Ukázka z diskuzního fora ČAS:

Re: Srpnové dny 1968
26 odpověď odeslal(a) Jozef Chromík v Pondělí 23.Srpna 2004 20:03:42
Při vzpomínce na naši okupací z r. 1968 je načase se zamyslet, jak se nyní chováme my. Copak se to hodí podílet se s jiným VELKÝM BRATREM na loupežných zločinných okupacích jiných zemí na jiných vzdálených kontinentech, kde každodenně musí umírat celé spousty nevinných obětí jen a jen proto, že nechtěli se nechat oloupit a zotročit zločinným okupantům a jejich přisluhovačům.
To ani za nadvlády bolševiků jsme se nikdy nepodíleli na vojenských zločinech bývalého SSSR, ani nemuseli nasazovat a obětovat životy našich synků. A to všechno z našeho státního rozpočtu.
Jen v Iráku prošlo mučírnami okupantů přes 50.000 nevinných domorodců a nikdy se svět nedoví, kolik obětí bylo umučeno k smrti takovým způsobem, jaký ani středověká inkvizice ještě nevymyslela? Dokonce i celá lékařská věda okupanta se aktivně na mučení podílela, že lékaři neštítili se vystavovat falešné příčiny úmrtí obětí, aby celou mučící technologii všemožně podpořili.
Důsledky těchto zločinů budou a zůstanou nedozírné zřejmě pro celý kulturné svět.
V obrovskou nenávist upadnou u svých národů především vlády, které poslaly své vojenské jednotky (teda i vláda naše), aby se aktivně účastnily na takových loupežných hnusných zločinech.
To při vzpomínce na okupací by mělo být pro každého občana naši republiky varováním, jak nám tenkrát bylo a jak se nyní chováme nyní my? Hanba našim vladařům.

Re: Srpnové dny 1968
27 odpověď odeslal(a) Turnovský v Pondělí 23.Srpna 2004 21:25:20
http://www.transformotor.cz
podíleli-nepodíleli. V žádné jiné zemi soc. bloku nebylo popraveno tolik lidí ve stalinských procesech jako u nás. Když se v roce 1956 chtěli trhnout Poláci a Maďaři, mueli vlaky, které jezdily mezi Polskem a Maďarskem být doprovázeny ozbrojenou ochranou, aby vůbec dojely. Když se připravovala v roce 1980 invaze do Polska, které se demokratizovalo, naši "hoši" seděli připraveni v tancích oplatit bratrskou pomoc z roku 1968, "naštěstí" udělal špinavou práci gen. Jaruzelski. V celém výchdoním bloku kromě SSSR nedošlo k takovému "znárodnění" jako u nás. Jako nejvěrnější vazalové a nohsledi SSSR jsme podporovali kdejaký puč (Řecko, Korea, přípravy komunistického puče v Indonesii se na přelomu 50/60 let účastnili čs. vojenští poradci - Sukarno plán překazil a v důsledku toho byly vyvražděny desetitisíce obyvatel ostrova Bali pod falešnou zámnikou, že jsou komunisté), zásobovali zbraněmi kdekterou guerillu, semtexem teroristy po celém světě, případně je cvičili na nechavlně známé Universitě 17. listopadu, což byl krycí název pro výcvikové středisko pro teroristy z celého světa, atd atp...

Re: Srpnové dny 1968
28 odpověď odeslal(a) Stuart Hample v Pondělí 23.Srpna 2004 22:41:07
Pane Chromíku, moc vaší logice nerozumím. Podle vás je Saddám Husajn něco jako Dubček?? Tak to vás lituji. Ačkoli nežeru to, co si Američani dovolují v Iráku, Saddám prostě musel pryč. Teď by ale měl také následovat Kim Čong Il, Chu Tin Chao (nebo jak se jmenuje), Robert Mugabe, Alexandr Lukašenko atd...P.S.
moje odpověď Pavlovi Turnovskému e-mailem:
„Vše, co jsi napsal, já si pamatují. Já jsem v té době žil a všechno kolem sebe vnímal. Takže vím, že máš pravdu. Jenže já jsem psal o něčem jiném a ty píšeš též o něčem jiném. To není dialog, to jsou 2 monology. Jako já o kozach a Ty o vozach. Ale nic ve zlém. Přejí krásný den Jozef.“Apokalypsa planety


Jozef ChromíkDějiny jsou záznam (vesměs falešný) události (vesměs bezvýznamných), které způsobují vládci (vesměs padouši) a vojáci (vesměs hlupáci). Nikdo není tak beznadějně zotročený jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní. (Johann W. von Goethe).


    Kde je dnes Babylon, Kartágo, Persie, Egypt, Řecko, Řím, Byzanc, Svatá říše římská či třetí Germánská? Padouši nejvíce nenávidí každého, kdo nějakými etickými pravidly a slušnějším jednáním jim nastavuje zrcadlo a zviditelňuje jejich padoušství. Na padouchy útočit tak, aby se oni sami z padoušství veřejně usvědčili.

    Někdy v.r 1976, když přišel můj čas, jsem začal nastavovat zrcadlo celému etablissementu, napsal jsem Dr Husákovi mimo jiné: „Boj za pravdu a spravedlnost byl v každé době velmi obtížný, nesl sebou vždy velká rizika a vyžádal si mnohdy i nemálo obětí (Ježíš, Savanarola, Jan Hus a možná i Juraj Jánošík). Nadešel můj čas, že jsem uchopil ten prapor pravdy a spravedlnosti, vztyčil ho vysoko a už nikdy nepustím, i kdybych měl pod ním třeba i padnout! Na krvi spravedlivých nikomu v dějinách růže dlouho nepokvetly.“

PODVOD STOLETÍ


    Co se vlastně stalo 11. září 2001 v USA?
Kdo kdy odtajní pravdu o podvodu tisíciletí z 11. září 2001 v USA? I vraždu J.F. Kennedyho?
Kdo rozpoutal boj o světovládu a 4. světovou válku, jejíž konec je v nedohlednu s hrozba apokalypsy na spadnutí?
Kdo potřeboval vymyslet podvodné nenávistné lží-kampaně o neexistujícím terorizmu, aby mohl vypovědět válku celému světu a státním terorizmem mordoval civilní obyvatelstvo po celém světě.
Kdo rozpoutal po celém světě vášně terorizmu, jako důsledek spravedlivého hněvu, pomsty a nenávistí.
Na nespravedlivý zločinný státní terorizmus začíná stále více dopadat spravedlivá odplata a trest.
Tento elaborát byl ve zkrácené verzi vypracován původně do astro fóra k otázce č. 2372.

