židovského původu, uzavřeli s císařem tzv. Burgfreiden, aby nic nestálo v cestě vstupu Německa do války. To jim ovšem nebránilo v roce 1917 a později, stále otevřeněji obviňovat císaře z rozpoutáni světové války.

Proč však právě Německo?

Odpověď zni: Němci byli, jak se ukázalo již koncem 19. století, populačně nejzdravějším, technicky nejschopnějším evropským národem.

Proč však právě I. světová válka a po ní i Hitler s II. světovou válkou?

Odpovědět lze otázkou: Proč existuji zákony Talmudu?
Babylonský Talmud říká:
„Rabín Chisda a Rabba, syn rabína Hony, oba řekli: Co značí hora Sinaj?" Tj. jaký je pravý význam slova Sinaj, kde byl dán Židům Zákon?

„Hora, ze které sestoupila nenávist na všechny národy" (nenávist je hebrejsky sinah). „Rabín Abahu pravil, že jménem té hory je Sinaj, ale též Choreb, poněvadž skrze tuto horu přišlo zpustošeni (hebr. Choreb) na všechny národy světa.

Samozřejmě vedle těchto existují i jiné zákony, které mají opačný smysl. Avšak ty neruší smysl těch prvních. Právě v tom je klíč k oběma světovým válkám i ke zmatkům moderní doby. Proti námitce, že tyto zákony jsou přece příkazy židovské náboženské organizace, která stojí mimo politické dění, a že navíc většina dnešních Židů není ortodoxních, lze uvést fakt, že sám Lenin, který rovněž nebyl ortodoxním Židem, přijímal rady a pokyny od rabínů. V roce 1968 mohli vidět diváci v čs. kinech příslušný dokumentární šot.....Stáhněte si celý dokument adolf_hitler.zip (181 kB)E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.