URANSKÝ CYKLUS O DLOUHOVĚKOSTI

anebo „Second life“ (reinkarnace) bez klinické či biologické smrti.

Motto: Uran je účtující číšník všeho, co si člověk v prvním cyklu Saturna „objednal“ a v druhém cyklu „nezaplatil“. Do toho intervenuje Neptun (iluze o životě) a pak Pluto si vykasíruje transformaci k novým spirituálním potřebám, které na sebe navazují v následujících životech. Tím je každá duše nucená osvobodit se od staré viny a zrodit se znova už čistá už na vyšší úrovni.
                                                                                                                  Starověké představy o vzniku vesmíru se různí.  
                                                                                                   Indie:
Bůh Brahma několik tisíciletí přemýšlel sedě na lotosovém listu. Pak stvořil zlaté vejce, z kterého se zrodil vesmír.
                                                                                                                                                                    Řečtí filozofové iónské školy se domnívali, že svět byl stvořen z látek, které byly rozptýleny jako pára a jejich zhuštěním vznikl svět.
                                                                                                                                      Descartes v „Principia philosophiae“ se domníval, že hmota vznikla vířivým pohybem částic.

"Život jsou jen okamžiky, které si pamatujeme. I velmi dlouhý život se může scvrknout jen na několik zamlžených vzpomínek z mládí. Tyto prchavé nejkrásnější okamžiky, které právě prožíváme, to je ta pravá nesmrtelnost“! Naše nesmrtelná duše si všechno, co jsme se naučili, prožili a poznali, bere sebou jako matrici, na konci cyklu, abychom v nové inkarnaci byli individualitou neopakovatelnou. Tak se nám z minulých životů všechny naše dosažené schopnosti, nadání a talenty vrátí do nové existence pro další osobní rozvoj a zdokonalení. K obdobnému poznání došli badatelé regresních návratů hlubinné abreaktivní psychoterapie. Že duše prochází koloběhem životů, které člověk nese v sebe a vybírá si z nich podle potřeby to podstatné, čemu se naučil zvládnout těžké situace a problémy, ve kterých právě žije.    

Vyzařování kosmických těles neformuje náš osud přímo, ale vytváří jen cesty, resp. kanály, kterými bude do lidské duše proudit vše, co je v radixu jeho horoskopu v momentě zrození dáno postem planet a jejich aspekty ve znameních, ale i karmických dluhů, jak je v Bibli psáno: „Do posledního groše splatíš všechno“…    

UranPlaneta Uran symbolizuje originalitu, mimořádný rozum, odklon od všeobecně přijatých norem, přináší reformy, revoluční události a vyžaduje neomezený prostor. Božské sily působí přímo na buňky každého člověka, které ho ovlivňují podle jedinečné neopakovatelné konstelace v momentu zrození, kterou přijal jako svůj osud, učebny plán života. Doba oběhu Uranu kolem Slunce trvá 84,01 let a v jednom znamení se zdrží asi 7 let. Astrologie z toho cyklu zjistila empiricky, že člověk po přechodu z jednoho znamení do dalšího se mění každých 7 let, buď k lepšímu neb horšímu svému bytí. On se bouří proti všemu, co může ovlivnit jeho způsob myšlení a jednání, svobodný rozlet, propůjčuje mu vynalézavost, silnou vůli ale i výraznou intuici. V polovičním cyklu ve věku 40 – 42 let člověk obyčejně zavrhuje svou minulost, rád mění svůj post ve společnosti a nezřídka i partnerský vztah. Reviduje vše dosažené protože mu též končí vývoj charakteru. Začíná jakoby od nuly budovat nový život, novou existenci. .  

Planetu URAN objevil sir Wilhelm Herschel 13. března 1781. Průměr planety je 50.000 km a má několik satelitu. V astrologii je symbolická síla téhle planety odvozována od jeho excentrické oběžné dráhy. Na rozdíl od jiných planet Uran se pohybuje na východo-západní ose.

Byl objeven v době francouzské revoluce a americké válce o nezávislost. Dále v době průmyslové revoluce v Anglii i Francii a všechny vzpomenuté revoluční vlny spadají do stejného období. Proto je pokládán za velkého osvoboditele a nositele překvapivých změn a náhlých přelomů. Symbolizuje velké ideály této revoluce VOLNOST, SVOBODA A BRATRSTVÍ. Dnes je možno otevřeně říct, že tyhle fráze byly planetě dodatečně přiřazeny těmi, kdo všechny tyhle revoluce rozpoutali, aby tak podepřeli své konání, jako naplnění vůle boží z nebe. Toto heslo Francouzské revoluce mělo a stále má pro široké masy burcující význam, ale ve své podstatě bylo falešné jako jeho vyšší forma „Proletáři všech zemí spojte se“. Pravý smysl těchto frázi znali jen zasvěcení, kteří je vymysleli k sjednocení zneužití slepých sil proti panovníkům, šlechtě a církvi. Proto „Volnost, Svoboda a Bratrství“ neměly vůbec nic společného s citátem z Bible „miluj bližního svého, jako sebe samého“. Zde šlo především o bratrství lóži mezi Ilumináty a Zednáři. 

Grafické znázornění Uranu je prostý kroužek s písmenem H nahoře, iniciála Herschela jeho objevitele.  

Mytologie:Chiron Na počátku světa byl chaos. Z něho vznikla bohyně Země Gaia a ta porodí prvního boha Urana. Uranos (lat. Corpus neboli nebe) se pak stává jejím milencem a též vládcem celé Země. Gaia porodí hodně děti: Titany, obry, Kyklopy a Hekatoncheiry. Uranos ale své děti nemá rád, zvláště obry nenávidí,  neboť jsou oškliví a nesnášenliví. Zakáže jim proto žít na světě a dá je zavřít do podsvětí. Matka Gaia je oplakává a rozhodne se je osvobodit. Prosí své syny Titany o pomoc, ale jen ten nejmladší Kronos je ochoten ji vyhovět. Přepadne Urana ocelovým srpem a připraví ho o mužství. S jeho ztrátou přijde Kronos i o moc. Krev prolitá vyteče na matku Zemi Gaiu, oplodní ji a Gaia porodí další obry Giganty a bohyně pomsty Erinye (Furie). Uranův úd padá do moře a oplodněná mořská pěna porodí jeho poslední dítě krásy Afrodité. Mytologickou postavou, která vystihuje uranskou pozitivní symboliku je Titán Prometeus vždy na straně utlačovaných. Spolu s Diem povstane proti Kronovi a jeho zastaralému řádu. Po vítězství když Dia vidí, že Zeus se stal příliš tvrdým, postaví se i proti němu. Jeho myšlenka je velice pokroková: že nejlepší, jak lidem pomoct je dát jim možnost, aby si vybudovali vlastní sebevědomí a tak si dokázali sami pomoci. K probuzení jejich vědomí ukradne z posvátného krbu Olympu oheň a přinese jej lidem. Za to je tvrdě potrestán. Má však dar intuice. Ví, že jeho čin je spravedlivý a že on sám bude osvobozen. Jeho syn Deukalion s manželkou Pyrrhou jsou obdobou biblického Noema zakladatele nové generace lidstva. Prométheus jenž tajně přinesl lidem z Olympu oheň byl za trest ke skále na Kavkazu a sup mu užíral játra, stále dorůstající. Osvobodil ho Herakles.

O uranské sile ve formě božské lásky se setkáváme ve chvílích, kdy dojde k nečekanému zvratu, např. v takových případech, kdy se nám jeví už všechno ztracené. V antickém světě se objeví božská bytost „deus ex machina“, která vyřeší neřešitelný konflikt.   

Uran je revoluční, radikální, individualistický a nezávislý. Má sklon k pokrokovosti, ale ještě důležitější pro něj je být jiný, než jsou všichni ostatní.

Proto právě této planetě se přičítají přednostně všechny jevy, které mají zničit zavedenou pevnou světovou strukturu a přetransformovat svět.

Je spojován se snahou a bojem o blaho lidstva, jako s chaosem a terorem. Často je to podivín antisociální až bezohledný. Jeho prioritou je vyděsit každého, kdo zpohodlněl se svými konvenčními názory, způsobem chování a celkovým režimem života. 

