Motto:


 Zle, matičko, zle!
Švarcenberci zde:
Jeden, ten je generál,
A druhý zas kardinál;
zle, matičko, zle!
 Zle, matičko, zle!
Švarcenberci zde:
jeden drží karabáč,
druhý říká „Otčenáš“;
zle, matičko, zle!
 Zle, matičko, zle!
Švarcenberci zde:
jeden, ten je arcibiskup,druhý,
ten je taky špicbub;
zle, matičko, zle!

Verše Karla Havlíčka Borovského z r. 1850:ROZPAKY NAD TOP 09, KTERÉMU MÁ PŘEDSEDAT Karel Schwarzenberg.


Karel  SchwarzenbergTak pozor: tento stále nenažraný protičeský 20ceti miliardový parazit má stále málo. Už by se chtěl stát českým premiérem, aby si z českého národa, kterým stejně vždy jen zlomyslně pohrdal, si udělal laciný kanónenfutr pro všechny možné koloniální imperialistické války cizích mocnosti.

Dále na webové stránce „OSUD“ se dnes 12. 7. 2009 objevil soubor pod titulkem: „Pro období globálního fašizmu chtějí ilumináti do čela ČR dosadit svého koně – barona Schwarzenberga, člena tajné okultní skupiny Bilderberg Group, což je tajný Satanský klub. Zde jsou dva odkazy o iluminátech:
http://www.europskenarody.info/Iluminati_vytvaraju_rasove_napatie.html
http://www.europskenarody.info/Iluminati.html

Když media hlásila vznik nové pravicové strany TOP 09, vedené tandemem Kalousek – Schwarzenberg, a že 44% dotazovaných řeklo, že má reálné naděje dostat se do parlamentu, u mnoha lidí to vyvolalo údiv. Kalousek byl na jedné straně schopný pravicový ministr financí, i když mnozí s ideologií preferující bohaté, nesouhlasili. Ale kdysi byl náměstkem na MNO a za jeho kariéry se tam odehrávalo sousty hrozných korupcí, od objednání padáků za desítky milionů u takové firmy, která nikdy nic takového nevyráběla. A výsledek pak byla úplná katastrofa. Od jeho dob se MNO změnilo na ministrovo korupce, která tam od jeho dob úplně zdomácněla a prožívá obrovské sklizně. Dále jeho jméno zůstane zapsáno do dějin jako občana Běchyně coby souseda pána Šťávy známého kauzou ¨Diag Human“. Dosud všechna arbitrážní řešení této kauzy skončila v neprospěch ČR, že naše republika musí stále platit pánu Štávovi několik miliard Kč. Neexistuje žádný konkrétní důkaz, odkud a od koho pocházejí arbitrům dodávané podklady pro arbitrážní „rozsudky“ v neprospěch naši ČR. Kde není žalobce, není ani soudce. Proto jeho jméno zůstane v této kauze i nadále zachováno jako úplně bezúhonné.

Karel  SchwarzenbergCo ale Karel Schwarzenberg? Byl mezi špičkami populárních politiků, mnozí se táží proč. Lidé si hned všimli, že se jedná o cizáka, když mluvil nečesky jakousi divnou coby „češtinou?“ Že zajistil České republice roli poslušného vazalského státu cizí mocnosti, která permanentními válkami ohrožuje mír a bezpečnost celého světa bez ohledu na mezinárodní právo, na rozhodnutí bezpečnostní rady OSM a světového veřejného mínění, OBSE a všech mezinárodních právních orgánů a institucí včetně samé Evropské unie (EU). Lidé, kteří četli spisy Karla Havlíčka Borovského si možná vzpomenou na jeho „Píseň Čechů o Švarcenbercích“ z r. 1850, v které poukazuje na poměr českého národa k této bohaté, staré (nečeské či spíše PROTIČESKÉ) bývalé knížecí rodině. U nás totiž po 1. světové válce byly zrušeny všechny knížecí tituly a ostatní jejich privilegia z podnětu TGM. Je hanba, že on se tváří, jakoby o ničem nevěděl a patřilo mu to neustále dál. Český národ byl pro ně ve všech generacích dobrý jen jako poddaní pro parazitování na naši české krvi. Toho všeho by už mělo být dost pro předsedu nové „nadějné“ politické strany, který tak bleskově stačil neustále měnit svou politickou příslušnost a barvu v tak krátkém čase. Kolik to on těch politických stran za těch páru let už stihl u nás vystřídat, aby se stále pásl na krvi „svých českých poddaných“ podle jeho bezohledných představ?

