Kapitalizmus umírá přirozenou smrtí.
Ale ve smrtelných křečích.

Motto: Krize spočívá ve skutečnosti, že staré umírá a nové se nemůže narodit.

Opona nyní padá na osamocenou světovou velmoc, kterou známe. Dlouhodobý propad totalitního kapitalismu a zanedbávání všeho, kromě obrovských zisků korporací právě došel svého konce. Mejdan skončil. Přichází bankrot. Zatím však nevíme, jak dalekosáhlý tento ekonomický volný pád do propadliště dějin bude.

Přichází na mysl předchůdci, jako byla německá třetí Říše, ale podobnosti mají k totožnosti moc daleko. Nelidskost dosahuje hrůznějšího měřítka, protože nynější faleš a pokrytectví jsou ještě horší, než existovaly v nacistické éře. Falešné pokrytectví vládne světu. Žádné slogany, které vládci Spojených států nebo zbytky západního světa, především EU hlásají jako svoji ideologii a cíle nelze brát za bernou minci. Lži jsou jediné věci, které vychází z úst tak zvaných dnešních vůdců. Ale tento způsob špinavé hry si vymysleli bohužel nejen ke svému prospěchu ale i především k vlastnímu pádu.

My lidé si nemáme být vědomi toho, jak je s námi zacházeno coby se spodinou, která musí být odhozena. Elita si představuje, že dokud nám není otevřeně říkána pravda o tom, jak jsme podvodně připravováni o všechna svá přirozená práva, že my „URAŽENÍ A PONÍŽENÍ“ se budeme před ní plazit jako mrskaní psi a ještě i líbat jim nohy, všem našim mučitelům.

Jak daleko jsme se dostali od poněkud civilizované společnosti, kterou měli naši otcové zakladatelé na mysli pro lidi ve třinácti státech, lze měřit pouze tehdy, vezmeme-li v úvahu propastný nedostatek základních potřeb a základních práv, který je nyní ve Spojených státech normou. V podstatě v roce 2010 nezůstala žádná oblast, která by byla ušetřena obecného propadu, kulturního, ekonomického nebo lidského. Lidská práva jsou v troskách, životní úroveň převážné většiny amerických rodin nemůže jít nikam než dále z kopce, hlasy lidí nejsou vyslyšeny, úroveň kulturních institucí, kvalita vzdělání a všechna privilegia, která s tím souvisí, byly již dávno vymazávány z existence.

„Prostitutky“ pravičáckých médií (zaprodanci, především pravicoví redaktůrci) dělají maximálně možný lomoz, aby účinně přehlušili všechny rozumné a pravdivé hlasy z celého světa. Obecná netečnost lidí je propagována neustálou propagandou, kterou jsme krmeni z médií. Podvodný pohled na svět, kde lze uspokojení dosáhnout pouze nadměrnou spotřebou a účastí na násilnostech je neustále prostřednictvím těchto médií ukazován jako vzorný model našeho života. Uměle úspěšní i neúspěšní jsou nám nabízeni odvětvím zábavy, aby naplnili prázdnotu našich duší.

Životní prostředí je divoce plundrováno, bez jakéhokoliv zájmu o přežití lidstva, přežití planety a všech jejich milionů různých druhů. Biodiverzita je zapomenutým konceptem s výjimkou vzácných rebelů, kteří jdou proti proudu a pokouší se riskovat svůj vlastní život za zachraňující hlas, který pak můžeme uslyšet přes přehlušující hukot strojů zabijáckých korporací. Predátoři všech korporací se pokouší nadevše maximalizovat své zisky, bez sebemenších obav z katastrofických důsledků na celou společnost a životní prostředí.

Většina lidí ani nemá ponětí a vůbec nevidí, o čem dnešní skutečný svět doopravdy je. Jak by mohli? Jsou zaslepení pokřivenými „hodnoty“, které si lze za peníze koupit třeba v supermarketech a které se staly pro dnešní konzumní společnost jedinými reálními hodnotami.

