Redukce lidstva


výňatek z „Dynastie třinácti satanských pokrevních dynastií“
(holandský badatel a spisovatel)


Robin de Ruiter Podle „State of World Population 1991“ dosáhne světové obyvatelstvo r. 2050 hranice deseti miliard. A to je pro ilumináty příliš mnoho! Již před mnoha lety vypracovali ilumináti tři studie, jak a zda by mohla „populační exploze“ stát v cestě jejich plánům. Všechny tři studie došly k stejnému závěru, že přírůst obyvatelstva musí být zredukován.

dr. Aurelio Peccei (1908 – 1984)Během zasedání iluminátů se Georgi Huntovi dostal do ruky dokument, z něhož jednoznačně vyplývá, že se světovládci rozhodli za všech okolností zamezit přírůstu obyvatelstva. Tak například iluminát a zakladatel „Římského klubu“ dr. Aurelio Peccei (1908 – 1984) se již mnoho let vehementně přimlouvá za použití nové epidemie, podobné „černému moru“.

V uplynulých dvaceti letech se objevilo mnoho nových vysoce nakažlivých chorob. Neodbytně koluje pověst, že mnohé z nich byly uměle vyvinuty v laboratořích jako např. nový druh tuberkulózy, odolný proti antibiotikům, zcela nová odrůda cholery, smrtící typ streptokokové infekce, tzv. virus Hanta, který se nedávno objevil ve Spojených státech, virus Ebola, hepatitis C, a dokonce i pověstný AIDS. Jejich účelem není jen udržovat lidstvo v neustálém neklidu a obavách, ale také redukovat obyvatelstvo naší planety.

Existuje nespočet důkazů, že AIDS (Acquired Immune Deficienty Syndrome) je druhem uměle vytvořeného „černého moru“. Tato choroba narušuje přirozený imunitní systém těla a pacient s AIDS obecně umírá na nejrůznější formu infekce.

Roku 1981 byl oficiálně oznámen nástup nejzhoubnější epidemie dvacátého století.

První případy AIDS byly zaregistrovány u dvou skupin homosexuálů v New Yorku a Los Angeles. U pacientů v New Yorku měla choroba rakovinový průběh, začínající poškozením pokožky a končící zničením vnitřních orgánů, zatímco oběti v Los Angeles umíraly na vzácnou formu zápalu plic.

Když smrtelných případů přibývalo a symptomy obou forem AIDS se již šířily po celé zemi, začalo se mluvit o ohrožení homosexuálů. Když však epidemie zasáhla i narkomany, Haiťany a lidi s chorobami krve, začala v tisku propukat panika. Co měly tyto infikované skupiny společného?

Jednou z nejsměšnějších teorií o příčině AIDS, která se dokonce po nějakou dobu brala vážně, bylo povídání o „afrických opicích“. Uvádělo se, že k nakažení došlo tím, že člověk byl pokousán opicí, nositelem AIDS. Také se tvrdilo, že lidé snědli nakaženou opici, a dokonce se mluvilo o sexuálním poměru domorodců s opicemi infikovanými AIDS. Nakažení Afričané pak chorobu přenesli na bílé Severoameričany, s nimiž měli homosexuální styky.

Vzdor neschopnosti virologů pojmenovat nějakou paralelu mezi vzácnou primární infekcí lidstva a virem AIDS, platila tato teorie dokonce za oficiální a dr. Robert Gallo ji představil takto: „AIDS vznikl v Africe mezi opicemi, z nichž se přenesl na několik haitských profesorů, kteří jej dále přenesli na prostitutky a homosexuály na Haiti, a ti pak zase na okruh takových osob v Americe.“

Brazílie byla druhou zemí, v níž se AIDS objevil, a netrvalo dlouho, kdy epidemie zpustošila střední Afriku, kde však téměř žádný z infikovaných nebyl homosexuál. Počet obětí AIDS v Africe je dnes otřesný. Odhaduje se, že počet infikovaných smrtícím virem se pohybuje mezi 40 až 50 procenty! V některých zemích černého kontinentu jsou nemocniční lůžka obsazena z 50 až 80 procent pacienty s chorobou AIDS. Světová zdravotnická organizace OSN nepochybuje o tom, že i to všechno představuje pouze příslovečný vrcholek ledovce. V důsledku toho je třetina obyvatelstva afrického kontinentu do deseti let odsouzena k smrti.

