Pohled na českou politickou scénu po vyslovení nedůvěry vládě
M. Topolánka v březnu 2009 a Tajemství židovské politiky.

Motto:
Lidé, kteří staví svá privilegia nad své principy, brzy ztratí obojí.
Co kdyby vláda lid zastavila a pronajala si jiný?
http://www.blisty.cz/art/45647.html

Vondra a Schwarzenberg jako Potěmkin.
Potěmkin

Podle známé historky se kníže Grigorij Alexandrovič Potěmkin snažil přesvědčit carevnu Kateřinu II., že peníze vynaložené na dobytí Krymu nebyly vyhozeny marně. Zaranžoval tedy představení, které předstíralo vysokou urbanizovanost a vůbec civilizovanost krymského území. Tímto kolosálním podfukem si ministr paradoxně vysloužil nesmrtelnost.

Také Češi, dnes už padla vláda má nejméně dva a konfidenty cizí mocnosti: Jednoho „knížete“ a jednoho místopředsedu vlády, teda dva velezrádce s ohromnou touhou po jidášské nesmrtelnosti.

Spolu s podřízenými, a teď také ve spolupráci s pražským magistrátem, se usilovně snaží, aby i nový americký prezident Obama při dubnové návštěvě 2009 se nedozvěděl, co si česká veřejnost myslí o plánu na radar v Brdech. Vždyť doma ani ve světě jim stejně už nikdo nevěřil. Snaží se tedy zametat „nežádoucí“ fakta pod koberec, mlží a házejí klacky pod nohy legitimní snaze občanů vyjádřit svůj názor na veřejném shromáždění.

Žijeme ovšem ve zvláštní zemi, kde jsou peníze vždy až na prvním místě, a kde opravdu bizarní choutky našich vládců dokáže ukojit snad jen neviditelná ruka trhu. Pro tu však ani demokratický deficit nemusí být nepřekonatelným problémem, pokud se nalezne tržně konformní řešení. Nuže: Ve vyspělých zemích je již celkem běžné, aby si lidé, kteří neseženou jinou práci, vydělávají na živobytí coby profesionální demonstranti. Nemělo by tedy být problémem připravit Obamovi v Praze takové přijetí, aby odsud odjížděl s přesvědčením, že Češi jsou do radaru doslova zamilováni. Ostatně kdo ví, na co vlastně „prázdný a falešný“ Topolánek sháněl evropské peníze...

Kníže Schwarzenberg U nás po 1. světové válce a pádu Habzburgů byla politická moc a sila šlechty zneutralizovaná. Přičinil se o to především sám TGM, když podle svých dlouholetých zkušenosti znal, jak bezohledně parazitují na našem českém národu. Šlechtě byly jim odebrány jejich tituly, že jakákoli knížata u nás přestala existovat a pozemkovou reformou jim byly zkonfiskované nadměrné nemovitosti nad 50 ha. Takže je to nejen hanebné, ale právně i mravně absurdní, když v současné době se u nás jeden parazit a škůdce národa českého vlastnící majetek za 20 miliard Kč nechává oslovovat „kníže“. Po patových volbách v r. 2006 se stal premiérem „prázdný a falešný Topol“, který slepoval vládu koalice na principech mnoha zločinů, od přeběhlíků počínaje až po zkorumpování celé státní správy (justiční mafie) takovým způsobem, jak by si to nemohl dovolit ani kmenový náčelník neb šaman někde třeba na Madagaskaru. V poslední době špatně pohřbená kauza Čuněk neustále vstává z hrobu a straší celou naši veřejnost. Za vším ale stojí veliký podvodník a hlupák, „prázdný a falešný Topol“. On aby mohl sestavit koalici tři stran, tak potřeboval za KDU-ČSL dalšího zkorumpovaného podvodníka, jejich předsedu Čunka do vlády. Prvně si podřídil nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou, která už jasnou kauzu před odsouzením odebrala patřičným státním zástupcům a předala do Jihlavy nějakému dalšímu Arifu Salichovovi.za účelem zastavení celého stíhání. A stalo se, jen tím se ČR posunula z civilizované Evropy mezi nejzaostalejší země Afriky neb Asie. Kauza Čunek ale postupně se rozrůstala až začala destabilizovat celou vládu a post Topola se stal ohrožen, tak přišel na pomoc další zločinný parazit, prý „kníže“ Schwarzenberk. Ten vymyslel AUDIT, který zadal nějaké cizí firmě Kroll. Prostě spoléhal, že takovým způsobem docela snadno oblbne celou českou veřejnost tak, že se očistí především on sám, ale i celá zkorumpována česká vláda a všichni budou zas ze všeho úplně fit.

Mi to vše bylo od první chvíle jasné, že se nám bude předvádět tyátr docela hloupé a naivní komedie. Úplně jsem to pociťoval, jako bych přistihl zloděje za ruku v momentě kdy krade. S takovými hrátky na AUDIT mám zkušenosti již z dob svého mládí od r. 1960. Tenkrát jako mladý inženýr koncipient jsem dostal úkol doprovodit na důl experta (Ing Straubeho), který měl udělat AUDIT pro naši firmu, důl AZ v Orlové. Po vyfárání jsme se sešli všichni na kafé u ředitele podniku, kde se všechno probralo. Pak před odchodem se expert zeptal. „A teď mi kluci řekněte, jak to chcete“. Po dalším krátkém vysvětlení expert se loučil obklopen jakýmsi úctyplným ceremoniálem.