Jak tento náhradní svět vznikl?

Dnešní kapitalismus svým způsobem, jakým se kolem nás odehrává, je se skutečnou demokracií nekompatibilní. Tato šíleně absurdní forma kapitalismu, která se kolem nás odehrává, naprosto neguje lidský systém řízení světa a nebere naprosto žádný ohled na všechny lidi této naši planety, na které zde žijeme.

nobelista Milton FriedmanKapitalismus volného trhu, dítko profesora Chicago School of Economics Miltona Friedmana GLOBALIZACE, což je reklamní slogan totální nadvlády impéria nad zbytkem světa. Nový světový řád Washingtonu, obohacující malou menšinu a škrtící masy, říkejme tomu jak chceme, ale to je absurdní fantazie, která se nyní konečně hroutí do propadliště dějin. Vše se to rovná „zaškrcení lidí“ a „hrabivosti jako moci, díky které se svět točí“. Náboženstvím v USA je hrabivost a je to jediné skutečné náboženství super, které existuje.

Nicméně obr se nezadržitelně hroutí. Rychle se šířící gangréna požírá vnitřek své vlastní země, v které se rozpadává celá infrastruktura. Dále na elitu orientovaný a polovyhladovělý celý vzdělávací systém, jako i smutnou parodii na fungující zdravotní systém, který se nicméně podařilo současnému prezidentovi zreformovat. Ale zda to tam bude za tamějších okolností doopravdy fungovat, lze vážně pochybovat. Samotné duše lidí závratnou rychlosti chřadnou, protože ztratili práci, jejich domovy jsou jim zabaveny, jejich ústavní svobody již dávno nejsou respektovány a občanská práva jsou stále více ničena policii a federálními úřady. To vše se přidává k a váže se s ekonomickým propadem a destrukcí celého životního prostředí, které v této chvíli již nezaručuje ani možnou budoucnost pro budoucí generace.

Multilaterální svět nelze zastavit, protože obr hraje svými posledními trumfy, pokud mu vůbec nějaké zbyly. Rozvíjející se země se stávají rozvinutými zeměmi. V geopolitické realitě prezidenta Obamy ohledně toho neexistovalo příliš známek povědomosti, ale došlo spíše k pokračování nekonzervativního imperialismu, který, pokud mu bude umožněna volná vláda, povede planetu do hluboké katastrofy. Životní prostředí učiní neobývatelným a tím zničí způsob života miliard lidí na této planetě. Když bude životní prostředí v troskách, neexistuje žádná cesta zpět. Korporace, jejichž hrabivost je zodpovědná za stávající situaci, vůbec nechápou, nebo je nezajímá směr, kterým tuto planetu táhnou.

Volný trh byl nastolen jednostrannou mocí obra na západě a jeho cílem bylo několika málo jedinců s neslýchaným bohatstvím. Nástroji byly Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka, které pracují ve stejných kolejích na trase vykrádání národních zdrojů co nejvíce zemí celého světa a ždímání peněz z finančně vysátých zemí tím, že jejich vládám půjčují peníze za nejvyšší úrokové sazby. Posledním krokem zemí nacházejících se v ekonomických úzkých vždy bylo seškrtání sociálních služeb, devalvace národní měny a zvýšení daní již tak napůl zbídačeným lidem, a tím jejich bezohlednému vyhladovění. Po celém světě existuje všudypřítomná strategie bezohledných pohůnků Washingtonu; super nástroje pro americkou světovládu. A samozřejmě s tím přichází akumulace dalšího bohatství, které je pak přidáno k astronomickému bohatství jejich korporací. Šílenství! Ale jak tohle všechno musí skončit?