List „Saturday Star“ v jihoafrickém Johannesburgu r. 1992 psal o přesvědčení mnoha lidí, že AIDS je tajným spiknutím Západu k oslabení Afriky a zločinným vynálezem na omezení porodnosti černého obyvatelstva tohoto kontinentu.

Noviny „The Patriot“ z New Delhi 4. července 1984 napsaly: „AIDS je prostředkem chemicko-biologické války, vyrobeným v ‚Chemical Biological Warfare Laboratorium‘ armády Spojených států ve Fort Detricku u Fredericku ve státě Maryland.“ Podle citovaných novin se projekt nazývá „Operation Firm Hand“ (Operace pevná ruka). Ruské noviny „Litěraturnaja gazeta“ přetiskla 30. října 1985 výše citovaný výrok indického „Patriotu“. Vláda Spojených států to samozřejmě ihned dementovala tvrzením, že jde o protiamerickou propagandu. Jestliže však byl AIDS skutečně uměle vytvořen v laboratořích a homosexuálové byli vybráni za smírnou oběť, jakým způsobem se mezi ně dostal?

V knize „Secret  Suppressed. Banned Ideas  Hiden Story“ expert na AIDS G. J. Krupey prohlašuje, že se možná odpověď skrývá za akcí Národního zdravotního institutu USA proti hepatitis B, která skončila v listopadu 1978 v New Yorku. Očkovaní kandidáti pokusu byli všichni muži ve věku mezi 20 a 40 lety. Kniha Wavese Fostera dokazuje, že homosexuální kandidáti dostali jinou očkovací látku než ostatní. Tímto způsobem bylo „ošetřeno“ 1040 až 1085 homosexuálů. Po dva měsíce později již onemocnělo na AIDS mezi 25 až 50 procenty homosexuálů, očkovaných pochybným sérem. Experiment pokračoval a v roce 1982 bylo očkováno dalších 1402 homosexuálů v Chicagu, Denveru, St. Louis a San Franciscu.

Pokud však bylo zmíněné očkování příčinou AIDS mezi homosexuály, jak si potom vysvětlit epidemii této choroby v Africe? Již citovaná kniha „Secret and Suppressed“ uvádí, že virus AIDS byl do Afriky zavlečen v rámci série očkovacích akcí Světové zdravotnické organizace proti neštovicím, aby se tak světové obyvatelstvo zredukovalo na snadno ovladatelný počet. Noviny „London Times“ přinesly 11. května 1987 na titulní stráně následující zprávu: „Očkování proti neštovicím iniciátorem AIDS. Očkovací program byl proveden v sedmdesátých letech v Africe Světovou zdravotnickou organizací. Nejvíce jsou AIDS zamořeny přesně ty oblasti, kde Světová zdravotnická organizace realizovala svůj program očkování proti neštovicím.“

Je tedy Světová zdravotnická organizace OSN v rukou iluminátů? Bulletin této organizace z roku 1972 dokazuje zájem tohoto institutu na selektivním působení virů na imunitní a rezistentní funkce lidského organismu!

V bulletinu Světové zdravotnické organizace č. 47 se píše o viru, který by zcela cíleně dokázal zničit systém T-buněk: Měl by se podniknout pokus o zjištění, které viry mají konkrétní účinky na funkci imunitního systému, např. působením na systém T-buněk místo na funkce B-buněk (buňk pankreatu). Měla by se vzít v úvahu také možnost, zda se reakce imunitního systému na tento virus zhorší, nebo zda buňky začnou vytvářet odpovídající protilátky.“ „Federation Proceedings“ Světové zdravotnické organizace r. 1972 uvedla: „Tyto látky budeme testovat vložením do našich očkovacích sér, aby se tím zjistily jejich účinky.“ Co tedy dnes známe jako AIDS, je epidemie, odpovídající konkrétním cílům, a objevila se v přesně stanovenou dobu.