Takže jakmile celý „kníže“ vzkřísil další mrtvolu „AUDITU“ ani na moment jsem nezapochyboval o jakou komedii ten podvodník zas sehrává. Firma, u které si někdo objedná audit, koná podle zásady, „koho chleba jíš, toho písničku pěj“. Navíc ona firma o nedostala podklady kompletní, ale vyrabované asi o více než 60 nejdůležitějších stran, které si Čunek sám mohl předem vykrást do své kapsy. Tímhle rafinovaným švindlem zvaným „audit“ předstihl i samého Potěmkina, který podvedl jen Carevnu, zatímco náš Karel podvedl celý český národ. Takže je možno položit otázku, za koho ten podvodník „kníže“ vůbec kope? Vždyť on na svém postu ještě neudělal ani za 10 haléřů nic dobrého pro český národ. Proč ho teda ten hloupý Topol ještě drží? Konečně se stalo, co se stát mělo už hodně dávno. Je senátorem a ministrem zahraničních věcí. Schwarzenberg vypustil celou 2. schůzi nového funkčního období Senátu a nezúčastnil se jediného hlasování. 18. prosince 2008 se hlasovalo o 6 zákonech. Schwarzenberg chyběl také 12. prosince, 11. prosince, 10. prosince. Hlasování ho vůbec nikdy prostě nezajímalo. A pokud je vůbec někdy někde přítomen, tak všade jen docela provokativně spí. Není zanedbatelný ani jeho cynizmus ke svým podřízeným. Dne 2.4.09 přinesl denní tisk info o soudním procesu tohoto fuj prý „knížete“. Jak po vážném onemocnění klíšťovou encefalitidou 11.4.2008 byl na hodinu propuštěn ze služeb jeho bývalý správce Václav Čížek. Ten se obrátil na soud a až teď když kníže ztratil vládní post nemocnému Čížkovi Městský soud v Praze vyhověl, že celý „kníže“ spravedlivě vše prohrál. Kde je ale jeho lidská čest tak bezohledného barbara, že obyčejného chudáka po jeho 12tiletých službách se snaží všemožně poškodit. Že nebyl propuštěn v souladu se zákony, tak ministr v demisi to cynicky okomentoval: „Obraťte se na mé syny“:

Je smutné, že teď po 80ti létech rozpadu monarchie a existence republiky existují u nás dokonce vládní struktury, které jakoby neznaly dějiny opět vracejí parazitující šlechtě nejen všechna jejich dávno zrušená privilegia, ale i taková, která jim nikdy nepařila. Vše začalo od humanitárního bombarďáka „pravdolásky“ a pokračuje nejvíce za „prázdného a falešného Topola“. Celý Topolánek by měl vědět, že post šéfa české diplomacie v naši vládě je právně i mravně neslučitelným členstvím v satanském klubu Bilderberg Group.

Tento klub se každoročně setkávají na tajných konferencích podle předem připraveného programu a podle zákonů tzv. „Chatam House“. (Poznámka: První setkání tohoto Satanského společenství proběhlo v roce 1954 v hotelu „Bilderberg“ poblíž Amhemu v Holandsku a to na pozvání prince Bernharda, manžela královny Juliany. Setkání se zúčastnilo na 130 hostů s řad obchodníků, politiků a akademiků pouze z členských států NATO). Každou zemi smí zastupovat max. 2 osoby, jeden konzervativec a jeden liberál). Bilderberg Group se každoročně setkávají na tajných konferencích podle předem připraveného programu a podle zákonů tzv. „Chatam House“. Letos v r. 2009 budou mít schůzku v Athénách v polovině měsíce května. Stejně tak krtek A. Vondra zas jako signatář PNAC, tj. projektu na vytvoření amerického globálního impéria taktéž není slučitelný s členstvím v naši české vládě. Jeho projev Alexandra Vondry je naprosto otřesný a překonává angličtinu Aničky Dajdou. Aby si naši občané uvědomili, CO a kdo jim vládne.

Odkdy tohle individuum obsadilo vládní post, dělá vše co může jen a jen proti našim nejvlastnějším zájmům. Vždyť už jen neustálé prosazování Radaru na naše území do Brd i když přes 70% našich občanů si to nepřeje. Co to musí být za hovadí ve svém duchu a ve své duši? Obyčejný parazitický zločinec. Teda pozvání cizích armád do našeho inteieru, nota bene armád nejagresivnější mocnosti od počátku světa, která kam jednou vleze, tam na věky zůstane. Armády, která se všade chová, jako by oni byli všade něco nej a směli si dovolovat všechno, co se jim jen zlíbí, včetně znásilňování nezletilých děvčat a podobně. Dále od uznání Kosova až po čerpání peněz z naši státní kasy jako dárečků pro naše největší nepřátelé Kosovské narkomafie a psychopatické blázny Saakašvilliho po 150 milionů Kč. A aby toho nebylo málo 6,5 miliardy pro ekonomicky zkrachované Lotyšsko. A tohle ten hloupý, „prázdný a falešný Topol“ mu přiklepává, jako rozumu zbavený. Ale kolik našich občanů za současné ekonomické krize chodí domů bez výplat, se skláren, porcelánek, mnoha dalších strojírenských i hutnických podniků. Ale pro tyhle naše vlastní občany celý Topol peníze prý nemá. Hanba takové vládě a takovému ministrovi. Já bych mu to nechal uhradit z vlastních peněz. Co by mu to udělalo, když vlastní majetek za 12 miliard Kč. Že ho není hanba lakomce tak rabovat naši státní kasu ve prospěch našich nevětších nepřátel a též toho hloupého Topola. Za koho vůbec tahle vláda kope, neb kopala? Za cizí mocnost jako plížící se vazal. Jen Radary jí zajímaly. Oni o USA myslí stejně, jako za Masarykové republiky mého mládí negramotní Kysučané. Jakoby se u nich zastavil čas někdy před 60ti léty. Je nejvyšší čas, že celá vláda už skončila v propadlišti dějin.

Vždyť celý Topol má největší hrůzu, až jednou padne Vesecká a začne „zpívat“, jak to bylo s Čunkem, Arif Salichovem a všemi justičními mafiemi, že hloupému Topolovi nezbude než provaz. Proto se tak pevně zuby nehty držel svého koryta a za žádnou cenu nechtěl se ho vzdát.

Anebo po válce v Gruzii jak se vypravili tři idioti Topol, Schwarzenberk a Vondra (tí dva nikdy nebyli nikým volení) za prezidentem aby ho přesvědčovali LHÁT. Když lhali oni, aby i on lhal celému českému národu stejně. Něco podobného se též ještě nikdy nikde na světě nepřihodilo stalo. Ale pan prezident se nenechal poučovat od hloupých idiotů a naopak ještě přitvrdil pravdu. Co se vůbec stalo a jak a proč se to stalo. A tím poslal všechny hloupé a podlézavé vazaly do propadliště dějin.

