U příležitosti 19 výročí 17. listopadu a 77. výročí narození autora jedinečné Analýzy, která vyšla bezprostředně po převratu, aby hned otevřela očí naši veřejnosti, co se vůbec u nás stalo, věším tenhle soubor na web.

VZPOMÍNKA NA MIROSLAVA DOLEJŠÍHO (20.11.1931 – 26. 6. 2001)

Motto: „Není pro nás nic nebezpečnější než osobní iniciativa. Když je vybavena silou ducha, může vykonat více než milión těch, mezi které jsme zaseli rozkol. Výchovu akumů musíme řídit tak, aby jim beznadějně klesly ruce do klína před úlohou, která vyžaduje osobní rozhodnutí."

„Dokud lidé nepochopí, že každý z nich, jako individualita, má být ovládán jak po stránce mravní tak i duchovní a budou stále hledat jakoukoliv oporu mimo sebe, mimo svoji duchovní a mravní mohoucnost – nemají naději se ubránit. Nabývá na významu individuální obrana, při níž zůstává člověk zcela sám. Má jenom sám sebe a Boha."
Miroslav Dolejší

Miroslav Dolejší byl v roce 1949 vyloučen ze studií a za trest byl poslán do uhelných dolů, protože v místní klubovně ČSM demonstrativně vyvěsil britskou státní vlajku a ještě téhož roku navázal kontakt se skupinou národně demokratického odboje. V lednu 1951 byl na udání zatčen. Po třinácti měsících vyšetřovací vazby odsouzen Státním soudem v Praze ke 23 rokům vězení za údajnou špionáž. Od svého zatčení byl ve vyšetřovací vazbě bestiálně týrán a mučen. Prošel věznicemi v Ruzyni, na Pankráci, ve Valdicích, a lágry na Vojně, Býtízu, v Ostrově nad Ohří, na Rovnosti …

DolejšíPropuštěn byl v roce 1960 na amnestii prezidenta Novotného. V roce 1964 se oženil a v roce 1968 se manželům Dolejším narodil syn. Po sovětské okupaci, na počátku normalizace v sedmdesátých letech, byl propuštěn ze zaměstnání pro svoji činnost K 231. Půl roku marně sháněl místo, pak z „protekce" začal fárat při stavbě pražského metra. Když se v páté pětiletce začali do Československa dovážet panelárny pro montáž bez skládek, bylo nutné naprogramovat výrobu a řídit ji počítačem. Pro jeho znalost počítačové problematiky se na něj obrátili známí a fiktivně ho zaměstnali v jednom družstvu. Miroslav Dolejší k sobě přibral pár bývalých spoluvězňů, které znal z „basaprojektu" (pozn. Basaprojekt na Pankráci bylo zařízení ministerstva vnitra, kde vězni s technickým vzděláním pracovali na projektech pro národní podniky). Později se stal vedoucím výpočetního střediska. V roce 1975 na požádání svého známého novináře napsal studii o počítačových systémech. Věcné informace byly kompiláty ze všeobecně přístupných materiálů a veřejných přednášek, ale přesto je 14.6.1976 zatčen a později Městským soudem odsouzen k jedenácti rokům vězení za špionáž. Před soudním jednáním držel tři měsíce protestní hladovku. Propuštěn byl v roce 1985, těžce nemocen, kdy se začaly projevovat následky práce na uranu. V bolševických lágrech a kriminálech strávil celkem 19 let.

Nedůvěry k oficiálním verzím a politickým legendám se u Miroslava Dolejšího datuje již od padesátých let, kdy se ve vězení setkával s mnoha významnými lidmi a postupně poznával skutečné pozadí oficiálního výkladu politiky …

Po listopadu 1989 se pokouší zburcovat veřejnost a vyvést ji z její naivní neznalosti. Jeho hlas však zůstal hlasem volajícího na poušti. Veřejnost prostě ještě k určitým poznatkům nevyspěla a ani o tyto poznatky neměla a zájem, který trvá dosud. A jak bývá zvykem, hněv se obrací na posly špatných zpráv.

Státní aparát zasáhl po vydání „Analýzy 17. listopadu" proti Miroslavu Dolejšímu veškerou svojí mocí. Hromadily se žaloby, ve sdělovacích prostředcích byl diskreditován, falešně obviňován ze spolupráce s StB. Tzv. „demokratický" režim se při umlčování bývalého politického vězně neštítil ničeho – od kontroly a krádeže pošty až k vyslání svalnatého pohůnka …

Kromě již zmíněné Analýzy, je Miroslav Dolejší autorem několika desítek politických úvah a studií, knihy „Chodbami opuštěnými", spoluautorem zákona o třetím odboji atd. …

Miroslav Dolejší se stal symbolem dvou odbojů, třetího protikomunistického a také stávajícího, čtvrtého, vůči zvůli postbolševických a pseudohumanistických kreatur.

Čest jeho památce!

Zde je možno se dovědět co vůbec byla celá Charta 77, jak a kým byla kontrolována a řízená, ale nadevše, proč vůbec vznikla. Např. zde následuje úryvek: Agenturní činností StB proti Chartě 77 se zabývalo na FMV celkem asi 43 důstojníků StB. Rozsah této činnosti není vyčerpán pouze seznamem akcí proti Chartě a VONS, ale zahrnuje také činnost oddělení StB pro boj proti sionismu, judaismu, svobodnému zednářstvu, Státnímu židovskému museu (tzv. kontrarozvědná ochrana) a židovstvu. Z těchto útvarů, které podléhaly většinou přímo KGB (mezinárodní koordinace), byly registrovány zahraniční signály (dispozice) pro činnost Charty. Současně byla registrována kooperace s ostatními disidentskými skupinami, zejména v Polsku, NDR, Maďarsku a SSSR.

