Motto: „Váš obličej je nástěnka, na které inzerujete, co probíhalo ve vaší mysli za uplynulé roky.“


My a celý vesmír máme společné věno,

kde je všechno spolu vzájemně propojeno.

Když otřeseš třeba jen drobounkou květinou,

pohneš i hvězdou a nejen tou jedinou.


Sloužím cizím tajným službám já nebo tato vláda?


V posledních týdnech byla všemi médii rozšiřována kampaň, že ruské tajné služby se v ČR snaží ovládnout veřejné mínění proti radaru a proti přítomnosti vojsk USA na našim území. Několikrát se k tomu na kameru vyjádřil i náš český holohlavý mluvčí BIS pan Šubert. Povídal, že se jim (KGB, či CIA?) už u nás podařilo získat celou síť takových placených tajných konfidentů, agentů či zrádců KGB z řad českých občanů. Dokonce prý již existuje takový seznam našich konfidentů pověšený někde na webu. Proto vyzývám a prosím Vás všechny čtenáře tohoto souboru, pokud se Vám podaří takový seznam někde na webu najít, pošlete mi odkaz a já ho určitě rád zde na svém webu pověsím. Udělám to proto, aby se mohl podívat každý a ověřit, zda se v něm čirou náhodou nenachází i jeho jméno.

Když jsem viděl zmíněný rozhovor v TV, hned jsem pochopil, proč nás, prosté občany krmí současná žurnalistika. Prostě někdo chce zastrašovat veškerou naši veřejnost, aby pak mohl falešným obviněním strašit a případně i potrestat každého, kdo bude mít odvahu vyjádřit svůj vlastní názor proti vlastizrádným piklům současné vládní garnitury, která se bez legitimního mandátu drží u moci jednak na přeběhlících, a jednak na mafiánském zkorumpování celé státní správy. Tak to pojmenoval soudce pan JUDr. Cepl ml. v kauze Vesecká kontra Benešová.

Nedávno začátkem října jsem dostal informaci, že právě já jsem takovým placeným konfidentem ruských tajných služeb KGB, protože jsem proti radaru. Tak jsem se rozhodl celou tuhle informaci takto rozšířit sám do celého světa. Ať každý vidí, jaké to komické figurky jsou naši představitelé!

Kromě toho jsem již před časem obdržel jedno varování, když mi jeden čtenář mých stránek napsal v jednom mailu: trochu se o Tebe bojím, aby za Tebou nepřišla nějaká nežádoucí návštěva...”

Proto teď pro mne nadešla osudová chvíle lámání chleba, kterou beru nesmírně vážně. Vždyť se jedná o tak závažné téma, jako je bytí či nebytí lidské populace nejen na území naši republiky, ale na celé této planetě vůbec. Přisahám, že vše, co jsem na tomto světě vytvořil, je produktem mojí vlastní inspirace napsáno z vlastního podnětu a věřím že i z VŮLE BOŽÍ. Odkdy jsem uzřel světlo tohoto světa, nikdy jsem nepodléhal žádným podnětům či tlakům zvenčí, kdykoli jsem rozvíjel své tvůrčí schopnosti na různá témata.

A taktéž se za celou svou dosavadní činnost na tomto světě budu zodpovídat JEMU, Pánu Bohu všemohoucímu, který nás všechny bude co nevidět spravedlivě soudit. Když jsem dostal tenhle dar boží, tak i za cenu jakékoli bolesti a utrpení už nikdy nepřestanu nastavovat zrcátko všem zkorumpovaným mocným tohoto světa, protože pravdu a spravedlnost za žádnou cenu nikdy nezradím. Ten dar boží je explicitně vyjádřen i horoskopem, ze kterého mi přátelé vyčetli jasnovidecké schopnosti.

Teď prohlašují místopřísežně, že mne ještě nikdy nikdo ani zdarma, ani za jakoukoli peněžní cenu nekontaktoval a nezískával ani se získat nikdy nepokoušel nijakým způsobem (mailem, osobně ani telefonem), abych zaprodal svou duši a své svědomí za zrádný jidášský groš, nebo zdarma a hlásal na webu něco proti radaru z podnětu nějaké třetí osoby fyzické či právnické, síly či mocnosti. Bez ohledu, že by to byl podnět třeba jen někoho známého či přítele. A ani v budoucnu se to určitě nikomu nikdy nepodaří, pokud by někdo o to usiloval, jakýmkoli způsobem, dokud na tomto světě žít budu. Vše, co jsem zde napsal a pověsil, bylo výsledkem vlastní iniciativy a vlastních tvůrčích schopností. Pokud jsem něco převzal od jiných autorů, jejich jména jsou vždy uvedena a vše bylo s jejich plným souhlasem.

