Úvahy nejen metafyzické nad současnou Jugo a pohled na nynější i minulé Rusko

 

         Na bruselském Olympu se usadili novodobí samozvaní bohové. Sami sebe prohlašují za pečovatele o demokracii, lidská práva, nových mravů a svobodné šíření informací. Na Balkáně začali bezprecedentní nevypovězenou válku.

 

Tak podívejme se na ně:

 1. Rádi mluví o demokracii, šíření svobody slova a tisku. Ale jak je tomu doopravdy? Aby znemožnili šíření informací zničili i objekty srbského rozhlasu a televize, kde padla za oběť spousta nevinných lidí. I tím dokázali, jak zlomyslně lžou. Každý kdo nemyslí a nemluví podle jejich zvrácené zabijácké morálky, je nežádoucí a podle nich musí umřít. Když nemohli zničit odpor srbského lidu a jeho touhu po svobodě, snaží se zničit o něm pravdu. Domnívají se, že tak se vyhnou spravedlivému soudu dějin. To se jim stejně nepodaří. Nejraděj by každému člověku na celém světě vykleštili mozky a místo nich tam naimplantovali příděl z toho nemravného bahna, které v podobě své ”akční” kultury a porno-prasečin, či bezohledných vrahů a “rambovských” zabíjaků rozšiřují do celého světa. Takže ať žije svoboda myšlení v tisku, rozhlasu a televizi podle jejich zvrácené mravnosti! Fuj.
 2.  

 3. Agresivní válka je patologický jev, který dává příležitost lidem zdravotně postiženým, především psychicky labilním individualitám, aby dali průchod těmto svým duševním deviacím, a odměňuje je za schopnost zabíjení jiných lidí. Z toho je si možno utvořit obraz o duchovním a psychickém rozměru současných politických elit všech představitelů NATO, od pana Solany počínaje a nemravným válkychtivým “Rambem” z Arkansasu konče. Chovají se, jako z řetězu urvané bestie nebo nějaká mytologická příšera, chrlící oheň hlava nehlava na všechny strany kolem sebe.
 4.  

 5. Ničí všechno, průmyslové objekty, hotely, ubytovací objekty civilní pospolitosti, mosty, ale i školy včetně vysokých a mateřských, dále nemocnice, chrámy, kláštery, chemické provozy a masově vyvražďují vše, co je živé a hýbe se, dokonce i ambasády. Vždyť tak se nechovala v historii světa ještě nikdy žádná moc. Bez vypovězení války se útočí již 2 měsíce na malou zemi. Takovou mravní zvrhlost by se ani Hitler nikdy vůči nikomu nebyl mohl dovolit. Ten byl ještě úplně svaté neviňátko, anebo totální břidil oproti současným válečným zločincům. Pamětníci hitlerovského holocaustu vzpomínají, že něco podobného za Hitlera by se nikomu ani ve zlém snu nezdálo. A tyto zrůdy se prohlašují za novodobé mravo-tvůrce. Podívejme se na jejich minulost, tj. dosavadní život každého z nich a všechno je hned jasné. To jsou všechno lidé psychicky narušení schizofrenickou deviací, duchovně rozštěpené osobností, ale i něco patologického navíc. Konečně i ti řadoví piloti, kteří ty bomby vrhají na nevinné obětí. Jakou výchovu mají a z jaké džungle je kdo vypustil na svět a kdo dal životy tak zběsilým šelmám? To nemohly být ani lidské maminky, které vyvrhly na svět takové zvlčilé psy. Někde jsem četl, že ti piloti, co shodili bomby na Hirošimu a Nagasaki, skončili strašlivou sebevraždou. A to všechno se děje v rozporu s mezinárodním právem, chartou OSN, Listinou základních lidských práv a světě div se, a to všechno se děje bez vypovězení války.
 6.  

