O pověšení tohoto souboru na můj web mne požádal můj dávný přítel Prof. Dr Rajko Doleček, DrSc.
Takovému příteli se nedá nevyhovět.
Ostrava, 01.12.09.PROČ ZÁSADNĚ NEVOLIT TOP 09
Rajko Doleček


Prof. Dr Rajko Doleček, DrSc. Po ustavujícím sněmu nové strany TOP 09, plné turistů-přeběhlíků mezi politickými stranami, je důležité si ujasnit, PROČ TUTO STRANU NEVOLIT. Těch důvodů je vícero, ale hlavní jsou dva:
(1) nepravdivost názvu TOP (pravdivé z názvu strany je jen 09), protože nová strana nepředstavuje Tradici, Odpovědnost a Prosperitu pro většinu obyvatel České republiky a
(2) osoba senátora Karla Schwarzenberga, který udělal řadu závažných chyb, „hříchů“, během svého ministrování, kterých si jeho naivní ctitelé jakoby nevšimli, když mu dávají tolik preferencí. Jim asi stačí, že je tak „lidový“, „bodrý“ a „dobrosrdečný“, že mluví, ne bez šarmu pro některé, poněkud divnou češtinou, že občas utrousí nějaký bonmot, vtipnou poznámku, žertovné přirovnání, které třebas neodpovídá pravdě, např.„že ČSSD je jako povětrná děva“. Němci a Rakušané by tomu možná řekli gemütlich, jako za starých dobrých časů císaře pána. A při tom ten tolik vynášený politik se záplavou volebních billboardů po celém Česku (kolik asi stály?) zostudil českou diplomacii. A pak je trochu překvapivé slyšet z úst senátora Schwarzenberga citovat Gándího sedm hlavních sociálních hříchů (např. politika bez zásad, blahobyt bez práce) a že mluví o pojmech vlastenectví a národní hrdosti. Řada lidí si asi také řekla, že senátor Schwarzenberg je bohatý, nebude si tedy muset zajišťovat peníze nekalým způsobem.

senátor SchwarzenbergV čem je ta Schwarzenbergova „Tradice“?
Vrátil Česko do role vazalského státu (v rámci národní hrdosti ?) jako před 17.listopadem 1989, poslušného Velikému Bratrovi bez odmluvy, během podvodného uznání nezávislosti 21.května 2008. kvázi-státu Kosovo, vedeného lidmi s výraznou kriminální minulostí (Thaci, Çeku, Haradinaj, atd.), který dosud uznala, přes obrovský tlak USA a části Evropské unie, necelá třetina států světa, bez lidnatých Brazílie, Číny, Indie, Ruska. Urazil Radu bezpečnosti OSN pošlapáním (v rámci vlastenectví ?) její rezoluce 1244, že Kosovo i nadále zůstává součástí Jugoslávie (Srbska). Pošlapal (zase v rámci národní hrdosti ?) spolu s částí Západu závěrečný akt konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách (1975), klauzuli IV.

Deklarace o principech:
-„Státy účastnící budou respektovat teritoriální integritu každého státu účastníku a podle toho se zdrží jakékoli činnosti…namířené proti integritě, politické nezávislosti nebo jednotě kteréhokoli státu účastníku…“ Jak se s tím smíří gangsterská agrese NATO (USA + „hodná“, demokratická Evropská unie) proti Svazové republice Jugoslávii, hlavně proti Srbsku, za 78 dnů bombardování, ničení a zabíjení na základě výmyslů a dezinformací v roce 1999? Jak do toho zapadne proti právní uznání a odtržení Kosova?

TOP09Je to ta TOP 09 Tradice bývalého ministra Schwarzenberga, že pošlapal tradiční česko-srbské bratrské vztahy a jako by obnovil 100 let starou, dávnou rakousko-uherskou konfrontaci Srbska? Že vyjádřil pohrdání parlamentem České republiky, s usnesením jeho zahraničního výboru čís.643 (podepsaný předsedou poslanecké sněmovny M.Vlčkem), které „požadovalo řešení kosovské otázky, aby bylo v souladu s mezinárodním právem a aby vycházelo z Rezoluce Rady bezpečnosti OSN čís.1244“. Proto také Zahraniční výbor v usnesení 136 „vyjadřuje svou nespokojenost s chováním ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga vůči zahraničnímu výboru ve věci uznání nezávislosti Kosova Českou republikou“ (podepsán předseda výboru Jan Hamáček). Že neinformoval předem předsedu Zahraničního výboru parlamentu, že ve výjezdním zasedání vlády v Teplicích (21.května 2008) navrhne a prosadí uznání kvazi-státu Kosova (J.Hamáček byl o tom vyrozuměn až další den po uznání). Uznání bylo vlastně podvodem, zcela za zády veřejnosti i parlamentu, kdy i řada členů vlády byla proti uznání. Co to je za stranu, která má předsedu s tolika krajně závažnými chybami, přestupky, „hříchy“? Jak by se chovala, kdyby se dostala do vlády? Mohl by jí vůbec někdo věřit?