Lidé by si měli zapamatovat Karla Schwarzenberga i proto, že zostudil českou diplomacii poněkud podvodným a proti zvyklostem uznáním zcela pochybného státu Kosova 21.května 2008 za samostatný stát, proti vůli většiny, za jeho pohrdání nejen parlamentem České republiky, ale i rezolucí Rady bezpečnosti OSN čís. 1244 a významnými mezinárodními smlouvami (závěrečný akt konference o spolupráci a bezpečnosti z Helsinek v r. 1975) a konečně že porušil tradiční česko-srbské přátelství.

V lednu 2008 bylo jasné, že kosovští Albánci vyhlásí jednostranně svou nezávislost a odtržení od Srbska, za výrazné podpory USA a většiny států EU. Ministr K. Schwarzenberg prohlásil, že ČR nebude první, která uzná nezávislost Kosova, ale že ho uzná, až to udělá většina EU, „i když to nebude zcela legální“. Vyvolalo to bouři nevole, proti byli nejen členové ČSSD a KSČM, ale i nemalá část ODS a KDU-ČSL.. Začaly se psát petice proti uznání samostatnosti nového albánského státu Kosovo. Albánci přece již mají svůj stát, vedoucí Kosova jsou zatíženi mnoha zločiny (H.Thaci, R.Haradinaj, A.Çeku, F.Limaj, atd.), jejich UÇK a z ní vzniklá TMK byly opakovaně obžalovány za těžké zločiny proti menšinám, za obchodování drogami, ženami. Kosovská ekonomie je zcela nesoběstačná. Nutno podtrhnout násilí nových vládců k menšinám, jejich olupování, etnické čistky í fyzické likvidace (Srbů, Romů, Goranců, vypuzení posledních Židů, atd.), rozsáhlá ničení jejich kulturních památek (zničeno kolem 150 pravoslavných chrámů, klášterů). Na ochranu lidí a památek KFOR ani UNMIK nestačily, jak ukázaly násilnosti a vraždy Srbů a Romů, během „kosovské křišťálové noci“ 17-18.března 2004. Zatím se z několika set tisíc uprchlých Srbů, Romů, Goranců, s UÇK nesouhlasících Albánců, atd., téměř nikdo nevrátil. Nikomu už nebyly vráceny uloupené byty, pozemky, provozy.

Zahraniční výbor poslanecké sněmovny svým Usnesením ze 16.ledna 2008 uvedl, že nebyl předem informován o pozici vlády ČR, žádal aby ministr konzultoval své další postupy s Výborem, aby předseda Výboru Jan Hamáček organizoval mimořádnou schůzi o Kosovu, za účasti ministra. Předseda Poslanecké sněmovny M.Vlček v Usnesení 643, z 6.února řekl, že řešení statutu Kosova musí být v souladu s mezinárodním právem, vycházet z Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.1244 z 10.června 1999 a z případné její úpravy založené na konsenzu zúčastněných stran a rovněž ze závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (Helsinky 1975). Bohužel ministr Karel Schwarzenberg o toto nedbal, jako by pro něj zvolený Zahraniční výbor ani nikdy neexistoval. To je typický člen Satanského klubu Bilderberg Group. Kdyby tento darebák měl v sebe co jen štípku právního či mravního myšlení či cítění, tak už jen vzhledem k tomuto členství v Satanském Klubu by žádný post v české vládě nikdy přijímat nemohl. To je naprosto právně i mravně s vládním postem úplně neslučitelné. Ty parazitický darebáku - kéž by Ti konečně český národ pořádně nakopal tam, kam si to nejvíce zasloužíš, když máš stále málo těch naloupených a naokradaných miliard bez hany a studu z bezohledného parazitování na krvi národa českého po několik generací a století, ale obzvlášť jako kancléř u hradního pána Havla alias Pravdolásky. Že Tě není hanba.