URAN je symbolem intuice, tj. prozření, poznání vnuknutím. Latinsky intueri znamená dívat se na něco, zahledět se do něčeho, pozorovat něco, uvažovat. Intuice nám pomáhá dostat se k správnému závěru i když došlo k chybám při výpočtu. Ona dokáže svést dohromady i různé školy, že pomoci ní k správnému závěru různými cestami. Prostě intuice v astrologii je chléb náš vezdejší, dar, talent.

Podle svého postu v horoskopu SILNÝ URAN je základním předpokladem osobnosti SILNÉ INDIVIDUALITY. Z této priority se odvíjí jeho snaha o nezávislost a svobodu na všech možných úrovních: Duchovní, duševní, energetické, biologické, materiální a talent vůdce v mezilidských vztazích. Bleskurychlé poznání spontánní řešení objevitelský duch. Intuitivní pohled v pravý okamžik  Orientuje se originálně, nekonvenčně a rád experimentuje. Nicméně má dar „sedmého smyslu“. A co není též zanedbatelné, že usiluje o KOSMICKÉ VĚDOMÍ A VĚDĚNÍ a jejich maximální rozšiřování horizontálně i vertikálně. 

Horoskop s Uranem na silném postu měly takové osobnosti, jako Charles de Gaulle, Mao ce Tung a též Adolf Hitler. 

Cíle Uranu: Z toho explicitně vyplývá, že bourá a překonává staré struktury, představy, ideje a názory v individuelní a kolektivní rovině. Osvobozuje společnost docela radikálně od všech starých a konvenčních vazeb bořením starých struktur a zničením a roztrháním všech starých pout.

Podle toho osobnosti se silným Uranem se v praxi prezentují, jako vynálezci, umělci, technici, piloti, revolucionáři, futurologové, astrologové, filozofové, ale i anarchisté, myšlenkoví akrobaté egocentričtí i excentričtí, jogíni se zdvojeným vědomím pro tento i onen svět a též svérázní samotáři.

Mnozí si nikdy nedopřejí pokoje, že jsou pořád „v jednom kole“. Neustále se ženou za něčím novým, za změnami, revolucí a převraty. Zůstávají nevypočitatelní, svévolní až bezohlední, mimořádně svéhlaví a někteří až bezohledně destruktivní. Neochotní něco až neschopní zabývat se každodenními banálními problémy. Jen svoboda za každou cenu. Proto klidně často porušuje konvenční smlouvy, i když tím se mnoho jeho společníku ocitnou jako zrazení. To pro něj není žádný problém. 

Osobnosti, které mají Urana ve svém horoskopu na výrazně silném postu, chtějí se odlišovat od zbytku společnosti, od nicotné společenské sedliny, od mas bez mozku. Jsou to neustáli opravovatelé světa a jeho mentory.

Uran je planeta neustálých osobních renesancí, obnovování. Náhlými změnami otevírá nové možnosti, které mohou být někdy uvítány, ale jindy mohou být traumatické. Osobě někdy vytržené z poklidného, pohodlného a bezpečného života, někdy přináší radikální zlom a nové možnosti.

Ve světě fyzickém Uran vládne nad novými technologiemi, elektrickou, elektronickou a jadernou silou.   

Kvintesence uranského cyklu promítnutá do praktického života: Z metafyziky je známo, kdykoli něco končí, vždy něco jiného začíná. Karmický zákon nás též poučuje: Když člověk zemřel (odstěhoval se „na druhý břeh“), on se jen zbavil svého fyzického těla, ale jeho duše a duch se jen přestěhovaly. Vstoupily do jiného života a pravděpodobně se jeho individualita bude reinkarnovat znova. Zde je možné položit otázku, zda existuje možnost, aby smrtelník prožil životy dva, anebo i několik životů ještě v tomto prvním živém těle tak, že by pro tu transformaci se dala využít planeta URAN ve chvíli přechodu  z jednoho uranského cyklu do dalšího. Anebo vše i vícekrát opakovat do dalších i více cyklů. Teda prožít v tomto současném svým těle 2krát 84 let,anebo i vícekrát po sebe 84 let. Z pohledu metafyziky taková možnost skutečně teoreticky existuje za předpokladu, že osoba by se musela dostat do úrovně transpersonální v minimálně období přechodu z jednoho cyklu do druhého. Teda už před dovršením těch 84 let, pak vstoupit do dalšího včetně hladkého najetí v tom dalším cyklu stále na této úrovní tak, aby došlo k totální regenerací všech jeho struktur biologických, fyziologických, psychických, psycho-energetických a nicméně i fyzických. Člověk by pak vstoupil do druhého cyklu už jako nově zrozený mladý, těšící se plně ze všech z toho plynoucích důsledků. Najednou by se před námi ocitnul nový člověk, krásný, mladý, (kluk neb slečna, muž neb žena), vstupující do dalšího druhého života, kterého bychom se mohli zeptat „Tobě bylo 84 let? A Ty takhle vypadáš? Jak je to možné?“ 

Když jsem tohle vysvětloval v širší milé společnosti a poukázal při tom na jednoho vedle stojícího krásného mladíka, že bych pak vypadal právě jako on, tak po delší pauze se zatajeným dechem jedna dáma povzdechla: Tak v tom případě, milý pane, marná sláva, byl by to nový život! Musel by jste si opatřit nový OP, nebral žádný důchod a začal znova makat! Zazněla salva smíchu. Teď hlavní problém, co je potřeba udělat, aby taková transformace se podařila. Člověk který by se chtěl o to pokusit, musí dodržet jedinou podmínku: Dostat se do TRANSPERSONÁLNÍ úrovně během vstupování do druhého uranského cyklu. Ve skutečnosti už před ukončením prvního cyklu a pokračovat v tom stavu i v cyklu dalším, nebo cyklech dalších.  

Kredibilita takové kacířské myšlenky je bezesporu pro lidskou pospolitost na jedné straně moc atraktivní, na straně druhé ale těžko stravitelná. Proto kdo to nezvládá, může to považovat za odvážnou metaforu, neb virtuální realitu, ale prostá fantazie to pro mne skutečně není. Nakonec musím upřímně přiznat, že sám nejsem úplně přesvědčen, že to tak doopravdy bude a může fungovat, ale věřím, že za pokus to určitě stojí.

Pro laiky výklad o úrovni transpersonální? Explicitně na této úrovni prožili své životy jen výjimečné osobnosti světových dějin, např. z Bible Ježíš Kristus, Eliáš a Henoch, Mojžíš a někteří proroci především starého zákona, nebo i z Mahábháraty, jako Buddha, Brahma, Višna, Šivu, či Zarathustra (zakladatel náboženství párského a autor avestských kázání gháth). Jeho kněží se jmenovali mágové.

Stručný výklad základů Astrologie pro laiky. Co je astrologie? Vychází z principu, že každé nebeské těleso, všechny planety, hvězdy i stálice, ale i každé souhvězdí či znamení na nebeské obloze vyzařují do celého vesmíru energii jiné kvality. Astrologie se zabývala  pozorováním nebeských těles na obloze již od dávného starověku nezávisle po celém světě. Dnes víme, že už v dávném starověku to byl Babylon, Egypt, Perská říše, Kartágo, Řecko, Čína, Indie, ale i na vzdáleném neznámem kontinentu americkém, obydleném domorodými kmeny indiánů, jako Mayové, Aztékové a podobně. 

Celý vesmír je jeden harmonický celek, v němž každá jeho součást stojí s jinou jeho součásti v úplné závislosti. Astrologové jen analyzují postavení hvězd a jejich vztah k zemi a z toho odvozují přesné závěry o běhu lidského života, případně o budoucích událostech zde na zemi. Ale názory, že planety vyvolávají události, působící na lidský život a ovlivňující všechno dění na zemi vůbec neznamená, že by existoval fyzikální vztah mezi pohybem nějaké planety a následné události na naši Zemi. Takže tyto pohyby nejsou příčinou nějakého dění s výjimkou působení Slunce Měsíce na zemské klima včetně dmutí moře. Planety a hvězdy nám poskytují pouze potenciality, z nichž můžeme dedukovat podstatu pozemských jevů. Astrologicky vypočtené události se můžou proto dostavit ještě dříve, než dojde ke konstelaci planet, která celou tu událost způsobila.