Jsou zde spolehlivé indicie, že virus na způsob AIDS již dlouho nedával spát mnoha vědcům. V roce 1969 bylo zjištěno, že americké ministerstvo obrany požadovalo dodatečných deset miliónů dolarů na vyvinutí nové epidemie s účinkem na imunitní systém. (Ecke, The Robot‘s Rebellion – The Story of the Spiritual Renaissance, Bath 1994, Dr. MacArthur, jeden ze tří vědců, vypovídajících před kongresovým výborem, tehdy mj. prohlásil, že přední biologové budou během pěti až deseti let schopni vytvořit mikroorganismus, který by byl zcela odolný proti imunologickému a terapeutickému obrannému mechanismu. Tyto mikroorganismy se kromě toho výrazně liší od všech dosud známých organických původců chorob a v přírodě se nevy-skytují.

Může to být jenom náhoda, že MacArthur podle všeho již tehdy mluvil o původci choroby, který byl identický s pozdějším virem AIDS?
Experti na výzkum v oblasti AIDS psali, že tento virus je složen z různých genů, mající souvislost s dvěma známými retroviry, vyskytujícími se u krav a ovcí. Další z nich se nazývá „visna“. Má se za to, že zmíněné viry byly laboratorně zkříženy, čímž vznikl „virus bovinevisna“, který je identický s tzv. virem AIDS. V proslulé dokumentaci „Monkey Bussines“ má slovo jistý profesor, který na vývoji viru AIDS spolupracoval, protože byl přesvědčen o jeho použití v případě války. Podle něj to byli Američané, kteří si vymysleli historku o přenosu AIDS africkými opicemi.

Roku 1985 experti na virologii a mikrobiologii Jacob a Lilli Segalovi vydali drobnou brožuru o 52 stranách s titulem „AIDS jako v USA vyrobená a nikoli z Afriky dovezená choroba“, která byla rozšiřována hlavně v anglicky mluvících afrických zemích. Jacob Segal později prohlásil, že jej 10. října 1986 navštívili dva agenti CIA, protože státní departement byl velice znepokojen možností, že by mohla být odhalena lež o původu AIDS. Oficiálně ovšem státní departement poslal zmíněné agenty k Segalovi jen proto, aby jej upozornili na (údajné) omyly v jeho informační brožuře.

dr. Gallo Je dosti podezřelé, že tentýž dr. Robert Gallo, který sám pustil do oběhu oficiální jeho verzi, pouhý rok po začátku pátrání po původu AIDS objevil jako příčinu choroby zcela zvláštní virus HIV (Human Immunosuppressive Virus). Je třeba dodat, že dr. Gallo spolupracoval s Biological Warfare Labor ve Fort Detricku, tedy právě s institutem, který byl velmi pravděpodobně skutečnou kolébkou AIDS.

Ve Spojených státech je nyní AIDS hlavní příčinou smrti mezi muži ve věku od 25 do 44 let! Na 10. mezinárodní konferenci o AIDS v Japonsku (srpen 1994) dr. James Curran z „Centres of Diseae Control and Prevention“ v Atlantě řekl: „Epidemie HIV teprve pořádně začala.“

Možná že někomu zde řečené ještě nestačí. Nuže, pak by měl vědět, že „Protokoly sion. mudrů“ z roku 1897 také mluví o plánovitém očkování nakažlivých chorob. Protokol 10 říká doslova: „Musíme proto celý svět rozeštvávat hádkami, nesváry, zápasy, nenávistí a velkou bídou, musíme vyvolávat hladomor a očkovat choroby, takže Nežidům potom jako cesta z bídy zůstane jediné východisko: touha po našich penězích, to jest po naší vládě.“

Jsme neustále vystavováni vymývání mozků, když se nám sugeruje, že náš vychvalovaný a pokročilý lékařský establishment usiluje výhradně o naše zdraví. Jsme vychováváni k důvěře v naše lékaře a vlády. Stejně tak se mnozí lidé skálopevně domnívají, že masmédia jsou na naší straně! Skutečností však je, že ve všech bodech podléháme obrovskému omylu!