Závěrem k tomuto tématu já měl k celé šlechtě včetně k tomuto dobrodruhovi jako pro mne neznámému člověkovi docela kladný vztah.než se stal členem vlády. Ale až teď jsem pochopil, proč byla šlechta vždy a všade jako první vyvražďována, jako škodná, děsně bezohledná a parazitická verbež. Vůbec bych se nedivil, kdyby se mu přihodilo nějaké veliké neštěstí, když si o to koleduje už hodně dlouho.

Nakonec bych měl ještě dodat, že po poznání, jak se vybarvila u nás tahle modrá krev, tak kdybych se někdy ve svém životě setkal s člověkem, který by mi řekl, že má sám modrou krev, tak asi bych mu ani ruku nepodal a beze slova s od něj vzdálil. Jednou pro vždy. Prostě takovým parazitům už nikdy ve svém životě věřit nemohu a ani nebudu.

Zde je odkaz na webovou stránku CFP: Začínám trochu rozumět Robespierrovi, který francouzským šlechticům raději rovnou přerušil přívod potravy do jejich šlechtických žaludků. Tam je zveřejněno několik dalších kostlivců ve skříni tohoto lakomého miliardáře a podvodníka. Podle toho, co je možno se tam dovědět, tak já bych pro žádné Schwarzenbergy pracovat nikdy nechtěl.

http://www.czechfp.cz/site/?p=6666

Teď o tajemstvích židovské politiky.
Zpracováno podle interpelace poslance Březnovského na říšské radě 17. 12. 1905
a podle autora N.L.Mordvinova.

Tytéž úřady v našem zájmu budou krýt přestupky dělníků vůči pánům; touto beztrestností se demoralizuje lid. Žaloby statkářů jsou bezvýsledný, svědkové lžou, popírají co viděli a slyšeli, a konec konců přestupek je soudcem uznán za nedokázaný a je osvobozen.

Pochopíte zajisté, že takovým jednáním ze strany strážců veřejného pořádku je lid učen bezuzdnosti a samosprávě, neplnění zákona, úplné rozluce zájmů dělnictva a majitelů půdy, vzniku nenávisti a boje, na jehož půdě bude sehrán poslední akt gojovského státního zřízení.

Úklady, které si gojové (hebrejské slůvko „gojim“ znamená nežidy, především křesťany) budou navzájem klást, poslouží rovněž k dosažení jejich úpadku; do jámy vykopané na spolubratry upadnou sami strůjcové úkladu, neboť víko od jámy je v našich rukách!

Udržujíce na povrchu myšlenku hypotečních bank a přemlouvajíce majitele půdy, aby v těchto bankách zadlužovali své pozemky, líčíme jim živými barvami rozkvět průmyslu a lákáme je báječnými vyhlídkami na procentní výnos. Jakmile však křesťanský průmysl dosáhne prvního úspěchu, už zařizujeme proti němu tajnou spekulaci, snažíce se, aby se křesťanské kapitály příliš nerozmnožovaly a aby jejich pomocí nemohly být upláceny dluhy v bance. Spekulace vysála poslední šťávu průmyslu a obchodu a tento opět vysál poslední šťávu zemědělství, vzav mu téměř všechny pracovní síly.

Účelem veškerého našeho snažení je to, aby všichni gojové vstoupili v řad proletářů a aby nás pak prosili o prostředky k výživě, čili jinými slovy, aby se stali našimi otroky.

Na pomoc naší spekulaci šíříme zálibu v přepychu a jen zdánlivě zvyšujeme plat polním pracovníkům a dělníkům v továrnách, kteří z toho však mají malý zisk, neboť hned zase naše komisionářská agentura zvyšuje ceny potravin, šatstva atd., čímž jsou dělníci nuceni bráti si zálohy; naši výčepní svádějí dělníky k propíjení mzdy atd.

Jak vidíte pomýšleno je vše!

Aby gojové předčasně neprohlédli naši práci, zakrýváme ji lžiliberální reklamou, ujišťováním, že sloužíme dobru lidu, na půdě velkých ekonomických principů, které hlásají naše vědecko-ekonomické doktríny a jimiž vlády slepě důvěřují.

Musíme stůj co stůj přivést k úplnému rozkladu všechny záležitosti gojů.

Naši agenti nemohou nás zradit, dobře vědouce, že najde-li se mezi nimi vzpurný nebo zrádný člověk, že ho shladíme se světa pomocí politických fanatiků, kteří jsou nám oddáni.

Dosáhli jsme už toho např., že Anglie stojící na pokraji záhuby, zachránila svou moc jedině pomocí našich bankéřů, neboť nikdo se neodvážil vztáhnout proti naší vůli na Anglii ruku. Vždyť i Francie došla až k Fašodě (francouzský expediční sbor narazil v r. 1898 u města Fašody na britský odpor) a jen pro její bohatství se jí ještě leckdo koří; než v brzy bude i ona opět ponížena, protože si to žádá běh naší politiky.

Téměř všichni státníci přiznávají náš tlak a podrobují se mu, poněvadž jsme zamotali všechna vlákna vládních kabinetů; světová politika jde směrem, kterým jdou tato vlákna a konce těchto vláken jsou v našich rukách.

Nyní je už jasnou věcí, že naše vrchní velení si podrobilo všechny ostatní vlády; ono dnes zaujímá postavení diktátora, a řídí veškeré záležitosti gojů.

Jedná-li ještě teď některý vladař proti nám, pak je to jen proto, aby skryl svou solidárnost s námi, nebo proto, že ho sami k tomu navádíme (výjimky bývají vzácné!), protože někdy antisemitismus se hodí do krámu našemu vedení, k zastrašení plebejců, kteří jsou goji utiskováni a námi chráněni, přidávají se k nám.

Gojové v těchto případech hrají úlohu psů, kteří nám shánějí stádo.

Antisemitismus rozehnal náš národ do všech konců světa, tím v celém světě máme členy své víry, a naše organizace, jako pavučina, obestírá celý svět.

Pozorujte, že antisemitismus nám nikdy nepřinesl škody, neničil naše smělé stavby, nezmenšil náš vliv; on se vždycky vrhal jedině na náš proletariát, na naše vojsko, na materiál pro děla.