Obama2Teď nadešel čas, že dovolují si sáhnout po hrůzné zbraní metafyzické - PROKLETÍ, které jsem se ještě nikdy neodvážil ani dotknout ve svém dosavadním životě. Ergo proklínám až za hrob každého, kdo se odvážil a odvažuje v tomto směru o mne rozšiřovat tak nehorázné lži, že jsem placeným či neplaceným agentem, konfidentem či špionem ruských či jiných tajných služeb, třeba USA, či našich. Proto závazně prohlašuji, pokud je na tomto křivém obvinění třeba jen špetka pravdy, kéž tohle prokletí jako trest boží padne plnou váhou na mou vlastní hlavu se všemi z toho plynoucími důsledky. Ať třeba ochrnu a stanu se imobilním žebrákem pod obraz boží, abych byl pro výstrahu po celý zbytek života před celým světem jako lhář a podvodník. Ale platí to i na protipól, aby všichni byli tímtéž prokletím postižení stejně, kdo se toho křivého obvinění proti mne dopustili, či o komkoli takové lživé pomluvy by rozšiřovali.


Proč právě náš český národ musí žít pod nadvládou tak trapných vlastizrádných figurek, kteří mají zřejmě jedinou starost mezi sebou soutěžit, kdo z nich bude servilnějším vazalem cizí mocnosti. Prostě aby každý byl potrestán podle obsahu, závažnosti a rozsahu své viny tak, aby Rameno boží spravedlnosti očividně vyjevilo na světlo boží celou pravdu a spravedlnost před nejširší veřejnosti. Tohle hluboké prokletí vyslovuji s plným vědomím své nejvyšší odpovědnosti. V tom mne Bože vyslyš a tak mi Pan Bůh pomáhej.

Abych této akcí dal i metafyzicky rozměr, tak jsem si objednal posvátnou oběť u oltáře, aby Rameno boží spravedlnosti zasáhlo každého velezrádce a podněcovatele všech možných falešných obvinění proti všem nevinným občanům naši vlasti. Boží mlýny melou pomaly, ale jistě. Před jeho spravedlivým soudem se ocitneme všichni a své odměně či trestu nikdo nikam neunikneme.

Zde uvádím odkazy:

http://nenasili.benelist.cz//lt.php?id=Zk4CCgkGA1UZAkwKDA0OAw%3D%3D, www.kadrman.eu

Též jsem dostal výzvu od studenta Martina Kadrmana, který podal trestní oznámení na Schwarzenberga, zda bych se nepřidal. Já mu skutečně moc fandím, ale nepočítám s tím, že bych se k němu teď přidal. Aspoň zatím ne. Dále je pravda, že se kontaktují s iniciativou „NE ZÁKLADNÁM“, jako jsou hladovkáři Jan Tamáš, Jan Bednář, Alex Budka, a student Martin Kadrman, a byl jsem někdy od nich pozván, abych přišel do Prahy držet hladovku či k sv. Václavovi sbírat podpisy od našich občanů. Tak já jako občan Havířova přece bych necestoval do Prahy z uvedených důvodů, ale i proto, že žijí svůj život natolik plnohodnotný, že nevím, kam spíš skočit, proto nemám vůbec čas na žádné tajtrlíkování, jako ani za minulého režimu nebyl jsem ochoten tajtrlíkovat na jakýchkoli jejich veřejných akcích. www.kadrman.eu

Též jsem dostal výzvu od studenta Martina Kadrmana, který podal trestní oznámení na Karla Schwarzenberga, zda bych se nepřidal. Já tomu Martinovi skutečně moc fandím, ale s tím vůbec nepočítám. Zatím.

Aby tohle téma bylo kompletní, připomínám zde kdysi v Astrofóru Pavla Turnovského se objevila poznámka od jednoho čtenáře, že „moje jménoobvinění mé osoby, „že moje jméno existuje v Cibulkových seznamech“ jako důvěrník. pod číslem 280528 13210 (Necenzurované noviny č. 32/1992) a prohlašuji, že jsem nikdy nebyl důvěrníkem bývalé STB, o čemž svědčí i moje lustrační osvědčení z 29. ledna 1992. Po převratu, tedy od roku 1990 jsem byl přes 10 let přísedícím Krajského soudu v Ostravě a tam jsem musel předložit lustrační osvědčení. Na požádání jsem ho dostal promptně od MV s podpisem tehdejšího ministra vnitra Jána Langoše. Takže tuhle vzpomínku jsem doplnil též do patříčného souboru „na fóru ČAS“ a je i zde.