Medicinský establishment neustále propaguje očkování. Politici na této kampani ze všech sil spolupracují a neustále zdůrazňují, že epidemie představují pro lidské tělo velké nebezpečí. Temná stránka „očkovcí kampaně“ se ovšem už veřejnosti nepředkládá! Očkování totiž slouží také k vyvolávání chorob a to je (kompetentní stranou!) potvrzený skutečný důvod pro jeho užívání! Očkování se tak dnes stalo hlavní příčinou chorob a utrpení lidstva. Nemoci jako rakovina, syfilis a mnoho dalších jsou často přímým důsledkem očkování. Nejčastější příčinou vzniku rakoviny jsou různé rakovinotvorné látky, které se očkováním dostávají do krevního oběhu.

Roku 1991 „Americká společnost proti rakovině“ předpověděla, že v roce 2000 již každý třetí člověk onemocní rakovinou. Roku 1901 to byl ještě jeden člověk z dvaceti pěti, což znamená, že dnes zažíváme nárůst případů rakoviny o plných 800 procent!

Nucené očkování, otravování krevního oběhu lidského těla zvířecí lymfou pod záminkou, že se tím zabrání šíření neštovic, to bylo ve skutečnosti jedno z nejtemnějších míst v historii posledního století! Na základě důkladného prozkoumání věrohodných zpráv a mnoha faktů, která jsou v souladu s pozorováními a zkušenostmi lékařů, lze tedy spolehlivě konstatovat, že místo ochrany dotyčných osob před neštovicemi vyvolává očkování naopak nejrůznější vážné choroby.

Vlády celého světa dnes požadují povinné očkování všech dětí sérem hepatitis B. To je pouze jeden z příkladů medicínské kontroly iluminátů. Zmíněné očkování je právem považováno za krajně kontroversní a nebezpečné. Vybraní lékaři se starají o to, aby očkovací látka mohla být kontaminována mikroorganismem, který je původcem AIDS. Vlády však přesto chystají příslušné kroky, aby každé nově narozené dítě bylo nejpozději do dvanácti hodin očkováno touto látkou.

Automaticky vyvstává otázka: Proč? Hepatitis B je virus, který převážně napadá prostitutky, homosexuály a nitrožilní narkomany.
Ostatními prostředky k redukci obyvatelstva jsou mj. používání pesticidů, herbicidů, antibiotik, hormonů, nejrůznějších přísad do potravin a ostatních drog. Všechny velké chemické koncerny jsou ovládány ilumináty. Daly by se popsat tuny papíru o všech možných kontaktech a propojeních v tomto sektoru, o jeho kontrole a vzájemných provázání.

Víme snad, jaké látky se používají k výrobě medikamentů? Mnohé z nich mají mnohem více vedlejších účinků a škodí lidem silněji, než kolik jim přinášejí prospěchu. Jen ve Spojených státech umírá ročně na vedlejší účinky léků kolem 160 000 lidí a dalších 1, 6 miliónů jich musí být ze stejného důvodu ošetřováno v nemocnicích! Iluminátům vůbec nejde o způsoby léčení rakoviny nebo jiných takových chorob a nákaz. Ve skutečnosti jim znamenitě slouží k redukování lidstva a současně jim přinášejí pohádkové zisky z používaných drog.