 7. A nyní proč vůbec celá ta válka na Balkáně vznikla? Celé “etnické čistky” jsou pouze zástupný problém. Vždy šlo o rozšiřování moci na úkor někoho, kdo se jim nechce klanět a o nové vykolíkování sfér vlivu a získání kontroly nad dalšími prostory světa. Největší zločin Miloševiče byl, že Srbsko nepožádalo o vstup do NATO, a neprojevil pokornou servilnost dělat pucfleka pyšným “parazitům” z NATO. Nicméně mlsní kocouři dostali chuť na obrovské nerostné bohatství z Kosova, i celé Jugo vůbec. Navíc nějaký umělý zástupný problém bylo potřeba vymyslet, aby si otestovali, jak dalece je možno “luze” lhát. Co všechno jim ještě projde, že to někdo uvěří a zbaští. Aby si pak mohli praštění psychopati zkoušet bez přestání nejmodernější válečnou techniku na živých lidech, včetně na těch, pro záchranu kterých ty války prý vedou. Může ještě existovat větší zločin?
 8.  

 9. Ale je zde i další důvod: Zastrašit celý zbytek Evropy a možná i celého světa, vyvolat paniku, aby všichni servilně pospíchali do NATO, jinak se mají na co těšit. Dnes je to Jugo, kdo budete další v pořadí? Každý, kdo se před nimi sám neskloní. A jak je vidět, ono to ihned zafungovalo. Všechny sousední i jiné vlády padají na kolena, jako Židé v pouští před novou modlou-zlatým bejčkem, či jako červivé hrušky do žumpy. Jak asi mají naděláno do kalhot, že se předhánějí v nabídkách všeho-možného pro NATO, dokonce nad rozměr jeho vlastních požadavků: Nabízí vzdušný prostor, všechna letiště a pozemní prostory, své armády dávají k dispozicí a služby všemožného druhu. Dokonce taková země, která dostává ochutnat již nyní jejich zablouzené bomby, jako chuťovky – Bulharsko. Co říct na tak hanebnou otrockou servilnost, že dokonce nejbližší sousedé odmítají dodat el. proud napadené zemi podle zákazu NATO. Aby cíle bylo dosaženo hladčeji, politici všech zemí zřejmě dostali předem do pasti návnadu - jidášskou ohlodanou kost, aby snadněji strčili do smrtelné pasti celé národy svých zemí.
 10.  

 11. Nejvíce mne bolí, že moje rodná zem Slovensko má nyní vládu takových patolízalů a bídáků, kteří a priori z vlastní iniciativy padajíce na kolena bez citu a hanby zaprodávají naši drahou vlast do neokoloniálního otroctví. Protože oni si již “majland” ze své ohlodané kosti vyzvedli ještě před volbami, takže nyní nenechávají nikoho na pochybách o co jim jde, že mají co vracet. Ale každá země má takovou vládu, jakou si zaslouží.
 12.  

 13. Neustále obviňují Miloševiče. Ale to ještě nikdo žádného Miloševiče nikdy neznal, když Srbský národ hrdě a úspěšně vzdoroval nejen Hitlerovi a Stalinovi, ale i tisícileté okupací osmanské říše Turků od dob, kdy starý svět o existenci celé Ameriky neměl ještě ani ponětí. Nynější generace by se musela propadnout hanbou před všemi svými předky a dědečky, kdyby klekla na kolena před současnými okupanty (škodlivým hmyzem červotočů) pod vedením jedné ženské, která převrátila zákony světové morálky vzhůru nohama, a zavedla a uplatnila novou vlastní zásadu do dějin mravnosti: “kdo mi v nouzi poskytne azyl, chleba a pohostinství, toho musím zavraždit a všemožně vyplenit celou jeho zem”. Proto snaha srazit Miloševiče brutální agresí je i pokusem srazit na kolena celý jeho národ a postupně celý zbytek světa. Je to boj Davida s Goliášem. Vše ale tomu nasvědčuje, že jako vždy v minulosti historie opět napíše své silné stránky o hrdém národě v hrdé zemi bez ohledu na všechny ostatní posery, pokorně klečící a klánějící se všem novodobým Molochům - Goliášům. Oni se stejně co nevidět sami před sebou budou muset zastydět a propadnout hanbou.
 14.  