Astrologové věří, že čas má nejen svou kvantitu, ale i svou kvalitu a proto se zabývají příčinami, které ovlivňují jeho kvalitu v celém vesmíru. 

V astrologii existuje kromě času objektivního fyzikálně měřitelného ještě čas subjektivní podle toho, jak ho prožíváme. Ze spousty kombinací nebeských těles, planet vyplývá neomezený počet variant jako rámec vztahů pro interpretaci události a k zachycení kladu či záporu osobního subjektivního času. Každé planetě odpovídá jiná psychická předurčenost a celý vesmír je nejen simultánní neomezené spojení prostoru a času v přítomnosti, ale je v něm zahrnutá též celá jeho minulost i budoucnost. 

Z uvedeného vyplývá, že pomocí astrologie je možno nahlédnout i do budoucnosti. Názorně se o tom každý může přesvědčit. Od bodu ASC (okamžik narození) proti směru hodinových ručiček nám ukazuje přítomnost a budoucnost a po směru hodinových ručiček nám ukazuje minulost.

Když předložíme více astrologům tentýž horoskop, každý z nich vypracuje svůj výklad autora při veškerém souladu s platnými astrologickými vědomost. Astrologické analýzy charakteru jsou dnes moc vyžadované, že dnes mnoho astrologů se soustřeďuje na oblast jakési astro-psychologie. Pak ti nejschopnější už nepoužívají jen standardní systém výkladu, ale na vlastní intuice, bez které se dnešní astrolog těžko obejde, chce-li být úspěšný.

Planety, jejich rozdělení a charaktery:

Planety Slunce, Luna (Měsíc), Merkur, Venuše a Mars jsou v astrologii označovány jako vnitřní (protože

jsou z astronomického hlediska nejvýznamnější celé naši Sluneční soustavy) a jako „osobní“, protože odpovídají za individuální vlastnosti osob.

Jupiter, Saturn, Uran Neptun a Pluto se nazývají vnější, protože jsou od Slunce hodně vzdálené Dále se ještě nazývají „neosobní“, protože nás spojují s jinými členy naši generace.

Uran, Neptun a Pluto platí v astrologii za „transpersonální“ planety, protože jejich vliv je tak transcendentní, že přesahuje cíle i více generací.    

Prvních 7 planet od Slunce po Saturn jsou považovány za „tradiční“, protože byly známy od původního vzniku hvězdopravectví. Zatím co Uran, Neptun a Pluto se nazývají „moderní“ pro jejich nedávné objevení.

Slunce Slunceovládá znamení Lva. Zničené je ve Vodnáři, povýšeno v Beranu a ve Váhách je v pádu. Klíčové slovo: Světlo, život, člověk. Je to koule plynná o průměru 1.392.000 km jako střed naší soustavy. Probíhají v něm nukleární procesy, vodík se mění v helium zdroj energie, která přichází na naši Zemi jako tepelné a světelné záření. Mytologie: Řekové uctívali Slunce jako boha Apolla, nebo Helia. V Egyptě to byl Amon Re, ale po schizmatu faraóna Achnatona se stal Aton, jediný bůh zahajující přechod k monoteistickým náboženstvím. Proto uctívání boha Atona je považováno za předformu židovské víry v jediného boha. Ve středověku stálo vždy v centru kulturního uctívání. Od božstva Slunce pochází zvyk, že králové nosí zlaté koruny a svatí jsou zobrazováni se svatozáří. Jako první ze „světel“ je nejdůležitější „planetou“ celého horoskopu. Symbolika: S je božství povýšené nad všechna ostatní a všechna je ovládá. Představuje mužský princip, jang, čínské filozofie. Symbol muže, otec, manžel, model, animus a v horoskopu „JÁ“. Osoba se sluneční dominantou je sebejistá, oslnivá, odvážná, ctižádostivá, poctivá a nezištná. Její pečeť je šlechetnost velkodušnost a velkorysost. Tradiční analogie: oheň, barva žlutá, zlato,diamant, úspěch a moc. Temperament: Podle Hippokrata cholericky, podle Senna vášnivý, emocionální. Vztahy k organizmu: Srdce, mozek, páteř, zrak.
Jeho zdánlivý pohyb po ekliptice prochází postupně všemi pásmy připadajícími na dvanáct znamení Zodiaku a tím určuje naši příslušnost k tomu či onomu znamení. Proto je zvykem mezi lidmi každého tak oslovit, např. Ty jsi Blíženec, Střelec, či Vodnář je myšleno, že Ty máš Sluníčko v tom znamení atd. Protože právě podle slunečního znamení se dají rozpoznat ovládající rysy charakteru a vrozené silné i slabé stránky každého zrozence. Slunce je v prve řadě znamením velmocenského JÁ, Ego, „vlastní JÁ“. Ono reprezentuje pramen života, a naše vnitřní bytí. Proto podle něj (znamení ve kterém Sluníčko stálo během narození) je možno docela spolehlivě odvodit podrobnou analýzu charakteru každého člověka. 

Luna (Měsíc). LunaJe to satelit země o průměru 3473 km jako největší satelit sluneční soustavy. Kolem země oběhne za 27 dnů, 7 hodin, 43 minut. Se sluncem sdílí světlo. Slunce je světlo denní a Luna noční. Vládne v Raku, zničená je v Kozorohu, povýšená v Býku a ve Štíru je v pádu. Mytologie: Prezentují ji 2 bohyně - lovkyně, římská Diana a řecká Artemis. Jejím lukem je měsíční srpek, ale také kruh s ženským obličejem uvnitř, zvaný Selené. Klíčová slova: noc, dětství, matka, žena, rodina (princip ženský jin), ale i dav, popularita, pasivita a citlivost. Je to po Slunci jako druhá nejdůležitější planeta horoskopu. Slouží jako důležité měřítko pro tok události. Proto hraje nejdůležitější roli též v astromedicíně, astrologii hodinové, poradenské a mundánní. Může astrologovi poskytnout informace též o matce či manželce klienta, jeho vztahu k ní a vlastních mateřských, či ženských vlastnostech. Z kulturně společenských důvodů tohle se týká převážně žen, ale ani pro muže nejsou zanedbatelné. Luna ovládá domov, rodinu a vztah zrozence k jeho domácímu okolí. Lidé mající v horoskopu Lunu na silném postu jsou domáčtí, mateřští žijí podle svých pocitů dojmů a nálad. Jsou málo aktivní, spjatí s rodinou, dětstvím a vzpomínkami. Tento typ je často nestálý a velice podléhá dojmům. V systému RET (Reprezentace, Existence, Transcedence) Luna prezentuje bytost celistvou, obsahující skutečně všechny 3 roviny: reprezentaci, existenci i transcedenci. Mají silný pocit soucitu a rádi pracují v povoláních, kde mohou někomu poskytovat pomoc. Podle staré tradice Luna ovládá stříbro jako kov, stříbrné barvy, ženský cyklus, (analogie doby oběhu s menstruačním cyklem), paměť, perla, pondělí, leknín, noční zvířata. Je spojován s počasím chladným a vlhkým a ovlivňuje příliv a odliv. Dále silná Luna v horoskopu prozrazuje citový vztah a ovládá též to, čemu psychologové říkají „PERSONA“ - masku, nebo tvář, kterou se lidé rádi prezentují na veřejnosti, aby zamaskovali své opravdové pocity, především bolesti, tíseň a strasti. Temperament: Podle Hippokrata jde o typ lymfatický, flegmaticky. Organizmus: Funkce zažívací (analogie Raka) rozplozovací, vegetativní a nervová soustava. Podle statistiky převažují spisovatelé, učitelé, poslanci, ministři a kdo má kontakty s veřejnosti. 