Please, click the thumbnails to see each image in its normal size
Prosím, klikni na obrázek

lustrační osvědčení


Nic se na tomto světě neděje náhodou. Proč tak často v dějinách Pan Bůh dopustil, aby se ZLO zmocnilo nadvlády nad obrovskou částí lidské pospolitosti, která pak spustí humanitární katastrofy na celé kontinenty? Že miliony nevinných lidí na mnoha kontinentech se stanou obětí jednoho neb páru bezohledných a moci-chtivých šílenců, či „šedých myši“ (podle Miloše Zemana).

Vůbec o tom nepochybuji, že taková chvíle nastala u nás, kdy se do Strakovy Akademie nastěhoval bývalý tvrdý Komsomolec se skupinou takových šedých myši trapných parazitů a zrádců celého českého národa. Tento „modrý“ šílenec možná ublížil a poškodil český národ více, než všichni Habsburgové za čtyři století dohromady. Tomuto Komsomolci najednou nevadí, že v rozporu s našimi nejvlastnějšími zájmy se podílíme na neo-imperialistických loupežných válkách, že naši vlastní českou krev posíláme jako laciný kanónenfutr do Iráku a Afganistanu. Anebo uznáním Kosova a tamního masového vraha UCK Hashima Thaciho se dopouštíme zločinu mezinárodního formátu, jakého se česká vláda svou zahraniční politikou ještě nikdy neodvážila.


Komsomolec se pro tuto špinavou prací obklopil modrokrevnou vyžírkou „Trautenbergem“ germanofilem, který neumí ani pořádně česky. Tento příživník a konfident CIA utrhává od huby nejpotřebnějším chudým ve všech možných oblastech (vybírání poplatků nemocných, od školní mládeže a dítek v mateřských školkách) ubíráním na sociální péči kde se jen dá a rozdává odvěkým nepřátelům našeho českého národa např. šílenému Šaakašvillimu do Gruzie.

Co se muselo odehrávat v všech třech makovicích konfidentů CIA (Komsomolec, Sášenka a praštěný „Trautenberk“) když se vypravili na hrad za pánem Prezidentem, jak 3 králové do Betléma. Ale důvod? Přesvědčovat ho, aby i on s nimi držel basu a agresivně lhal o Gruzii do celého světa i našemu českému národu bez hany a studu. Co si on pomyslel o cti a chování tak bezcharakterní bandy CIA. Aby nikoho nenechal na pochybách, tak ON pan Prezident ihned po ukončení recepce jen dopodrobna zopakoval pravdu, co se doopravdy v Gruzii stalo, že všichni 3 konfidenti cizí mocnosti jen s hanbou ostrouhali kolečko.

BrzezinskiTento obvinění mojí osoby „že moje jméno existuje v Cibulkových seznamech“. Já jsem byl po převratu přes 10 let přísedícím krajského soudu v Ostravě. Když jsem si podal přihlášku, musel jsem předložit lustrační osvědčení. Na požádání dostal jsem ho promptně s podpisem tehdejšího ministra vnitra Jána Langoše. Takže mne žádné seznamy pána C. vůbec nezajímají ani nikdy zajímat nebudou. Tohle ještě doplním do souboru „na fóru ČAS“, když mi byla tenkrát před léty táhle moje kauza tam vytknutá.

Šílený „kníže“ se na půdě OSN prezentovat jako pokorný vazal Amíků, hřímal proti ruskému zásahu v Gruzii prý jako nekoloniální válce, ale skutečné brutální nekoloniální války v Iráku, Afghánistánu a Balkánu (humanitárně bombardovaného) vůbec nevidí. To musí náš pan prezident dostávat nervové šoky, kam že to až dopracovala vláda ODS pod vedením „prázdného a falešného Topola“. Vypadni už jednou provždy z toho postu ty věčně nenažraný modrokrevý vyžírko bezohledně parazitující na českém národu od dob tvého kancléřství na hradě u dalšího konfidenta CIA Havla. Ti dva agenti CIA si jistě moc dobře spolu rozuměli. Jak komicky se teď zviditelňuje celý „pravdoláska“, když se pokouší varovat před návratem komunistů k moci. Vždyť právě on pověřoval Čalfu, Generála Vacka, Dombrovského, Dlouhého, Dybu a mnoho dalších přímo od jejich ještě horkých vysokých postů v KSČ do ještě vyšších postů nových popřevratových. Zatím co nynější komunisté mají čistý štít, že zdaleka nemají „za ušima“ žádné hříchy starého ani nového ani režimu. Zde je odkaz na ztrátu paměti falešného hráče Havla:

http://www.zvedavec.org/komentare/2008/11/2867-havlova-ztrata-pameti-o-jeho-spolupraci-s-komunisty.htm?PHPSESSID=7qs357vtd7lru1r63b0oshdcl3