V čem je ta odpovědnost? Bude to odpovědnost za vykonanou práci, která zatím nebyla v žádném programovém prohlášení uvedena ? Bude to odpovědnost za vlastní programy členů TOP 09, za jejich vlastní finanční prosperitu? Nebo to bude odpovědnost za to, jak se bude mít „průměrný“ občan České republiky? Podle „nenápadných“ zpráv bude TOP 09 prý chtít jakousi „preventivní“ revoluci ve zdravotnictví, ve které by každý odpovídal za své zdraví (což do jisté míry není špatné) a pokud by to nekonal, musel by si mnoho věcí platit sám. Kdo mu určí, že byl dost „preventivní“? Nebo bude ta odpovědnost hlavně v tom, aby se šetřilo na zdravotnictví, penzích, platech těch dvou třetin (2/3) obyvatel, kteří mají mnohem nižší příjmy nežli ty poněkud imaginární průměrné, té jedné třetiny? Bude se ta odpovědnost vztahovat na fantastické odměny pro vedoucí i krachujících podniků, bude se snažit zabránit plýtvání státních peněz při zbytečně obrovských odměnách vedoucích řady státních podniků? „Elita“ TOP 09 nijak nezmiňuje zbytečně stoupající ceny léků, i těch „obyčejných“, což nejen zatěžuje pojišťovny i státní kasu, ale hlavně pak zdravotnické provozy a statisíce pacientů, když stále více doplácejí za své léky.

Miroslav kalousekPan ing. M. Kalousek bojuje proti „populistickým snahám“ levicových stran, které se „populisticky“snaží vylepšit nedobrý finanční úděl těch, kteří nezapadají do té třetiny obyvatelstva, která má vlastně „ten nadprůměrný, docela slušný měsíční příjem“. Jako německý refrén tralala, opakuje hrozbu o zadlužení, které se za pár let prý zdvojnásobí. Ale když ty „2/3“ nedostanou víc peněz, za co budou kupovat, jak se zvýší obrat? Jak budou platit za své byty po úplné deregulaci nájemného? Málokdo připomíná, že jsme co do zadluženosti na tom lépe, než mnohé původní země-členky Evropské unie. Proč nenavrhl zrušení zcela zbytečného a lidu Česka život znepříjemňujícího poplatku za recepty, který zdravotnictví jako celku nic nepřináší - nikdo totiž přesvědčivě neprokázal jeho přínos a prospěšnost pro stát, pro občany. Lékaři předepíší statitisíce receptů, autor textu je mezi nimi. Na příklad paní NN, 75letá důchodkyně, vdova, dostala tři recepty, s pěti různými položkami. To znamená poplatek 5x30 = 150 Kč, k tomu například ještě doplácí za 3 léky 297 Kč, tedy celkem 447 Kč. Jde ještě k dalšímu lékaři, bude i tam platit za léky? S hrůzou čeká, o kolik ji zdraží byt. Její důchod je např. 9 700 Kč, dosud za byt, elektřinu, otop, telefon, noviny platila 6 900 . Lacinější, přijatelný byt nemůže sehnat. Proč byl pan první podpředseda TOP 09 na TV obrazovce 13.prosince 2009. proti návratu nyní zcela logických progresivních daní, zatím co Janota, Švejnar a Zeman byli pro jejich návrat, když se ukázalo, že nynější jednotná daň také pomohla k vzniku prázdnoty státní kasy. Pana ing.Kalouska by jistě všichni chválili, kdyby se tvrdě obul na nezvykle předraženou stavbu dálnic u nás, i v porovnání s Evropskou unii. On to ale neudělal.

V čem je ta prosperita?
Podle jednoduché definice je prosperita situace, ve které jedinec nebo společnost finančně prospívají, mají se dobře. Prosperus latinsky znamená šťastný, úspěšný. Toto by bylo nutné doplnit otázkou, pro koho hlavně bude ta prosperita a co bude znamenat pro většinu obyvatel České republiky, dostane-li se TOP 09 k vládnutí, a ne jen pro TOP O9 „elitu“, do které, kupodivu, naskákali i původně křesťansko-sociálně smýšlející přeběhlíci z KDU-ČSL, v rámci politické „turistiky“.

Nebudou prvnímu podpředsedovi a vlastně „otci“ TOP 09, jinak velmi pohotovému a bystrému panu Ing.M.Kalouskovi vadit některé nejasnosti kolem finančních skandálů na Ministerstvu Národní obrany v dřívějších létech, když tam působil?

S případnými podrobnějšími dotazy se obracejte přímo na autora. Zde je adresa na jeho mail:
Prof. Dr. Rajko Doleček DrSc [profrajkodol@quick.cz]


E-mail:  j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.