Merkur. MerkurJe ze všech planet nejblíže k Slunci. A je ho možno pozorovat jen za svítání a za soumraku. Má průměr 4880 km (měření z r. 1970) a od Slunce se nikdy nevzdálí více než 28o. Doba oběhu 88 dní a nemá ani satelity, ani atmosféru. Je ze dvou planet (s Venuši), které mají domicil ve dvou znameních, v Blížencích a Panně. Zničený je ve Střelci a Rybách. V klasické mytologii byl to posel boží na Olympu. Znázorňovaný býval jako mladý muž s křidélky na patách. Měl i funkce chránit obchodníky a zloděje. Svým řeckým jménem Hermes je též přetvořitelem energie. Klíčová slova: inteligence a transmise. Symbolika: komunikace, inteligence, úsudek, pohyb a výměna. Dospívání, probuzené myšlení, lehkost, přizpůsobivost, duševní a fyzická pružnost. Jako dominantní planeta ovládá všechny druhy komunikace, fyzickou, duševní, každodenní nebo i hluboce psychologickou. Např. krátkou cestu busem k příteli jako i pátrání po osobě nezvěstné v psychoanalýze. Je jedinou planetou, která zahrnuje vlastnosti mužské i ženské. Proto on pomáhá usmiřovat navzájem protikladné poloviny naši individuality. Je sice povrchní, ale v oblasti psychologické nám usnadňuje sebepoznání a pohled do proměn našich duševních procesů. Kromě toho on nám pomáhá poznávat též i vnější svět. Ovládá krátké cesty a všechny formy získávání znalosti a komunikační techniky, jako telefony, knihy, vlaky, auta, letadla, noviny, radia, TV, PC, internet, psací stroje, průpisky, tužky atd. V nativním horoskopu podle postavení Merkura v Mandale je možno dedukovat, jak osoba myslí, mluví, jaké má své duševní zájmy a jak se v ní odrážejí. Zrozenci se silným Merkurem by se měli realizovat v oblasti komunikace, např. žurnalisté, spisovatele, učitele, sekretářky, cestovní ruch, dopravní technika apod. Podle postu Merkura v Mandale lze posoudit, jak omezit slabé stránky a zdůraznit silné stránky zrozence. Poškozen je povrchní, rozptýlený a bezohledný. Dlouho zůstává ve stavu dospívání. Tradiční analogie: Rtuť, kombinace barev, (Harlekýnův plášť) achát, jaspis, Merkurová hůl – odznak lékařského stavu. Temperament: planeta podle Hippokrata „chladná a suchá“ je nervózní. Melancholik. Organizmus: Soustava dýchací a nervová.        

Venuše ovládá znamení Býka a Váhy. Po Merkuru je nejblíže k Slunci a od něj se vzdaluje max. o 48o. Doba oběhu 225 dní a její průměr je asi 6.000 km, ale jeho přesné změření je obtížné, protože má výraznou atmosféru. Je obklopená hustou vrstvou mraků. Vychází těsně před Sluncem (Jitřenka) a zapadá též těsně po Slunci (Večernice) a má tradičně blahodárnou pověst. Vládne v Býku a Vahách. Povýšená je v Rybách a zničená ve Štíru a Beranu. V pádu je v Panně. Rozdíly obou domicilů: Býkova Venuše je řecká Afrodité, rozkošnická a smyslná, vládce Vah platoničtější Astare, Ischtar. Mytologie: Když Saturn vykastroval svého otce Urana aby ho zbavil vlády, jeho zkrvavené orgány spadly do moře u pobřeží Kypru a z této směsi se zrodila Venuše. Často je zobrazovaná na lastuře vystupující z vln…Venuše bohyně lásky manželka Vulkána ho podvedla s Martem, jehož protipól prezentuje. Klíčová slova: Láska, rozkoš, krása. V astrologii ona ovládá ženskou polovinu lidské duše, když se u žen i mužů stará o ženské kvality. Jsou to převážně jemné, láskyplné, diplomatické, umělecké, tvořivé a citové vlastnosti, ale má i své silnější stránky. Symbolizuje krásu, harmonii, umění, lásku, svůdnost, smyslnost a rozkoš. V astrologii politické Venuši podléhá válečné štěstí. Ona ovládá především partnerské vztahy včetně manželství. Podle postu Venuše v Mandale horoskopu lze posoudit, jak se ten či onen zrozenec chová v milostných vztazích a jak snadno buduje svůj partnerský vztah. Její dominující vlastnosti jsou jemnocit, ohleduplnost a takt, ale v negativním znamení může vyvolávat závist, žárlivost a agresí. U mužů Venuše je v analogii milenkou. Naznačuje, co může klient očekávat od ženy a který typ je pro něj atraktivní. V ženském horoskopu poukazuje který vzor bude ona preferovat. Ona ovládá všechny předměty a způsoby chování, které jsou krásné, příjemné, rozkošné, půvabné a přitažlivé. Lidé se silnou Venuši se mohou realizovat jako umělci, ale mohou propadnout životu línému a prostopášnému ze dne na den.

Barvy modrá nebo růžová, měď, akvamarín, safír, korál, fyzická krása, místa rozkoše, soulad forem a barev. Temperament: Podle Hippokrata typ lymfaticky, flegmaticky. Organizmus: Ledviny a močové cesty.  

Mars Marsje po zemi nejbližší k Slunci. Jeho doba oběhu je 1 rok a 322 dní a průměr má 6750 km. Je poslední z rychlých planet. Vládne ve Beranu, povýšen je v Kozorohu a v pádu je v Raku. Mytologie: Mars byl bůh války, který ovládá energii. Kreslený mladý muž v rozkvětu sil s dřevcem a štítem. Neohrožený a bujný. Jeho jméno bylo Arés. Klíčová slova: Aktivita, výbojnost. Symbolika: boj, agresivita, dobyvačnost ve všech ohledech, odvaha, touha, rozlet. Jako planeta dominantní označuje osobu, která nešetří silami a ráda jedná. Je netrpělivá, impulzivní, někdy až neopatrná, ale odvážná a život bez boje ji nudí. Sem patří sebeprosazování, iniciativní podnikání a zodpovídá za požáry, zbraně všech možných druhů, trhaviny, válečnou techniku, ale i válečné konflikty a drobné konflikty v mezilidských vztazích. Temperament: jako planeta teplá a suchá podle Hippokrata je typ cholericko-sangvinický. V astromedicíně je Mars zodpovědný za horečky, modřiny po úrazech, údery, popáleniny, záněty a všechna onemocnění, která vyžadují chirurgický zákrok. Osoby se silným Marsem sportovci, vojáci a lékaři. V systému RET je definován jako existence a znamená zkušenost z reality, rozpor v akci. Barva rudá, světle žlutá, železo, oheň, chuť hořká, rubín, zbraně. Z postavení Marsu v horoskopu rozpoznáme obecnou úroveň energie klienta a vzorec jeho elementárního chování. Jak řeší své praktické problémy a kam kráčí světem. Prozrazuje hodně o našem jednání vůči ostatním. Zatím co Venuše symbolizuje přitažlivou sílu, Mars aktivní impulz který vede člověka jednoho k druhému. Obě tyto planety spojují všechny možnosti úplného emocionálního a sexuálního vztahu. Z hlediska psychologického Mars ovládá ideál mužnosti a v horoskopu ženy ukazuje, jak bude ona zacházet se svou mužskou polovinou, co od mužů očekává, a jaké typy ji budou přitahovat.

Jupiter Jupiter ze sondy Cassinije největší planeta sluneční soustavy o průměru 142.700 km (11krát větší než země) a doba oběhu kolem Slunce trvá 11 let a 315 dní. Vládne ve znamení Střelce, povýšený je v Rybách, zničený v Blížencích a v pádu je v Panně. V mytologii Jupiter (řecky Zeus) byl synem Saturna – Krona. Ten si osvojil nepříjemný zvyk požírat své děti, aby ho nemohly svrhnout z trůnu. Jeho manželka Rheia mu místo Jupitera dala spolknout kámen. On rozdíl ani nepocítil. Později se Jupiter pomstil. Saturnovi rozpáral břicho a vysvobodil všechny děti včetně svých bratrů Neptuna a Plutona. Když se všichni tři bratři shledali, dohodli se, že si rozdělí svět. Metali los. Neptun vyhrál oceány, Pluto podsvětí a Jupiter se stal králem bohů na Olympu.Bývá zobrazován, jak metá bleskem na lidi. Klíčová slova: expanze, dilatace, rozkvět. Symbolika: J vykonává spravedlnost na Olympu, je tedy vládcem zákonů. Tradičně se soudí, že má kladný vliv, proto je synonymem rozkvětu, optimizmu, štěstí, integrace a ochrany. Ale též přehánění, zveličování, přemnožování a inflace. Staré přísloví říká „koho chce Jupiter zničit, toho zblázní“. 