BarossoVláda je neschopná a ignoruje problémy občanů. Za lichvářský růst nájemného je plně odpovědná vláda a její zákon o deregulaci cen. Druhou nejvyšší položkou je růst cen energií. Je možno to ukázat na růstu cen elektrické energie a plynu. Ceny elektrické energie rostou již několik let. Zdůvodnění bylo jednoduché: ceny elektřiny v zemích Evropské unie jsou vyšší, zejména v Německu a proto se musí zvýšit i u nás. Elektřina se začala prodávat na burzách a řídí se cenami na pražské burze a lipské burze. Ceny se vyrovnávají, ale mzdy jsou u nás tři až čtyřikrát nižší. Žádné důvody zvyšování cen elektřiny nebyly a nejsou. Žádné zásadní zvýšení nákladů na výrobu a rozvod elektřiny. Důkazem je rekordní růst zisku základního dodavatele elektřiny společnosti ČEZ. V tomto roce se očekává (podle informace Mf Dnes) dosažení maximální výše zisku v historii - téměř 49 miliard korun. Paradoxní skutečností je, že hlavním akcionářem společnosti ČEZ je stát. Ten by tedy mohl bez problémů zamezit růstu cen pro domácí spotřebitele, zejména pro domácnosti. Není tomu tak. Zástupci vlády v orgánech ČEZ mají zřejmě za cíl především vlastní finanční výhody, které dosahují až desítky milionů korun.

Ještě horší je situace ve vývoji cen zemního plynu. Ceny plynu se v tomto roce již zvýšily čtyřikrát, celkově o 35 procent. Zdůvodněním bylo zvyšování cen ropy, od které se prakticky vývoj cen plynu odvozuje. Ve skutečnosti zde žádná přímá vazba není. Zemní plyn se nevyrábí z ropy a ani dodavatel není většinou stejný. Ve skutečnosti se však cena plynu rychle zvyšuje podle růstu cen ropy. Když však cena ropy klesá, tak snížení cen plynu není žádné nebo pouze malé. Například ceny ropy vzrostly pouze na základě spekulací, poklesly v posledních týdnech na polovinu. V cenách zemního plynu u nás se to však vůbec neprojevilo. Očekává se jeho snížení v lednu pouze asi o deset procent. Uvedený vývoj dokazuje, že nenažranost velkokapitálu v boji o maximální zisk je neomezená. Pravicové vlády ve světě, ale především u nás dokazují, že když jde o zisky bank a velkého kapitálu reagují pružně a poskytují biliónové podpory. Situací obyvatelstva se prakticky nezabývají. Konkrétně u nás má vláda možnosti a kompetence zamezit lichvářským ziskům energetických firem. Situace nevyžaduje další zvýšení cen energií. Naopak, umožňuje jejich snížení v současné době minimálně o třicet procent. A jaká je skutečnost?

Ve Francii 60 % vedoucích pracovníků soudí, že se jedná o „všeobecnou krizi kapitalismu“ a nikoli o „přechodnou finanční krizi“. Průzkum také ukázal, že 73 Francouzů odmítá privatizaci pošt, 84% odmítá privatizace ve veřejném zdravotnictví, 68% je proti privatizaci hromadné dopravy, 71 % proti privatizaci energie a pouze 4% chce zachovat kapitalizmus v stejné podobě.

Jsou pánové Topolánek, Čunek nebo Bursík důvěryhodnější pro veřejnost než byli před 20 lety pánové Jakeš, Adamec nebo Štěpán? Je více než zajímavé, že jmenovaní dnešní politici mají asi tak stejnou důvěru současné veřejnosti jako jejich předchůdci z doby minulé u tehdejší veřejnosti a to i podle průzkumu veřejného mínění, který u nás v 80. letech prováděli západní politologové. Kdyby tak dopadly volby v Japonsku jako naše říjnové, tak premiér by už dávno spáchal harakiri. A náš jede dál a chodí vysmát od ucha k uchu a ruce v kapsách, jak by se nechumelilo. Možná tím dřív celá ta partaj ODS skončí v propadlišti dějin k prospěchu celého českého národa..