    Podnětem byla vzpomínka na 21. srpen. Tam jsem uvedl, jak je to hrozně nemravné, že my, kteří jsme byli v minulém století okupovaní 2krát, se podílíme na brutální loupežné okupací jiné země, která nám nikdy neublížila.

    Jeden český nevzdělaný maloměšťák zareagoval: „Byl snad Sadám Dubček? To Vás litují“.

    Vést dialog s člověkem, který podle obsahu i formy je pouhým reproduktorem různých mediálních kampaní je ztráta času. Bohužel celá lidská společnost je složená převážně právě z takové amorfní sedliny, se kterou si mohly všechny politické zrůdy a režimy ve všech dobách snadno a beztrestně manipulovat. Právě taková společenská sedlina ve volbách zvolila ze všech zel vždy to nejhorší možné. Dosavadní zkušenosti ze všech zemí světa jsou toho dostatečným důkazem.

    V poslední době ve všech okupovaných zemích se začaly organizovat komedie zvané „volby“ pod bodáky dalšího zvyšování stavu vojsk novodobých otrokářů. Trapnou fraškou chtějí světu prezentovat legitimitu své okupační správy. Tak vypadá obraz vývozu skandální komedie okupantem zvané „demokracie“. Americký „homo politicus“ nemá v sobě smysl pro pravdu a spravedlnost, pro lásku k bližnímu, empatii a ani špetku lidského cítění (jen americký?). Stačí se podívat, jak se u nich doma organizují volby. Kandidáti jsou dva za 2 strany a jaký je mezi nimi rozdíl? Jeden chce u koryta zůstat a ten druhý by se chtěl k němu dostat. Ovšem nikdo z nich nenabízí alternativu míru, ukončení všech okupací včetně mordování nevinných obětí po celém světě a návrat vlastních vojáčků domů živých a zdravých, kteří se nyní vracejí z celého světa stále více a více buď v rakvičkách, anebo jako mrzáci všeho druhu až do smrti. Oba se shodují na pokračování v zotročování celého světa a ve válce proti všem. Takže občane, voliči, vyber si! Jsou přece volby ne? Takovéto komedie (prý demokracii?) exportují vojenskou silou do všech končin celého světa. Po takovéto skandální komedii zvané volby vzniká další problém dopátrat se, kdo z kandidátů celé to klání vyhrál.

    Dále: řádový volič (společenská sedlina) ještě si nikdy neuvědomil, že všichni politikové světa jsou jen viditelní herci. Skuteční režiséři zůstávají neviditelní. Oni ze zákulisí všechny herce pozorují a kontrolují. Když se některý urve a začne hrát svou vlastní hru, musí rychle z kola ven.

    J. F. Kennedy, generální tajemník OSN Dag Hammersjold, Olof Palme, Martin Luther King, Aldo Moro (Poznámka č. 4), Patrice Lumumba ale i mnoho jiných. Nezůstal ušetřen ani papež Jan Pavel I. Za 33 dní po svém zvolení byl zákeřně otráven. Jeho nástupce nynější Polák J. P II. žádnou pitvu nepovolil, aby vyšla pravda najevo. Měl snad z něčeho strach?

    Svobodan Miloševič, (Radko Mladič, Radovan Karadžič) chtěli zachovat integritu Jugoslávie ve prospěch klidu, míru a stability celé Evropy. Srbi chránili celou Evropu před islámským fundamentalizmem svými životy přes 12 století a přispěchali nás ochránit vždy, kdykoli nám teklo do bot. Nyní jsou neustále vykopávány masové hroby, z kterých jsou jen oni obviňováni. Když vidíme, co všechno se dnes stalo ve světě, např. v ruské Osetii - Beslanu, musí každého z nás jímat hrůza, jak se to i k nám přibližuje závratnou rychlosti (islámský fundamentalizmus) právě aktivním přičiněním USA – zničením Jugoslávie. Kdo hledal a vykopával masové hroby v USA z dob občanské války jih proti severu, když Abraham Lincoln dal generálům příkaz s nikým se nemazlete, zabíjejte a vražděte až do úplného vítězství, aby i vrána letící kolem musela nést zabalený svůj lunch! Nakonec byl sám zabit rukou vraha (karmický zákon o příčině a následku?). Kdo tam vykopával všechny masové hroby z občanské války (kterých muselo být „neurekom“) a kdo byl za všechny ty masakry byl souzen a odsouzen?

    Na druhé straně USA již zapomněly, jak samy vznikly. Komu patřilo po celá tisíciletí všechno to území, odkud nyní světu vládnou a odkud se nyní tak světu-nebezpečně roztahují? Za cenu plošné genocidy loupeží se zmocnili všeho území, že za několik století vymordovali všechny kmeny původních domorodců.

    Kdo vykopával všechny jejich masové hroby, kdo v USA nesl zodpovědnost za zločiny masových genocid a kdo byl za ně souzen, či odsouzen? Odtud z uloupeného území nyní zlomyslně vytrubují do celého světa falešné, pokrytecké a zlomyslné lekce prý o „demokracii, lidských právech“. Ve skutečnosti šíří jen smrt, bombardování a mordování nevinného civilního obyvatelstva po celém světě, neokolonializmus a otroctví, jaké ještě dějiny světa nikdy a nikde nepoznaly.

    Ukázky lekce z DEMOKRACIE podle představ Bushe (Lidové noviny z 26.8.2004): spoutaná hubená nahá těla Iráčanů a nad nimi tlustí, nakrátko ostřihaní bachaři v uniformách (snímek vydechuje neúctu k jinému menšímu, slabšímu), celou tu totalitní americkou nenávist ke všemu, co se jim nepodobá. Necitlivost vštěpovaná k alteritě podmíněná náboženský, psychologicky a všemožně jinak. Američtí psovodi mezi sebou závodili, který vězeň se hrůzou dříve pomočí, když na něj poštvou psy. Tak vypadá příklad myšlení světových hegemonů. Existuje obrázek ukřižovaného Krista s nápisem: „Všetko toto som podstúpil pre Teba“. Obstál by Ježíš v Abu Ghreib? Nezradil by tento Palestinec své poslání v rukou biřiců, nesrovnatelně hrůznějších, než byli ti Pilátovi?