Země, které se dříve těšily celkem dobré životní úrovni, avšak byly následně vyždímány ekonomikou volného trhu, dohodami o volném obchodu, jako NAFTA, CAFTA, FTAA a bilaterálními smlouvami, zaznamenaly vymizení svého dřívějšího relativně spokojeného života, jak tomu bylo u asijských zemí v devadesátých letech během asijské finanční krize. Chudé země třetího světa byly náhle ještě více ožebračeny než předtím, a jejich národní zdroje jim byly odebrány nadnárodními hydrami korporací. Kamkoliv v zemích s finančními potížemi šlápla těžká bota MMF a Světové banky, dokázala z národního bohatství těchto zemí vysát krev a úplně zničit jejich finanční nezávislost.

Kapitalismus volného trhu nemůže provázet skutečnou demokracii. Tyto koncepty představují v řízení ekonomických systémů světa opačné póly. Nejvýraznější známkou zešíleného kapitalismu je jeho upírání jakýchkoliv občanských a lidských práv pracujícím lidem. Privatizace, která je základní mantrou tohoto dekadentního světového řádu, nakonec by nás nejraději donutila platit i za vzduch, který dýcháme, a za znečištěnou vodu, kterou pijeme.

Pokud je národním volbám dovoleno přežít, aby dělaly kulisu demokracie, vždy je to pouze proto, že díky způsobu, jakým jsou dnes pořádány, nemají žádný význam. Pro systém, který tento svět řídí, volby nepředstavují žádné reálné nebezpečí, protože jsou striktně kontrolovány korporacemi, které působí ruku v ruce s místními vůdci, kteří jsou součástí celého systému. A přesto většina amerických občanů trpí dojmem, že jejich hlasy se v řízení vnitřní a vnější politiky počítají. Zdá se ale, že se celá veřejnost pomalu probouzí. A postupně si všichni začínají uvědomovat, že na jejich opozici vůči probíhajícím válkám a daňovým škrtům pro bohaté se nebere vůbec žádný zřetel.

Vytvoření osamocené velmoci

Na konci druhé světové války, kdy byla Evropa vyčerpána a doslova bezmocná coby obchodní partner, americká vláda jasně chápala, že bude muset podepřít válkou poškozené evropské země, aby se vytvořil trh pro její nově nabité bohatství. Velká hospodářská krize byla konečně pryč, díky impulzu ekonomice, který válka zemi přinesla. Nyní USA potřebovaly obchodní partnery. Takže se zrodil Marshallův plán. Později přišel hollywoodský superman Ronald Reagan a jeho megalomaniakální a expanzionistické plány byly uvedeny do pohybu. Ale současně tento stav umožnil vytváření jádra hnutí NEOKONS (neokonzervativců).

senátor Joseph McCarthyBěhem celé této doby bylo malování komunistického nepřítele jako čerta na zeď. Od doby McCarthyho v padesátých letech, přes Kennedyho fiasko v Zálivu sviní a pokusu o invazi na Kubu v r. 1961, po hrůzy vietnamské války, zločinné zásahy v různých středoamerických a latino- amerických zemích to byla vždy komunistická hrozba, která sloužila jako záminka pro invaze do takových zemí, které stály v cestě americké moci a expanzionismu. Ty země, které nebylo možno koupit nebo propagandou donutit ke spolupráci s říší, byly prostě napadeny silou, ovládány až úplně zotročeny. Do očí bijící výjimkou byl výprask ve vietnamské válce, kdy nebyla poražená a převzata žádná země. Ale z toho se imperialisté nepoučili ani trochu. Lidé ano, ale psychopatičtí neokonzervativci ne. A pokud nějak, tak to, co si neokonzervativci z této šílené války vzali, byl pravý opak, tedy že USA musí ukázat světu, že jsou stále ještě pánem této planety, včetně vesmíru. Udělejte invazi, zničte, zabíjejte a brutální loupeži okupujte do poddanství zotročujte všechny národní zdroje. To bylo a stále je obchodní známkou americké zahraniční politiky.