 15. Neznám z historie světa jediný trochu slušný spolek či společenství, v kterém by vítali své nové členy s nabitými samopaly, a útočícími raketami a bombami právě proti nebližšímu bratrovi nově přijatých členů. Takovým způsobem byli přijímáni do starého spolku NATO noví členové. Jak smutné je poslouchat nyní tyhle komedianty, jak bezectně a bez kapky studu nyní plivají jedovatou slinou po svých nejbližších bratrech (místo poskytnutí jim všemožné pomoci) společně s našimi tradičními nepřáteli. Ale bohužel, past je již zaklapnuta a kolena jsou sražena. Už co nevidět budou konfrontováni s novou skutečností, a nebude to ani moc dlouho trvat, mám obavu, že to bude jejich brzký konec.
 16.  

 17. Málokdo ví, proč vstoupily USA do 1. světové války. O tom je ticho po pěšině. Německo tenkrát vedlo tajná jednání s Mexikem a požádalo o vojenskou pomoc: zaútočit na USA. Tak bude moci za odměnu získat Texas a Jižní Karolínu. A to byla ta poslední kapka, která v kongresu rozhodla. Ve skutečnosti prý to byla hra zpravodajských služeb. Představme si, kdyby tyhle jižní státy unie se pokusily znova osamostatnit a někdo cizí by je v tom nějak podporoval, včetně vyzbrojování a financování. Jak by asi reagovaly USA? A smělo by se vůbec mluvit o nějakých etnických čistkách?
 18.  

 19. Po zahájení bombardování Jugo uspořádal Clinton tiskovku před mapou Balkánu, na které se žurnalisté ptali, kde to Kosovo vůbec leží? Ukázal jim to. Možná před tou tiskovkou si to nechal nejdřív sám ukázat, aby se totálně neznemožnil. Jaké vědomostí má vůbec o naši kolébce Evropě a o její dějinách americký měšťák, či jeho stupidní generálské bestie, odchované akční “kulturou” když s tak sadistickou vášní rozsévají smrtící vražedné bomby po celém světě, jako naši předkové rozsévali úrodné obilí a lásku, aby tak kultivovali naše nivy.
 20.  

 21. Nynější americký generál W. Clark se vyjádřil o prezidentu Miloševičovi v souvislosti s Kosovem: To je humanitární pohroma, způsobená kalkulací autokratického vůdce, který prosazoval politickou strategii proti svým vlastním lidem. Přesně stejná slova by mohl říci jiný americký generál Bob E. Lee o jiném autokratickém vůdci A. Lincolnovi v době občanské války Sever proti Jihu. 2.10.98 napsal o tom článek Thomas DiLorenzo v Independent Review. Generál Unie shodou okolností též jménem Clark dal příkaz důstojníkovi kavalerie Philipu Sheradonovi: Chceme, aby se Shenandoah Valley stalo holou pustinou, aby i vrána letící přes to údolí musela nést svůj sbalený lunch. Tak kavalerie se dala do zuřivého ničení, loupení, pálení a mordování civilistů, což vyšlo do dějin, jako the Burning (spáleniště). Jeden voják unie o tom zanechal zprávu, jak “obloha od jednoho horizontu k druhému byla černá od kouře sta ohňů, a v noci záře jasnější, než západ slunce svítila ze všech konců. Dokonalost zpustošení je strašná”. Tak vypadá řešení lidských práv po Americky u nich doma. Ale pozor, válka jihu za odtržení od unie nebyla záležitosti Evropy, tak proč má být rebelie v Kosovu za odtržení od Srbska záležitosti Ameriky ?
 22.  

 23. Kosovo patřilo k Srbsku v době, kdy Kolumbus ještě neuzřel ani světlo světa, a kdy na území USA žily v klidu a míru domorodé kmeny a kdy ještě neexistovala ani Jižní Karolina. Jestliže Lincoln měl právo začít 4-letou krvavou lázeň ve které zahynulo přes půl milionu obětí, aby znovu dobyl jih, proč nemá Srbsko právo poslat svou armádu, aby zabránila odtržení vlastní kolébky od své země. O Balkánu řekl Bismark: “Spor o pastviště pro albánské kozy nestojí za kosti jediného německého vojáka.”
 24.  

