Motto: „Je to svým způsobem dobře, že lidé našemu americkému bankovnímu a měnovému systému vůbec nerozumí.
Kdyby mu totiž opravdu porozuměli, měli bychom zde už zítra ráno revoluci.“ Henry Ford už v r. 1920.
„Moc se definitivně přestěhovala od vlád na finanční trhy“ Bernard Lietauer.Citát: "Bankovní instituce jsou nebezpečnější než armády připravené k boji". Thomas Jefferson.Dějiny a podstata bankovnictví.
O dějinách peněz a peněžních ústavech SB a MMF.


Nejdřív malá scénka „jak funguje finanční systém v kapitalizmu především v USA“.

Následuje legrační vymyšlená scénka, která analogicky poslouží, jak funguje kapitalizmus v praktickém životě. Ve městě se objeví turista. Vstoupil do jednoho hotelu, na recepční stůl položil bankovku 100.- € a jde si vybrat pokoj. Recepční vezme bankovku a ihned jde zaplatit svůj dluh řezníkovi. Řezník hned odejde s bankovkou zaplatit chovateli prasat. Ten toho využije a hned odejde též zaplatit své resty dodavateli žrádla pro prasata. Ten vezme bankovku a utíká s ní za místní prostitutkou zaplatit jí za služby a ochotu, že vše poskytovala ochotně i na úvěr. Prostitutka ihned utíká s bankovkou do hotelu zaplatit recepčnímu své dluhy za pronajímání pokojů, do kterých si vodila své klienty. Recepční klidně položí bankovku na pult. V tu chvíli přichází turista zpátky po prohlídce pokojů a sděluje, že žáden pokoj se mu nelíbil. Vezme si svou bankovku zpátky a odchází z města. Tak vlastně nikdo absolutně nic nevydělal, ale celé město už nemá žádný dluh a všichni se dívají do budoucnosti už s plným optimizmem. Tak doopravdy též funguje podnikání v USA. Western Voices: "A simple Explanation of The Basic Monetary System" http://www.wvwnews.net/story.php?id=7325

Bankovnictví ve středověku a ŘÁD TEMPLÁŘŮ.

Templáři (templarii, equites templi, pauperes comitiones templi) byl jeden ze 3 velikých řádů rytířských. K třem slibům řeholním připojili ještě ochranu poutníků a spojili se s řádem sv. Augustina. Místní král Balduin jim dal část svého paláce, kde stál původní Šalamounův chrám.

Jakmile slyším slůvko banka neb bankéř, nemohu si nevzpomenout právě na tento řád bývalých ochránců svatého hrobu. Oni ve své době vytvořili takové struktury ve svém bankovním systému, o jakých se nikomu v nejen těch dobách ani nezdálo, ale ještě pak i po mnoho dalších století. U nich bylo možno si buď vypůjčit anebo uložit peníze v jednom státě a pak půjčku vrátit anebo svůj kapitál si vyzvednout kdekoli pak v kterémkoli jiném státě v jejich dalším TEMPLU. Dobře bude si uvědomit, že něco takového vůbec existovalo už v dobách, kdy svět ještě neznal telegraf, telefon, rádio či TV a podobně.

Templářští rytíři se prý vůbec neusmívali. To byl signál, že jde o osobnost specielně vyvolenou se stopou po monstrózní zkušenosti.

Řád založil Hugo de Payne v r. 1119 po 1. křížové výpravě v Palestině. Hned po svém vzniku učinili několik významných objevů v kryptách chrámu Jeruzalémského. Ale ve 14. století inkviziční nájezd proti ním mnoho z těchto památek zničil. Nějaké zbytky se podařilo uchovat, které byly ve Skotsku, teda mimo dosah papežské moci.

V 13. století měl řád již přes 20.000 Rytířů a byl nejbohatším řádem prost desátků, cel a dávek.