Každý z těchto důstojníků StB řídil agenturu uvnitř Charty 77 v počtu 5 až 7 TS (tajných spolupracovníků). Osobní charakteristiky vůdců Charty 77 (včetně VONS a ostatních tzv. nezávislých iniciativ) jsou vesměs nepříznivé. Psychiatrické analytiky konstatují v mnoha případech osobní rozvrácenost, v některých případech drogy (Jirous apod.).

Když se ministr vnitra dr. Sacher dostal v únoru a v březnu do styku s některými materiály, týkajícími se činnosti Charty 77 a osobních charakteristik některých jejích vůdců, vzniklo akutní nebezpečí odhalení spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu. President „Pravdoláska" nechal jmenovat vládou Jana Rumla náměstkem FMV. Po šesti týdnech jeho působení na FMV se ztratilo přes 15 tisíc OS (Osobních svazků, tj. osobních materiálů občanů, kteří byli z jakýchkoliv důvodů předmětem zájmu StB). President si současně vynutil předání některých osobních materialů, které byly z FMV předány Chartě (Uhl, Urban).

Je nejvýš pravděpodobné, že nejdůležitější materiály, týkající se Charty a jejích prominentů, byly z FMV odstraněny ještě před 17. 11. 1989. Kupř. magnetofonové kazety s nahrávkami jednání mluvčích Charty, jejího vedení, jednání s některými zahraničními diplomaty apod., které vedení Charty předávalo StB, zmizely (záznamy o jejich existenci v osobních materiálech důstojníků StB byly patrně přehlédnuty). Rovněž byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77: V. Havla, I. Havla, J. Dienstbiera, Zuzany Dienstbierové, Jar. Šabaty, A. Šabatové, V. Bendy, J. Gruntoráda, M. Palouše, R. Palouše, Kantůrka, E. Kantůrkové, Zd. Jičínského, dr. Danisze, Zd. Rychetského, P. Pitharta, J. Urbana, P. Kučery, J. Hájka, M. Hájka, A. Marvanové, P. Šustrové, J. Rumla, R. Slánského, atd.

DolejšíDále byly odstraněny všechny materiály z listopadu 1989 z jednání tzv. rozhodujících politických sil o převzetí moci v zemi. Rovněž byly odstraněny objektové svazky "Obroda" (Klub reformovaných komunistů z r. 1968 - politicky nejvýznamnější složka Charty 77 a dosud v OF). Dále zmizely objektové svazky zpravodajských agentur v zahraničí o objektech politické opozice v zahraničí - Pelikánovy "Listy", Tigridovo nakladatelství "Svědectví", Škvoreckého nakladatelství v Torontu, objektové svazky "Rada svobodného Československa", nakladatelství A. J. Liehma, atd. Rovněž byly odstraněny objektové svazky Schwarzenberského paláce ve Vídni. Též příznačné kolik dítek z líhně „Pravdolásky" nás neustále obšťastňuje a jak dlouho ještě obšťastňovat bude. Existuje velmi mnoho dalších důkazů o expozituře Charty a jejím spojení s konspirativní komunistickou mocí. Většina z nich však není vhodná ke zveřejnění pro rizika s tím spojená.

Zde si nemohu odpustit vzpomínku na historický první novoroční projev Prezidenta „pravdolásky" plný útoků na všechno minulé, v němž zaznělo mimo jiné, že „naše zemí nevzkvétá". Co ale udělal on, aby naše země rozkvetla?

kniha Dolejšího1. Mnoha svými projevy zlikvidoval výrobu zbraní v celé ČSFR, aby všechny naše zakázky skončily v rukách cizích korporací, především v USA.

  2. Kopřivnická Tatra a nejen ona měla spousty zakázek především z Číny. On sem zval opakovaně Dalaj-Lámu, aby tento pro nás výhodný trh totálně zlikvidoval. Pak po privatizaci Tatry přišli tam ředitelé z USA a tento náš podnik vytunelovali a všechny naše zakázky Tatry skončily u nich v Detroitu. Taková byla představa rozkvětu naši vlasti podle jeho představ. A podobných případu bylo po všech krajích celé ČR víc než dost. A co je přímo neuvěřitelné, že i současná koaliční vláda „prázdného a falešného Topola" je plná konfidentů z jeho zrádcovské líhně. Např strana zelených tj. Burzík se svou milou Katuškou, dále kníže „Trautenberk"¨a Vondra v čele se svým šéfem („Miralek Topalek" podle Le Figaro) zrazují a naši vlast a škodí jí všemožně jak jen mohou, např. ještě i drážděním Tibetskými symboly naše významné partnery z ČLR.

  Nakonec celé dosavadní chování „Mirálka Topálka" po prohraných volbách. Citují Co týden dal z 9. listopadu „Julínek má ještě větší mou podporu" signalizuje, že ODS jako politický subjekt si podepisuje ortel sebevraždy. Po dalších volbách dopadne jako ODA, že v mnoha krajích nedosáhne ani 5 % hlasů. Requiescat in pace (Nech odpočívá v pokoji) Amen.

http://casodej.cz/analyza17.htm#iii

Monseigneur Th Dr Antonín Huvar mukl a jeho pohled na svět.

http://www.huvar.webzdarma.cz/index.htm

Husitské válečnictví:

http://www.husitstvi.cz/husitske-valecnictvi.php
E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.