Rotschildovo imperium„Dejte mi kontrolu nad měnou státu a nebudu se muset starat o to, kdo tvoří jeho zákony,“ řekl údajně zakladatel jednoho z nejvýznamnějších bankovních domů všech dob. Svými schopnostmi zmnohonásobil rodinný majetek, rozšířil svůj vliv po celé Evropě v době napoleonských válek a stal se zakladatelem mezinárodního finančnictví.

Vlastním jménem Mayer Amschel Bauer se narodil 23. února 1744 v židovském ghettu ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho rodina se v tomto ghettu usadila v polovině šestnáctého století a nebyla příliš majetná. Žila v domě, jež měl ve znaku červený štít, a tak zkomolením německého „Rotter Schild“ vzniká jméno Rotschild.

V chlapcových dvanácti letech postihla Rotschildovu rodinu tragédie v podobě epidemie, při níž mu umírají jak rodiče, tak sourozenci. Stěhuje se proto do Hannoveru, kde začíná již v mladém věku pracovat v bankéřském domě Oppenheimer.

Po několika letech se Rotschild vrací do Frankfurtu, aby za pomoci ušetřeného kapitálu založil malou banku. Již od počátku se snažil diversifikovat zdroje svých příjmů, obchodoval též se starožitnostmi či půjčky na státní zakázky.

Hlavním důvodem obrovského nárůstu Rotschildova majetku se však stal především blízký vztah ke kurfiřtovi Vilému Hessenskému. Ten nejenom svěřil Rotschildovi svůj obrovský majetek, který byl v té době jeden z největších v Evropě, ale zprostředkoval mu i kontakt na anglickém dvoře, kde seděl na trůně jeho blízký příbuzný Jiří III. Zvláště důležité byly důvěrné obchodní transakce probíhající v době kontinentální blokády Anglie zavedené Napoleonem.

V té době se už Rotschild mohl opřít o schopnosti svých dětí. Se ženou Gutle měl pět synů a pět dcer a právě synové se pomalu rozprchávali po celé Evropě, aby budovali síť bankovního domu Rotschildů. O Anglii pečoval syn Nathan a během napoleonských válek se mu podařilo prosadit mezi britskou elitu, kdy si od něj peníze půjčoval i samotný král.

Když 19. září 1812 Mayer Amschel zemřel, měli Rotschildové pobočky kromě Frankfurtu a Londýna též v Paříži, Neapoli a Vídni. Členové rodiny se záhy staly aristokraty a byli součástí evropské smetánky. Jméno Rotschild je pak navždy spojeno s obrovským bohatstvím. To se ve smyslu odkazu zakladatele rodinného bohatství zásadně nedělilo, po dlouhou dobu se v rodině Rotschildů brali bratranci a sestřenice, aby se k majetku nedostal nikdo cizí. Stejně tak se Rotschildové odmítali vzdát svého židovství, přestože v Evropě byl v té době antisemitismus zjevný.

Rotschildovým největším přínosem bylo, že učinil z bankovních služeb skutečně mezinárodní záležitost s důrazem na vybudování sítě poboček a rychlou komunikaci. Jako jeden z prvních Rotschild skutečně chápal, že ve finančním světě informace znamená peníze. Právě proto byl zařazen na sedmé místo žebříčku dvaceti nejvlivnějších podnikatelů všech dob. Změnil též objem prostředků, které dokázal bankovní dům půjčit. Na konci devatenáctého století byli Rotschildové schopni ufinancovat téměř cokoli, například i výstavbu Suezského průplavu. Díky Mayeru Amschelovi Rotschildové dodnes zůstávají jednou z nejelitnějších evropských rodin.

Autor: Mgr. Martin Hrabálek

Neuvěřitelné zamlčování faktů a odporné lži v médiích o vlivu dynastie Rothschildů na současné směřování světa, mě přiměly k tomu, abych se tomuto tématu začal více věnovat a tak se v nejbližší době soustředím zejména na odhalování skutečného dopadu této velké a mega-významné rodiny, o níž (nejen) slovenské média píší jako o "většinou milovnících dobrého vína a vzácných uměleckých předmětů, s jen nepatrným vlivem v porovnání k časem jejich největší slávy. "Po přečtení samotného článku by vás už podobné mediální lži neměli příliš překvapit. Už v devadesátých letech 19. století si koupili velkou zpravodajskou agenturu Reuters a koupí dalších agentur (a samozřejmě televizí, rozhlasových programů, vydavatelství atd.) na sebe nenechaly dlouho čekat. Dnes už prakticky neexistuje významné tvůrčí médium, na které by neměly vliv. Pokud patříte k těm, kteří současné směřování světových událostí považujete za přirozené, odhoďte jakoukoliv zaujatost a přečtěte si o jediné moci současnosti - moci. Rothschildové drží kontrolu nad světem už velmi dlouhou dobu a já k tomu předkládám v následujících řádcích své důkazy. Kde se jen dá jmenuji individuálních Rothschildů, avšak kvůli tajnosti, do které se zahalují, není jmenování přesného Rothschilda vždy možné. Chci také poznamenat, že tento článek nekritizuje každého se jménem Rothschild, prostě jen kriminální prvek této skupiny, který způsobil zradu, kterou podrobně popisuji. Kromě toho, velmi velká část tohoto zločineckého prvku již nenosí jméno Rothschild a je obrovské množství důkazů poukazujících na skutečnost, že lidé, kteří v současnosti kontrolují Spojené státy, Britskou a izraelskou vládu jsou ve skutečnosti pod vlivem Rothschildů.

Časová přímka Rothschildů

________________________________________

Závěr Americká a britská zpravodajská služba zdokumentovaly důkazy, že Dům Rothschildů a další mezinárodní bankéři financovali obě strany ve všech válkách od Americké revoluce. Finančník Haym Solomon, který podporoval patriotů v průběhu Americké revoluce a později půjčoval peníze James Madison, Thomasovi Jeffersonovi a Jamesovi Monroeovi, byl agentem Rothschildů. Jak jsem se již zmínil, během napoleonských válek jedna větev rodiny financovala Napoleona, zatímco druhá větev podporovala Velkou Británii, Německo a další národy.

Rothschildové působí v oblasti v srdci Londýna, která je známá jako 'The City'. Leží na severním břehu Temže a zaujímá plochu 677 akrů nebo jedné čtvereční míle (je také známá jako "nejbohatší čtvereční míle na světě"). Je doslova středem finančního světa. Všechny důležité britské banky zde mají své hlavní kanceláře, stejně jako pobočky 385 zahraničních bank, včetně 70 ze Spojených států. Můžeme zde najít Bank of England, burzu, Lloyd `of London, Baltic Exchange (námořní přeprava), Fleet Street (domů nakladatelských a novinových akcií), London Commodity Exchange (obchod s kávou, kaučukem, cukrem a vlnou) a London Metal Exchange.

Od zřízení soukromě vlastněné Bank of England se 'The City' stalo místem s posledním slovem v záležitostech země, zatímco ministerský předseda, kabinet a parlament se stali jen fasádou skutečné moci. Je známo, že Rothschildové stojí za sjednocováním všech národů Evropy do jednoho politického celku, Evropské Unie, který je dalším krokem k jednotné světové vládě.

zdroj:
http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=3183

Čtěte více: http://dolezite.sk/Imperium_Rothschildov.html

zdroj: http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=3183E-mail:  j.chromik@volny.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)

ZpětValid CSS!


Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.