R. 1128 byli schválení synodou v Troyes a měli 12 provincii v Evropě a 5 v Orientu. R. 1306 generál řádů Jacques de Molay si zvolil sídlo Paříž. Ale francouzský král Filip IV. Sličný měl stále málo peněz na vedení mnoha válek, tak se rozhodl zmocnit se za každou cenu jejich bohatství.

Našli se falešní svědkové, kteří ochotně odsvědčili, že řád uctívá Bafometa, páchají sodomii a jiné světské rozkoše. Pak r. 1307 byli všichni ve Francii zatčení, mučení a majetek jim byl zkonfiskován.

Traduje se, že velkou část majetku stačili čas ukrýt, která nebyla dosud nalezená. R. 1313 měl koncil ve Vienně vynést rozsudek. 54 se jich odmítlo přiznat i přes všechna mučení. 18. 3. 1313 byl Jacques de Molay upálen na ostrově v Sieně. Před upálením odvolal všechny lží, které byly z něj vynuceny mučením.

Ještě za revoluce byla věž templářů v Paříži státním vězením kam byl uvržen i Ludvík XVI. se svou rodinou do své popravy 21. 1. 1792 -3. Až v r. 1811 byla jako vězení zrušená.

Možná stojí za zmínku, že ve Francii vznikl v Clermontu nový řád Templářů z Jezuitské zednářské lóže, do kterého vstoupilo hodně šlechty. Ten byl pak za revoluce úplně rozehnán.

Do Čech přišli T. v r. 1232 za Václava I. Rytíři Templu ve svých bílých pláštích zdobených červeným křížem a usadili se převážně na Moravě. V Praze až v r. 1252 a hned si vybudovali klášter vedle Karlova mostu při kostele sv. Vavřince postaveného r. 927 sv. Václavem. Z Francie byl pozván cech kameníků na stavební práce a ten vybudoval „komendu“ (velitelství - komando) pod názvem Jeruzalém. Další jejich sídlo vzniklo mezi chrámem sv. Jakuba a Celenou poblíž svatyně Černé matky boží. Po zavraždění posledního Přemyslovce Václava III. Odmítli přisahat věrnost Rudolfu II. Habsburskému a zmocnili se hradů Křivoklát a Švihova. Pak během vnitřních nepokojů Rudolf náhle onemocněl a zemřel. Prý jed, neb uhranutí na dálku smrticím kouzlem právě Templářů. Pak Habzburgové vypadli na čas z čela Evropské politiky. Pak v listopadu 1310 vojsko přivedlo do Prahy mladičkého Jána Lucemburského, který právě za pomoci složitého manévrování templářů a mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu.se ujal moci. Ale další existence templářů byla pak zpečetěna papežským výnosem o zrušení tohoto řádu. Jejich majetek byl převeden na řád Johanitů, pozdějších maltézských rytířů. Dále se traduje, že ONI ve skrytu viděli českou historii dále než jen k postavě „Otce vlasti“.

Teď citát od Sir Josiah Stamp, řeitel Bank of England z r. 1927.
Moderní bankovní systém vyrábí peníze z ničeho. Tento proces je pravděpodobně tím nejvíce ohromujícím fíglem, který byl kdy vymyšlen. Bankovnictví bylo počato v nerovnosti a zrodilo se z hříchu...
Bankéři vlastní ZEMI. Vezměte jim ji, ale ponechte jim moc vytvářet peníze, a škrtem péra vytvoří dost peněz, aby si ji koupili zpět...
Vezměte jim tuto velkou moc, a všechna velká bohatství zmizí, přičemž by to byl mnohem lepší a šťastnější svět pro život... Ale pokud chcete pokračovat a být nadále otroky bankéřů a platit náklady za své vlastní otroctví, pak nechte bankéře pokračovat ve vytváření peněz a kontrole úvěru.