ObamaVolební účast sama okolo 30% lidí v letošních podzimních volbách a jejich výsledky dávají jasnou odpověď na otázku, jaký vztah mají občané k dnešní politice a jejím aktérům a věcem veřejným vůbec. Řada lidí jednoduše už nikomu nevěří proto ani nechodí k volbám. Prostě nevěří, že jejich názor může ještě něco ovlivnit či změnit, tak je znechuceno chováním politiků na všech úrovních a přestává se zajímat o to, kdo a jak spravuje věci veřejné.

A proč je tomu tak? Vždyť pro výkon každého zaměstnání či řemesla je potřeba mít kvalifikací, minimálně výuční list. Ale aby se někdo mohl stát politikem, stačí mít členskou průkazku. Vždyť právě toto odcizení od problémů občanů a neschopnost je řešit či jen chápat, bylo hlavní příčinou pádu minulého režimu. Komunisté v roce 1989 se už většinou zabývali taky jen sami sebou, nežli řešením nakupených problémů. právě toto odcizení od problémů občanů a neschopnost je řešit či jen chápat, bylo hlavní příčinou pádu minulého režimu.


Co je Plutokracie: Pluto a CharonPluto je planeta a v řecké mytologii bůh a vládce podsvětí. Pro starověk představuje zrození a smrt, hraniční čáry samotného života, za nimiž se nachází původ všech věcí, pramen fyzické existence. Nejběžnějším projevem plutonského chování ve vztahu k druhým je manipulace. Aspekty plutonské proměny života jsou destrukce, síly smrti a černá magie, z nichž teprve za vlastním prahem života, z popele a z hlíny, z rozkladu živoucí energie a veškeré hmoty může vzejít nový život tvořením, silou duchovního mistrovství v jeho očištěné a božsky ryzí podstatě. Plutokracií bychom proto mohli chápat vládu bohatých prováděnou z pozadí, z podsvětní temnoty skrývající původ všech věcí, jejíž vnější podoba je vyjádřena parlamentním sborem zmanipulovaných loutek.


Vzhledem k tomu, co všechno se odehrává v poslední době kolem nás, tak se zamýšlím nad Evropou od konce 2. světové války, především jak se odvíjely její spojenecké vztahy k USA, především pokud jde o zájmy společné obrany. USA zorganizovaly vojenskou spojeneckou koalicí NATO jako reakcí na poválečné rozdělení Evropy. Po praktické stránce se táto koalice stala od samého počátku prodlouženou rukou amerického nekoloniálního imperializmu. Když ve Francii se stal Prezidentem Charles de Gaulle a „ochutnal“ na své vlastní kůži (francouzské) tenhle jejich hnusný Americký trik, jak NATO bylo Amíky zneužíváno pro loupežné nekoloniální ambice, ihned celé NATO vypráskal z Paříže „RAUS“. Pak si NATO vyhledalo nové sídlo v Bruselu. Prezident de Gaulle po svém zvolení totiž byl konfrontován s koloniální válkou v Alžíru, kterou řídil generál Salan a ta nebrala konce. De Gaulle volil rychle ukončení jednáním. Podobně Francouzi ztratili už předtím Vietnam, ale USA převzaly válečnou štafetu a pokračovaly v této loupežné neokoloniální válce. Po prezidentu de Gaulleovi nemá Evropa zřejmě žádnou další silnou výraznou osobnost, která by Amíkům řekla DOST: Táhněte k Čertům. Všichni dodávají pokorně svou mladou krev, jako laciný kanónenfutr po celém světě na jejich loupežné války. A po pádu komunizmu světě div se, celá bývalá východní Evropa má na politické scéně samé pitomé loutky, které padají jako hnilé hrušky a sami ze své vůle strkají hlavy do oprátky Amíkům, když vstupují do zločinné vojenské koalice NATO. Mi to připadá až neuvěřitelné, že do politiky leze ze všech národů převážně jen charakterový plevel či genetický odpad. Je to přímo neuvěřitelné. Copak si oni neuvědomují všechny konsekvence? Že tímto verdiktem zpečetili záhubu svou a svých národů? Že posílají svou krev jako laciný kanónenfutr bojovat proti nevinným civilním domorodcům po všech možných kontinentech. Zlatá Varšavská smlouva. Ta nikdy nežádala krev naši či ostatních svých členů do loupežných válek Sovětů. Ale i zlaté RVHP, které nikdy nikoho neoloupilo o jeho národní a státní suverenitu, jako to má ve svém programu původně Maastricht a teď Lisabon.

Francie od dob de Gaulla se začala najednou měnit pod novým prezidentem Sarkozym, který se projevuje jako protipól de Gaulla. Už i od dodává laciný kanónenfutr Amíkům. Nedávno ale francouzský tisk přinesl info, že jejich prezident je už mnoho let konfidentem Mossadu. On to přešel jen mlčením bez komentáře.