 25. Kde se vůbec vzalo UCK? Odkud tam proudí tak obrovské prostředky, že si může dovolit platit zahraniční žoldnéře 1000-5000.-DM měsíčně a instruktorům pro obsluhou vojenské techniky dávat dokonce až 30.000.- DM měsíčně? Z jakého zdroje čerpá tento nevyčerpatelný pramen na nejmodernější protitankové a protiletadlové rakety? Kdo ještě může věřit báchorkám o jakémsi “humanitárním” vraždění nevinných lidí nejmodernější technikou? Dnes se již ví, že hlavní roli trojského koně v tom hraje i řád německých rytířů, podporovaný mamonem špinavých peněz z různých tajných kont mimo jiné i Vatikánských. To jsou ti sami rytíři, kteří destabilizovali Evropu po celé tisíciletí, že mají v tom skutečně bohaté tradice i zkušenosti. A tak vyskočilo šídlo z pytle, proč dokonce biskupové schvalují holocaust. Takové církevní knížata nemají s Kristovým učením o lásce k bližnímu a k mamonu nic společného. To jsou veleknězi Satanovi. Opět se ukazuje jak institucionalizovaná náboženství mohou být ošklivě zneužívaná biskupy preláty jako prostředek pro manipulací a ovládání lidí. Z toho se musí udělat každému věřicímu špatně. Vůbec bych se nedivil, kdyby se lidé od takových církví úplně odvrátili.
 26.  

 27. Abraham Lincoln zahynul ještě během výkonu svého prezidentského úřadu. Zahynul stejnou zbraní a stihl ho stejný osud, jakým nechal vyhlazovat jemu neposlušný jih, aby se znova naplnilo “kdo s čím zachází, s tím i schází”. Byl zastřelen. Karmický zákon příčiny a následku si vyzvedl svou daň. Ani nynější “Rambové” svému osudu neuniknou. Jeden z nich si o to požádal sám, že před očima všeho amerického lidu i celého světa, když opakovaně křivě přísahal výzvou “tak mi pan Bůh pomáhej”. Bez ohledu, zda je věřící či ne, ono to stejně na každého takového zločince spadne obyčejně ve chvíli, kdy by to nejméně očekával. I způsob “exekuce” bude takový, jaký by ani ve zlém snu se nedal vymyslet.
 28.  

 29. Ženy bývají v civilizované lidské společnosti považovány za ušlechtilejší část lidské pospolitosti. Bohužel i v dějinách mytologie existují odstrašující příklady žen zlých a zvrhlých. Jedné takové ženské ještě jako dítku v době Hitlera zachránili život právě dobří lidé v Jugo. Poskytli ji azyl i celé její židovské rodině, zahrnovali je všechny všestrannou pozorností a péčí po celou dobu války. Sami tím podstupovali obrovské rizika, že v případě proláknutí budou ihned na místě všichni společně popravení: rodiny hostitelů i hostů. Toto dítko povyrostlo a dostalo se na vysoký politický post a nyní za tento azyl a záchranu života před holocaustem, lásku, pohostinství a péčí po celou dobu války “odměňuje” své a láskyplné pečovatele a nevinné osobní přátelé, ale i celý národ a celou zem bombami. Vždyť o celém tomto neštěstí, které tuto nevinnou zemi postihlo, se mluví, jako o válce právě téhle jedné ženské bestie, jedné ministryně USA. Nechala dokonce vybombardovat i tu vesnici, kde jako dítko o ni všichni pečovali. Co to je za bestiální charakter? Co si ti lidé nyní o tom všem mohou myslet? Lépe by bylo pro její život současný i další životy budoucí, podle Bible, kdyby ji tenkrát přivázali ke krku kámen mlýnský a vhodili celé to těleso ihned do adriatických vod (Luk 17 – 2). Přitom vyšla najevo celá řada dalších skutečností o nemravnostech a zločinech celé její rodiny. Je to zlodějka z rodiny renomovaných loupežníků. V denním tisku bylo uvedeno, jak její rodina po únoru 1948 při opouštění ČSR totálně vyloupili dům, ve kterém bydleli včetně vzácných uměleckých památek všeho druhu, obrazů, soch, ale i jídelních příborů a všeho, včetně hřebíků ze stěn. Jablko od stromu daleko nepadá. Ale nikdo svému osudu neunikneme a zřejmě i ona se dočká, co ji patří. Nakonec stačí se podívat do jejího obličeje, její “anticharizmatický” imidž o něčem vypovídá. Snad i ten komplex vlastní ošklivosti a méněcennosti si takto chtěla tak ošklivým způsobem hojit.
 30.  