Jak již řečeno, nalézá se naše vrchní velení v takovém extra-legálním postavení, které obvykle nazýváme „diktaturou“, a proto teď vládneme světem a to nejen soudobými sociálními činiteli, ale i troskami stran, které byly rozbity našimi neviditelnými ranami.

V naší moci je nezkrotná ctižádost, nelítostná neúprosnost, zlobná msta, vše zachvacující teror.

Mezi našimi vědomými i bezděkými agenty jsou lidé všech směrů a všech doktrín: monarchisté, demagogové, socialisté, anarchisté, komunardi, kolektivisté, konservativci atd.

Ty všechny jsme (tak, že to leckdy ani nepozorovali) zapřáhli do našeho vozu; každý z nich ze svého stanoviska podrývá státní ústrojí, které chce svrhnout od vlády a sám dosáhnout vlády.

Všechna tato rozrušující práce unavila smrti všechny sáty, které činí vyzvání alespoň k dočasnému míru.

A pro tento mír jsou ochotny obětovat i třeba okamžitě zájmy, neuvažujíce ani, jak tyto oběti se v budoucnosti vymstí; ale my jim mír a pokoj neposkytneme, pokud nezničíme jejich většinu válkami a jinými rozrušujícími prostředky, pokud se všichni nepokoří před našim mezinárodním vrchním velením, a pokud se otevřeně neprohlásí za naše poddané.

Všechny výše uvedené politické strany se nalézají v našich rukách, protože k boji s vládou potřebují peníze a ty jsou vesměs v našich rukách. Státní zřízení nejsou důležitá pro sebe sama, ale pro funkce, které vyplňují.

Tyto funkce jsou administrativní, zákonodárné, výkonné, justiční a kontrolní; tyto funkce působí ve státním organismu, jako orgány v lidském těle. Je-li člověku poškozen jeden z orgánů, člověk onemocní a může mu hrozit i smrt.

A poškozená funkce státního organismu může vést ke stejným resultátům; proto se také snažíme vnést do všech jeho funkcí nákazu lžiliberalismu, následkem čehož všechny státy jsou blízko agonii.

Lžiliberální doktriny podryly autoritu státní moci a zaměnily „samoděržaví“ za „konstituci“. Víte už, že konstituce je školou sporů, svárů, neplodných agitací, stranického rozkolu, slovem všeho toho, co oslabuje činnost států hlavně republikánských.

Tribuna zabila moc monarchii a panovníků, zatím co nainstalované republiky zaměnily moc představitelů národů za karikaturu někdy až za komedii. Ale už kvapem se blíží ten čas, kdy všechny republiky světa se budou muset podrobit GLOBALIZMU. Jediné celosvětové vládě.

Lžiliberalismus postavil proti sobě rozvážnost, vášeň a intriky, rozvinul v každém nepatrném občánkovi snahu po vládě a autoritě.

Jen díky tomu jme mohli rozvinout svou podnikavost, poštvat strany a lid proti sobě tak, že spolu bojují, pranic nedbajíce společných zájmů rasových, teritoriálních i náboženských.

Z gojských států jsme učinili arénu, na níž se odehrávají boje a zmatky všeho druhu, které následuje bankrot a anarchie, a ta ukončí existenci všech těchto států.

Neúnavní žvanilové učinili ze zákonodárných a administrativních shromáždění řečnické závody a oddalují rozum od samé věci.

Všichni naši agenti (hlavně ti, kteří jsou ve vládní sféře), se snaží diskreditovat vládu gojů tím, že vládu ponoukají k zneužití moci ve prospěch nižších tříd a demoralizují tyto třídy. Naši agenti vedou tento dav, který lákáme lžiliberálními hesly; ve jménu těchto hesel se vrhne dav na státní zřízení a povalí je – až přijde vhodná doba. Tak jsme to viděli v r. 1948, 1998 ale i kdysi 1618 apod.

Tím, že ožebračíme goje, přikováme je k sobě pevněji než kdysi nevolnickým právem, ale teď opravdovými okovy. Dříve byli přikováni jen příslušníci nejnižších tříd, dnes jsou našimi otroky příslušníci všech možných vrstev. Vlivem zlata a opírajíce se o politicko ekonomické doktríny – jsme toho již dosáhli .

Není výdělku, není peněz, neboť není svobodného aplikování rozumu a práce.

Do konstituce jsme vpravili takové garance a práva, která v praxi na sebe přibírají fiktivní ráz, jsouce v odporu k životu.

Republikánský režim se svými atributy rovnoprávnosti a svobody se jeví pro pracovníka jako trpká ironie, neboť jeho závislost na denní práci a na denním výdělku ho zbavuje výhod svobodného občana.

Nám pak republikánské zřízení dává možnost vládnout zemi zakupováním hlasů ve sněmovně, organisováníim továrních stávek, což je jak kapitalistům tak dělníkům garanci stálého a pevného výdělku.

Pod našim vedením sami vládcové zničili sílu a vliv privilegovaných sfér a zaměnili ji za sílu pěstí a za vliv našeho úvěru.

Dříve šlechta, používajíce právem práce nevolníků, měla zájem na tom, aby poddaní byli sytí, zdraví a silní, teď však noví držitelé státní moci neb i majitelé pozemků (většinou naši agenti) mají zájem o to, aby nevolníci byli hladoví, aby měli nouzi. V nouzi je lze přikovat k sobě penězi tak, že se na konec stávají úplnými otroky našeho kapitálu.

Hlad a nouze vytváří vládu kapitálu lépe a bezpečněji než zákonodárství. Proto se snažíme o to i ono tím, že dělné síly lákáme od zemědělství k pracím v obchodech a v továrnách.

My chceme dosáhnout degenerace gojů a toho nejlépe dosáhneme šířením nouze a na ní závislé závistivé nenávisti.

My hýbeme davy a jejich rukama smeteme všechna zařízení gojů, která překážejí našim záměrům. Gojové přivykli myslit pod vlivem našich lžiliberálních reklam a zdánlivě vědeckých poučení a rad, založených hlavně na lákavé teorii o rovnosti práva.