    Jaký to musí být idiot, který má ještě odvahu myslet na vítězství, které je vybudované na genocidě mrtvých těl domorodců v okupované zemi?

    Kdo chodil do Afriky na lov lidí - černochů jako divé zvěře a odvážel tyto ubožáky do otroctví v absurdně nelidských podmínkách, jako skutečně divou zvěř v podpalubí do USA? Kteří všechna ta muka nevydrželi, byli za živa vhazovaní do hlubin mořských, jako lejna odpadu. Ví vůbec někdo, že z každé lodi někdy až polovina těchto nevinných ubožáků (mužů i žen) musela skončit takto svůj život v hlubinách mořských? Zbytek, který tam byl dopraven ještě živý na pevninu, byl prodáván na tržištích jako dobytek do otroctví. Kdo za to byl kdy potrestán a nesl zodpovědnost? Zřejmě všichni dnešní Bushové a Rumsfeldové jsou beztak potomci otrokářských zločinců n-té generace. Všechny lidské vlastnosti (dobré i zlé) zůstávají geneticky zakódovány v každé lidské individualitě.

    Takže Američané (přivandrovalci na nový kontinent) si směli svou integritu zachránit za každou cenu, ale Srbové - statečná betonová hráz, chránicí Evropu před islámem, již ne? Najednou začalo fandit albánsko-kosovským islámským narkomafiím a profesionálním vrahům a zločincům UCK. A světě div se, Allbraitová - Korbelová poslala bombardéry proti národu, který ji i celé její rodině zachránil životy (a pečoval o celou rodinu) v době války (za Hitlera) za cenu nasazení životů svých vlastních. To vypovídá něco o obrovské mravní zvrhlosti politických zločinců naši doby. Takovému mravnímu hnojišti se říkalo za mého mládí genetický odpad. Dnes nikdo nevzpomene, že právě táhle ludra se tak přičinila o obrovský nárůst islámského fundamentalizmu v celém světě, ale především o jeho průnik k nám do střední Evropy. EU především by měla mít eminentní zájem postavit takovou nelidskou zrůdu do Haagu před mezinárodní tribunál. Stačí se podívat na „Gestalt“ (výklad na konci) každého člověka a ihned se dá posoudit, co v kom je.

    Po 1. světové válce ministr zahraničí USA Leasing vyjádřil nejvyšší možnou úctu a uznání národu Srbskému za jeho hrdinství a udatnost během celé války vždy a na všech frontách, že tento národ neměl konkurenčně sobě rovného. Takového uznání za statečnost se nedostalo od Amiků v celé historii ještě nikdy nikomu. V těch dobách americký homo politicus měl ještě smysl pro lidskou empatii, pravdu a spravedlnost.

    Sadám H. byl zárukou stability na blízkým východě, který se stal zejména od konce 1. světové války (zlomyslným zásahem západu – atomizaci) sudem dynamitu. V minulosti, když Sadám projevil ochotu tahat žhavé kaštany Američanům z ohně, že válčil s Iránem, to mu štěstím tleskali. Po svržení šáha za Chomejního jim teklo do bot - několik stovek Američanů tam zůstalo v zajetí (za bezmezné a nesnesitelné roztahování se v zemi hostitelů na jejich úkor po několik desetiletí za šáha) nikdo se s nimi bavit nehodlal.

    Na špinavou práci jim byl tenkrát celý Sadám moc dobrý.

    Přesto všechno je potřeba si uvědomit, že největším nebezpečím pro celý svět a pro zachování míru v něm nikdy nebyl Sadám Husajn, ale duševní mrzák a idiot G. Bush, který se dostal na svůj post podvodem. Co se asi odehrává v takové hlavě, která po tom všem má ještě odvahu vyslovit „odejdeme až zvítězíme“ o zemi, kde každý den umírají spousty lidí, kde přes 50.000 nevinných obětí bylo mučeno a hodně z nich až um učeno k smrti, včetně mnohých generálů a vysokých představitelů? On si skutečně myslí, že ho a jeho loutkovou „vládu“ ještě někdo bude někdy láskyplně objímat? Již přiznává, že špatně odhadl situaci. Copak vůbec může nevzdělaný ignorant, nedoléčený notorický alkoholik a drogista s poškozeným mozkem a všemi bio-strukturami svého organizmu ještě něco umět odhadovat? Za to všechno, co si tam už Amíci nahospodařili, nebude možno vymazat nenávist ani za 1000 let. I každý kámen je tam nepřestane nenávidět!

    Před útokem na Irák vydali zatykače jako hrací karty proti všem představitelům napadeného státu. Tak ďábelský nápad nemá v dějinách obdoby ani v nejhorších fašistických totalitách, tak hnusných aktivit se uměl moudře vyvarovat i sám Adolf Hitler. I proto ten hrdý národ Iráku nikdy nemůže přijmout vládu loutek na bodácích okupačních zločinců. Slibuje, že vzpomínka na Vietnam bude pro všechny Američany procházka růžovým sadem. Amíci se vracejí stále v rakvičkách a bude se jich tak vracet stále víc a více. Proto nyní by nejraději chtěli „cizíma rukama hady chytat“: Aby tu jejich špinavou práci dodělal a zaplatil někdo jiný za ně ze svého rozpočtu i svými životy. Západ - Němci a Francouzi měli vizi a zkušenosti, takže dobře věděli předem, co ten loupežník s celým Irákem vymamlasí, proto by nikdy do takových špinavých her nelezli.

    Za minulého režimu jsme si mysleli, že nám vládnou garnitury tak všehoschopných mafiánů, že horší to už ani být nemůže. V r. 1976 jsem napsal Dr. Husákovi: „vůbec nemáte ponětí, kolik neschopných kariéristů, pseudo-odborníků, alkoholiků a lenochů pracuje na všech stupních řízení. Kdykoli se někdo pro neschopnost neosvědčil na nějakém postu, byl přemístěn na jiný post daleko vyšší“. Dnes vidíme, že člověk zůstal nepoučitelný. Všechno se to opakuje i dnes (např. pan Kűhnl když v jedné vládě poškodil naši ekonomiku nevýhodnou smlouvou (přes 10 mld s Aero Vodochody), nyní dostal post ještě vyšší, aby mohl škodit non stop stále a více!. A samozřejmě, že to není příklad jediný viz pan Železný, Lukeš z Chomutova (dnes v USA), (Lájoš Báczi, Pišta Sinhu z Hongkongu), kolik bank, kampeliček, firem a osob.Nyní poznáváme, že celá éra před převratem byla jen procházkou růžovým sadem proti tomu, co nyní vidíme kolem sebe, co všechno se od té doby odehrálo.