Proto se o něm traduje, že má dvojí tvář (obě ze světa bohů). Jednak je otcem bohů, který vznešeně vykonává soudní pravomoci, ale na druhé straně sukničkář a bezuzdný požitkář. Vše, co on činí je pompézní a grandiózní. Jeho pozitivní stránky jsou moudrost, velkorysost a dobromyslnost. Ale jak mu chybí ovládání, pak je marnotratný, drzý a výstřední. Je obzvlášť sině propojení s náboženským cítěním, moudrostí, filozofií a právem. Člověk se silným J v horoskopu je společenský a přívětivý, autorita někdy až moc výrazná a násilnická, ale vždy laskavá. Miluje konkrétní rozkoše, epikurejec, ale vždy imponuje svou jistotou, sebedůvěrou. Barva fialová, cín, ametyst (kámen kardinálů) náboženství, zákony, vladaři, autorita, hierarchie, politika. Temperament: J. je planeta „teplá a vlhká“ a podle Hippokrata pak člověk typ sangvinický. Organizmus: Ohrožení jaterních funkcí a neduhy z nějaké přemíry, obezita, krevní tlak, cholesterol, překrvenost. S Merkurem se dělí o vládu nad rozumem a veškerým duševním úsilím. Ale zatím co Merkur vládne nad získáváním a zprostředkováním vědomostí, Jupiter přináší moudrost a hlubší porozumění, které umožňují využití nabytých vědomosti. Vládne též nad cestováním, jako Merkur, ale u něho se jedná vždy o cesty dlouhé, dobrodružné a objevné ve všech oblastech, tělesné, duchovní a intelektuální. Využívá všechny prostředky, aby dosáhl svůj nejvyšší cíl - růst. Tradičně byl vždy planetou, která přináší štěstí, bohatství a slávu. Ale to všechno mu ještě nestačí. Aby tohle všechno zůstalo stabilní a mělo i trvání musí k němu přistoupit Saturn. Statistika: Vojáci, herci, dramatici, novináři a politici. Jupiter vzhledem k době oběhu zůstává v každém znamení rok, takže všechny osoby narozené ve stejném roce budou mít Jupitera ve stejném znamení.

Saturn Saturnje planeta s nejmenší hustotou celé sluneční soustavy. Má průměr 120.000 km a dobu oběhu kolem slunce 29 let a 167 dní. Má několik satelitů a je obklopen prstenci. Jako sedmá planeta ze „sedmero planet“ byl po celá tisíciletí považován za poslední používanou planetu do objevení Uranu v r. 1781. Spolu s Marsem měl tradičně pověst „velké neštěstí“. Vládne v Kozorohu, povýšený je ve Vahách. Zničený je v Raku a v pádu je v Beranu. Mytologie: Saturn (řecky Kronos) sesadil z trůnu svého otce Urana. Ten měl strach o svůj trůn, tak požíral svá dítka hned, jakmile je jeho manželka porodila, jak už bylo popsáno u předchozí planety Jupiter. Jako bůh času bývá Saturn zobrazován v podobě bezkrevného starce s kosou v ruce, Jeho grafický symbol připomíná číslovku 5. Byl původcem starořímských slavností, zvaných saturnálie, při kterých se páni stávali služebníky svých otroků. Symbolika: Jako bůh času vládne dlouhověkosti, v němž se člověk odpoutává od vášní a prezentuje své autentické bytí bez skrupulí. Představuje moudrost, strohost, trpělivost, sebeomezení, přísnost, samotu, střízlivost a odříkání. V negativním pojetí frustraci. Osoba s dominantou Saturnu jedná pomalu a hodně uvažuje. Odmítá kompromisy a neopatrnost. Má smysl pro povinnost tak vyvinutou, že je schopen potlačit své tužby až k bolestnému odříkání. Je houževnatě vytrvalý až do vítězného konce. V systému RET je definice Saturna transcedence Existence. Řidí přechod od dvojího k mnohému, od prožitého k abstraktnímu. Zatímco Jupiter byl planetou expanze, Saturn je planetou kontrakce, omezení na protipólu. Symbolizuje omezující princip, rámec v němž se ten růst může uskutečňovat. Vyvolává obtížné a přitěžující životní situace, které si zaviňujeme sami svým chováním, ale mnohdy to vypadá, že nám je uložil osud. Životní okolnosti určované Saturnem nás nutí, abychom se měnili. Jsme-li připravení vnitřně se rozvíjet, tlaky okolí obvykle povolí. On nám způsobuje zpoždění, překážky a materiální potíže. Vládne nad vším co má vazby na tradice, konzervativní udržování všeho co existuje, veřejnými institucemi, státní a církevní autoritou, policii a sociálními tabu. V pozitivní formě je spojován se sebedisciplínou, těžkou prácí, organizačními schopnosti a věrností. Barva černá, onyx, olovo, gagát, vědění, strádání, osamělá moc. Temperament: Podle Hippokrata chladná a suchá planeta tvoří povahu nervózní. Organizmus: sluch a skelet, Trpí nedostatkem minerálních solí, vápníku a hořčíku. Následky: bolesti zubů a kloubů. Psychologicky sklony k melancholii a anorexii. Uzavírání se do sebe. Statisticky převažují vědci. Saturn tradičně byl už v Bibli a stále je považován za planetu Židů. 

Uran je vládcem znamení Vodnáře. O této planetě bylo už hodně na počátku a ještě je na konci zbytek.

Neptun Neptunmá průměr 45.000 km a největší hustotu ze všech planet. Doba oběhu kolem Slunce trvá 164 let a 280 dní, teda planeta velmi pomalá. Planetu objevil Le Verrierv r. 1846. Domicil má ve znamení Ryb, povýšen je v ve Lvu, zničený v Panně a padá ve Vodnáři. Praxe ale dokazuje, že tyto údaje se musí brát s rezervou, protože vzhledem k době oběhu existuje celá generace, která má Neptun v jednom znamení např. Panna a vůbec neodmítá intuicí. Mytologie: Neptun jako bratr Jupitera a Plutona se stal vládcem moře. Jako moře vymílá pobřeží, tak Neptun podkopává všechny jistoty, které ve svém životě máme. Tím, že staré postoje vycházejí z mody anebo se přežijí, že upadnou v zapomnění, mohou se pozvolně dostavovat jistoty nové. Klíčové slovo: nekonečno, splynutí. Symbolika: Jako mořský bůh ovládá všechno, co je vzdáleno od reality a materiálna: iracionální fantazie, nehmotné sny, vize a drogy. Podle aspektů může být příznivý (inspirace) anebo nepříznivý (zmatky a projevy psychiatrické). Osoba s dominantním Neptunem v Mandale bývá vnímavá k dobrým i špatným podnětům. Má potřebu v něco věřit a některý se projevuje jako mystik. Rád si vytváří svůj vlastní svět a utíká od reality. Někdy se stává duševně labilní.

V politice bývá Neptun spojován se socializmem a komunizmem jako utopií a byl objeven v r. 1946, v době kdy vyšel Marxův Manifest a Kapitál. V oblasti ekonomické bývá spojován s ropou, takže v moderní době získal na významu. Ve svém nejvyšším projevu Neptun vládne pravdou nad mystickou a pradávnou touhou lidí po spojení s božstvím. Podněcuje nás k lásce k bližnímu, něžnosti a sebeobětování, které nás vedou k tomu, aby se naše sny staly skutečnosti. Poškozen přináší hrabivost, podvod, nezřízenou touhu po majetku, sebezklamání a vyúsťuje do chladného cynizmu. Osoby se silným Neptunem jsou neovladatelní, jako moře samo. Dovedou stále měnit svou tvář, proto mají schopnosti se realizovat jako herci, jiní se uchýlí do náboženství anebo slabší podlehnou drogám a alkoholu. Tradiční analogie: moře, veletoky, řeky, námořníci a mořeplavci, kolektivizmus, ale i jasnovidost, vnímání jiného světa a velcí mystikové. Někdy i mučedník. Temperament: Není vztahován k žádnému temperamentu, primárně sentimentální a nervózní. Organizmus: Více ve vztahu k psychice. Neurózy, psychózy, ale i alkoholizmus či náchylnost k drogám. U někoho mdloby.