17.února 2008. kosovští Albánci vyhlásili „nezávislý stát Kosovo“, mezi prvními ho uznaly Afghánistán a USA a čtyři „obhájci demokracie“ Britanie, Francie, Itálie a Německo, kdysi signatáři Mnichovské dohody (1938). Dodnes „stát“ Kosovo velmi pomalu a pod tlakem USA uznalo 60 zemí ze 190, bez Číny, Indie, Ruska, Brasilie. Vzniku „státu“ Kosovo velmi pomohl bývalý finský prezident Martti Ahtisaari, který měl hrát a nehrál roli nestranného prostředníka mezi Srbskem a Albánci (např.článek z pařížských Balkans Infos čís.137, 11/2008, „Skandalózní Nobelova cena“). 21.března 2008 prohlásil ministr Schwarzenberg, že doporučí vládě ČR, aby uznala Kosovo v Bukurešti během zasedání NATO 2. dubna. Vlna odporu byla značná a vláda to neriskovala. V té době se objevily zprávy, že kosovští Albánci odvlekli v 1999 zajaté (snad až 300) Srby a Romy do Albánie, tam je popravili a jejich orgány prodali k transplantacím. Vydělal na tom prý 4 milióny marek H.Thaci, premiér Kosova.. O tom zločinu psala hlavní žalobkyně Tribunálu ICTY v Haagu Carla del Ponte, ve své knize „Lov; Já a váleční zločinci“ (2008). Vyšetřováním zločinu koncem 2008 pověřila Rada Evropy švýcarského senátora Dicka Martyho. Na jaře 2008 propukl další skandál: Tribunál v Haagu propustil „pro nedostatek důkazů“ brutálního zabíječe UÇK R.Haradinaje, premiéra Kosova v 2004 (svědkové zemřeli, odmítali svědčit, zmizeli).. O něm a jeho kumpánech řekla v obžalobě C.del Ponte:-„Před vámi jsou tři lidé, obžalováni za zločiny – hrozné, kruté a násilné zločiny; zločiny vraždy, vyhánění,, mučení, znásilňování, únosů, násilného věznění, nejkrutějšího týrání…“ Bylo by dobré, kdyby čtení o surových zločinech UÇK, a jak je kryli někteří západní činitelé (11. kapitola knihy Carly del Ponte), bylo povinnou lekturou před spaním pro pány Schwarzenberga, Vondru a takové protičeské zrádce, kteří horovali pro uznání nynější vlády „státu“ Kosovo.

Odpoledne 21.května přišla nečekaně zpráva: Vláda, aniž to bylo na oficiálním programu, na výjezdním zasedání v Teplicích uznala „stát“ Kosovo. Pro uznání hlasovalo 11 ministrů, proti 7 (podle jiných 4). Šokován byl J.Hamáček, předseda Zahraničního výboru, kterému před tím ministr Schwarzenberg nic neřekl. Dostal až další den ministrův dopis. Bylo to přece „opovrhování Parlamentem“, jeho zvoleným Výborem. I prezident V.Klaus byl roztrpčen, vyjádřil na TV svůj nesouhlas, omluvil se srbskému velvyslanci V. Verešovi. Miloš Zeman tehdy k tomu řekl: „Domnívám se, že je Kosovo islamistická teroristická diktatura, financovaná narko-mafií…“Petiční výbor Parlamentu dostal petici proti nezákonnému uznání Kosova, za odvolání ministra Schwarzenberga. Zahraniční výbor vydal 24.května své usnesení 136, ve kterém (II) vyjadřuje svou nespokojenost s chováním ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve věci uznání nezávislosti Kosova Českou republikou.

Kromě uvedeného vlastně podvodu, ministr se dopustil i opovržení (znevážení) rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, její Rezoluce 1244 z 10. června 1999, že Kosovo zůstává i nadále součástí Srbska. Svým postupem ministr zavrhl závěrečný akt z Helsinek (1975) o nevměšování do vnitřních záležitostí států, o neměnnosti jejich hranic bez souhlasu účastníků. Ministr se oháněl různými frázemi, převzatými ze  západních zdrojů, že situace na Kosovu byla „zvláštní“, sui genesis (svého druhu) , a že ji jako takovou nutno posuzovat a že provincie Kosovo byla de jure (podle práva) vyňata z národní jurisdikce Srbska. Formulace téměř patřící do „spravedlnosti“ Mnichovské dohody. Ministr Schwarzenberg se měl místo toho snažit o zlepšení zoufalého stavu v ghettech na Kosovu, kde živoří přes 100 000 Srbů, Romů a dalších národností, o návrat uprchlíků, o zajištění jejich bezpečnosti, o návrat uloupených majetků, o zlepšení zcela chaotické právní situace. Jak by se byl zasloužil o spravedlnost, kdyby se pokusil navrhnout alespoň nějakou kompenzaci za obrovské škody způsobené Srbsku i Kosovu za NATO agrese 1999, které se uvádějí kolem 50 miliard US $. Nic podobného ministr Schwarzenberg neudělal. Měl se snažit o zlepšení image EU, jejíž letadla v rámci NATO rozsévala smrt a ničení během 78 dnů bombardování Srbska a Kosova, bez mandátu Rady bezpečnosti. Proč zabíjela americká, britská, francouzská, holandská, německá atd. letadla děti i dospělé, mrtvých a zmrzačených nebylo málo, na Kosovu a v  Srbsku?