    Moderní otrokáři rychle pochopili, kde najdou laciný „kanónenfutr“. V bývalé východní Evropě nadešla doba novodobého otroctví, které zaniklo ve starověku s říší Římskou. Začali nám vládnout ti nejhloupější (Špidli a Svobodové), kteří bez hanby prodávají nás a krev našich synků do moderního otroctví. Oni ale pro Boha na to vůbec nemají žádný mandát! A ještě za co pro Boha? Zas jen za naše peníze z našeho státního rozpočtu! My jsme si museli po válce všechno vybudovat sami vlastníma rukama a oni sem přišli z nás chudáků ještě těžit. Zde by bylo zajímavé vyjmenovat, co všechno již jen od nás chudáků Amíci vytunelovali a vypumpovali z naši ekonomiky od převratu a vyčísli, kolik to všechno stálo dohromady. Navíc vystavují celou naši zemi nebezpečí nejrůznějších teroristických útoků za spoluúčast na jejich zločinných loupežích a genocid po celém světě.

    Po převratu jsme si mysleli, že nám západ, včele Američanů poskytne, něco jako kdysi Evropě - obdobu Marshalova plánu. Místo toho nás však jen ožebračují a loupí co se jen dá: Kopřivnická Tatra, Televize NOVA, Chomutovské železárny, budova bývalého FS, Aero Vodochody, také o pohledávky z Iráku nás loupežníci oloupili: Každá položka zřejmě minimálně nad 10 mld. O kolik poškodili naši ekonomiku zákazem vývozu našich vysoce rentabilních celků (Věra). Skutečné škody, které na nás USA již napáchali a neustále páchají, se již nikdy nikomu vyčíslit nepodaří a dosahují astronomických rozměrů.

    Dále ještě k otázce „Byl snad Sadám Dubček?“ Jaká lidská individualita může tak uvažovat? Jen ignorant (amorfní sedlina) nemající ponětí o historii a zeměpisu, o filozofii zejména psychologii člověka, národů a etnických celků, politologii, religiozitě a sociologii, jaké společenské seskupení se může či nemůže hodit pro které etnické skupiny, zejména musí-li jich ve společném státě více pohromadě žít. Jen člověk bez elementárního vzdělání (typu Bushe) se může domnívat, že tak děsný nepořádek, který on pokrytecky nazývá „demokracie“ (ten člověk meritum toho výrazu nikdy nepochopil), bude moci kdykoli a kamkoli implantovat.

    Ještě donedávna to vypadalo, že z našich jen Špidla a Svoboda jsou tak podlézaví služebníčci cizáků. Ale nyní po tom, co byl pan prezident v Londýně u Blaira, a pak i ve Španělsku potvrzuje souhlas s pokračováním naší účasti na okupaci. Jako ekonom nikdy neměl rád žádný právní rámec ani nad ekonomickými převody. Když privatizace, tak divoká - zhasněte světla! My ekonomové musíme předběhnout právníky! Špinavé peníze! Nyní se ten pán ztotožňuje s bezprávím každé divoké války a okupace. Když okupovat, tak ihned nadivoko. Jako sám Bush: S nikým se nepárat, ihned zaútočit a neohlížet se ani na hekatomby mrtvol.. Další malý Brežněv. Na jedné straně je to pan Prezident, ale na druhé jen pokorný služebníček. Tak vypadají dnešní české dějiny. Kam se poděly hrdé osobnosti Karla IV.či Jána Husa? Nět! Vyprodáno! Zůstali jen maličcí Háchové, Brežněvci a Quislingy. Co když se u nás jednou něco semele a dojde k nějakému velkému neštěstí za aktivní podíl na agresi, ponesete zodpovědnost za následky na našich životech a případných hmotných škodách? Za spoluúčast ve 4. světové válce vypovězené celému světu?

    Ne, Svobodan Miloševič, Sadám Husejn, Talibán, ani Lukašenko, Kim Čong Il. a možná i někdo další, nejsou a nikdy nebyli nebezpečím pro světový mír, ale imperialistická, zločinná, neokoloniální, loupežná agresívní politika Američanů, která po si převratu hraje na světového drába s takovou arogancí, že každého, kdo není ochoten se jim klanět, odevzdat jim celou svou ekonomiku, včetně nerostného bohatství a všeho svého lidu do otroctví, ihned je proti němu rozpoutaná vylhaná, nenávistná, zlomyslná, zběsilá kampaň, a po ní hned bombardéry, okupace a bezohledné mordování všeho živého. Všichni uvedení mají jediný hřích, že nejsou ochotní své národy uvrhnout do otroctví NATO jako kanónenfutr pro loupežné výpravy 4. světové války a zdarma odevzdat celou svou ekonomiku cizákům.

    Kdyby byl např. Stalin demokratem typu Chaberleina anebo Daladiera dosud by vlály hákové kříže nad Eifelovkou i nad Big Benem. Tak je to pane Havle a ostatní, už by jste zde ani vůbec nemuseli být!

    Takový nárůst entropie od počátku světa na této planetě ještě nikdy neexistoval a ani celá příroda se s tímto stavem nemůže vyrovnat. Apokalypsa na spadnutí!

    Bez ohledu na mezinárodní právo, na rozhodnutí Valného shromáždění OSN a Rady bezpečnosti OSN vydal válku celému světu. Proti každé zemi nejdřív rozpoutá vylhanou nenávistnou zběsilou kampaň, hned následují bombardéry a okupace. Terorizuje a genocidou vyvražďuje nevinné civilní obyvatelstvo po celém světě, napadá jednu zemi za druhou s obrovskou arogancí a cynizmem, jaké ještě dějiny světa nikdy nepoznaly. Kolik „Lidic a Léžáků“ již vymordovali Amíci jen v Iráku? Kolik vlád z kolik zemí světa bylo zavlečeno (v rozporu s veřejným míněním svých národů) do loupežných zločinných akci s rozporem s mezinárodním právem? Někteří se nechali nalákat na odměnu „myslivce za příslib kůže z medvěda, který běhá v lese (zakázky)“. Jak velcí dušení mrzáci to dnes vládnou doma národům, že nechávají hynout svůj lid jako oběť zločinů, aby se podíleli na okupaci nevinných národů, které jim nikdy neublížily. Žádná vláda nikde na světě nikdy nedostala mandát zotročovat svůj vlastní národ podle zvůle loupežných cizích otrokářů!