Pro nás je tato teorie důležitá proto, že při všeobecné snaze dělnických tříd po vyšším vzdělání, je umožněn přístup našim bratřím Židům do řídících, vládnoucích sfér, k nímž je přístup jen dle censu vzdělání.

Když naší snahou lžiliberalismus byl do vzdělání gojů uveden, když jménem téhož poblouznění vlády začaly činit ústupky masám, tu masy byly zachváceny slavomamem, vrhly se k moci, kterou jsme jim pomohli dosáhnout, vědouce, že v rukou těchto slepců se neudrží moc dlouho.

V republikách se to brzy ukázalo – národní reprezentace se rozbila na politické strany, které se ocitly v našich rukách.

Naše organizace tak uměle rozdělila úlohy a práci každého účastníka v naší věci, že kdo nám jednou padl do rukou, ten už se z nich těžko dostal! (Hlavně zednáři.)

Od té doby, co máme ve svých rukou vládní moc a většinu hlasů v parlamentech, přivádíme goje z jednoho zklamání k druhému, ujišťujíce je, že bez naší pomoci se nedomohou ničeho.

Opravdová poníženost gojů a jejich krátkozrakost je nutí, aby se klaněli našemu kapitálu (zlatému teleti).

Za to však jsou neúprosní ke svým spolubratřím, gojům, neúprosní při nepatrných přestupcích a blahosklonní při zločinech, které téměř denně ve svých soudech ospravedlňují, tvoříce tím precedenční případy beztrestnosti – a v tom je síla našeho vítězství.

Napadají-li nás jedni, chrání nás druzí, a doufají, že tím u nás získají pomoc proti svým spolu-bratřím – gojům, Na to však nemyslí, že nás tím posilují a že budou námi rozdrceni, až nadejde příhodná chvíle a až nám už nebude třeba jejich služeb.

Gojové jsou do té míry málo rozumní, (příznačné pro jejich zvířecí určení!), že nedovedou ocenit liberalismus svých vladařů, od nichž nesnesou odporu; za to však pokorně snášejí náš smělý despotismus.

Co všechno nesnesou od našich pomocníků! Za nejmenší zneužití moci by zabili své korunované hlavy. A trpí to proto, že naši agenti jim našeptávají, že všechny rány, které s naší pomocí způsobí vládám, poslouží mezinárodnímu blahu lidstva, bratrství všech národů, všeobecné rovnoprávnosti a druhým ideovým utopiím, jimiž lákáme goje do své sítě.

Rozumí se, že gojům nesdělujeme, že sjednocení všech národů se stane pod naší vládou, silnou a nezrušitelnou, jelikož je založena na zlaté síti, kterou je opředen celý svět. Globalizmus.

Rozpadnutím se na strany, gojové jsou zeslabeni, mezi jejich vůdci vzniká řevnivost a touha po vládě a také úplný nesoulad sociálních vztahů, a této věci používáme, abychom rukama jedněch gojů, zvítězili nad druhými .

Slovo „svoboda“ unáší goje k boji proti všemu a všem, ba i proti zákonům přírody; idea svobody zrodila přízrak „rovnosti“, který však v přírodě neexistuje! Budou-li si všichni rovni, pak zanikne fyzická práce, a bez té není myslitelný společenský řád.

Republiky procházejí několika stadii:

1.samosprávou davu

2.demagogií

3.anarchií

4.despotismem většiny

Teď nastalo poslední stadium, které jsme použili k tomu, abychom svou moc a sílu, ne zákonně, ani otevřeně, ale za to nepohnutě upevnili. Naše moc je tím pevnější, že je kryta představiteli gojů (našich agentů). Ty, kteří se nechtějí podřídit naší vůli, prostě odstraňujeme a to různými způsobem: dýkou (prezident Fr. Sadi Carnot zavražděn 25.4.1894 v Lyonu, Léon Gambetta 1870 po pádu císařství ministr vyhlásil republiku, nevyjasněná smrt 31.12.1882, Faure), koulí (Mac-Kinley) anebo jedem (generál Vladimír Muravěv za panování Alexandra II.). Možná by se zde mohly uvést další jména, jako A. Lincoln, car Nikolaj II, J.F.Kennedy. Aldo Moro, Olof Palme, Martin Luter King atd-

Bylo nevyhnutelné, abychom gojům z mysli vyrvali víru v Boha a Ducha, naději na život věčný, a abychom to všechno zaměnili matematickými výpočty, materiálními životními zájmy, přikrytými vlajkou pokroku.

Jinak by mohli gojové založit své sociální vztahy na bratrství bez pojmu „rovnosti“, na všetrpící lásce k bližnímu, vycházející od Boha, na přátelské práci talentovaných jednotlivců, čili jinak na tom, na čem se tyto vztahy zakládají p r á v ě u n á s .

A proto, aby gojové neměli ani čas, ani chuť pomyslit na duševní potřeby, nakazili jsme je lačností po moci a jejího dobývání, v honbě za čímž jsou hotovi obětovat všechno, i svědomí. Příkladem v tom jsou jim naši „prostí vojáci“, kteří hrají na naší šachovnici stejně bezvědomou úlohu „pěšců“, jako gojové. Tím se vrhli celé národy i jednotlivci za osobními výhodami, nepozorujíce hlavního společného nepřítele – hlavních vůdců judského národa.

Napjatý boj o politickou a ekonomickou nadvládu zeslabuje a shlazuje společnost, ničí její ideály, odvrací ji od náboženství a morálky, že na místo ní se hrne na kult mamonu, zlata!

Umění řídit masy i jednotlivce chytře promyšlenými teoriemi, frazeologií, etikou tendenčními pravidly styků atd., do těchto sítí se gojové snadno nachytají.

Administrativní duch našich vůdců století od století byl vychováván v takových finesách nazírání na lidskou slabost a vášeň, že v této věci nemáme soupeřů, jako je nemáme v národní – zdánlivě jen náboženské – solidárnosti, jejímž účelem je přivést goje na mizinu a tím si je podrobit.

Zasadili jsme símě sváru do srdcí gojů, přiostřili jsme jejich styky spojenectvím jedněch s druhými, vypěstovali jsme do té míry jejich rasový a plemenný a náboženský rozkol – práci celých století – že teď je naše vítězství zabezpečeno.