 31. Zákony vesmíru se nedají nikdy podvést, či nějak oklamat. Stačí se poohlédnout kolem: Začátkem května se prohnaly přes některé státy Unie tornáda a zanechaly tisíce lidí raněných a bez přístřeší, ale i stovku obětí pouze v Oklahomě. Později zas mohutné krupobití jim poškodilo raketu před startem do vesmíru natolik, že celý start musel byt odložen po nutných opravách. Nyní se prohnalo obrovské tornádo přes stát Iowa a opět způsobilo velké škody na majetku i životech. Tak na stranu Miloševiče se přidaly i vesmírné či karmické zákony kosmické energie, aby se válkychtivá veřejnost v USA konečně probudila, nenechala si natolik bezostyšně lhát a poslala konečně takové své zlomyslné vůdce do háje. V stejné zemi školní mládež masově vyvražďuje své spolužáky i své pedagogy. Ale tomu nemravnému šílenci to stejně nic neříká. Sami se utápí v mravní žumpě, takže nejdřív by si měli především uklidit ve svém vlastním domě, než strkat nos do cizího soukromí.
 32.  

 33. Lže, kdo mluví o Miloševičovi jako o diktátorovi, který nechce podepsat dohody z Rambuilletu. Miloševič není žádný diktátor, ale demokratický zvolený prezident. Nejedná se o žádné dohody. Je to absurdní ultimátum, diktát tvrdší, jako byl Hitlerův Mnichov pro nás. To je totéž, jako chtít po Benešovi, aby v r. 1938 odcestoval na pozvání Hitlera do Mnichova a přidal svůj podpis k Chamberlainovi, Mussolinimu a Daladierovi. Je to odevzdání celé své země pod protektorát armád NATO. Takového něco nemůže nikdy podepsat žádny srbský politik, dokonce ani žádný řadový srbský občan. Který člověk na světe by podepsal amputací vlastního srdce, aniž by si chtěl vzít život? V tom diktátu je požadavek, aby se cizí vojska směla volně pohybovat po celé Jugo. Vždyť to je jako kapitulace vojensky poražené země!
 34.  

 35. USA si též chtěli udělat “reparát” za Vietnam, Somálsko a další ostudy, a aby v tom nezůstali sami, zaštítili se nejmodernější válečnou mašinérií světa NATO, že bez vypovězení války jako skuteční loupežníci zaútočili na malou, tolik sužovanou zemi. Nyní zklamáni z neúspěchu a ve vidině hrůzy všech následků, které napáchali, všichni propadli panice v amoku šílenství, že dali příkaz Clarkovi zopakovat the Burning z dob A Lincolna: aby se i “Jugo Valey stalo stejně holou pustinou, aby všechno co uvidí ničili, pálili, mordovali, loupili, vraždili, aby i vrána letící musela nést svůj sbalený lunch…” Podle zkušenosti z historie nevyjde jim ten reparát, bude to další propadák, tentokrát ale pořádný a moc bolestný! Každý, kdo nepochopil dějiny, bude si je muset zopakovat. Nevylučují, že ani karmický zákon příčiny a následku, anebo, kdo s čím zachází, s tím i schází, nikoho z nich nemine.
 36.  

 37. To právě byla otevřená kapitola nejčernějších dějin civilizovaného světa. Banda lakomých loupežníku (obraz současných socialistických vlád NATO) se vydala na zboj a když oběť před nimi si ihned neklekla na kolena, prohlašují svou oběť za válečného zločince a chtěli by ho soudit. Na takovou mravní zvrhlost nepřišel ani sám Adolf Hitler aby představitelé své oběti chtěl soudit z válečných zločinů, protože se před ním ihned po zaútočení bez vypovězené války nevrhli na kolena. Zloděj v loupežné akcí volá, chyťte zloděje. Dějiny spravedlivě zhodnotí a posoudí okupantské agresory i oběť a možná to bude spíš, než loupežníci vše pochopí, budou odsouzení celým světem.
 38.  