    Ani Špidla, ani Gross. Jak dlouho si lidé nechají líbit takové loutkové vlády.

    Kam okupant šlápl, tam po celá desetiletí budou muset umírat nevinní lidé stále víc a více, že návrat klidu a stability zůstává stále v dalekém nedohlednu. Nejen Kofi Anan, ale i P. Mušaraf pakistanský prezident na valném shromážděni OSN prohlásil, že všechny tyto válečné operace státního terorizmu jen vyvolaly vášně terorizmu u muslimů po celém světě, že udělaly celý svět méně bezpečným. Též odstraněním Sadáma Husejna celý blízký východ byl úplně destabilizován.

    Jen idiot typu Bushe mohl otevřít Pandořinu skřínku plnou chaosu. Ve světě vznikla natolik patová situace, že celý svět už nikdo tak brzy neuklidní a ani nedá dohromady. Vypadá to, že větší zločinec se v celých dějinách světa dosud ještě nikdy nenarodil, který by nadělal po celém světě tolik válek a mrtvol v tak krátké době na pokračování pro několik dalších generací.

    Do multi-národních, multi-etnických, multi-religijních, multi-republikových a multi-kontinentálních (Rusko) entit není možno exportovat ten hnusný chaos a nepořádek, kterému ignorant Bush říká „demokracie“. Tam a v tak propletených entitách se dá vládnout jen pevnou a tvrdou rukou, tj pevným režimem autoritativním. Když ten se rozpadne, tak každý začne zabíjet každého a vznikne chaos, z kterého se jednou vyhrabat už nebude tak snadné. To bude stát mnoho let času, někdy i lidských generací a obětí. Dnešní Rusko je toho smutným obrazem a příkladem. Neschopný slaboch Putin (Gestalt) se dostal na svůj post jako „potomek“ Jelcina, notorického alkoholika i tvrdého bolševika za příslib bezpečnosti a beztrestnosti. On ten post pořádně a zodpovědně zvládat nemůže a nebude, on na to prostě nestačí. Jemu se postavit Rusko znova na pevné nohy nikdy nepodaří!

    Na to musí jednou přijít jiná osobnost charismatická, nový silný vůdce. Možná jednou skutečně přijde.

    Orientu se jinak úspěšně vládnout nedá.

    Dále 11. září 2001 je největším podvodem století, jaký si CIA a vládou Amíků vymysleli, aby mohli vydat válku celému světu Kdo to kdy odtajní? Nikdo, nikdy! Vše zůstane navždy utajeno, jako i smrt J. F. Kennedyho, jeho bratra Roberta a Martina Luthera Kinga.? Zločiny Američanů dosáhly takových rozměrů, že již i vesmírné zákony (Alláh) jim dávají pořádné lekce. Prvním vážným varováním byl pád raketoplánu Columbia již v minulém roce. Kdyby si všimli konstelaci včetně astrologické analýzy této katastrofy, museli by žasnout, kolik varovných signálů najednou jim bylo tou události odvysíláno.

    (Astrologická analýza je na webové stránce Astrologie Pacific) Následují různé živelné pohromy, hurikány, tornáda a jiná neštěstí na životech a škody na majetku všeho možného druhu za mnoho miliard dollarů - apokalyptické jevy se vzájemně předstihují. Jedna Jobova zvěst předstihuje další! To všechno těm prázdným makovicím Bushe a spol. neříká vůbec nic! Jsou klidní, jak želva. Ani to s nimi nehne. Proto musí následovat eskalace, apokalyptické jevy, vulkanické jevy - sopečná činnost Sv. Helena, možná jsou i kataklyzmata, že celé hustě obydlené regiony, či části kontinentu se propadnou do hlubin zemských, včetně těch obrovských pyšných městských konglomerátů a jejich místa zaplaví nové oceány. Stav jako před biblickou potopou světa. Tak skončí lidská pýcha - touha po světovládě, která neznala mezí. Doma jim nezůstane kámen na kameni. Nárůst entropie dospěl do bodu, že Američané budou všude po celém světe zabíjení (na revanš) včetně starců, žen a děti a budou se vracet domů v rakvičkách. Nikde na světe nebude míru dřív, dokud se jejich poslední voják z bojů o světovládu nevrátí domů v rakvičce. Za svou tak krátkou dobu svých dějin napáchali po celém světě válečných zločinů dost na celá tisíciletí. Tak působily vždy v historii karmické zákony příčiny a následku. Jde o působení energie, v tomto případě jde o energii Vesmíru. Islám má pro to název Alláhova pomsta a naši předkové „trest Boží“.

    V Právu ze den 6. září i náš filozof Erazim Kohák, publicista Tomáš Rychly 24.9. a mnoho jiných radí „jak nejdřív stáhnout všechny naše jednotky a pryč odtud“ pokud nechceme, aby se i naši nevinní lidé stali obětí terorizmu. Francouzi a Němci i když Marshalův plán dostali, vůbec nehodlají obětovat svou krev za loupežné zájmy zločinců.

    Sadám nám byl i hodně dlužen, ale své dluhy splácel, jak jen mohl. Okupant když šel do akce, podle mezinárodního práva by měl převzít všechny pohledávky. Tedy všechny dluhy Iráku zaplatit i nám. Špidla jako poslušný služebníček okupanta všechno uvalil na největšího bídáka, daňového poplatníka. A pak bez hanby celému českému lidu tvrdil, že ve státním rozpočtu není na to anebo ono. Ale na zatažení našich vojáků do loupežné koloniální války proti zemi, která nám nikdy neublížila a nic špatného neudělala, na to měl stále peněz dost. Měl by být za to souzen a odsouzen společně se Svobodou KDU-ČSL (jak mohl zůstat takový zločinec i v nové vládě na svém postu), který do celého světa nejhalasněji vykřikoval, že jsme ve válce. Válkychtiví okupanti - Brežněvoví dědici. KDU – ČSL strana farizeů a pokrytců se tak stala i stranou válečných zločinců. Navenek se přetvařují jako pánbičkáři, chodí do kostelů a ke komunii, ale svým praktickým životem jako váleční štváči uctívají satana, klanějí se satanovi a slouží satanovi ze všech možných sil. Tento lidovecký farizeus a válečný zločinec by si měl přečíst oficielní prohlášení Svaté stolice od jejího mluvčího kardinála Renato Martino, předsedy papežské rady JUSTITIA ET PAX ze 7. září „La Stampa:“ O zločinu 4. světové války. Kdyby měl v sobě jen špetku charakteru, tak by okamžitě rezignoval z postu MZV a omluvil se celému českému národu.