Dnes už ani jedna smlouva mezi státy nesmí být uzavřena bez našeho svolení, poněvadž nyní veškerá kola státního mechanismu jsou uváděna do pohybu silou, jejíž vznik držíme ve svých rukou my.

Věda vymyšlená našimi učenci, známá pod jménem „politická ekonomie“ upevnila království kapitálu, které je v našich rukách, ať si už spočívá ve státních půjčkách nebo spekulacích.

Pak nastoupila vláda „trustů“ a monopolů neboť je pro nás nutnější odzbrojit státy nouzí než válkou, protože v případě potřeby se nelekáme ani tohoto prostředku1.

Např. k urychlení revoluce a státního převratu v Rusku byla podnícená a objednána rusko-japonská válka 1905u Port-Arthur (dnes Lu-Šun) našimi pomocníky zednáři, za což jim byly dány velké sliby, které se jak známo nevyplnily.

Teď je nutnější využít vzplanuvších vášní, podněcovat je než něco hasit válkou. Důležitějším je zachytit cizí myšlenky a využít je, než otevřeně vést proti nim boj.

Proto se snažíme zahlušit nebo zeslabit myšlenky nám škodlivé. Duch čtenářstva dnes nebádá po obsahu ani po tom, kdo to napsal, a proto stačí aby naše kritika rozkřikla o spisovateli, nám nepohodlném, že je netalentovaný a mělký – a jeho sláva je pohřbena.

Poslední stadium republikánské éry, na které budujeme svou světovou vládu, je všeobecné hlasování bez rozdílu tříd; tím získáme absolutismus slepé většiny, jakého bychom od inteligentních tříd nikdy nedosáhli.

Mimo to všeobecným hlasováním odstraníme projevy individuelního talentu mezi goji; tyto projevy, na náš pokyn, budou setřeny většinou (kterou vedeme my), která nedovolí, aby byly proneseny s tribuny, nebo tiskem. Slepá síla všeobecného hlasování se stane pro nás takovou zbraní, kterou získáme nad všemi a nad vším.

Dovedeme-li se zrádcům mezi zednáři nelítostně mstít ale stejně dovedeme hojně odměňovat své věrné.

Průmysl a obchod jsou resultáty (výsledky) moudrého rozmyslu. Politika je plodem fantasie, touto chceme vtěsnat lidskou činnost do rámce vymyšleného pro ni.

Pokud jsme neuváděli v platnost naše politické teorie, potud bylo lidstvo se stávajícími poměry spokojené a poměrně šťastné. Ale jakmile se však vynořila naše idea ovládnout svět, smotali jsme všechno sociální styky a zahrnuli jsme goje vábivými politickými stranami a teoriemi.

Změna situace – hrstky Židů z jedné strany a všeho ostatního lidstva z druhé strany – nastala nepozorovaně. Z otroků se stali Židé pány, z pánů gojů se stali otroci a poddaní. (Daně, které od gojů vybíráme, jsou jednak procenta z půjček, jednak umělé zvýšení cen nejnutnějších životních potřeb, atd).

Gojové se tomuto všemu podrobují silou zákona o „ boji za existenci“; oni nepochopili, že tento boj (rozšlapaný a rozvířený naším tiskem) je utopie, vymyšlená námi k uzmutí práv většiny lidstva.

Hospodářské krise vyvoláváme tím, že odepřeme finanční pomoc státům, čímž státní kolo (bez našeho oleje – zlata) se zastaví. Představitelé kahalu (hebrejsky shromáždění) vládnoucí v bankách našimi kapitály – provádějí tyto machinace velmi úspěšně. Právě nynější poslední krize to všechno potvrzuje.

Čím míně mají peněz gojové, tím více se jich musí u nás doprošovat, čímž většina průmyslových závodů a státních papírů se ocitla v našich rukách. Až odepřeme jednou gojům úvěr, pak nastane jejich všeobecný úpadek.

Jak vidíte, manévr uvedený do finančního programu gojů – založeného na půdě politicko-ekonomických teorií – nám poskytl značnou službu, neboť tyto teorie podryly praktický smysl gojů.

Dnes budgety (rozpočty) gojů rostou rok od roku, výdaje rostou v nepoměru s příjmy, pokladny gojů se prázdní, půjčky množí, ubíjí je úvěr a jako Damoklův meč visí nad hlavami křesťanských vlád a jsou živou výtkou vlád, že tyto vlády, místo aby hledaly úvěr u křesťanských kapitalistů, obracejí se o pomoc k našemu, židovskému kapitálu.

Nastane doba, kdy uzavřeme gojům úvěr a kdy jim vysvětlíme, že vnější půjčky jsou pijavicemi, které nelze odtrhnout od těla bez cizí pomoci. Různice mezi nimi panující vylučují vzájemnou pomoc. My však jim pomůžeme jen do určité doby.

Abyste si mohli lépe prohlédnout mechanismus této pasti, do níž jsme vlákali goje, pomocí námi vymyšlené vědy (nazvané politickou ekonomií) objasníme rozdíl mezi vnějšími a vnitřními půjčkami.

Vnitřní půjčky záleží v tom, že kapitál z kapsy zámožných poddaných přejde do státní kasy, odkud se jim zase vrací formou procent a amortizace; tento kapitál je vynaložený k prospěchu chudiny a tudíž se stává jakýmsi olejem státního stroje.

Vnějšími půjčkami se však nevrací kapitál do domoviny, procenta se vyvážejí do ciziny a státní stroj je zbaven značné části oleje tak, že leckdy hrozí i obava, že se zastaví.

Nejprve naše věda radila k vnitřním půjčkám, aby vůbec státy vlákala k půjčkám, dnes však radí k půjčkám vnějším; tím způsobem daň vložená na goje byla provedena nepozorovaně.

Pravda, stálo nás to mnoho práce a namáhání, abychom mohli dosáhnout takových výsledků na přísně vědecké, národohospodářské, půdě. Teď máme stonásobnou náhradu, že podrobujeme si goje úplně nepozorovaně, trpělivě a neomylně.