Znova opakují, jak je smutné a nepochopitelné, že od dob generála de Gaullea se v Evropě nenarodila další osobnost, která by práskla pěstí do stolu a sdělila do celého světa „RAUS“ neb Sbohem Amíci a vypadněte z Evropy i s celou svou otrokářskou alianci NATO. A ihned všichni stáhli svou „krev“ ze všech otrokářských akcí, jako Irák, Afganistan apod. „Amíci sbohem, do čeho jste se navlékli, z toho se teď sami vyvlečte. Cizí rukou hady chytat se Vám už nikdy nepodaří“.

Ale ani Hoop de Schaffer ani José Manuel Barroso to určitě nebudou. To jsou jen obyčejní drobní úředníci, jako někdejší tajemníci OVKSČ, ale moc dobře placení. My národ český bychom měli našemu pánu prezidentovi poděkovat, že má odvahu přes všechny konvence postavit se „PROTI VŠEM“ poslušným úředníkům z Bruselu od celého Barossa až po „prázdného a falešného Topola“ či bezohledného minidiktátora Paroubka, jinak vždy ochotného dalšího vazala vůči všem cizím otrokářům.

USA mají ve 130 zemích 737 vojenských základen. Často se probírá srovnání Vietnamu a Iráku. Paralel je tam určitě dost, při pohledu na vývoj v Iráku se ale jedna nabízí přece jen víc. Američané vstoupili do války proti komunismu na severu Vietnamu a ve skutečnosti komunizmu pomohly rozšířit se na Vietnam celý. Pak vstoupily do boje proti militantnímu islámu (a za ropu) tím, že obsadily sekulární Irák a pomohly šíitům převzít v zemi moc…Komu ze svých „nepřátel“ bude Washington za cenu nesmírných lidských obětí asi pomáhat příště?

Po osmi létech šílené, devastující vlády neokonzervativců, v jejímž průběhu se Amerika transformovala do fašistického, policejního státu, přiblížila svět peklu třetí světové války, zničila svou pověst, znehodnotila svou ústavu, pokřivila svůj právní řád (zrušením habeas corpus), legalizovala mučení, napadla několik nevinných zemí, zrušila mezinárodní mírové smlouvy které vznikaly desítky let, poškodila své životní prostředí a zmrazila ochotu zemí šetřit planetu, ožebračila a zadlužila své občany na desítky a stovky let a vyvolala celosvětovou finanční krizi, konečně přichází světélko naděje, že možná by mohlo být malinko lépe.BarossoPo osmi letech šílené, devastující vlády neokonzervativců, v jejímž průběhu se Amerika transformovala do fašistického, policejního státu, přiblížila svět peklu třetí světové války, zničila svou pověst, znehodnotila svou ústavu, pokřivila svůj právní řád (zrušením habeas corpus), legalizovala mučení, napadla několik nevinných zemí v rozporu s mezinárodním právním řádem, zrušila mezinárodní mírové smlouvy, které vznikaly desítky let, poškodila své životní prostředí a zmrazila ochotu zemí šetřit planetu, ožebračila a zadlužila své občany na desítky až stovky let a vyvolala celosvětovou finanční krizi, zaslouží si spravedlivý verdikt ještě dřív, než se jí podaří rozpoutat apokalyptický Armagedon (3. světový konflikt).

Nakonec výzva se slovenským básníkem jako prosba k Bohu o tak výraznou a potřebou osobnost:

Príjde či prijsť musí ten svatý posol boží, kdo pravdu mojho ludu na oltář položí“. A další „Prijde či prijít musí, ten velký den súdu, keď na tron zasadne pravda mojho ludu“.

Zloděj volá chyťte zloděje. http://www.czechfp.cz/site/?p=2757

15.10.2008 – drobná legrácka převzata z internetu:

Až si premiér Komsomolec Miralek Topalek (podle Le Figaro) požádá v Bílém domě o prachy (Kryšťálové Grossy), řekne:Vedu jenom stádo ovcí, my z ODS my jsme lovci! Ptá se Mirek v Bílém Domě, kdepak máte prachy pro mě? Doufám, že to bude balík, musí dostat taky Dalík. Za to jak jsme bez hany, klamali furt občany. Odměníme Vlastičku za tu hloupou písničku. Na Sašu a Knížete také prosím myslete. Vymýšlí si oba skvěle, občan kouká jako tele, jak vám lezem do prdele. Langer ten se neurazí, když se mu též něco vrazí. Maká dlouho do noci, že nás drží u moci. A ještě jsme, že jsem tak smělý, na Čuníka zapomněli. V ostudě se chudák brodí, každá kačka se mu hodí. Ještě drobky do rance pro ODS poslance. A teď, než si dáme odchod, připijme na skvělý obchod. Vydařený den byl dnes, máte Brdy a k nim les. A my zase svoje prachy, lidi zmáknem, žádný strachy. Vždyť je to jen stádo ovcí, tupá kořist, my jsme lovci.