A teď něco k současné ekonomické krizi:
Bankovnictví
http://www.europskenarody.info/Odstranovanie_stareho_svetoveho_poriadku_2.html

Jak to všechno začalo: 15. září 2008 vystoupil senátor USA Kanjorski: Dnes bylo v průběhu 2hodin z peněžního oběhu elektronicky staženo 550 miliard dolarů a odhadovalo se, že kdyby nezakročil FED během 3 následujících hodin, bylo by vybráno dalších 5 bilionů a celá světová ekonomika by se zhroutila. Kdo má vůbec odvahu a potenciál něco takového vůbec vymyslet a realizovat? Ono to připomíná G. Serosa r. 1992 kdy naboural anglickou libru a Rothschildy. Teď šlo o podraz celé světové měny.

Dne 31. ledna Kevin Rudd australský premiér odsoudil neomezený kapitalizmus posledních tři desetiletí. Ve své zprávě ostře napadá neoliberalizmus, který začal v 70-tych létech upravovat trhový systém do takové míry, až pak spustil krizi na celý svět. A proč se něco takového může stát? Bankéři na Walstreetu krizi vymyslí a pak ji využijí jako můstek pro iluminátskou a světovou měnu a globální vládu, aby si pak snadněji podrobili celý svět. To jim umožní kontrolu nad ekonomikou celého světa.

Washington Times, 6. február 2009 napsal: Mnozí z těch zkorumpovaných politiků, kteří zavinili anebo přímo spustil celou současnou krizi dostali za úkol „dělat reformy“. Oni, kdo obhajují pronikání zničujících bankovních regulaci do zdravých části finančního sektoru s největší pravděpodobnosti celý i zdravý stav úplně pohřbí. A jak to vypadá u nás v ČR? Reforma veřejných financí (bývalá 3koalice Topolánek, Čunek a Burzík)+ světová ekonomická krize = rozvrácené veřejné finance.

Státní bankrot.

„Mluví se, že stát nemůže zbankrotovat“ řekla nedávno kancléřka Angela Merkelová ve Frankfurtě na soukromé bankovní akci. To ale není pravda. Dánsko zbankrotovalo 1813 kvůli dluhům u Rotschildovců a současná EU se toho taktéž obává. Jakmile vlády ve svém úsilí pomoct firmám a ekonomice zajdou příliš daleko, mohou se samy ocitnout až v platební neschopnosti. Anglie je na pokrají finančního zruinování. V dějinách Evropy nebylo od Velké hospodářské krize riziko národních bankrotů tak vysoké, jako je dnes.

Národní rozpočty ve většině členských krajin EU jsou v žalostném stavu. Finanční experti v Bruselu odhadují, že jen letos dosáhnou deficity v 16ti členné eurozóně 4% HDP, což se v budoucím roku zvýší na 4,4%. Ale pro stabilitu € je dovoleny schodek max 3% HDP. Komise tak odhaduje, že v r. 2010 překročí tenhle limit 17 států EU. Budou to Německo (402), Francie (5%), Španělsko (5,7%), Britanie (9,6%). Menší jsou z úvěrových trhů vytlačení, protože větší si půjčují miliardy a teď jsou nucení to dělat za vyšší úroky. Tak např. Španělsko, Irsko, Itálie a Řecko dostali tvrdý úder: Museli devalvovat své měn v problémových obdobích. V současném období se objem peněz v oběhu v USA i Evropě zvýšil téměř o polovinu.

Od krize finanční k tvrdé ekonomické.

USA: Zahraniční dluh jim roste jako lavina. Počátkem osmdesátých let byl ještě nic moc. V roce 1998 ale již dosahoval 2 bilionů dolarů a v současné době přesáhl těžko uvěřitelnou, ale faktickou hranici 11 bilionů. To je pyramida, která se zákonitě musí velmi rychle zhroutit. V důsledku finanční krize se zhroutily tři z pěti největších bankovních domů v USA a zbývající dva přeživají jen stěží. Bankovní ztráty jsou nejhorší v celé historii existence Spojených Států. Americká ekonomika již dále nebude moci být regulátorem světového finančního trhu.

V Německu přes 43% firem propouští své pracovníky. V Britanii podle Times z 6. února se za poslední 3....


Stáhněte si celý text v souboru: bankovnictvi.zip (68kB)E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.