Pluto Pluto a jeho měsíc Charonmá dobu oběhu kolem Slunce 248 let a 157 dní. Jeho oběžná dráha se pohybuje na samém okrají známe sluneční soustavy. Pluto.objevil v r. 1930 C. V. Tombaugh podle výpočtu Percivala Lowella. V tu dobu byl předpokládaný průměr 6.000 km. Domicil ve Štíru, povýšený je ve Střelci, zničený v Býku a v pádu je v Blížencích. Mytologie: Řecky Hádes se stal vládcem podsvětí, když si se svými bratry rozdělil svět. Je to soudce podsvětí. Latinský název Pluto je odvozen od řeckého „ploutos“ je bohatý (plutokracie nadvláda bohatých). Ve středověku byl zobrazován s rohem hojnosti v ruce. Jeho řecké jméno je Hádes je odvozeno od „aitho“ hořet, proměňovat se ohněm. Je to analogie znamení Štíra, jehož nejvyšším symbolem je „Fénix“ rodicí se z vlastního popela. Astrologové mu připisují záhadnou podzemní moc. Změny, které přináší on jsou mimořádné a s hlubokým dosahem, že stavějí zcela na hlavu všechny dosavadní hlediska. Převracejí hierarchii hodnot, přesvědčení a chování osob. Vládne nad nejhlubšími pohnutkami bezpečnosti, které po ovládání vedou k násilnostem a posedlosti. Protože byl objeven v r. 1930 době nástupu fašizmu v Italii (Musolini) a Německu, tak v politice je spojován s totalitními režimy, fašizmem, komunizmem a s hloubkovou psychiatrií. Osoby se silným Plutem v horoskopu mají zájem o tajuplné stránky života a o vše, co je opředeno duchem tajemství. Někteří se vášnivě obracejí k magii, okultizmu, všem záhadným fenoménům, mystickým náboženstvím, neviditelným silám, psychickému léčení a badání všech tajemství. Kdykoli bádají Plutonci, jejich nejvyšším cílem je radikální převrat, reforma a obnova. Symbolizuje vše, co překračuje rámec obvyklého:  Osoba s dominantním P je pyšná, věří jen sama sebe, pečlivě si pěstuje svou odlišnost a stává se záhadou pro sebe sama. Genius, zločinec, tvorba nebo posedlost - otázky osobní volby. J. P. Nicola o něm píše: „Pluto je Slunce jiného světa, jehož práh střeží. Po jeho překročení je třeba změnit souřadnicovou soustavu“. Tradiční analogie: Tajemství, destrukce, peklo, podsvětí, okultní síly, atomové zbraně, plutonium. Barvy: červená a černá. Temperament: Není spjat vztahům k žádnému temperamentu jednotlivce, ale ke kolektivu. Organizmus: Řídí orgány sexuální. Z nemocí zhoubné nádory, které se vyvíjejí skrytým způsobem.  

Chiron je planeta objevená v r. 1977. Podle řecké mytologie byl chiron kentaur (napůl člověk a napůl kůň), proslulý svou moudrostí. Na radu ARTEMIS a Apollona vychoval řadu héroů, mimo jiné Herakla.

ChironChiron byl moudrým učitelem a učil řecké hrdiny umění proroctví. Předpokládáme, že nám dává ponaučení, ale zpravidla jde o ponauční velmi neobvyklé. Byl nesmrtelný, ale nevyléčitelně zraněný otráveným šípem se vzdal své nesmrtelnosti. Byl nadán zvláštní léčitelskou mocí. Tak by jeho místo v horoskopu naznačovalo nějaké zranění, které si člověk vyléčí sám. „Samotář“ je jedno z klíčových slov pro tuhle planetu. Může nás vyvést z míry, ale dlouhodobě nám pomáhá, hledáme-li nějaký hlubší smysl svého života. Léčí emocionální, duchovní a tělesné strasti, přes které můžeme najít přístup k nové seberealizaci a novým možnostem.

Měsíční uzly: Existují dva, severní nebo-li vzestupný, a jižní nebo-li sestupný. Nejedná se o žádné planety, žádná hmotná tělesa, ale jen o abstraktní body. Místa, kde dráha Luny (Měsíce) křižuje roční dráhu Slunce (ekliptiku) kolem země. Oběma těmto bodům je v astrologii přisuzovaná značná síla. V horoskopu stojí vždy proti sobě a přímka, která je spojuje, je považována za stezku duše v životě. Severní uzel se nazývá Dračí hlava a ukazuje, kam osoba směřuje. Jižní se jmenuje Dračí ohon, který odhaluje, odkud osoba přichází. On poukazuje na vlastnosti a způsoby jako dané (i kdybychom se jich měli zbavit). Až pod velkými břemeny saháme k jižnímu uzlu - Dračímu ohonu, abychom se cítili bezpečněji. Musíme se však přizpůsobit požadavkům uzlu severního – Dračí hlavě, nechceme-li ztratit svůj potenciál zrození. V konkrétní praxi má mnoho astrologů s Lunárními uzly problémy, protože je obtížnější přisoudit jim tak přesný význam, jako planetám. Astrologové, kteří věří v reinkarnaci jsou toho názoru, že severní uzel prezentuje život současný, zatímco jižní pozůstatky ze životů minulých.

Zde upozorňují, že astronomie tyto body též využívá při svých výpočtech, když používá koordináty „DRAKONICKÉ“. To je systém opírající se právě o oba uvedené abstraktní body.  

Astrologie používá ještě více abstraktních bodů, např. Černou lunu, Bod štěstí a Bod duchovní, ale pro jejich řešení zde není dost prostoru.

 

Každá planeta se může projevovat pozitivně, nebo negativně. Např. Merkur může být inteligentní a otevřený anebo povrchní a prohnaný. Venuše laskavá (láskyplná) a umělecky citlivá anebo líná a nenasytná. Mars smělý a odvážný, nebo brutální, útočný a výbojný. Při posuzování klienta by astrolog nikdy neměl projevovat radikální jednostranné morální odsudky.

V astrologii se planety dělí na přinášející štěstí anebo smůlu a na planety neutrální. Planety přinášející smůlu jsou považovány za zdroj potíží a překážek, zatím co příznivé planety přinášejí štěstí a příjemnosti. Neutrální planety mohou být ovlivňovány blahodárnými i nepříznivými planetami.   

Nepříznivé jsou Saturn (velké neštěstí) a Mars (malé naštěstí). Příznivé Jupiter (veliké štěstí) a Venuše (malé štěstí) a Luna. Slunce, a Merkur za neutrální.

Retrográdní planety. Astrologie pracuje na principu, že celý vesmír považuje za geocentrický. Z toho vyplývá, že promítáním na naši zem se někdy dostane některá planeta po určitou dobu do zpětného -retrográdního chodu.Tento jev se v horoskopu označuje připojením velkého R k symbolu planety. Tento jev se nikdy netýká Slunce a Luny. U Merkuru, Venuše a Marsu se tento zpětný pohyb hodnotí jako znak introvertního životního stylu klienta. Tak např. introvertnímu klientovi s MerkuremR schází odvaha sdělovat své myšlenky. Člověk s VenušíR bývá ostýchavý a inklinuje k jedinému protějšku. Člověk s MarsemR má problém koncentrovat dost energie, aby zvládl své každodenní povinnosti.     

Protože každý člověk žije v neustálém vzájemném vztahu k okolnímu světu, odehrává se všechno dění prezentované planetami v obou rovinách vnější i vnitřní. Když si představíme planety jako různé funkce lidského chování, jako reaguje na své potřeby a své očekávání, tak např. Jupiter potřebuje a očekává úspěch a Venuše potřebuje a očekává náklonnost. Saturn očekává a obává se vlastního selhání. Mars rád jedná sebejistě.

Mnohé planety se spojují od přírody do vzájemně se doplňujících dvojíc. Tak Jupiter a Merkur ovládají duševní procesy. Venuše a Mars citové a sexuální vztahy. Mnohé planety se dovedou spojit s více než jednou planetou. Tak Venuše pro rozvinutí schopnosti uměleckých se dokáže spojit s Neptunem, zatím co pro společenské schopnosti se spojuje s Marsem.

Anebo jak se vzájemně podmiňují planety Jupiter a Saturn. Jupiter ovládající osobní růst touží po Saturnu, aby mu dodal jeho pevnou formu.