Ve zkratce: Vědí něco, co my ne? To datum je smrtelné! Co se stane 22.1.2009?

Na první pohled obyčejné datum... ne tak pro numerology, kteří si občas čtou konspirační literaturu. Ano, zálibu Iluminátů a dalších pohlavářů budoucího fašistického globálního světa v jedenáctkách známe. Pak se nám ale datum v titulku změní v 11+11.1.11. To mi přijde smrtelné už samo o sobě... o to více, když několik amerických (ex)politiků prohlásilo, že tento den budeme čelit obrovské mezinárodní krizi, o které zatím lidstvo nemá potuchy. A zopakovala to Albrightová i senátor Joe Biden. Ten nedávno prohlásil: „Čeká nás mezinárodní krize, vytvořená krize, která otestuje jeho (Obamovu) povahu.“ Bývalý ministr zahraničních věcí, Powell, k tomu řekl:  „Okolo 21 nebo 22 ledna přijde krize, o které zatím nemáme ani tušení“. Do hajzlu! Ještě jsme se nevzpamatovali z finanční a už tu budeme mít další. Jak na běžícím pásu, hezky... aby se ovčan už neměl šanci vzpamatovat. A odlepit od obrazovky. Zdroj


Ve zkratce: Vědí něco, co my ne? To datum je smrtelné! Co se stane 22.1.2009? Na první pohled obyčejné datum... ne tak pro numerology, kteří si občas čtou konspirační literaturu. Je to instalace nového prezidenta Obamy do funkce. Ano, zálibu Iluminátů a dalších pohlavárů budoucího fašistického globálního světa v jedenáctkách známe. Pak se nám ale datum v titulku změní v 11+11.1.11. To mi přijde smrtelné už samo o sobě... o to více, když několik amerických (ex)politiků prohlásilo, že tento den budeme čelit obrovské mezinárodní krizi, o které zatím lidstvo nemá potuchy. A zopakovala to Albrightová i senátor Joe Biden. Ten nedávno prohlásil: „Čeká nás mezinárodní krize, vytvořená krize, která otestuje jeho (Obamovu) povahu.“ Bývalý ministr zahraničních věcí, Powell, k tomu řekl: „Kolem 21 nebo 22 ledna přijde krize, o které zatím nemáme ani tušení“. Ještě jsme se nevzpamatovali z finanční a už tu budeme mít další. Jak na běžícím pásu, hezky... aby se „ovčan“ už neměl šanci vzpamatovat. A odlepit od obrazovky. Zdroj Rakety v Polsku a radar v Česku jsou přípravou bleskovou válku a první totální úder proti Rusku, je to příprava 3. světové války, říká Webster Tarpley. A mnoho dalších zajímavých věcí.. takže teď již víme, proč je tamBarack OBAMA. Ano to změna vnějšího obalu. Když nějaké zboží nejde na odbyt, změní se obal. Ale Obama je změna ještě k horšímu. Svět se dál šine ke svému konci tak, jak ho známe a pořád to celé zrychluje...

Důležitá příloha:

Je EMP.nová zbraň?

Šok pro Barack Obamu. Co svěřila CIA novému prezidentovi při prvním rozhovoru, aneb jak jsou vystrašeny elity USA z útoku elektromagnetickým pulsem.

V první řadě je potřeba si uvědomit, že celý nový prezident B. Obama není nic jiného, než trapně vystrčená figurka, (herec-komediant) stejných korporací VPK (vojensko-průmyslového komplexu), jako všichni jeho dosavadní předchůdci bez ohledu na to zda měli dresy republikánů, či demokratů. Teda žádná nadějně očekávána změna z celé volební komedie se konat nebude. Celá nejdražší mega show světa skončila. Obama nebude tím, kdo by mával olivovou ratolestí. Zapomeňte. Např. šéfem štábu poradců se stal Zbigniew Brzezinski. Podle nejčerstvějších info všichni dosavadní jestřábi neokons jsou úplné mírové holubičky oproti plánům tohoto nově ustaveného štábu s jejich plány, jak naložit s celým světem. Zbigniew Brzezinski: Vyvolal jsem v roce 1979 sovětskou invazi do Afghánistánu