Už bylo zde objasněno, že od samého Boha se nám dostalo opravdu pečeti genia, který může uskutečnit program, sestavený nejmoudřejším z mudrců světa, samým králem Šalamounem a námi prováděný po více než dvacet pět až třicet století.

Není-li jasné, že se gojové musí stát našim skotem tak, že budou zdegenerovaní a že jejich země přejdou pod naší vládu?

Kdyby se nám nepodařilo vychovat rozum gojů směrem, který nám byl vhodný, pak by snad pochopili naši politiku a byli by nás vyhubili ze světa. Proto i nyní musíme jejich rozum zlákat paradoxními politickými a sociálními doktrínami, využívajíce jejich neschopnosti ke kritické analýze, abychom je tím zbavili síly k odporu a sebeobraně.

Teď i děla proti nám jsou bezmocná. Přeřízněte hada a uvidíte, že pokud je hlava živá, ten had bude nadále žít.

Jak velice uvykli gojové myslit pod naším vlivem, je vidět z toho, že žádný z vladařů nepřipadl na myšlenku, že pro jeho zemi by bylo daleko výhodnější, kdyby mimořádné výdaje kryl mimořádnými příjmy, tj. novými daněmi, ne však zatížením své země procenty z půjček, které nemohou být nikdy splaceny.

Až nastane doba naší veřejné vlády, pak vydávání procentních listin bude ponecháno výlučně průmyslovým společnostem. Naše vláda bude pak tyto papíry kupovat a těžit z jejich důchodů, že se bude zmenšovat břímě poplatnictva. Nejen že tím budou zmenšovány daně, zmizí tím i lenivost vládnoucích sfér, kterou trpíme u gojů, ale kterou nestrpíme u naší vlády.

Konvertování vnitřních půjček je lehce proveditelné, neboť ve financích neobeznámení poddaní se podřídí nutnosti ztráty zmenšení procent, bojíce se rizika při hledání nového umístění peněz.

Ale při konversi vnějších půjček budeme mít vždy možnost žádat navrácení peněz tak, že tato operace bude záhubou vlád.

Odřekneme konversi už proto, abychom dokázali, jak slabý se svazek vlády a poddaných, kteří se slepě poddávají teoriím “příštích lidí“, teoriím krytými módní vědou, námi tak úspěšně hlásanou. (a k provádění našich plánů potřebnou). Gojové se sklánějí před autoritami a v tom je naše vítězství.

V tomto souboru bylo jasně vysvětleno tajemství naší politiky. Potok soudobého života teče od naších výšin, neboť každý směr rozumu a obyčejů gojů není nahodilým zjevem, ale směrem úmyslně nastrojeným, který z kapek židovské reklamy vzrostl v bystřinu, která v budoucnosti smete všechny goje se světa.

* * * S tak nestoudným cynismem vykládá příslušník vedoucího židovského orgánu „Tajemství židovské politiky“, a jejich „Politické ekonomie“. .

K důraznějšímu důkazu přímo záhubné škodlivosti židovstva uvádíme několik slov na slovo vzatého znalce židovské otázky B.M Jusufoviče. Autor říká ve svém spise „Židovská otázka“ mezi jiným i toto:

Upřímné sblížení různorasových národů je u nás v Rusku ideálem, k němuž všichni spějeme.

Tato snaha však až dosud neměla úspěchu, a proto by bylo zajímavé vědět, za jakou cenu ze strany ruského národa by se dalo docílit oné vábné idyly smírného soužití a úplného sjednocení dvou ras, jejichž mravní ideály a národní povaha nemají spolu nic společného.

Židovské plemeno, jak známo, nevyniká nezištností tak, že by asi Židé smírné soužití prodali za vysokou cenu. není naprosté pochyby o tom, že ukončení vojny s Japonci tak krvavě vykoupené je ještě lacinější, než by bylo ukončení boje s Židy.

Ale o to se konečně nejedná: takové veliké štěstí, jakým je smírné soužití mezi křesťany a Židy, může už být koupeno byť i za cenu sebe větší. Je však otázkou, zda antagonismus mezi křesťanským a židovským světem je zaviněn jenom různorasovým plemenným nedorozuměním, které by svobodomyslní lidé dovedli odstranit?

Bylo-li by jen to pravdou, pak by úkol byl už dávno rozřešen, když historie nás poučuje o tom, že nikdy nebyl nedostatek pokrokových lidí, povýšených nad předsudky rasové.

Bohužel však je jisto, že příčiny tohoto antagonismu leží daleko hlouběji; jeho počátek se datuje až od toho památného dne, kdy před slabým a nerozhodným Pilátem se rozlehlo volání Židů: „Ukřižuj Ježíše, propusť Barabáše!“

Od té doby po dobu dvaceti století tato slova zůstala beze změny vryta do národního židovského štítu, jako protest proti nezištné, obětavé ctnosti a jako vyzvání k obraně a podporování všeho zlého a zločinného ve světě.

Spojenci Židů v této nelítostní nenávisti dobra a v tomto licoměrném podporování zla za našich dnů stejně jako před 19 stoletími jsou soudobí „zákoníci a fariseové“, kteří pomáhají Židům v jejich politice, směřující k podlomení veškerého křesťanského světa! Toto podlomení chtějí Židé docílit tím, že podporují zlo a zločinnost; na troskách rozbitého křesťanského světa chtějí Židé budovat novou říši, vládu židovského kapitálu.

Veškeré myšlenky a snahy Židů rozhodně směřují k dosažení tohoto jediného cíle, kterého již Židé v určitých zemích také dosáhli.

Proto tedy boj o vládu mezi křesťany a Židy je vlastně bojem na život a na smrt!

Za takových okolností tedy veškeré myšlenky na smír mezi křesťany a Židy ztrácejí praktickou půdu a mohou existovat jedině ve fantasii idealistů dobré vůle, ale nerozvážných.

Od prvních křesťanských staletí tito kati Krista a obhájci Barabášovi se stali odštěpenci lidské společnosti a rozptýlili se po celém světě do diaspory a jsou bez domova a bez vlasti. Židé se stali zvláštním národem mezi národy celého světa; jedinou mocí, která je mohla smířit s lidstvem, bylo přijmutí Kristova učení, které je opakem učení židovskému, káže ochranu dobra a potírání zla.