 

Symbolika: Uran symbolizuje naddimenzionální „božskou“ myšlénku, která nezná žádné místní ani časové omezení. Dědictvím po Prométheovi je Uranová „lidská tvář“. Mít společný zájem, chtít uskutečnit společnou myšlenku, přetransformuje ovlivněného člověka v pravého kamaráda. Vytvořit nový život na základech rovnosti, při zachování svobody. Vše příští, nečekané, vše, co je moderní, nové, co přináší změnu a překvapení. On též ničí staré a tvoří nové: moderní techniku, přenosy, kosmonautiku, rakety, umění jako film, TV atd. URAN má úlohu koncentrace ve smyslu redukce na to podstatné, na kvintesenci samé podstaty věci. Symbolizuje překvapivé změny, záblesky ducha a náhlé přelomy. Je zároveň reprezentantem exploze, anebo imploze.

Osoba s Uranskou dominantou je výrazně individualistická a vždy originální. Ráda se též odlišuje od ostatních kolem sebe, vyděluje a obyčejně vždy vyčnívá. Dále rada se též bouří a rebeluje. Nedá se vměstnat do nějakého zavedeného systému. Její chování a způsoby vyjadřování jsou svérázné, mezní a někdy až extremní. 

V horoskopu je doma ve Vodnáři, povýšená ve Štíru, ve znamení Býka je v pádu a v Lunárním uzlu vzestupném je v detrimentu (poškozená). Živel:oheň voda, teplo vlhko.

Silné stránky: Individualizmus. Snaha o nezávislou svobodu na všech úrovních (duchovní, duševní a materiální). Bleskurychlé poznání spontánní řešení, objevitelský duch. Úsilí o kosmické vědomí a rozšíření toho vědomí. Originální, nekonvenční a rád experimentuje. Dar sedmého smyslu.“   

Stránky problémové: Změny stanoviska. Nedopřeje si pokoje a je pořád „v jednom kole“. Neklidný, stále se žene za něčím novým, za změnami, revolucí, převratem. Svévolný, nevypočitatelný, bezohledný, destruktivní, mimořádně svévolný. Rád se vzpírá jakýmkoli povinnostem. Svoboda za každou cenu. Nezastaví se ani před porušováním platných smluv, že partneři se pak cítí zrazení. Neochotný zabývat se denními „banálními“ problémy“.

Tradiční analogie: Vše, co je moderní a spojeno s budoucnosti. Elektřina, elektronika, PC, letecká technika, řízené střely, rakety a cesty do vesmíru, internet, kapitalizmus, metalizované barvy a všechny vynálezy ze všech možných oboru lidského podnikání.

Barva fialová. Čísla: 0, 8.

Zvířata: kukačka, vlaštovka, úhoř, kamzík, antilopa, exotické ptactvo. Rostliny: osika, alpská růže, ředkev, lilie, šeřík, lomikámen, rozrazil, pryšec, třeslice. Nerosty: ametyst, jantar. Kovy: aluminium. Místa: vulkanická větrná. Země signované Vodnářem.  

Temperament: Nervózní. Charakter: původní, svéráznost, originalita, osvobození, veliká intuice, vnuknutí, odhalení, vynález, objev, nápad, impulzivní, nadšený, neodvislý, výstřední a milující přírodu. Při poškození revoluční, přehnaně výstřední, vzbouření, odpor k zákonům a konvenčním praktikám. Zničující omyly, touha po věcech nových, reformách, ale někdy i nesprávných a společenský škodlivých. Uranský typ se blíží k „vášnivému“ typu podle Le Senna: emotivní, aktivní, sekundární.

Vztahy k organizmu: Uran ovládá vegetativní nervový systém, napětí a vybíjení napětí. Jeho rytmus. Jinak neodpovídá žádnému orgánu biologických struktur, ale označuje typ události, které mohou nastat v oblasti zdraví. Vládne nad poruchami z přílišného nervového vypětí, poruchy rovnováhy, nervový vzruch, tekutiny, krevní oběh, tep, dech, křečové stavy, náhlé onemocnění, úrazy a chirurgické zákroky, tj. operace. Vládne nad poruchami z přílišného nervového vypětí (tiky, křeče) a nad psychickými poruchami spjatými s nadměrnou vztahovačností.

Smysly: Jasnovidnost. Zkoumá se za účelem zrozencovy vynalézavosti, jeho nezávislosti, psychických sil, náhlých změn ovlivňujících jeho život a možnostech jak vyniknout v něm. Teoretik. Je považován za velikého osvoboditele. Představuje též geniální schopnosti na nadání, dále zapojení lidské individuality do moderního života, jeho možnosti seberealizace se v moderních technologiích, dále v  ekonomice, politice ale i jeho schopnosti osvítit čím jak nejširší část lidské pospolitosti (své přátelé a bližní). Dále ON společně s dalšími planetami Neptun a Pluto řídí celou lidskou společnost.

Vzhled: Dle postavení v Zodiaku. Části těla: Lidská AURA, lýtka, mozek, nervy, morek v kostech, sila nervové soustavy.

Písmo: Jemné křivky, původní, rozmarné.

Choroby: Nervový systém, napětí a vybíjení napětí, neuralgie, otřes nervů, křeče, rytmus, zranění el. proudem a někdy i padoucnice.

Uran jako signifikátor:

Osudu: veliké a odvážné podnikání, úspěch, náhlé zbohatnutí ale i náhlé ztráty a katastrofy, změny, konflikt se společnosti, jejími tradicemi a zvyky.

Činů a události: Vše, co souvisí s reformami, vynálezy, metafyzikou, jasnozřivostí, mystikou, technikou, elektřinou, vzduchoplavectvím, originalitou, podivínstvím, cesty, náhlé podniky, převraty a násilnosti. Při jeho poškození poblouznění, perverzní činy ale i zločiny.

Povolání: reformátoři, vynálezci, lékaři, futurologové, filozofové, matematici, fyzici, chemici, archeologové, antikváři, astronomové, astrologové, technici zabývající se průmyslem, dopravou, elektřinou, mechanici, elektrotechnici, piloti, aviatici, železničáři, obchodníci se starožitnosti, filmoví herci anebo producenti, magnetopati, lidoznalci a zvláštní a neobvyká povolání, okultisté, jogíni se zdvojeným vědomím (pro tento i onen svět), myšlenkoví akrobati, revolucionáři, spiklenci. Někdy i romantik, neodvislý a svévolně samotářský typ, málo dbající o mínění okolí.

Při poškozeném Uranu nervózní, zvláštní povahy, předčasné umírající někdy sebevraždou. Věrnost u něj není valná.

Cíle: uskutečnění svobody, lidských práv a „demokracie“. Překonání starých prav, struktur idejí a názorů na rovině individuelní a kolektivní. Osvobození os všech starých banálních struktur a vazeb. Zničení všech pout.

Ukončení života: Nezřídka smrt násilná, zvláštní při katastrofách, dopravních nehodách všech možných  druhů, včetně leteckých. Při jeho poškození možné sebevraždy.

Aspekty URANU:

Na Neptun: Příznivé: Jasnovidnost, sklony k mystice a citlivosti, ideální platonická láska, inspirace, umělecké nadání. Nepříznivé: fantazie, nevěra, klamy, pokrytectví, svatouškářství, neštěstí se ženami, homosexualita. Nepříznivé aspekty Uranu a Neptuna s Merkurem inspirují veliké intelektuální utopie a stejně neharmonické vztahy Uranu a Neptuna s Jupiterem symbolizují velké sociální utopie. Konflikty na Venuši signalizují citové utopie.  

Na Pluto:  Příznivé: Sebevědomí, vynalézavost, rozhodnost, odolnost, živost ducha, bezohlednost v překonávání překážek, výbušné činy. Nepříznivé: Nervové onemocnění, násilnická povaha, nespoutanost, nenávistný typ, sklony k ničení ale i k vraždě. 

 

Jak už bylo dopodrobna vysvětleno planeta URAN je především silná transformační planeta a od toho je možno odvozovat další důsledky na OSUDY našich nynějších i dalších možných budoucích životů. 

Vzhledem k jeho době oběhu této planety kolem sluníčka (84 let a 7 dnů) se dostává za tuto dobu do konjunkce s nativní lokalitou každého zrozence. Tento moment konjunkce představuje pro každého zrozence obrovskou krizi s následnými projevy transformace.