http://www.blisty.cz/2001/11/15/art9265.html

http://www.blisty.cz/2001/11/15/art9265.htmlhttp://www.blisty.cz/2001/11/15/art9265.htmlTajné služby USA začaly den po zvolení nového prezidenta svěřovat Barack Obamovi svá nejlépe střežená tajemství a starosti. Jedno z nich svou choulostivosti přesahuje představivost každého běžného občana a Barack Obama musí udělat vše proto, aby se obavy CIA nikdy nestaly skutečnosti. V opačném případě by to mohlo znamenat v několika vteřinách totální konec USA. Z pohledu běžného „ovčana“ čekají na nového prezidenta obrovské úkoly. Zvládnutí finanční krize a zajištění pracovních příležitosti. Je potřeba ukončit války v Afganistanu a Iráku, cenu ropy stabilizovat na co možná nejnižší, dopadnou Bin Ladina a zlikvidovat Al-Kajdu. S tím měl být prioritně seznámen nový prezident ale o EMP nadevše. Celý problém EMP je takový druh zbraně, že všechny armády světa s ním nakládají jako se státním tajemstvím. Všechny armády a tajné služby světa mají z ní větší strach, než ze všech teroristických organizací dohromady.

9. července 1962 provedly USA poslední nadzemní test jaderných zbraní, operací Starfish Prime. Raketou typu Thor katapultovali vojáci z Johnstonova atolu v Pacifiku atomovou výbušnou hlavici do výšky 400 km a tam ji nechali vybuchnout. Neobjevily se jen neobyčejné, polární záři podobné jevy, které byly vidět až na Hawaji, ale elektromagnetický impuls vyřadil z provozu všechna elektronická zařízení v okruhu širokém od místa detonace.

Všechny lodě, které pluly v širokém okolí místa výbuchu v Pacifiku měly jedním rázem poškozenou elektroniku a částečně až totální výpadky. Od té doby je známo, že nukleárně vyvolaný elektromagnetický impuls uvolněný ve správné výšce může v několika vteřinách vrátit do doby kamenné celý jeden kontinent. Již desítku let varuje renomovaná Federace vědců USA (Federation of Američan Scientists) na své webové stránce stále stejně před nebezpečími, která mohou vzejít z jediné transkontinentální atomové rakety za příspění EMP, kdyby byla odpálena ve správné výšce. Jak to funguje celoplošně s jediným odpalem na celý kontinent je možno se dočíst na internetu. Při detonací by nepřišel okamžitě o život jen člověk, ale celý kontinent by se naráz ocitl v dalekosáhlé temnotě. Nebylo by to jako při krátkodobém výpadku proudu - NE, protože škody by byly trvalé.

Od Mexika až po Kanadu by byla všechna elektronika defektní, díky přepětí a veškerá vedení by byla „zničena“. Žádné ohřívače vody, žádné světlo, žádné elektronické převody, žádný internet, žádné zásobování vodou, žádné operace v nemocnicích, takže všechny následky si lze jen těžko představit.

V roce 2001 pověřila vláda USA komisi, aby ukázala následky útoku EMP. Zpráva byla vládě předložena r. 2004. V dubnu 2008 vzniklo pokračování zprávy. Kongresman Roscoe Barlet (Maryland) varuje před tím, že útok EMP by mohl Spojené státy totálně zlikvidovat. Přesto většina občanů nejen v USA, ale v celém světě o EMP ještě nikdy neslyšela.

Nyní byl také Obama informován o potenciálním nebezpečí EMP. Všichni experti jsou jednotní: Většina států vlastnicích jadernou zbraň si EMP vyzkouší. Prý zůstává jediná zem jako nevypočitatelná Irán. Armádní představitelé a též ThinkThanky (něco jako Heritage Foundation) podaly Obamovi zprávu o hrozbě nebezpečí. Nikdo nemůže předpovídat, zda se takový útok někdy doopravdy uskuteční. Pokud ano, pak minimálně 75% Američanů zůstane na mnoho let bez světla. Ideální místo k odpalu jednoho vše-zničujícího EMP je atmosféra nad Kansasem. Takže i když Obama ještě není instalován do funkce už se musí zabývat raketovým obranným štítem, který má zabránit nebezpečí EMP. Takže na uvítání místo gratulací rakety nejsou moc milý a povzbuzující ceremoniál.

Obama si plně uvědomuje, že Rusko a Čína též bez pochyb (kdo ještě další) disponují potenciálem odpálit termonukleární EMP. Takže máme se skutečně moc na co těšit.

E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.