    Hlavička webové stránky „La Stampy“ je na konci tohoto elaborátu.

    Případ Špidly a Svobody jsou klasickým důkazem, jak se v kritických dobách dostávají do čela lidé nejhloupější, nejneschopnější, a nejzlomyslnější. Jen on si mohl myslet, že hlasy ve volbách 2002, které dostala ČSSD dávali naši občané na jeho amorfní kukuč s kalnými očima, člověka bez rozumné lidské invence a schopnosti nadhledu. Že nemá mandát na takové nakládání se svým národem to ho ani nenapadlo. Osoba bezvýznamného podlézavce cizákům, neváhá postavit svou kariéru na podlosti, že místo úcty a vděčnosti oplácí se svému předchůdci, dobrodinci jeho zničením? Když si pak ověřil, jak celé pracně vybudované dílo, jako úsilí mnohaleté tvrdé práce svého předchůdce nechal zkrachovat, bez studu a hanby dalším podrazem neštítí se zmocnit trafiky, kterou před pár dny přidělil sám člověku jinému. Podrazník, vzor mravní zvrhlosti. Do dějin českých vstoupil, jako unikát prezidentskými volbami, především výběrem kandidáta. Už mu zbývala jediná možnost: hledat kandidáta podle svých představ mezi bezdomovci. Ještě štěstí že v českém parlamentu zůstala jen menšina hlasů loyálních k jeho debilním návrhům. V opačném případě to by byla pro český národ úplná katastrofa. Tak se Špidla stal exemplárním příkladem Parkinsonových zákonů: Neschopný a hloupý šéf nesnáší nikdy schopnějšího od sebe nejen jako nadřízeného, ale ani mezi podřízenými. Proto nejschopnější ministr (Rusnok) musel rychle z kola ven. Na kamery sdělil: špatná komunikace! Dne 21. 9. svolal schůzi seniorů ČSSD do Lidového domu, kde jim přednášel (světě div se) o atomových bombách (jako by chtěl právě jednu vytáhnout z klobouku). Když ale dostal otázku smysluplnou o důchodech, jejich revalorizací a slibované sbližování našich důchodů s ostatními v EU, tak jen mlžil a nic se od něj nikdo nedověděl.

    Západ pod heslem „rozděl a panuj“ svou krátkozrakou politikou a neustálou desintegrací (atomizaci) přivedl svět na pokraj takové katastrofy, že hrozba jejího výbuchu visí jako Damoklův meč nad celým světem.

    Po převratu rozbili (roztříštili) Balkán, pak bývalý SSSR, ale i náš stát ČSSR. My jsme se rozdělili alespoň kulturně a klidně zásluhou pana Klause a Mečiara, kteří ale na samém rozdělení měli podíl viny minimální. Oni byli jen moc malí pěšáci na světové šachovnici. Režiséři byli jinde a zřejmě by asi rádi viděli, kdybychom i my po sebe stříleli. My bychom měli poděkovat i bývalému kancléři H. Kohlovi, který důrazně varoval Prahu i Bratislavu, že si nepřeje, aby kousek od jeho hranic vznikaly nové válečné konflikty. Na druhé straně stačí si vzpomenout na Havla. Ten kdy jen mohl, neopomněl využít příležitosti přilévat benzinu do ohně. Válčený štváč, jakého české dějiny ve svých řadách nikdy neměly. Nadšeně souhlasil vždy s každou válkou, kterou vedli Američané, se všemi jejich vylhanými, nenávistnými kampani, s bombardováním, včetně mordování a mučení nevinných civilních obětí, žen a dětí, po celém světě, jen když to provádějí USA vč. Jugoslávie, Afganistanu a Iráku. V době bombardování Srbska zavedl dokonce termín „ETICKÉ bombardování“. Je dokonce signatářem dokumentu, v kterém hrdě vyjadřuje podporu všem jejich zvěrstvem a mordům. Možná tento fenomén mu způsobuje euforii, jako droga (vážná porucha lidské psychiky zralá na patologii). Na druhé straně rád intervenuje za pár jedinců na Kubě, ale jen v Iráku přes 50.000 mučených a stovky k smrti umučených nevinných obětí (o kterých lékaři vydávali nepravdivé příčiny úmrtí), tisíce nevinných obětí v Guantanámu a další tisíce ve stovkách jejich věznic roztrušených po celém světě, to Havel vůbec vidět nechce a nevidí. V poslední době vždy před volbami rád vyjadřuje podporu některému z kandidátů mediálně, ale vždy je z toho polibek smrti. Falešný hráč - komediant. Nyní (ze zlomyslné škodoradosti ?) radí Putinovi, aby si nechal implantovat celý ten chaos do své orientální pospolitosti.

    Skrytý nepřítel s Američany včele zahájil boj o světovládu proti všem. Již si vyzvedl i své rukojmí: vlády velké části světa, které již zotročily své národy, když je nechaly zatáhnout do zločinných avantýr proti cizím vzdáleným národům, které nikomu z nás nikdy neublížily. Důsledky zůstanou nedozírné.

    Dnes již jejich generálové připouštějí, že tam budou muset zůstat možná i přes 10 let. Skutečně si myslíte, že se nechají všechny národy zotročovat ve službách loupežníků?

    Roztříštěný Balkán a Střední Východ ani za mnoho desetiletí nedá nikdo dlouho dohromady. Tam budou muset umírat nevinní lidé stále a po mnoho let.

    Po rozvrácení Jugoslávie islámský fundamentalizmus začne ohrožovat celou střední Evropu.

    Závěrem něco o božích mlýnech, že melou: Američané dostanou jak v Afganistanu, tak v Iráku takový výprask, že nebudou stačit utíkat, jako kdysi z Vietnamu. Afgánci vypráskali kdysi Brity, ještě nedávno Rusy a stejně tak si poradí i s dnešními všemi otrokáři.