Předem bych chtěl zde uvědomit každého člověka, že po dobu svého života na této planetě celá jeho existence se odehrává, anebo odehrávat může na čtyřech úrovních podle osobních schopností každé lidské individuality: biologické, společenské-kulturní, individuální a transpersonální. Někdo prožije anebo prožil celý svůj život možná jen biologicky, třeba jako zvířátko. A např. herci a politici prožívají své životy zas převážně na úrovní společensko kulturní.

 

Zpětný pohled do současného praktického stavu:

Uran jako planeta transformační tímto svým vlivem každého člověka „zmačkne“ (přetransformuje), ať se to komu líbí, či ne. Do první kategorii transformace je možno zařadit část lidské pospolitosti, která se ani těch 84 let nedožije, že ještě v mladším věku se přestěhuje „na druhý břeh“, teda do hrobečku. Když se porozhlédneme kolem sebe, tak není pochyb, že tento druh transformace se týká podstatné části lidské populace bez ohledně na barvu pleti, rasu, kontinent, tradice jako i celkovou životní úroveň jedince či širšího společenského seskupení.    

Další druh uranské transformace je stav, kdy se člověk změní v „dezintegrovanou lidskou bytost“. Takový jedinec se už neobejde bez mnoha druhu sociálních služeb, podobných jako třeba miminko. Od plen, krmní, umývání, oblékání a pomoc i při vstávání a chůzi. Mnozí lidé takovým způsobem postižení se často sami z vlastní vůle dožadují euthanasie.

Existuje třetí velmi početná část lidské společnosti, která tento zbytek života, své „stáří“ tráví už jen pasivním vegetováním, tj. parazitováním na společnosti, trpí mnohá nemocemi, že je odkázán na neustále návštěvy lékařů a různých zdravotnických zařízení, nemocnic, hospisů, neb speciálních domovů důchodců, ale sami už nejsou sto pro sebe ani pro společnost udělat nic, jako protihodnotu, aby se nějakou „hřivnou“ užitku též sami realizovali. Jsou odkázání už jen na spotřebu z důchodů, který jim společnost poskytla. Táto část se v každé společnosti stává přítěží na produktivní generací, která musí solidárně unést zátěž svých rodičů a ostatních předků se všemi jejich vrstevníky. Tento skeptický pohled se týká jen té části důchodců, kteří po odchodu do důchodu si neuměli najít místo ve společnosti pro další osobní užitečnou seberealizací. Např. různá zájmová činnost, hobby (koníčky), která dává každému člověku jiskru do plnohodnotného žití a bytí. Ale tím vůbec nemyslím, že by se mělo jednat o seberealizací s dosahováním nějakého hmotného profitu.  

Kromě zde pojmenovaných všech druhů transformací, které lidskou společnost diverzifikují, a mohou vedle sebe vykombinovat odvozené „deriváty“. Znám dost starších lidí, kteří si dokonce své nemoci rádi pěstují. Někteří rádi navštěvují lékaře, anebo i hodně lékařů a od každého si nechávají předepisovat hodně léků. Z lékáren si pak odnášejí plné tašky a všechno to zkonzumují. Někdy mám takovou náladu, že někoho z nich oslovím: “až to všechno zkonzumujete, tak je toho akorát dost pro přestěhování se do hrobečku“.

Úkol tohoto souboru:

Jak využít URANSKOU transformaci k prodloužení věku života na dva případné možné cykly, teda na délku života dvakrát 84 let (to je 168 let). Pokusit se v době dokončení prvního cyklu, tj. během dovršení svých 84 let povznést se do úrovně transpersonální. Možná by se to dalo vyjádřit nadnesenou metaforou „povznést se do nejvyšších pater kosmického prostoru“. Anebo „čelem se dotýkat hvězd“. Myšleno o psycho-energetickém poli. Někdy mám u toho pocit, že jen špičkami nohou se sotva dotýkám planety země. Jde beztak o realitu virtuální.

Když jsem to jednou řekl v přítomnosti své vnučky Jany, vysokoškoláčky, tak ona mi odpověděla:

„Dědo, dej pozor, abys nedopadl jako (Daidalos a) IKAROS“. Já na to odvětil: „Janičko, já nemám křídla přilepená voskem. V tom je ten velký rozdíl“. (okřídlený kůň z řecké mytologie).  

Žijeme v době, kdy jen pomyšlení, že 84letý člověk by se ze dne na den mohl před očima celého svého okolí najednou proměnit v plně vitálního mladíka se vším všudy (neb mladou nádhernou dámu, paní či slečnu), je prakticky absurdní. A jeho totožnost by se nadále rovnala reálnímu kalendářnímu věku. 

„Raison d) etre“ celého tohoto procesu tkví ve využití obrovských transformačních schopností této výrazné.a významné planety URAN. Technologický postup, či princip jak vstoupit do dalšího, či dalších životů ve svém původním těle (bez klinické a biologické smrti) byl zde právě popsán. Jsem si plně vědom, že vstoupil jsem odvážně na cestu novou, ještě nevyšlapanou, proto musím počítat s reakcemi možná až nepříčetnými. Vždyť do současné doby se ještě nikdo na tomto světě nikdy ani nepokusil ověřit, zda to vůbec doopravdy tak funguje, fungovat může, anebo doopravdy i bude, jak jsem to už uvedl na začátku v rámci kvintesence Uranského cyklu.

Závěr.

Pokus vstoupit do dalšího života bez biologické a klinické smrti tohoto prvního života pokusit se o jedinečnou a zvláštní transformaci do transpersonální úrovně.

1. Promysli si, jakým způsobem sis připustil možnost ohraničení vlastního života. Promysli si rovněž, jak dalece ses nechal uzavřít a izolovat od světa, abys zakoušel co nejméně obav z prohry. Analyzuj rovněž příčiny, proč ignoruješ důležité oblasti existence a také se pokus porozumět genezi všech nevyužitých příležitostí, které ti dosud tvůj život přinášel.

2. Vyhledej možnost více pomáhající světu a také se pokus najít způsob, který dovolí jiným, aby se učili z tvých zkušeností. Nepoužívej sílu, vyhýbej se násilné změně svého života.

3. Zkus různé způsoby svépomoci, které mohou být důležité během výzev vytvářených konjunkcí Chiron - Chiron. Nejdůležitější věcí je však především životní moudrost Tady a Teď, protože Chiron je spojen s Kosmickým Světlem a Bohem, proto tvoje minulost i budoucnost, ve kterých existuješ, jsou celou dobu pod ochranou. Pokud žijeme v současnosti, pak minulost i budoucnost se budou o sebe starat samy.

Konjunkce Chiron - Chiron je taktéž odpovědí na omezení vyvolána vlivem Saturna. Během této konfigurace se můžeme naučit řešení problémů a podmínění zděděných po Saturnu. Saturn nemá fatální vliv na osud jedince, ale jeho lekce bývají často velmi obtížně zvládnutelné. Připomíná nám skutečnost, že má-li být jakýkoliv vývoj užitečný, musí mít své meze. Saturn reprezentuje v horoskopu především čas (minulost) a důsledky toho, když s ním špatně hospodaříme. On odhaluje nejtěžší záležitosti našeho života, za které musíme převzít zodpovědnost. Když se však nepodrobíme omezením Saturna a přijímáme příslušné výzvy, tehdy reprezentuje naplnění a uspokojení. Cestou k uskutečnění tohoto stavu je zcela určitě Chiron.

Tento soubor si dal za úkol nabídnout kuchařku, anebo otevřít nové prostory do nového bytí každému, kdo by se chtěl pokusit prolomit tradiční délku dosavadních lidských životů. Přeji každému pokusu hodně úspěchů.

Dlouhému věku zdar. 


Trojí konjunkce Urana s Uranem RadixPomalé planety (jako je například Uran) jsou skoro půl roku retrográdní. První přechod přes radixový Uran (všimni si tří červených puntíků na diagramu) bude direktní a objeví se problém, druhý přechod už má Uran zpětný chod (je retrográdní) se objeví naléhavá potřeba najít řešení, třetí průchod Urana přes Uran radix už bude direktní a zrozenec pocítí úlevu, že se událost vyřešila.

Uran

Uran direktní, první konjunkce

Uran retrográdní, druhá konjunkce

Uran direktní, třetí konjunkce

E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.