 39. Dějiny budou spravedlivější k Miloševičovi i k Jugo. Ony položí na váhu i helsinský dokument z r. 1975 o neporušitelnosti hranic všech signatářských států se všemi následky a skutečnými viníky na rozpadu Jugo již od r. 1991. Ale i jak byl, či mohl být proinvestován kapitál několik desítek miliard dolarů, za který místo na vyvražďování nevinných lidí na Balkáně, mohl být využit pro potřebnější úkoly na rozvoj člověka ve všech možných oborech.
 40.  

 41. Nyní připojím vlastní pohled astrologa: Svět stojí před obrovskou transformací, daleko největší v tomto století. Dost možná, že to bude i doopravdy ta očekávaná apokalypsa. Bude asi větší než z 1914-18 či 1939-45. Tato transformace je cesta k očistě, ale nebude bezbolestná. Bude bolet nás všechny. Nejen v našem státě, ale v celé Evropě, ale i v celém světě. Jako ten Kristus, aby mohl spasit svět, z mrtvých vstát a vystoupit na nebesa, nejdřív musel se podrobit těžkým bolestem z utrpení a umučení, které se nemohlo vyhnout Kalvárii. Na té křížové cestě 3 krát upadl, ale pokaždé se musel znova posbírat a krůček za krůčkem až se nechal na ten kříž přibít a vyvěsit. Takže ani pokání žádného smrtelníka, jako cesta k očistě nemůže proběhnout bezbolestně.
 42.  

 43. Podle Bartoloměje Holtzhausera, vykladače bible a jasnovidce ze 17. století právě stojíme na prahu apokalypsy. Ještě naše generace se dožije Hermagedonu! Již mezi námi žije antikrist ovládaný Satanem. Poznáme ho podle činů: Šíří lest, mravní zkázu, nenávist a vyvražďuje nevinné obětí po celém světe, a získává dokonce široké zástupy svedených příznivců. Hlavní své apoštoly má v představitelích všech vlád, které se mu klanějí na kolenou, jak novodobému Molochovi. Jeho panství má trvat 3 a půl roků. Bude dávat lidem znamení a do jejich duší nalije všechnu špatnost. Kdo ho odmítne, bude za velkých muk usmrcen. Aby odtrhl pozornost od svého nemravného ocasu, šíří smrt nevinných obětí bombami po celém světě. Proti němu budou seslání Eliáš a Henoch, ale i je usmrtí s obzvláštní krutosti. Oni ale po 3 a půl dnech vstanou z mrtvých a antikristova prestiž tím značně utrpí. Další jeho triky o znovuzískání světa se zhroutí. Všechna takováto zjevení mají význam pro určitou orientaci a vyhnutí se mnohým omylům a chybám. Proč církev katolícka nezveřejní 3. fatimské zjevení, které by nemohlo nevyvolat obrácení a konverzi? Anebo již i církev svatá třesoucí se strachem o svůj mamon klekla na kolena a klání se pokorně těmto novodobým antikristům a satanistům? Mnohé atributy to potvrzují, jako veřejná deklarace o ztotožnění se s vyvražďováním nevinné civilní pospolitosti včetně žen a dokonce i děti v inkubátorech. Zřejmě i zde platí známy výrok Kristův o velbloudím mamonu a uchu jehly. Vyzývám Vás, všechna církevní knížata včetně papeže, vzpamatujte se a probuďte se! Když to neuděláte Vy, ono to pak někdo jiný za Vás udělá.
 44.  