Karel SchwarzenbergJak napraví občan ČR Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09 in spe, svou smrtící ránu pod pás tradičnímu česko-srbskému přátelství? Když se to tak vezme, co to vůbec bylo za vládu, které předsedal ten „prázdný a falešný“ Topol, jinak bezohledný velezrádce národa českého. Vždyť celá ta vláda, to nebyl vůbec mocenský orgán český, ale orgán zločinně protičeský orientovaný, jaký českému národu nevládl ani za nadvlády Habzburgů, tj. od r. 1526 zvolení Ferdinanda Habsburského na český trůn. To bylo po pádu Ludvíka Jagellonského v bitvě proti Turkům u Moháče (dnešní Maďarsko). Jak jen vůbec mohl do české vlády najít a kooptovat ten Topol tolik protičeský orientovaných velezrádců, kteří navíc nebyli ani nikdy nikým zvolení, že na kandidátkách žádného politického subjektu se nenacházeli. Např. i takový Sáša Vondra neskrývaný konfident CIA a člen dalších mnoha protičeských zločinných seskupení. Celé to svržení takové vlády bylo už i tak moc pozdě, že stačila nadělat až tolik velezrádných protičeských činů. Já se tomu až divím, jak dlouho vydržel pozorovat všechny ty jejich excesy pan prezident, než se rozhodl se vzdát i svého čestného členství ve straně, kterou sám zakládal. Ten musel několikrát dostávat úplně nervové šoky ze všech českých Potěmkinů od Schwarzenberga, Vondry, Topola a Julínka nevyjímaje, který ve své bezohlednosti neváhal na bídě a utrpení lidského zdraví budovat celou síť penězovodů do vlastní kapsy. A jemu podobných mnoha dalších To přece musel pochopit každý český občan, že pan Prezident nemohl zůstat ani jako čestný předseda takové bandy zkorumpovaných dobrodruhů, kteří se všemožně starali jen o veliké penězovody do vlastních kešení za cenu zkorumpování celé státní správy od zdravotnictví, justice, dopravy,vnitra a vůbec všeho. Není bez zajímavosti, že bývalý šéf MV Ivan Langer dal pánu prezidentovi návrhy na povýšení několik osob od policie na generály, ale nový ministr úřednické vlády všechny tyhle pochybné Langerovy individua (Houba a spol) vypral vůbec z jejich služebních postů do ihned civilu.

A stejně nemohu pochopit, že nová vláda zůstává stále zkorumpovaná v zajetí zločinů „Justiční mafie“. Topol navrhl na post MS pí. Kovářovou s podmínkou, že např. Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká (Rampula, Křivanec a mnozí další) na svých postech zůstanou, anebo se tam znova vrátili. Tak skutečně i v nové vládě pod vedením pí Kovářové celá Justiční mafie pokračuje stále jakoby se vůbec ani nechumelilo. Takže po volbách návrat nové České vlády spravedlivé a nezkorumpované bude možná úkol na moc dlouhou trať. Takový je a tak zůstává zvěčněný obraz vlády velezrádce národa českého „prázdného a falešného Topola“ i po jeho odchodu do propadliště dějin.

Prof. Doc. MUDr Rajko Doleček Nakonec mi zbývá úkol poděkovat za podnět a milou pobídku tohoto souboru pánu Prof. Doc. MUDr Rajko Dolečkovi, o kterém mi kdysi i moje máma vyprávěla, když byla jeho pacientkou v nemocnici ve Frýdku v r. 1953 na zánět plic. Jak se ten pan doktor staral o všechny své pacienty a jak o ně pečoval. Že s takovou péči se ještě nikdy nikde nesetkala ani předtím ani potom. Mockrát Vám děkují pane Doktore i za svou mámu a přejí Vám ještě hodně zdraví, úspěchů a štěstí do zbytku života, i když jste též už na zasloužilém odpočinku jako i já. Váš vděčný klient Jozef.

E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.