Nepřítel lidstva Satan je silný a když se vtělil na zemi do obrazu národa bez domova, národa toulavého, vlévá pomalu, ale jistě do duší křesťanských ničivý jed socialistických nauk!

Vykořisťují i samotné Kristovo učení, jimi falešně a nesprávně vykládané, oni pomocí zakoupených „zákoníků“ probouzejí v masách lidu hrdopyšné ideje o všeobecné rovnosti, zbavují ceny skutečnou dokonalost rozumu a charakteru, podrývají význam všech skutečně ušlechtilých impulsů lidského zdokonalování.

V této zhoubné evoluci byla zachována jenom demokratická vláda kapitálu, tohoto zlatého telete, kterému se již ve starověku klaněl židovský národ, zapomněl však pro ně na pravého Boha!

Když dokončili převrat v sociálně-právních poměrech křesťanských národů, Židé pocítili, že jsou pány situace, neboť jejich obchodní talent jim ukázal cestu k jediné, ještě zachráněné, sociální síle, k bohatství, (které se soustředilo v jejich rukách) a s tím i ke skutečné vládě nad zdemokratizovanými národy.

Oni uchvátili do svých rukou veškeré nitky soukromých mezinárodních hospodářských vztahů a zájmů, veškerý „svobodný“, ale úplatný tisk, politické strany ústavních říší.

Stali se tichými, ale skutečnými pány hospodářského a politického života nejkulturnějších států, vnutili jim své národní heslo „Ukřižuj Ježíše, propusť Barabáše!“ Což v moderním překladu zní: „Smrt ctnosti, nechť žije zločin!“

Tato slova se nyní stala oblíbeným heslem velké většiny moderních „zákoníků a fariseů“, kteří pokrytecky „jménem Kristovým“ vyzývají vlády a soudy k milosrdenství nad vším zločinným, trestným a nevědomým a kteří hlásají zhoubu všemu povznešenému, hrdinnému a osvětovému.

Tato hlásané beztrestnost zavede lidskou společnost k úplné nejistotě života a majetku.

Takové jsou výsledky laciného „milosrdenství na účet bližních“, jaké hlásají Židé a jejich stoupenci.

Ale copak? Kam se poděla staletá křesťanská kultura?, Kam ctnost, čestnost a osvěta? Kam byly zahnány tyto opory mírumilovného pokroku národů? Všude, kde vládne jen nevzdělanost, násilí, zločinnost, otevřené loupeže a to všechno ne za noční tmy na pustých cestách, ale za denního světla a pod protektorátem vládnoucí moci!

Kdo padá obětí této židovské politiky? Nejpokrokovější lidé, nejzářivější vzory občanských ctností, ušlechtilí reformátoři: car-osvoboditel Alexandr II. syn Nikolaje I zavražděn v březnu 1881 bombovým útokem, již vzpomenutý Fr. Sadi Carnot, dál král Hubert Umberto atentátem 29.7.1900, ale i císařovna Alžběta Sisi 10.9.1898, neb velkokníže Sergej Romanov carův strýc a Moskevský Gubernátor zabitý v Moskvě atentátem v r. 1905 atd! Pak když pachatel atentátu, který byl židovským nástrojem, se ocitne před soudem že vztáhl ruku na život vznešené a ušlechtilé osoby, ale nám Židům nepohodlné, ze všech stran vždy zazní volání po milosrdenství: „propusť Barabáše“.

S čistě židovským cynismem se děje toto volání „jménem Krista“, jakkoli Kristus nehlásal „schvalování a odpuštění zločinu!!“

Tak je překrouceno Židy evangelium, kteří tito naši „ušlechtilí přátelé“ užívají k záhubě křesťanstva! Takže na této platformě a za těchto okolností marně bychom hledali smír se Židy?

„Toho nás uchraň Bůh!!“

Na závěr pár slov k současné ekonomické krizi: Nezřídka se na internetu objevují rady:

V důsledku současné situace bude přibývat masových protestů, jako v Řecku, Pobaltí, Ukrajině, Moldavii apod. Barack Obama není žádný spasitel. Je jen jako každý politik naivní uměle manipulovaný herec - komediant, možná cvičená opička. Než směl kandidovat, musel slíbit zbrojařským Korporacím poslušnost, které u nich mají nejvyšší moc. Ony potřebují nestále profitovat na válkách. Proto všechny jeho projevy jen mechanickým odříkáním předepsaných myšlének. Už se to začíná rýsovat např. v Afganistanu. USA mají jen dvě možnosti jak zachránit svou ekonomiku: Vyhlásit insolventnost anebo velkou válku. Čeho se dočkáme, ukáže čas. Co říkal Obama dnes, měl říkat americký prezident před 10-15 lety. DNES JE POZDĚ. Projev zároveň ukázal, jak málo stačí zmanipulovanému davu k tomu, aby byl uspokojen. Bohužel, zmanipulovaný dav tvoří 99% naší společnosti, včetně tzv. "intelektuálních elit". Ano, politici jsou vidět, ale ti, kteří je jako loutky vodí, zůstávají nadále zrakům veřejnosti skryti. Komu je u nás známo, že například i EURO mají na svědomí členové malé okultní skupiny Bilderberg?

Současná finanční krize je obrovská lež a podvod, stejně jako je obrovský podvod o 11. září, stejně jako je obrovský podvod globální oteplování. Politici nepřestávají lhát a hra Spojených států na zlého a hodného policajta nadále funguje a vymývá mozky občanům celého světa. Dolar se hroutí, zbývá mu rok, maximálně dva. Přesto pan prezident Spojených států, bývalé zemi svobody a prosperity, jezdí po světě zatím ještě jako prezident Zeměkoule.Úžasně se projevila schopnost elit hrát a operovat s těmi tématy, která chtějí a určují oni, nikoliv ta, která chtějí občané, nebo která jsou potřeba řešit.

Ale žijeme v době Apokalypsy a lidé se už poměrně brzy začnou dozvídat pravdu. Někteří ji však nikdy nepochopí a jiní jí navždy odmítnou.

E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.