 45. Kdysi stařecký a slepý maršál Kutuzov klidně vpustil Napoleona s jeho obrovskou vojenskou mašinérii do Moskvy, kterou předtím podpálil. Ta byla ještě dřevěná. Napoleon vstoupil do hořícího města a co dál? Marně čekal, že někdo za ním přijede o něčem vyjednávat a on že bude diktovat podmínky kapitulace. Dočkal se pouze tuhé moskevské zimy a vyhladovění. Pak došlo i na kanibalizmus a hyenizmus (požírání mršin, zdechlin i mrtvol svých kamarádů). Pak se přihlásil o slovo razantní generál “zima”, a po něm smutný návrat zdecimovaných armád. Ale aby rozloučení s ruskou zemi bylo skutečně na vysoké maršálské úrovní aby o nic nepřišel, vyfasoval u Borodina od starého Kutuzova takový výprask, z kterého se již nikdy nevzpamatoval, že zděšeným úprkem prchaly domů již pouhé trosky zbědovaných mrzáků a invalidů. Tak skončila expedice ve své době nejmocnější slavné armády světa. Ale kdo chce kam, pomožme mu tam. Ale to nebylo všechno. Je méně známé, že po totální porážce Napoleona ruský car Alexandr pobýval v Paříží se svou armádou a on rozhodoval na místě o tom, kdo bude Francii vládnout. Ale Napoleon byl skutečný genius zatímco nynější útočníci jsou pouze zlomyslní červotoči. Pak i komedie dějin se může zopakovat jako tragédie, protože “neschopná a prohnilá byrokracie myslí vždy pouze na svůj břich”.
 46.  

 47. Rusko má nyní dvojí možnost: buď setrvat v izolací jako země zesláblá a nechat “utopit” své bývalé pevné spojence a přátelé, a tak ponechat NATU volné ruce pro další loupežné aktivity do té doby, až přijde samo na řadu (Rusko), aby podepsalo kapitulaci a sebezničení. Pod takovým zkorumpovaným vedením, jaké ho kočíruje již po několik desítek let, se nic nedá vyloučit, ani to, že bude pokračovat v poníženém klečení na kolenou s nataženou žebravou rukou. Ale v dobách těžkých zkoušek, neschopných a zlých vůdců se objevil nový velký vůdce, který své zemi navrátil silu i zašlou slávu. A ani v této době to též asi jiné nebude. Možná schválí i konfederací s celou Jugo a s Běloruskem. A pak práskne pěstí do stolu a řekne kategoricky “dost bylo těch hrátek, tak pojďme do toho a kdo z koho”! A basta. A to se pak svět zatřese. Rusko ještě nikdo neporazil a ani nikdy neporazí. To pak dějiny opět napíší svou silnou stránku.
 48.  

 49. Až všichni ti “šílení psychopaté” toho “molocha na hliněných nohou” skutečně natolik vydráždí, až se on promění znova na všemocného “obra – goléma” a nadělí jim takovou lekcí, o jakou si již dost dlouho žebrají. Začali zavádět “new – age” “nový světový řád”. Chtějí přetvořit svět a celý si ho podrobit podle svých zvrácených představ. Všechno musí byt bez milosti všemožně vyvražděno, co není ochotno se nechat zotročit novou vyšší rasou. O něco podobného se pokoušel svého času i velký Adolf, oproti ním úplný břidil a dočkal se. Tak i oni se dočkají. Svět ale se opět změní k nepoznání. To bude ta transformace a cesta k očistě. Změna k nepoznání. Nejhorší na tom všem bude, že pak to doopravdy bude bolet nás všechny.
 50.  

 51. Pokud jde o to příslovečné kolíkování, všechno se mocichtivým a šíleným červotočům vymkne z rukou natolik, že spláčou nad výsledky svých bláznivých pokusů. Ať je k ním pak pan Bůh milostivý.
 52.  

 53. Je to nový precedens v historii světa, kdy se začíná zneužívat vojenská sila ke globálním intervencím. Konečně i sám Brežněv se svou doktrínou zůstal v pozadí úplným břidilem před novou doktrínou globální agrese a tvrdého klacku. Ten kdyby dnes žil, vůbec by se neměl za co stydět. Naopak převálcoval by to bez zaváhaní až k Atlantiku, jako jeho předchůdce car Alexandr.
 

          Havířov, 26.5.1999

Ing. Josef Chromík
zpět

Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.