Dokud nezkolaboval Sovětský svaz a značně nafouknutá propaganda o obru na východě, který hrozil skoncováním s nadvládou velmoci číslo jedna, nebyla konečně prokouknuta všemi. Od konce druhé světové války, díky velkému posílení, které ji dali bratři Kennedyové, se nad západním světem vznášela komunistická hrozba, založená na minimu reality, ale na maximu hysterické propagandy. Byla to chobotnice, která šířila svá chapadla do celého světa. Pokud byla sovětská ozbrojená síla opravdu velká, bylo to proto, že všechny své ruble vložili do zbrojního průmyslu a zanedbávali blahobyt svých vlastních občanů.

   
Strach a věčná válka jsou nástroji kapitalismu

Když se Sovětský svaz rozpadl, USA byly náhle okradeny o vhodný cíl, na který bylo možno svalit všechny zla celého světa. Musel být vytvořen nový nepřítel. Tak jsme se stali svědky události, jak vznikla „válka proti terorismu“. Byla vymyšlená patologicko-hysterická absurdní teorie, že se nyní všichni muslimové chystají ovládnout a zotročit celý západní svět. V hysterických hlavách „neokons“ se zrodil pekelný plán pro realizací 11. září 2001 WTC, že neváhali obětovat kolem 5.000 vlastních životů svých občanů na oltář, jako obětí svých zločinných plánů. Pro korporace VPK (vojensko-průmyslového komplexu) je nepřetržité vedení válek nejvýnosnější finanční byznys. Proto byla ve Washingtonu vymyšlená Al-Kajda, která se stala novým namalovaným „ČERTEM NA ZEĎ“, novou realitou pro udržování strachu nejširší veřejnosti po celém světě. Pak byla spuštěná neustála propaganda jako významný nástroj, bez kterého by slogan „Pax Americana“ zůstal jen k smíchu od samého počátku. A samozřejmě všechny masmedia poslušně rozehrávaly tyhle hrátky, protože byly za to moc dobře placena. Strach byl vždy hlavním nástrojem, kterého bylo vždy potřeba, aby lidé celého světa zhloupli a zatáhla se opona emocionální slepoty v jejich duších a myslích. Proto útok na Světové obchodní centrum a následná hysterie kolem 9/11 umožnily vytvoření tohoto živočišného strachu a vzteku u nejširší veřejnosti po celém světě. Bez tohoto rozsáhlé nástroje propagandy by všechny války, které následovaly, naprosté opovržení ústavními právy amerických občanů a americkou ústavou se staly pouze zbožným přáním nekonzervativních loupežníků a zločinců. Samozřejmě, že nemůžeme vědět, o kolik déle ještě bude „osamocená velmoc“ dýchat. Nyní je už skutečně na ARO, tj. na jednotce intenzivní péče a můžeme pouze matně tušit, jak bude svět po dodýchání kolosu vypadat. Žádná slova usmíření pro zbytek světa z úst prezidenta Obamy nezachrání vrak, kterým Spojené státy americké už nyní doopravdy jsou.

Jaká arogance, jaké nadměrné sebevědomí věřit, že Spojené státy by mohly být schopny vytvořit tisíciletou říši, kde všechny ostatní země budou jejich ochotnými spojenci, v důsledku propagandou šíření „kulturní, morální a vojenské nadřazenosti“ takového obřího pána. A pokud nebudou spojenci, stanou se podmaněnými a poddanými otroky, protože by mohly ztratit svoji vnitřní sílu, jak bylo záměrem v Iráku, Afghánistánu a pravděpodobně také v Pákistánu. Říše se měla jevit tak neporazitelnou, že žádná jiná země by nikdy neměla být schopná se této velké mocnosti postavit na odpor. Měli být bohy na Zemi a všichni, kdo by vzhlíželi k jasnému světlu jejich tvrzení o božské moci, měli pochopit, že odpor zůstane marný.