Roku 1944 ilumináti prostřednictvím „Federal Security Agency“ zahájili kampaň přidávání fluoru do veřejných vodních zdrojů. Jen velmi málo lidí ví, že fluor používaný údajně k boji se zubním kazem, byl po více než padesát let užíván jako jed na krysy – dnes se po celém světě v nižší koncentraci přidává do pitné vody! Kromě toho, že fluor může vyvolat ještě mnohé jiné choroby, má pro ilumináty další velmi žádoucí efekt: otupuje a zatemňuje lidský rozum!
Naše zdraví závisí do značné míry na kvalitě přijímaných potravin. Opravdu by nás vyděsilo, kdybychom věděli, jak „jednosvětové síly“ záměrně dělají naši potravu špatnou a zdraví vysloveně škodlivou.

Naprostá většina toho, s čím se dnes setkáváme v obchodech, už dávno není skutečnou potravou! Všechny potraviny jsou zpracovány tak, aby jejich výživná hodnota byla zničena. Přesto se nám namlouvá, že smyslem zvláštního zpracování je naopak zlepšení výživné hodnoty potravin. Nejde však o nic jiného než o nehoráznou lež! Záměrně zničené přirozené vitamíny našich potravin jsou nahrazovány syntetickými anorganickými vitamíny, které naše zažívací ústrojí nesnáší. Na 68 % všech chorob je dnes důsledkem zfalšované a nezdravé výživy!

Robin de Ruiter Nejnovějším krokem iluminátů k naprostému zničení hodnoty našich potravin je jejich ozařování.
Používá se k němu izotopů jako např. kobalt 60, které jsou stejně jako ostatní radioaktivní látky schopné vyvolávat genetické změny a mutace v lidském těle. Je nesporně prokázáno, že ozařování potravin ničí všechny výživné látky a může vyvolat rakovinu. Některá domácí zvířata, živená ozářeným krmivem, vykazují vážné změny bílých krvinek, poškození ledvin a nepříznivé účinky na imunitní systém. Důkladné studie kromě toho prokazují, že různé druhy rakoviny u lidí jsou přímým důsledkem změněné skladby naší stravy. Dlouhodobý konzum takových „potravin“ vyvolává u lidí stále častější výskyt rakoviny.

Aby byly umlčeny hlasy proti ozařování potravin, jsou úmyslně zamořovány. Současně s tím se ve veřejnosti posiluje strach z nakažených potravin, především salmonelózou, a rovněž se vytváří tzv. „problém“ E-Coli. Jako vždy spiklenci sami vytvoří problém a pak nabídnou odpovídající (a jim vyhovující) řešení. Vzhledem k ignoranci a nevědomosti obyvatelstva mají bohužel s touto starou metodou stále znovu úspěch!

„Federace plánovaného rodičovství“ byla r. 1933 ilumináty zřízena hned z několika důvodů. Samotnou organizací uváděné důvody své existence je sám o sobě velice výmluvný: „Získání kontroly a vedoucího postavení v dané oblasti; prostředky dobrovolné regulace porodnosti včetně antikoncepce, potratů a sterilizace, které mají být všem přístupné; iniciování a financování rozhodujících biomedicinských, socioekonomických a demografických výzkumů; vývoj odpovídajících informač-ních, osvětových a školních programů, zabývajících se lidskou sexualitou.“

Ilumináti všemi prostředky, včetně nejdrastičtějších, přesvědčovali nezávislé experty, že potraty, sterilizace, sexuální chaos a kontrola populace jsou nezbytné pro přežití celého lidstva. Nakonec se jim podařilo dokázat, že lidstvo této zrůdné lži skutečně uvěřilo a výše zmíněných programů se dobrovolně účastní!
Počet „legálně“ provedených potratů se ve světě každoročně pohybuje kolem 35 miliónů a spolu s nelegálními je to zhruba 60 miliónů. Počet takto zmařených životů tedy každý rok převyšuje množství obětí za celých šest let II. světové války, které se odhaduje na 50 miliónů!

Z dostupných pramenů připravil MiHa.

E-mail:  j.chromik@volny.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.