    Všechny ideologie a společenské modely, které jako fundamentalizmy (všeho druhu), náboženské (křižáci), či politické (bolševismus,komunizmus) byly do světa exportovány vojenskou silou a následně politicky, byly vždy spojeny s totalitními hnutími, které se ukázaly v praxi jako nepoužitelné. Český národ se ubránil proti náboženskému fundamentalizmu - křižákům celé Evropy u Domažlic a zvítězil. Komunizmus po roku 1968 (kdy byl k nám re-exportován vojensky), stal se pro celý svět nežádoucí a k nepoužití. Brežněv sám 21. srpna podepsal nad ním nekrolog i když on o tom ještě nevěděl. Člověk zůstal nepoučitelný. Po krachu komunizmu USA exportují fundamentalizmus nový vojenskou silou ohněm a mečem na hekatombách mrtvol do celého světa. Zrůdnost v šíření tak nenáviděného zmetku vražděním a mučením nemá v historii světa obdoby. Nekrolog ve vesmírných zákonech je již potvrzen a zpečetěn i když oni o tom též ještě nevědí.

Apokalypsa planety na spadnutí.


    Dále: ze všeho, co se odehrálo za posledních pár let, je dostatečně ověřeno a dokázáno, že celá aliance NATO není aliance pro obranu a bezpečnost našich zemi, ale nástroj zločinců pro loupežné ovládání světa. Co nejhorší, je to zaprodání našich národů do otroctví, jaké historie národa českého nepamatuje. Pomoci tohoto nástroje je náš národ zneužíván pro zločinné dobyvatelské neo-koloniální genocidní války po všech kontinentech, především pro šíření falešných fundamentalizmů na hekatombách mrtvol nevinných obětí celého světa. To je cesta do záhuby celého českého národa. Jaké zájmy má, anebo v minulosti měl náš národ v Asii, Afganistanu, Iráku či jinde? Takových akcí se naše národy nikdy v celých svých dějinách nezúčastňovaly, ani když jsme byli velmoc Rakousko-Uherska. Anebo naopak, že jsme se museli zúčastňovat agrese proti Srbům, tedy tradičně našim nejbližším a nejvěrnějším spojencům po boku Albánsko-Kosovských narkomafii! Islámských fundamentalistů! Zbývá jediné řešení - alianci NATO okamžitě vypovědět.
Otrok, když se vzbouří, může ztratit jedině své okovy!
Český národe povstaň, shazuj své okovy a práskni jimi přes hlavu všechny své otrokáře!
Oni si již svůj nekrolog podepsali. Tak hluboko Tě ještě nikdy v dějinách nikdo neponížil.
Výstraha: žádná naše vláda současná, ani budoucí nemá mandát, aby musela vyhovět vysíláním válečných expedic do všech končin světa z příkazu loupežných otrokářů. To se týká i vlád všech ostatních zemí, ať byly zavlečeny do této zločinné aliance jakýmkoli způsobem. Nemají mandát!

    Prohlášení Vatikánu: kardinál Renato Martino: "Čtvrtá světová válka". Na konci webová stránka.
Tento kardinál byl 15 let hlavou delegace Svaté stolice u OSN a připomíná, že Vatikán byl od počátku proti válce v Afganistanu i Iráku. Vatikán se nikdy neztotožnil s žádnou válkou, ale tyto války obě od prvopočátku obzvlášť tvrdě odsoudil. Protože v poslední době válečné operace Američanů dostávají novou dimenzi, vyeskalovali válku na genocidní mordování všeho živého. Bombardují a ničí všechno co se hýbe, ničí civilní objekty jako byty a nemocnice, vězní a mučí všechno vinné a nevinné, muže, ženy i děti takovými způsoby, jaké ani středověká inkvizice vymyslet neuměla. „Svět vstoupil do 4. světové války. Je to válka, která zachvacuje celý svět, týká se každého z nás a my si před ní nikde nejsme jistí, ani v hotelích, na cestách, kavárnách, ale ani doma“.
Upozornil mimo jiné, jak jednali Američané se Sadámem po jeho zajetí - hůř jako s dobytkem.
Tím okupanti degradovali sami sebe, svou kulturní úroveň na úroveň dobytka.
Pohled do dějin bojů o světovládu: 1. světovou válku zahájily Ústřední mocnosti a totálně prohráli všechno. Rakouko-Uhersko zmizlo úplně z mapy.

    Druhou zahájilo hitlerovské Německo a víme jak to dopadlo. Třetí byla studená válka.
Čtvrtou světovou válku vyhlásili USA bojem o světovládu pošlapáváním všeho mezinárodního práva a nastolením státního terorizmu, nejbrutálnější loupeže a genocidy po všech kontinentech.
I všechny ostatní pokusy o světovládu všech říší z dávných dějin skončily vždy katastrofou v propadlišti dějin.
Nezůstane jim doma ani kámen na kameni. Takový bude konec posledního boje o světovládu.
Nedá se vyloučit ani mezinárodní tribunál a spravedlivě potrestání všech válečných zločinců.
Odkaz: http://res.catholica.cz/content.html?id=1385

    Předseda papežské rady Iustitia et Pax kardinál Renato Martino prohlásil 7. září v italském deníku La Stampa, že svět vstoupil do "čtvrté světové války". Je to válka, která zachvacuje celý svět, týká se každého z nás a my si před ní nejsme jisti ani v hotelích, autobusech a hospodách.

    Kardinál, který byl patnáct let hlavou vatikánské delegace v OSN, žádá, aby se touto novou situací zabývala Rada bezpečnosti.

    Poznámka č. 1.
Výklad slova Gestalt. Germanizmus „Gestalt“ se do jazyka českého přeložit nedá. Čeština (ale ani jiné jazyky) pro něj nemají plnohodnotný ekvivalent. Je to terminus technikus z oboru psycho-energetiky a biotroniky.

    Znamená strukturu, tvar, vzorec, dokončený celek, ale i strukturu - biosyntézu. Ovšem ani jeden překlad není holistický. Nevyjadřuje integritu celku. G vypovídá především o výrazu osobnosti po všech jeho stránkách. Je to o psycho-energetickém poli, o napojení na vesmírnou energii: Ona se prezentuje, jako paprsek vystřelený do vesmíru a má 2 části: Zenitovou pozitivní a nadirovou negativní.