Momentíček – neviděli a nevěděli jsme to již dříve? Zdá se, že se nikdo nikdy nepoučil, že dokonce i říše směřuje k rychlému pádu, když se vítr obrátí a lidem z očí ve zbytku světa spadnou klapky. A pak je dokonale zjevné, že pýcha se nezrodila v komplotu neo-konzervativců v podzemí za prezidentování Reagana. Začala už dávno krutým a bezohledným vyhubením téměř veškeré původní domorodé americké populace. Nikdo se nemůže velmoci postavit. Je nositelem bohem daného oprávnění vládnout kontinentu, vládnout válkou zničené Evropě, vládnout Amerikám, vládnout nad všemi zdroji všech bohatých zemí celého světa, celé planety. Psychopati, kteří tuto absurdní fantazii vytvořili, by měli mít veškerá práva stát se prvními oběťmi pádu říše se všemi z toho plynoucími důsledky.

Položme si teď otázku: Existovala již někdy dlouhé řadě historických impérií nějaká říše tak stupidně a bezohledně posuzující sílu své národní hrdosti? Ale i pevné odhodlání napadených lidí řídit si svoji vlastní zemi, své vlastní osudy a životy na svém území, které bylo jejich po celé tisíce let? Svět se nicméně mění. Jednoho dne zjistíme, jestli je již příliš pozdě. Že už ani neexistuje žádná možnost, aby lidé a prostředí mohli být zachráněni.

Asie se organizuje, aby byla na západě stále méně závislá. Vytváří své vlastní organizace spolupráce, jako AFTA (oblast volného obchodu ASEAN), zrodivší se z ASEAN, „Asociace zemí jihovýchodní Asie“, „geopolitické a ekonomické organizace deseti zemí nacházejících se v jihovýchodní Asii, která byla vytvořena 8. srpna 1967 Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem“. Tato organizace nyní zahrnuje deset zemí nacházejících se v jihovýchodní Asii. S projektem AFTA se započalo v r. 1993, s cílem vytvořit oblast volného obchodu ve východní Asii. Byla podniknuta některá odvážná opatření během asijské finanční krize v devadesátých letech, což jasně ukázalo potřebu vzájemné ekonomické provázanosti mezi jihovýchodní a severovýchodní Asií. V listopadu 2001 byl předložen ambiciózní plán na vytvoření regionálního bloku. V něm se doporučovalo, aby východní Asie přešla z oblasti zemí na soudržné regionální společenství, které bude kolektivně usilovat o mír, prosperitu a pokrok. Pro spolupráci určili následující sektory: ekonomiku, finance, bezpečnost, životní prostředí, sociální a kulturní oblast.

 
Čína, příští velmoc?

Čínská ekonomika je třetí největší na světě a Čína je největším držitelem amerických státních dluhopisů. Je hlavním držitelem dluhu americké vlády a je to též jedna z vynořujících se zemí“, o které lze říct, že se již vynořila/rozvinula. Nyní je v plnohodnotné pozici stát se novou velmocí. V den, kdy Spojené státy americké vyhlásí bankrot, bude Čína pravděpodobně připravena jejich místo převzít společně ve spojení s dalšími vyspělými zeměmi.

Právě nyní Čína dává Obamovy studenou sprchu. Je faktem, že obchod s USA nedávno vzrostl, ale v podstatě je Čína ekonomicky před bývalou velmocí tak napřed, že si může ťukat na čelo při pokryteckých požadavcích, které Washington předkládá. Kdo bude vyzývat Čínu, aby respektovala občanská práva nebo zmírnila znečištění, aby zachránila životní prostředí? Nebo kdo bude Čínu přesvědčovat, že má být v životních podmínkách více rovnosti? Pokrytectví Washingtonu nezná mezí.

Očividně se nemůže těšit na svět, kde jedna nelidská velmoc bude nahrazena jinou. Nejsme slepí k tomu druhu života, který bychom žili pod čínskou nadvládou. Ale taková myšlenka se zdá být vzdálená realistickému řešení, o které musíme usilovat, protože nový světový řád by měl být spíše multilaterální organizací, kde žádná velmoc nebude mít příliš vlivu na zbytek světa.