    Dále je to o auře, o mravnosti, o všem co člověk nosí v sebe jako identitu své osoby. Totožnost a jaké vibrace ze sebe do svého okolí vyzařuje. To se dá přečíst z lidské individuality každého jedince při pouhém pohledu na něj, z postavy, držení těla, deformace páteře (hrbatost) a především obličeje, jako identity osobnosti, nebo i jiných orgánů fyzického těla včetně způsobu chůze. Psychika, způsob myšlení a slovesný projev včetně vrozených závad ve výslovnosti, jako koktání, ráčkování a jiné karmické projevy a gestikulace. Karmické projevy signalizují především všechny morfologické anomálie (deformace) na fyzickém těle již uvedené ale i projevy všeho možného druhu vyplývající z psychiky. O tom je zmínka i v Bibli, jako o poznamenaných! Z pohledu (oko do duše okno) vyzařuje též sila osobnosti, charisma, láska, apod. Z pohledu na člověka se dá určit, zda se jedná o člověka mravného a čestného, anebo falešného pokrytce, či člověka neschopného (všehoschopného), anebo až bezcharakterního zločince. Hodně vypovídá pohled do oči. Např. oči kalné, pohled mdlý falešný (Špidla), ale i jiné projevy vibrace vypovídají o člověku cynickém a zlomyslném bez skrupulí a jakéhokoli mravního cítění. Typ člověka neštítícího se jakéhokoli podrazu, třeba potopit i svého bratra nebo uvrhnout do záhuby celý náš národ, pokud by mu to přineslo okamžitý materielní prospěch Trafika! Gestalt lidské individuality. Prostě když se člověk podívá na člověka, chvíli pozoruje, jeho vzhled, slova a akcenty, schopnosti v chování, oči a pohled, jak se navenek předvádí, tak dá se posoudit, co v něm všechno je. O tom je Gestalt.

    Gestalt M. Allbrighova-Korbelová mi připadá celou svou postavou vč.obličeje - jen jako kupa hnoje. Nic více a nic méně. Rozměr mravního profilu to plně potvrzuje.
Gestalt Havla: Vícenásobně karmický poznamenaný: Morfologie, ráčkování, mňoukání a „v pytlíku ořechy“. Faleš, pokrytectví a zlomyslnost. Neschopnost empatie. Patologický fenomén. Škodlivý plevel.
G Putina - nic moc, žádný lumen, slabší průměr.
Jedním z nejdůležitějších postulátů „gestaltismu“ je tvrzení, ŽE CELEK A JEDNOTLIVÉ ČÁSTI NEMOHOU EXISTOVAT NEZÁVISLE NA SOBĚ – rozpadne-li se celek, zanikají i jeho části a naopak.

    Poznámka č. 2:
COLUMBIA astrologický výklad pádu raketoplánu je na webové stránce Astrology Pacific: Únor 2003. Anebo na požádání to mohu komukoli poslat jako @.

    Poznámka č. 3.
Kdysi, začátkem 30tých let v době obrovské hospodářské krize, obrátil se můj taťka (1863 – 1952) na pana prezidenta TGM, že má plán na odstranění nezaměstnanosti. Byla to sáhodlouhá lejstra, které u nás doma psala jedna zručná písařka, když ji to otec všechno po mnoho dnů diktoval. TGM mu odpověděl, aby se obrátil na pana premiéra Malypetra (agrárník). Odtamtud ale žádnou odpověď už nedostal. Nějaké malé opatření přece jen bylo zajištěno a dosaženo: K nám na Kysuce přišla nějaká velká stavební firma z Moravy (šéfem byl pan Ferdinand Pečiva z Valašského Meziříčí, na co se nedá zapomenout), která prováděla úpravy vodního toku, změny tras, nivelety a podobně. Tak stovky chudáků dostalo práci na několik let. Zmiňují se o tom proto, že nyní cca o 80 let později ekonomická situace - nezaměstnanost se u nás opakuje.
Kapitalizmus byl a je nereformovatelný.

tel: 596 813 651 a E-mail: j.chromik@quick.cz


Poznámka č. 4. Zvláštní příloha.
Autor: ps
Zdroj: NTA/LN/ČTK
Všechno, co je zde následuje, jsem převzal z čerstvé zásilky @, na které jsem vůbec nic, ani jedno slovíčko nepřidal ani neubral:
Datum: 2003
Italského křesťanského premiéra Alda Mora zabily CIA a KGB společně s italskou Mafií.
ŘÍM - 16. březen 1978 se do dějin Itálie zapsal černým písmem. Komando ultralevicových Rudých brigád (BR) zlikvidovalo v tento den na římské ulici s důkladností profesionálních zabijáků pět policejních agentů. Pak uneslo předsedu Křesťanskodemokratické strany a předsedu italské vlády Alda Mora. Příslušníci rudých brigád (BR), ho drželi v "lidovém vězení" a 9. května zastřelili. Oběť byla nalezena v odstavené červené dodávce, symbolicky zaparkované na spojnici mezi sídlem Italské komunistické strany (IKS) a ústředím křesťanských demokratů (DC). Během posledních 25 let došlo v souvislosti s případem Moro ke čtyřem soudním procesům, byly napsány asi dvě stovky knih a nesčetné množství článků. Spekulace o temném pozadí vraždy ale přetrvávají.

    Nový film Piazza delle Cinque Lune (Náměstí pěti měsíců), který o krvavé záležitosti natočil italský režisér Renzo Martinelli, se ještě dále prohlubuje.

    Dospívá totiž k závěru: že za únosem byla jak americká CIA, tak sovětská KGB, které se spojily. Od začátku května ho zhlédlo již přes 200 000 diváků, což je na Itálii mimořádné číslo. Známý herec Donald Sutherland ztělesňuje ve filmu italského soudce na odpočinku. Snaží se nalézt nějaké zmínky o komplotu, který by svedl dohromady politiky, mafii a tajné služby. Finance k natočení filmu poskytli nejen producenti z Itálie, ale rovněž z Británie,Německa a Francie.

    V den Morova únosu se dostala k moci koalice vedená křesťanským demokratem Giuliem Andreottim, a to díky komunistickým hlasům. Po pár měsících se ale koalice rozpadla. "Když se ohlédnete zpět, Morův případ ovlivnil historický, politický a kulturní směr této země na několik desetiletí, " říká Martinelli.

    Závěrem moje poznámka: Aldo Moro byl za celou poválečnou éru nejpopulárnější politik Itálie.

Link:
http://www.zvedavec.org/prispevky/2007/10/2308-politika-a-my-aneb-pane-krotiteli-nebylo-toho-uz-dost.htm?PHPSESSID=66d4dab39fdfc05df69dbe5e30f6b0d8

E-mail j.chromik@quick.cz

Josef Chromík, Hlavní třída 46, 736 01 Havířov 1. ( 596 813 651)Zpět
Copyright © 2010-2011 chromik.wz.cz. All rights reserved.