Co se týká dalších vynořujících se zemí, jako Indie a Brazílie, tak všechny je čeká ještě pořádný kus cesty. Nízká kvalita vzdělání, nízká průměrná životní úroveň, špatné zdravotnictví, smutně nedostatečný boj pro znečištění a pohrdání lidskými právy patří k hlavním problémům těchto zemí, a stejně tak i Číny. Nicméně na Spojené státy lze rovněž poukázat jako na zemi, která má stejné nedostatky ve všech těchto oblastech. Ve všech těchto zemích je také děsivý nedostatek rovnosti, ale opět, nejbohatší z nich USA, nese spolu s těmito relativně bohatými zeměmi svou vinu také.

Latinská Amerika nabírá sílu

V další části světa se nachází latinská Amerika, která v současné době bojuje za svoji nezávislost na říši. Ke zrození Mercosur, společného trhu jihu, došlo 26. března 1991. Od jeho vzniku tam patří Brazílie, Argentina, Uruguay a Paraguay, 17. června 2006 se připojila také Venezuela. Bolívie, Chile, Ekvádor a Peru mají v současné době statut přidruženého člena.
Panama a Mexiko také oznámily svůj záměr připojit se k Mercosur.

Na druhou stranu, Venezuela přišla také s ALBA (symbolická zkratka, protože alba znamená úsvit), odpovědí Venezuely na imperialistické dohody o volném obchodu („bolívarská aliance Amerik“ či „Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América“), která se z počátku bude skládala z Venezuely a Kuby. Později se připojila Bolívie, Ekvádor a Nikaragua. Některé ostrovy v Karibiku jsou členy také. Honduras se stal členem v srpnu 2008, ale, což je dosti zajímavé, po puči v červnu 2009, který svrhl prezidenta Zelayu, bylo jeho členství zrušeno.

Hugo Chavez„16. prosince 2009 se honduraský kongres sešel, aby zrušil členství země v ALBA, a tvrdil, že je to kvůli „nedostatku respektu“ ze strany Venezuely, od doby, kdy se země v r. 2008 připojila, a konkrétně uvedl poznámky Hugo Chaveze o potenciální invazi Hondurasu, aby byl Manuel Zelaya vrácen do úřadu, poté, co byl sesazen 28. června 2009 v honduraském státním puči. Vystoupení z ALBA bylo honduraským kongresem ratifikováno 13. ledna 2010. Ekonomické vztahy s Venezuelou pokračují, včetně vztahů prostřednictvím Petrocaribe.“

Mercosur a ALBA jsou odpovědí latinské Ameriky na NAFTA, CAFTA a FTAA, USA sponzorovaných tak zvaných dohod o volném obchodu, které jsou o všem možném, jen ne volném obchodu, a neustále vytváří obchodní bariéry vůči cizím zemím kvůli zisku Spojených států.

Závěr

ObamaSpojené státy, osamocená velmoc, vlastně již neexistují. Čím dříve to vůdci zjistí, tím měkčí bude pád, když se obr konečně rozpadne. Barack Obama dal Evropanům a mnoha dalším jistou naději na změnu cesty necitelného obra. Ale nic takového se nestalo a nic takového se zřejmě ani nestane. Svět může nyní zachránit pouze pád říše. Pokud již není pozdě.

Jsme svědky vynořování se dalšího druhu nového světového řádu, méně arogantního, multilaterální spolupráce? Svět vzdychá po novém řádu, kde otázky života a smrti budou řešeny všemi zeměmi světa a nebudou zadupávány jedním hrabivým obrem, který si představuje, že je králem planety.

Připojte se k občanské revoluci, dnes!

Zpracoval Ing. Chromík podle orientační koncepce autora:
Siv O'Neall, Lyon, France
Link na text pouze orientační: http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=10363</p>

Zdroj translation OSUD.cz 2010
E-mail: j.chromik@volny.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.